SlideShare a Scribd company logo
1 of 157
Att skriva för webb
Från passiv information till strategisk effekt


         Suniweb
        Malmö 27 maj
Jonas Söderström
Informationsarkitekt
och lingvist
Jonas Söderström
Informationsarkitekt
och lingvist


1977 –
Jonas Söderström
Informationsarkitekt
och lingvist


1977 –


1994 –
Jonas Söderström
Informationsarkitekt
och lingvist


1977 –


1994 –
• +50 medarbetare
• +50 medarbetare
• Skandinaviens
 största
 specialistföretag
 inom användbarhet
 och strategisk
 design
• +50 medarbetare
• Skandinaviens
 största
 specialistföretag
 inom användbarhet
 och strategisk
 design

• Unika med
 Effektstyrning ®
Skärm
Papper
 Skärm
Vi pratar
ofta om
 ”hur?”

•  Långt eller kort?

•  Bild eller text?

•  Verdana eller
  Georgia?
Mer sällan
om ”varför?”
Mer sällan
om ”varför?”

• Vilken effekt
 vill vi nå?
Mängden information
  bara ökar
           7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av
                7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av

  ett ökande antal människor
                7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av

  ett ökande antal människor
    som vill informera dig
                 7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av

  ett ökande antal människor
    som vill informera dig
      om saker som inte                 7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av

  ett ökande antal människor
    som vill informera dig
      om saker som inte
        intresserar dig!”

                  7
Mängden information
       bara ökar

”Världen befolkas av

  ett ökande antal människor
    som vill informera dig
      om saker som inte
        intresserar dig!”
                 (Umberto Eco)

                         7
Nyttan uppstår i användningen


•  Om det
  inte används
  ger det
  ingen nytta!
Extrem snedfördelning
Ett litet antal sidor
får en mycket stor del av besöken
              Stort antal sidor får
              praktiskt taget inga besök
”Sprida information”?
”Sprida information”?
”Sprida information”?
  ... är inte en bra idé längre
Lägg ut
Lägg ut
Nytt motto:
Nytt motto:
Effekt!
Effekt 1:
Vinn
läsare!
Välja  Läsa  Handla
Välja  Läsa  Handla
Välja  Läsa  Handla
Välja  Läsa  Handla
Få dem att välja texten
      Läsa  Handla
•  Scannar sidan för att få reda på:
  är det värt att läsa detta?
•  Scannar sidan för att få reda på:
  är det värt att läsa detta?
•  Överblick
Ge läsaren
  bästa möjliga chans
    att förstå ...
... vad den länkade texten
     handlar om
Klar rubrik!
 Viktiga
nyckelord!
De första orden avgör!
Enkla ord!
Enkla ord!
Korta
meningar!
Enkla ord!
Korta
meningar!
Konkret!
Enkla ord!
Korta
meningar!
Konkret!
Personligt!
Mest lästa artikel feb 2007
    60.000 tecken = 12 sidor
Mest lästa artikel feb 2007

Eat food. Not too much. Mostly plants.
     60.000 tecken = 12 sidor
Mest lästa artikel feb 2007

Eat food. Not too much. Mostly plants.
   Sju ord. Tre meningar. Sex bokstäver.
På webben: ofta alltför
                omständlig början!
     Början på sidan quot;Amning av barn födda 2004quot;:
             Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet
             att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt
             som amningen ger etc etc ...
             Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta
             förlossningarna i Sverige i hemmen etc etc ...

     Inget om 2004 förrän lååångt ner på sidan


Från socialstyrelsens webbplats
På webben: ofta alltför
                omständlig början!
     Början på sidan quot;Amning av barn födda 2004quot;:
             Amningen är det naturliga och ofta enklaste sättet
             att ge barnet mat. Genom den nära kroppskontakt
             som amningen ger etc etc ...
             Fram till mitten av 1930-talet skedde de flesta
             förlossningarna i Sverige i hemmen etc etc ...

