Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Att fånga användarnas behov

954 views

Published on

Några slajds visade på nätverksmöte för edelegationen, 5 oktober.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Att fånga användarnas behov

 1. 1. Att hittaanvändarnas behov Jonas Söderström 5 okt 2011
 2. 2. twitter #hittabehov @jonas_blind_henDagens hashtaggar på twitter. Det nedre är jag på twitter, om ni vill följa mig.
 3. 3. Jonas Söderströmtagit fram digitala system sedan 1994
 4. 4. Jonas Söderström regeringen.se riksdagen.se Räddningsverket Konsumentverket Socialstyrelsen MSB FörsäkringskassanPensionsmyndigheten
 5. 5. Jared SpoolUser Interface Engineering, Boston
 6. 6. Vilken process skapar lyckade projekt?
 7. 7. #2: Har alla i teamet under de senaste sex veckorna observerat verkligaanvändare under minst två timmar?
 8. 8. #1: Har alla i teamet engemensam vision av vad som ska göras?
 9. 9. #3: Har ni under de senastesex veckorna belönat någon team-medlem för att ha gjort ett större designmisstag?
 10. 10. Målgrupper i offentlig sektor allaEftersom vi var inne på målgrupper i offentlig sektor: Det ger föga hjälp att säga attmålgruppen för en offentlig tjänst är ”alla”.
 11. 11. alla
 12. 12. Målgrupper i offentlig sektor demo- grafi
 13. 13. demo-grafi
 14. 14. Målgrupper i offentlig sektor Användarnas egna mål Kunskaper, attityder, förutsättningar, kontextMer fruktbart är att se till likheter och skillnader i människors behov, förväntningar ochbeteenden - i relation till de effekter ni själva vill uppnå.
 15. 15. Målgrupper i offentlig sektor Användningsmål Beteendemönster
 16. 16. Målgrupper i offentlig sektorOlika från projekt till projektBeror på vad man vill uppnå!
 17. 17. Människor med likartadebehov, förväntningar och beteende när man använder tjänsten.
 18. 18. Nyttan – positiva effekter – av IT uppstår i användningen Om ingen använder dem, spelar det ingen roll hur fina funktioner systemet har. Jeremy Toeman/ FlickrDet är en självklarhet som ofta glöms bort: funktionerna ger bara nytta om någon verkligen använder dem. Förmodligen har många av er en sådan här hemma.Ni använder förmodligen en oerhört liten del av de knappar som finns på dem. Alla de oanvända funktionerna är bortslösade investeringar.Ett projekt som levererat all denna funktionalitet kan vara lycket - med avseende på PROJEKTET - men ändå misslyckat, i det att de inte används.Skälen till att de inte används kan vara flera. Ett är att de är dåligt utformade. Men lika gärna kan det vara så att de helt enkelt inte är anpassade till vadanvändaren - dvs vi - vill göra. De rimmar inte med våra användningsmål.
 19. 19. Jeremy Toeman/ Flickr
 20. 20. Case:Socialstyrelsens webbplats
 21. 21. Nyheter frånSocialstyrelsen?
 22. 22. Effekter Föj våra regler! ✘ Effekt- agenter behöver behöver vill fakta råd påverkaI ett arbete för Socialstyrelsen var det övergripande målet ”ökad följsamhet mot regelverket”.Efter en undersökning av användarna kom vi fram till att de kunde delas upp i dessa tretyper.
 23. 23. Case:Försäkringskassan
 24. 24. Effekter Använd FK på nätet ✘Effekt-agenter håll mig i det är kan själv handen ert jobb!
 25. 25. Hur gör man?
 26. 26. Observera användarna
 27. 27. ?Hur ställer man frågor?
 28. 28. Vill du ha feature X?Fråga inte ”Skulle du vilja ha feature X”?
 29. 29. Vad funkar bra? Dåligt?Fråga hur du gör, vad som fungerar bra, vad som fungerar dåligt. Utifrån det, försök se vaddet finns för lösningar som matchar behoven och beteendemönstren.
 30. 30. Man måste alltid ställa följdfrågor
 31. 31. Metoden Effektstyrning Effekter Mer effektiv ordermottagning ✘ # # tid/order -30 % misstag -60 % Mål- Order- grupper mottagare ofullständig Vill ha färre Använd- # a ordrar -75 ofullständiga % ningsmål ordrar Validering ✔ ✔ Förenkla orderformuläret Åtgärder ✔ ✔Det finns en etablerad metod som hjälper till att styra mot vekliga effekter, genom attfokusera på användarna (målgrupperna) och deras användningsmål. Metoden kallasEffektstyrning.
 32. 32. Det finns en elefant i rummet ... ... som vi inte talar om.I diskussioner om it-lösningar och nya system finns det något som man sällan talar om. En”elefant i rummet”, som man inte låtsas om.
 33. 33. 82 procent av alla it-projekt är misslyckade, enligt beställarna själva.Elefanten kan uttryckas så här. 82 procent av alla it-projekt i Sverige är misslyckade, enligtbeställarna själva. Detta är siffrorna från Projektplatsens undersökning, publicerad 2007.
