Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Slip indholdet fri

420 views

Published on

Om onlinekommunikation

Published in: Social Media
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Slip indholdet fri

 1. 1. S L I P I N D H O L D E T F R I J O N A S H E I D E S M I T H / @ J O N A S S M I T H Photo: Thomas Roth
 2. 2. J O N A S H E I D E S M I T H • Onlinespecialist hos Egmont • Information, Det Danske Filminstitut mv. • Ph.d. fra IT-Universitetet (2007) • @jonassmith på Twitter • jonas@autofire.dk
 3. 3. Photo: @notnixon
 4. 4. FA C E B O O K E F T E R B L O D B A D E T • 13% var luksus • Test-publikum får update først • Updates med ringe engagement nedsætter fremtidigt engagement • Like-farms og falske fans • Man kan ikke længere stole på noget :-) Photo (section): Ludovic Toinel
 5. 5. H VA D E R G O D O N L I N E K O M M U N I K AT I O N ?
 6. 6. O N L I N E B E T Y D E R F O R A N D R I N G
 7. 7. David Siegel: Creating Killer Web Sites (1997) Jakob Nielsen: Designing Web Usability (1999)
 8. 8. <FONT SIZE=+2>
 9. 9. S T R U K T U R H T M L P R Æ S E N TAT I O N C S S A D F Æ R D J AVA S C R I P T
 10. 10. S E O A SEO expert walks into a bar, bars, pub, public house, Irish pub, drinks, beer….
 11. 11. B R O W S E S E A R C H
 12. 12. W E B 2 . 0 : D E N F R I E S A M TA L E • Blogs • RSS • Brugergenereret indhold • Ajax • Runde hjørner! Photo (section): Glenn Halog
 13. 13. B R O W S E S E A R C H S O C I A L 1995-2000 2001-2008 2009-
 14. 14. I N T E G R E R E R O N L I N E O G O F F L I N E G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 15. 15. Photo: The Q Speaks
 16. 16. I N T E G R E R E R I N S T I T U T I O N O G M E D A R B E J D E R G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 17. 17. I N T E G R E R E R K A N A L E R G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 18. 18. B R U G E R ‘ A S S E T S ’ S T R AT E G I S K O G E F F E K T I V T G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 19. 19. Web Facebook Twitter Instagram LinkedIn Tumblr … Photo: Fredrik Rubensson
 20. 20. B 2 B B 2 C R E C R U I T M E N T E M P L O Y E R B R A N D I N G AWA R E N E S S C R I S I S M A N A G E M E N T C O N S U M E R I N S I G H T S AWA R E N E S S E M P L O Y E R B R A N D I N G B R A N D I N G E M P L O Y E R B R A N D I N G “ I N T R A N E T ” E M P L O Y E R B R A N D I N G “ I N T R A N E T ” C R I S I S M A N A G E M E N T I N T E R N AT I O N A L
 21. 21. 18,221% 17,753% 20,030% 17,006% 20,210% 18,337% 19,085% 20009% 15519% 18063% 23114% 28717% 26419% 19835% 32755% 28912% 27481% 15274% 25737% 16231% 5379% 6888% 20587% 10439% 17578% 3125% 9618% 6659% 6645% 17247% 13157% 37168% 83963% 35924% 10352% 24000% 14737% 20000% 14737% 10130% 43700% 39200% 45900% 47600% 51200% 45000% 44400% 26400% 62700% 65100% 56000% 4495% 6765% 11165% 9075% 11030% 20300% 6270% 13130% 1995% 1671% 7808% 6684% 7544% 9,005% 8605% 8598% 14917% 0" 10,000" 20,000" 30,000" 40,000" 50,000" 60,000" 70,000" 80,000" 90,000" 100,000" 110,000" 120,000" 130,000" 140,000" 150,000" 160,000" 170,000" 180,000" 190,000" 200,000" Nov012" Dec012" Jan013" Feb013" Mar013" Apr013" May013" Jun013" Jul013" Aug013" Sep013" Oct013" Nov013" Dec013" Jan014" Feb014" Mar014" Number"of"people" Egmont:"Combined"Online"Reach" Web%(unique%users)% Facebook%(28%day%reach,%last%day%of%month)% TwiFer%(accounts%reached)% LinkedIn%(esImate,%update%with%most%impressions)%
 22. 22. B2B vs. B2C Internal vs. External communication Organizational silos Photo: Jim Grady
 23. 23. Jonas Heide Smith @jonassmith jonas@autofire.dk
 24. 24. S O C I A L ? • Yet another channel • Community-mulighed • Radikal nyt forhold til kunder • Social business • Bullshit • Civilisationens undergang Photo: Jim Bahn
 25. 25. Active users Activeusers(millions) 0 350 700 1050 1400 Spring 2008 Autum n 2008 Spring 2009 Autum n 2009 Spring 2010 Autum n 2010 Spring 2011 Autum n 2011 Spring 2012 Autum n 2012 Spring 2013 Autum n 2013 109 138 167 204 232 200 300 500 600 700 800 900 1,000 1,135 1,260 0 5 10 30 60 100 150 Instagram Facebook Twitter Tumblr (million blogs) Source: http://expandedramblings.com/ and others
 26. 26. H V E M S K A L VÆ R E S O C I A L ? • Kommunikation? • Marketing? • Produktejer? • CEO? • ALLE!?
 27. 27. K P I ? • Engagement • Reach • Trafik • Salg • Viden • Co-creation Photo: Clint Mickel
 28. 28. C O N T E N T • Sharable • Likable • Personligt • Sympatisk • Klogt • Identitetsskabende Photo: David Bleasdale
 29. 29. Mål Middel/Medie
 30. 30. O N L I N E K R Æ V E R A S S E T M A N A G E M E N T • Det vigtige er det kedelige og usynlige • Ved launch er organisationen højstemt • Der bliver ikke mere tid i fremtiden • Lad robotterne arbejde
 31. 31. C M S A P I P R E S E N TAT I O N L AY E R P R E S E N TAT I O N L AY E R P R E S E N TAT I O N L AY E R Kilde: http://www.slideshare.net/zachbrand/npr-api-create-once-publish-everywhere
 32. 32. H I S T O R I E A N S VA R L I G D E A D L I N E M E D I E R P I X E L I N E - L A N D Å B N E R I U N I V E R S E PÅ A L S ( U G E 1 4 ) J O N A S H E I D E S M I T H 4 - 4 - 2 0 1 4 I N T R A N E T, W E B D K , W E B U K , FA C E B O O K , T W I T T E R , L I N K E D I N
 33. 33. S A M L E T S E T • Online-kommunikation svæver mellem skepsis og evangelisme • Online kræver særlige kompetencer • Væsentlige del af onlinearbejdet er usynligt • Afsender og KPI må følge af konkret “strategi” • … men mennesker er vigtigere end strategi • Indhold skal tænkes uafhængigt af kanal Photo: Caroline

×