Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Geluid (NASK havo/vwo 2, hoofdstuk 5)

Infographics over de basisbegrippen van geluid (golven en trillingen)

 • Login to see the comments

Geluid (NASK havo/vwo 2, hoofdstuk 5)

 1. 1. Geluid (hoofdstuk 5)
 2. 2. Iets waarmee je grootheden in uitdrukt (bijv. meter, seconde en kilogram) Eenheid Iets wat je kunt meten (bijv. afstand, tijd en massa) Grootheid Alles in de natuurkunde wordt beschreven met grootheden en eenheden
 3. 3. Haar leeftijd is 14 jaar.Haar leeftijd is 14 jaar. grootheid = +getal eenheid In de natuurkunde worden grootheden meestal uitgedrukt door een combinatie van een getal en een eenheid.
 4. 4. Uitleg Opdracht maken Vastlopen Klaar zijn Informatie zoeken Nakijken Niet gevonden Fout Goed Nieuwe opdracht kiezen Gevonden Uitleg vragen Informatie opzoeken en uitleg vragen zijn leerzaam, maar afsnijden is pure tijdverspilling
 5. 5. Check of je geen fouten maakt in 4 stappen F A L S NIET Fz = 800 N WEL Fz = m • g = 800 N NIET Het duurt 59 s WEL Ja, binnen 1 minuut NIET Hij rent 3 km/s WEL Hij rent 3 m/s NIET 2 • 3 = 6,000 WEL 2 • 3 = 6 NIET De lengte is 10 WEL De lengte is 10 meter EFormule Antwoord Logisch Significantie Eenheid
 6. 6. Een goede grafiek heeft… 1. Rechte assen Snelheid Tijd 2. Grootheden (m/s) (s) 3. Eenheden 0 4. De oorsprong (het liefst 0) 1 2 3 4 5 5 10 15 20 25 30 5. Waardes 6. Duidelijke datapunten 7. Verbindingslijn (recht of gebogen)
 7. 7. Een grafiek geeft in vijf stappen informatie over grootheden 0 6 12 18 24 0 2 4 6 8 10 0 5 10 15 20 Neerslag(mm/h) Temperatuur(ºC) Tijd (h) 15,5 ºC om 12:00 9 mm/h rond 20:30 Laagste T om 05:30 1. Grootheden Wat staat er op de assen? 2. Eenheden In welke eenheden zijn de grootheden gegeven? 3. As-labels Welke waarden staan er op de assen? 4. Vraag Wat wil je uit de grafiek halen? 5. Aflezen Kijk op de goede plek
 8. 8. 2017 Jaar (y) Alle tijdseenheden kun je naar elkaar omrekenen JAN Maand (mo) • 12 Dag (d) • 30,4 * Uur (h) • 24 Minuut (min) • 60 • 365,25 * Seconde (s) • 60 • ~30 miljoen • 3600 * om kalenderjaren gelijk te houden aan tropische jaren, heeft een kalenderjaar bijna elke 4 jaar één extra dag
 9. 9. Voorbeeld 1 000 1•103 nano0,000 000 001 1•10-9 n micro0,000 001 1•10-6 μ milli0, 001 1•10-3 m –1 1•100 – centi deci deca hecto 0,01 0,1 10 100 1•10-2 1•10-1 1•101 1•102 c d da h kilo k mega1 000 000 1•106 M giga1 000 000 000 1•109 G tera1 000 000 000 000 1•1012 T NaamGetal Wet. not. Symb. centimeter decimeter nanometer micrometer millimeter byte / meter kilobyte megabyte gigabyte terabyte
 10. 10. Een trilling is een beweging die voortdurend wordt herhaald Slinger Massa-veer systeem
 11. 11. Fres = FZ + Fveer Fres = FZ + Fspan Een trilling komt uiteindelijk tot stilstand in de evenwichtsstand, waar de resultante kracht nul is
 12. 12. De amplitude (A) is de grootste uitwijking ten opzichte van de evenwichtsstand A A A A
 13. 13. De trillingstijd (T) geeft aan hoe lang het duurt voordat een trilling opnieuw begint, en wordt ook periode genoemd T T
 14. 14. Lage frequentie Hoge frequentie De frequentie (f ) is het aantal trillingen per seconde