     Inget om 2004 förrän lååångt ner på sidan


Från socialstyrelsens webbplats
Redan de gamla
grekerna ...
Stryk början!


     ”
          När jag arbetade som redaktör på årsboken
          När-Var-Hur fick jag ofta in för långa artiklar.
          Då kunde jag för det mesta stryka första meningen eller
          rentav första stycket, varefter artikeln plötsligt hade en
          rapp och spännande inledning.”

                                – Gösta ÅbergUr quot;Första hjälpen i svenskaquot;, W&W 2004
Få dem att (fortsätta) läsa
       Läsa  Handla
Skriv enkelt: Undvik
onödig abstraktion
            38
Skriv enkelt: Undvik
      onödig abstraktion
•Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring datorbaserad
 resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på
 ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex
 som tidsserieanalyser och korrelationer.
                                   38
Skriv enkelt: Undvik
onödig abstraktion
            38
Skriv enkelt: Undvik
      onödig abstraktion
•Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring datorbaserad
 resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på
 ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex
 som tidsserieanalyser och korrelationer.
                                   38
Skriv enkelt: Undvik
      onödig abstraktion
•Vidare har vi lagt ner stor omsorg kring datorbaserad
 resultatåterkoppling. Det innebär i korthet att vi på
 ett pedagogiskt rätt sätt presenterar data i avancerade former, ex
 som tidsserieanalyser och korrelationer.

•Vidare har vi lagt ner stor omsorg
 på att presentera avancerade data,
 som tidsserieanalyser och korrelationer,
 på ett pedagogiskt sätt.                                   38
Det innebär att ...
Det innebär att ...
Onödig abstraktion – ingen
   människa syns
               38
Onödig abstraktion – ingen
     människa syns

Hur ska vi lösa våldsproblemen?
Att ifrågasätta attityder men också försöka minska
alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik
modell. Den kan tillämpas även i Göteborg.
                            38
Onödig abstraktion – ingen
     människa syns

Hur ska vi lösa våldsproblemen?
Att ifrågasätta attityder men också försöka minska
alkoholdrickandet har visat sig vara en framgångsrik
modell. Den kan tillämpas även i Göteborg.

Att ifrågasätta attityder men också försöka minska
alkoholdrickandet har visat sig vara framgångsrikt.
Det kan vi göra även i Göteborg.


                            38
Lix 85
Lix 85

quot;mycket svår, byråkratsvenskaquot;
30 - 40
 Lättläst, skönlitteratur, populärtidningar
40 - 50
 Medelsvår, normal tidningstext
50 - 60
 Svår, normalt värde för officiella texter
> 60
  Mycket svår, byråkratsvenska
Svårläst
Tydlighet
Tydlighet
Varför ska
han läsa
texten ?
Varför ska
han läsa
texten ?
Vad ska han
veta, känna, göra?
Vad ska hända?
       Handla
Effektkarta – äldre
Syfte: Bidra till att • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv
            högre upp i åldrarna
           • Senarelägga behovet av äldreomsorg
Effektkarta – äldre
Syfte: Bidra till att • Äldre skall kunna leva ett självständigt liv
            högre upp i åldrarna
           • Senarelägga behovet av äldreomsorg
              ”Den mest effektiva åtgärden för att få äldre
              att klara sig själva är att ge dem rollatorer
                    och trygghetslarm.”
Äldre skall kunna leva ett
självständigt liv högre
upp i åldrarna.
”Den mest effektiva
åtgärden för att få äldre
att klara sig själva är att
ge dem rollatorer och
trygghetslarm.”

Bidrar
denna sida
till avsedda
effekter?
Äldre skall kunna leva ett
                               självständigt liv högre
       Trygghet åt alla!                upp i åldrarna.

Du vet väl att du som behöver kan få hjälpmedel för att …   ”Den mest effektiva
                               åtgärden för att få äldre
                               att klara sig själva är att
                               ge dem rollatorer och
                               trygghetslarm.”