 34. 34. 18 procent av alla it-projekt är lyckade.Det betyder alltså att bara 18 % av projekten betecknas som lyckade - återigen, av beställarnasjälva.Det är chockerande låga siffror.
 35. 35. 42 %TIll och med bottenlaget i elitserien kom upp till 42 procent lyckade projekt - 23 vunnamatcher av 55.Om it-branschen vore ett hockeylag, skulle det varje år flyttas ner till en allt lägre serie, ochidag möjligen harva i division 5 eller 6.
 36. 36. 82 18 läggs ner på tid/ budget full funktion men ej men full över tid/ funktion budgetVad betyder då ”misslyckat”?Av de som misslyckade klassade projekten, lades ungefär hälften ner, utan att någoting allsåstadkoms. Ungefär en fjärdedel lyckades man i alla fall leverera någonting - men inte allsvad man utlovat från början. I ytterligare cirka en fjärdedel levererade man den utlovadefunktionaliteten - men långt senare och/eller till en högre kostnad än beräknat.
 37. 37. ? procent gav avsedda 18 effekterMen det finns ytterligare ett märkligt förhållande. Låt oss sammantaget titta på de projektsom faktiskt levererade vad de skulle - både de som gick helt enligt plan, och de som blevdyrare/senare än beräknat. Hur många av dessa gav faktiskt de avsedda effekterna, ianvändning?Projektmåttet berättar bara ju om PROJEKTET gick i mål eller inte? Vad hände sedan?Innebar det levererade systemet den besparing, eller effektivisering, eller kvalitetshöjningman tänkt sig?
 38. 38. Det går att mäta ...Det är en vanlig missuppfattning att effekter av IT-projekt inte går att mäta.
 39. 39. ... man måste också styra!Men kom ihåg att man genom hela projektet måste fortsätta att styra mot de avseddaeffekterna. Projekt avviker alltid från sin planerade bana. Det är då man måste hålla i minnet:vilka effekter var det vi egentligen ville uppnå?
 40. 40. Dessutom: Vi måste förenkla regelverketYtterligare ett memento: Som designer kan jag försöka göra enkla och intuitiva system -fjärrkontroller med färre och enklare knappar. Men inom offentliga sektorn är självaregelverket för tjänsterna ofta groteskt komplicerade.
 41. 41. Till exempel: föräldraförsäkringen. Den är groteskt komplicerad. Den har två olikaersättningsnivåer - varav den ena är så låg att den är praktiskt oanvändbar. Nivåerna harolika antal dagar kopplade till sig, och regler för när och hur man tar ut dem. Pengarna kantas ut i många olika delar - t ex 75, 50, 25 % - men inte i procenttal som motsvarar att jobbatvå eller tre dagar av fem, så som de flesta pusslar ihop sina föräldraledigheter. Och såvidare. Bilden ovan visar en liten del av de sidor Försäkringskassan behöver för att förklararegelverket.Jag vill poängtera att jag inte kritiserar Försäkringskassan. I själva veket har FK föreslagit fleraförenklingar av regelverket - som regeringen sagt nej till.Regelverket är komplicerat på grund av politiks beslut; ofta av politiker som vill få poäng hosytterligare någon särskild grupp.
 42. 42. Vältras över på användarnaMen nu skär vi ner förvaltningen, och utvecklar självservicetjänster. Men då vältrar vi överhanteringen av ett överkomplicerat regelverk på användarna. Tjänster som vi tidigare haftspecialiserade administratörer som hanterat som en del av sitt yrke.Vi kan förenkla till en viss gräns - men bara så långt. Det är inte rimligt att lämpa över dettapå användarna. Regelverken - t ex de sociala välfärdssystemen - måste bli enklare.
 43. 43. Läs mer på inUse hemsida: http://www.inuse.se
 44. 44. www.javlaskitsystem.se... och på http://www.javlaskitsystem.se
 45. 45. Finns att beställa hos nätbokhandlar (Adlibris, Bokus, Bokia m fl), samt hos AkademibokhandelnFinns att beställa hos nätbokhandlar (Adlibris, Bokus, Bokiam fl), samt hos Akademibokhandeln
 46. 46. ”En ögonöppnare ... en ny syn på arbetsmiljö” suntliv.nu ”Årets bästa svenska bok om IT” Web Usability ”Borde läsas av alla arbetsgivare och IT-utvecklare” Västerviks-Tidningen”sätter ord på något som faktiskt många intehade identifierat som ett problem tidigare ... ” Digitala Affärer
 47. 47. Jag föreläser på Kommit / Sambruk Göteborg 9 novemberJag föreläser på Kommit/Sambruk i Göteborg i november, på teman som anknyter till detta.
 48. 48. Tack! jonas.soderstrom@inuse.se Twitter: Jonas_Blind_Hen Slideshare: Jonas_inUse Sajt: www.javlaskitsystem.se Mobil: 073 660 32 14 Linked In: jonassoderstromkornetPhoto: Björn Falkevik Mail: jonas.soderstrom@inuse.se Twitter: Jonas_Blind_Hen Slideshare: Jonas_inUse Sajt: www.javlaskitsystem.se Mobil: 073 660 32 14 Linked In: jonassoderstromkornet

×