Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Agiasverige2012 jonas hermansson

691 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Agiasverige2012 jonas hermansson

 1. 1. Se världen genomslutanvändarens ögon!
 2. 2. 2Jonas Hermansson
 3. 3. Jonas Hermansson
 4. 4. 4Jonas Hermansson
 5. 5. MR X Jonas Hermansson
 6. 6. Jonas Hermansson
 7. 7. Tönt Jonas Hermansson
 8. 8. 8Jonas Hermansson
 9. 9. Hanna skriver nästan alltid detaljeradetestfall, fast hon vet att hon inte behöverdem egentligen. Hon är tillräckligterfaren för att i mångt och mycket förlitasig på utforskande tester. Hon harförstås prövat att skriva färre testfall ochägna mera tid till utforskande testning,men kravtäckningen blev lidande ochkravtäckning räknas.Hanna vill bli en bättre testledare. Honvill att andra ska se, beundra och utryckauppskattning för hennesledaregenskaper. Ett av de hittills mestframgångsrika testledaruppdragen var iett försäkringssystem. Det var även detenskilt största projekt hon hittills arbetati som testledare. Jonas Hermansson
 10. 10. Jonas Hermansson
 11. 11. Jonas Hermansson
 12. 12. Här bor Anna på 98 kvadrat… Jonas Hermansson
 13. 13. Frågor Jonas Hermansson

×