 15. 15. De frequentie (f )is omgekeerd evenredig met de trillingstijd (T ) 1 T fFrequentie [#/s of Hz] Trillingstijd [s]
 16. 16. Uitwijking(cm) 20 0 -20 Tijd (s)2 4 6 8 10 12 Een ut-diagram kan de beweging van een trilling weergeven 10 9 8 8 77 6 6 5 5 4 3 3 2 2 1 1 0 0 4 T A
 17. 17. bit.ly/golfsimulatie
 18. 18. Een golf bestaat uit trillingen die elkaar beïnvloeden 1 2 3 golfrichting 4 5
 19. 19. Golven zijn transversaal of longitudinaal Transversaal trilling loodrecht op golfrichting Longitudinaal trilling parallel aan golfrichting golfrichting
 20. 20. Longitudinale golvenTransversale golven De golflengte (λ) is de afstand tussen twee pieken (of twee dalen) van een golf Water Touw Slinky Lucht λ λ λλ
 21. 21. Oplossingsstrategie in 5 stappen Opdracht Er wordt met een laser op de maan geschenen. Spiegels weerkaatsen het licht naar de aarde. Tussen het uitzenden en ontvangen zit 2,56 s. Hoe ver weg is de maan? 1. Gevraagd 2. Gegegeven 3. Kennis 5. Antwoord4. Oplossen ● Wat is de afstand tussen de maan en de aarde? ● Lichtsnelheid = 300.000 km/s ● Licht doet er 2,56 seconden over om heen en weer te gaan ● Licht legt in 1 seconde 300.000 km af, dus in 2,56 seconde legt licht 768.000 km af. ● De afstand naar de maan is de helft, dus zo’n 384.000 km. ● De afstand van de aarde naar de maan is ongeveer 384.000 km. ● afstand = snelheid x tijd Significantie? Antwoord? Logisch? Eenheid?
 22. 22. Geluid is een hoorbare drukgolf en wordt veroorzaakt door een trillend oppervlak
 23. 23. Vaste stof snel Geluidsgolven zijn longitudinaal en de voortplantingssnelheid verschil per medium Gas langzaam Vloeistof gemiddeld
 24. 24. uitwijking ux-diagram van hele golf plaats x Een ux-diagram toont de hele golf op één moment, en een ut-diagram toont de beweging van één punt op de golf ut-diagram van één punt uitwijking tijd t 0 s 1 s 2 s 3 s 4 s plaats = 0 ½ λ ½ T
 25. 25. De geluidssterkte hangt samen met de amplitude van een geluidsgolf, en wordt ook wel volume genoemd kleine geluidssterkte kleine amplitude grote geluidssterkte grote amplitude
 26. 26. De toonhoogte van geluid hangt samen met de frequentie waarmee de geluidsbron trilt hoge toonhoogte hoge frequentie lage toonhoogte lage frequentie
 27. 27. Bij geluid worden specifieke woorden gebruikt voor amplitude (geluidssterkte of volume) en frequentie (toonhoogte) kleine amplitude grote amplitude lage frequentie hoge frequentie
 28. 28. meerdere lagenéén laag De weerkaatsing van geluid wordt echo genoemd
 29. 29. Met een echo kun je afstand bepalen door een tijd te meten Snelheid [m/s] v s t Afstand [m] Tijd [s] 0,80 s0 s h ● s = v • t ● vwater ≈ 1500 m/s ● t = 0,80 s ● h = ½ s h = ½ • v • t = ½ • 1500 m/s • 0,80 s = 600 m
 30. 30. ● Fluistermodus ● Overleggen met buren mag ● Mobieltjes met iets anders dan Spotify/iTunes/MusicPlayer worden ingenomen ● Vragen? Check eerst het boek, daarna je buurman/-vrouw, daarna pas meneer Voorzanger. ● Uitwerkingen of slides? Check www.jonas.amsterdam/les, of www.NatuurKunJe.nl Opdrachten 43 t/m 46 blz. 201 t/m 207 Practice makes Perfect

×