                               Bidrar
                               denna sida
                               till avsedda
                               effekter?
 Läs mer om hur du gör för att få tillgång till hjälpmedel.
Effektkartläggning

 • Vad vill vi ska hända?
  • Ska handla mer
  • Ska läsa fler artiklar
  • Ska andra
   för
      rekommendera
Landstinget skärper
  rökförbud
Ska veta rökkampanjernas historia?
Effekt
Ska sluta röka!
Effekt
Lägg ut
Lägg ut
Välja!
  • Välja innehåll
  • Lyfta fram
  • Välja bort
  • Vinkel
Och nu,
några konkreta tips
Tips #1

Det är bra
med länkar i text.
Tips #1

Det är bra       Ny la
             u
            rm
           fo !
med länkar i text.
• Snabb, ekonomisk kommunikation
• Ger ett intryck av trovärdighet och omsorg: en väl
 underbyggd text ...
• ... men länkarna måste vara begripligt formulerade
Tips #2
Tänk på timingen!
Vilken info är viktig just idag, just denna vecka?
Det är ofta viktigare än strukturen!
Stockholm.se (gamla versionen) vid påskhelgen
Tips #3
           ei
Se upp med    Int n !
          ke
         bo
tidsangivelser!
När var det?

•Webben är full av sidor där det står ”i år”, ”detta
kvartal”, ”nästa månad”, ”denna vecka”...
• Fastän sidan är gammal kan den se skinande ny ut
• Läsarna kommer dit via en sökmotor
• Det är inte säkert sidan har en datering – inte heller
 att man kan lita på den


• Det kostar inget att skriva ut datum, veckonummer
Tips #4

  När det blir obehagligt
  blir ni opersonliga
Från Personligt tilltalbadhus
   ett kommunalt är bra...
hemsida:
   Vi vill att ditt besök hos oss
   ska vara ”ett rent nöje”.
quot;Viquot;, quot;dittquot; – ger en direkt relation med
läsaren.
...men vid problem:
   Vattenruschbanan är avstängd tills
   påpekanden efter besiktning är
   åtgärdade.
Inget quot;vi beklagarquot; eller quot;.. tills vi hunnit
laga den!quot;
SJ – dubbelt upp
SJ går bra ...
SJ går bra ...

SJ satsar kraftfullt på
fler tåg

Vi säljer våra lediga
platser...
SJ har problem...
SJ har problem...
SJ har problem...
• X2000 problemen
 åtgärdas ...• Ett tillverkningsfel
 har upptäckts på
 rullstolslyftarna ...
Sammanfatta
Lägg aldrig ut
Lägg aldrig ut

Skriv för effekt
Lägg aldrig ut

 Skriv för effekt
Konkreta rubriker
Lägg aldrig ut

 Skriv för effekt
Konkreta rubriker
 Börja enkelt
Lägg aldrig ut

 Skriv för effekt
Konkreta rubriker
 Börja enkelt
 Gå rakt på sak
Lägg aldrig ut
 Vinn läsaren
 Skriv för effekt
Konkreta rubriker
 Börja enkelt
 Gå rakt på sak
Frågor?

• +50 medarbetare
• Skandinaviens största
 specialistföretag inom
 användbarhet och
 strategisk design

• Unika med Effektstyrning ®
Frågor?
• +50 medarbetare
• Skandinaviens största
 specialistföretag inom
 användbarhet och
 strategisk design

• Unika med Effektstyrning ®
Tack!
• jonas.soderstrom@inuse.se
• www.inuseful.se
• www.inuse.se
”Att skriva för
webbenquot;
kan beställas
från inUse.se
From Business
 to Buttons
  11–12 juni
Tack!

• jonas.soderstrom@inuse.se
• www.inuseful.se
• www.inuse.se
+ Ranking
+ Ranking
Titel
+ Ranking
  Titel
Rubrik (H1)
+ Ranking
  Titel
Rubrik (H1)


          Högt
+ Ranking
  Titel
Rubrik (H1)


          Högt
   Ofta

More Related Content

Similar to Att skriva för webb

Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund
Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund
Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund Sveriges Marknadsförbund
 
Good Old @ Disruptive Media
Good Old @ Disruptive MediaGood Old @ Disruptive Media
Good Old @ Disruptive Mediagoodold
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig självJan Bolmeson
 
#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.Jan Bolmeson
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Jan Bolmeson
 
Göteborg - och sociala medier
Göteborg - och sociala medier Göteborg - och sociala medier
Göteborg - och sociala medier Joakim Jardenberg
 
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektor
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektorBort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektor
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektorJonas Söderström
 
Trygghet och sociala medier
Trygghet och sociala medierTrygghet och sociala medier
Trygghet och sociala medierPer Axbom
 
Hogskolan 2021 del 1
Hogskolan 2021 del 1Hogskolan 2021 del 1
Hogskolan 2021 del 1Mats Adamczak
 
Sociala medier i offentlig sektor - v2
Sociala medier i offentlig sektor - v2Sociala medier i offentlig sektor - v2
Sociala medier i offentlig sektor - v2Joakim Jardenberg
 
Hogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfHogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfMats Adamczak
 
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopia
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopiaTankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopia
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopiaHR-akuten
 

Similar to Att skriva för webb (20)

Om halland.se och ny teknik
Om halland.se och ny teknikOm halland.se och ny teknik
Om halland.se och ny teknik
 
Hyperisland Sthlm 3/1 2011
Hyperisland Sthlm 3/1 2011Hyperisland Sthlm 3/1 2011
Hyperisland Sthlm 3/1 2011
 
Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund
Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund
Tendensdagen 2010 Att leda innovation Carl-Viggo Östlund
 
HD Kundträff om internet
HD Kundträff om internetHD Kundträff om internet
HD Kundträff om internet
 
Good Old @ Disruptive Media
Good Old @ Disruptive MediaGood Old @ Disruptive Media
Good Old @ Disruptive Media
 
Kalmar1
Kalmar1Kalmar1
Kalmar1
 
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
#239 - Så rik är svensken i genomsnitt | Jämför dig själv
 
Västervik pass 1
Västervik pass 1Västervik pass 1
Västervik pass 1
 
#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.#250 - Just. Keep. Buying.
#250 - Just. Keep. Buying.
 
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
Rikedom i livet bortom pengar | Gjorde du vinst 2023? Använd en liten del av ...
 
Göteborg - och sociala medier
Göteborg - och sociala medier Göteborg - och sociala medier
Göteborg - och sociala medier
 
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektor
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektorBort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektor
Bort från "Jävla skitsystem!" - en bättre it-strategi för offentlig sektor
 
Trygghet och sociala medier
Trygghet och sociala medierTrygghet och sociala medier
Trygghet och sociala medier
 
Norstedts - Episerver
Norstedts - EpiserverNorstedts - Episerver
Norstedts - Episerver
 
EPiServer_Norstedts
EPiServer_NorstedtsEPiServer_Norstedts
EPiServer_Norstedts
 
Hogskolan 2021 del 1
Hogskolan 2021 del 1Hogskolan 2021 del 1
Hogskolan 2021 del 1
 
Sociala medier i offentlig sektor - v2
Sociala medier i offentlig sektor - v2Sociala medier i offentlig sektor - v2
Sociala medier i offentlig sektor - v2
 
Hogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdfHogskolan 2023 del 1.pdf
Hogskolan 2023 del 1.pdf
 
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopia
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopiaTankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopia
Tankefällan seminarier-120122082719-phpapp02 kopia
 
Jobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattigJobbar men-ändå-fattig
Jobbar men-ändå-fattig
 

More from Jonas Söderström

Forskerforbundet Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet FolkehelseinstituttetForskerforbundet Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet FolkehelseinstituttetJonas Söderström
 
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015Jonas Söderström
 
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015Statens vegvesen, Oslo, sep 2015
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015Jonas Söderström
 
Bra digitala tjänster - hurdå?
Bra digitala tjänster - hurdå?Bra digitala tjänster - hurdå?
Bra digitala tjänster - hurdå?Jonas Söderström
 
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?Jonas Söderström
 
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"Jonas Söderström
 
Peak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valuePeak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valueJonas Söderström
 
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystemHur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystemJonas Söderström
 
Peak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valuePeak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valueJonas Söderström
 
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceStress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceJonas Söderström
 
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceStress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceJonas Söderström
 
Läkarföreningen i Kalmar län
Läkarföreningen i Kalmar länLäkarföreningen i Kalmar län
Läkarföreningen i Kalmar länJonas Söderström
 
Informationsdesign - en introduktion
Informationsdesign - en introduktionInformationsdesign - en introduktion
Informationsdesign - en introduktionJonas Söderström
 
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0Jonas Söderström
 

More from Jonas Söderström (20)

Forskerforbundet Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet FolkehelseinstituttetForskerforbundet Folkehelseinstituttet
Forskerforbundet Folkehelseinstituttet
 
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015
Arbetsmiljöombud Vision, Göteborg 8 okt 2015
 
IDA Arbejdsmiljø
IDA ArbejdsmiljøIDA Arbejdsmiljø
IDA Arbejdsmiljø
 
Digital arbetsmiljö FMTS
Digital arbetsmiljö FMTSDigital arbetsmiljö FMTS
Digital arbetsmiljö FMTS
 
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015Statens vegvesen, Oslo, sep 2015
Statens vegvesen, Oslo, sep 2015
 
Jävla skitsystem 2.0
Jävla skitsystem 2.0Jävla skitsystem 2.0
Jävla skitsystem 2.0
 
Närmar vi oss Peak IT?
Närmar vi oss Peak IT? Närmar vi oss Peak IT?
Närmar vi oss Peak IT?
 
Bra digitala tjänster - hurdå?
Bra digitala tjänster - hurdå?Bra digitala tjänster - hurdå?
Bra digitala tjänster - hurdå?
 
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
Framgångrika intranät - hur kan de se ut?
 
Peak IT på Webcoast
Peak IT på WebcoastPeak IT på Webcoast
Peak IT på Webcoast
 
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"
Undvik att hamna i upplaga 2 av "Jävla skitsystem"
 
Peak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valuePeak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering value
 
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystemHur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem
Hur du undviker att hamna i nästa upplaga av Jävla skitsystem
 
Peak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering valuePeak IT: why digital may stop delivering value
Peak IT: why digital may stop delivering value
 
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceStress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
 
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplaceStress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
Stress and Bureaucracy 2.0: The perils of the digital workplace
 
Läkarföreningen i Kalmar län
Läkarföreningen i Kalmar länLäkarföreningen i Kalmar län
Läkarföreningen i Kalmar län
 
Informationsdesign - en introduktion
Informationsdesign - en introduktionInformationsdesign - en introduktion
Informationsdesign - en introduktion
 
The digital workplace
The digital workplaceThe digital workplace
The digital workplace
 
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0
The digital workplace: how to avoid Parkinson’s Law and Bureaucracy 2.0
 

Att skriva för webb

Editor's Notes

 1. Jämförelser mellan hur läsare faktiskt använder olika nyhetsmedier Skumläser i högre grad på papper På nyhetssajten: Väljer ett mindre antal artiklar och läser mer av dem Läsarna läser mer på nätet
 2. ”Den mest effektiva åtgärden för att få äldre att klara sig själva är att ge dem rollatorer och trygghetslarm”
 3. ”Den mest effektiva åtgärden för att få äldre att klara sig själva är att ge dem rollatorer och trygghetslarm”