More Related Content

Slip indholdet fri

 1. S L I P I N D H O L D E T F R I J O N A S H E I D E S M I T H / @ J O N A S S M I T H Photo: Thomas Roth
 2. J O N A S H E I D E S M I T H • Onlinespecialist hos Egmont • Information, Det Danske Filminstitut mv. • Ph.d. fra IT-Universitetet (2007) • @jonassmith på Twitter • jonas@autofire.dk
 3. Photo: @notnixon
 4. FA C E B O O K E F T E R B L O D B A D E T • 13% var luksus • Test-publikum får update først • Updates med ringe engagement nedsætter fremtidigt engagement • Like-farms og falske fans • Man kan ikke længere stole på noget :-) Photo (section): Ludovic Toinel
 5. H VA D E R G O D O N L I N E K O M M U N I K AT I O N ?
 6. O N L I N E B E T Y D E R F O R A N D R I N G
 7. David Siegel: Creating Killer Web Sites (1997) Jakob Nielsen: Designing Web Usability (1999)
 8. <FONT SIZE=+2>
 9. S T R U K T U R H T M L P R Æ S E N TAT I O N C S S A D F Æ R D J AVA S C R I P T
 10. S E O A SEO expert walks into a bar, bars, pub, public house, Irish pub, drinks, beer….
 11. B R O W S E S E A R C H
 12. W E B 2 . 0 : D E N F R I E S A M TA L E • Blogs • RSS • Brugergenereret indhold • Ajax • Runde hjørner! Photo (section): Glenn Halog
 13. B R O W S E S E A R C H S O C I A L 1995-2000 2001-2008 2009-
 14. I N T E G R E R E R O N L I N E O G O F F L I N E G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 15. Photo: The Q Speaks
 16. I N T E G R E R E R I N S T I T U T I O N O G M E D A R B E J D E R G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 17. I N T E G R E R E R K A N A L E R G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 18. B R U G E R ‘ A S S E T S ’ S T R AT E G I S K O G E F F E K T I V T G O D O N L I N E K O M M U N I K A T I O N
 19. Web Facebook Twitter Instagram LinkedIn Tumblr … Photo: Fredrik Rubensson
 20. B 2 B B 2 C R E C R U I T M E N T E M P L O Y E R B R A N D I N G AWA R E N E S S C R I S I S M A N A G E M E N T C O N S U M E R I N S I G H T S AWA R E N E S S E M P L O Y E R B R A N D I N G B R A N D I N G E M P L O Y E R B R A N D I N G “ I N T R A N E T ” E M P L O Y E R B R A N D I N G “ I N T R A N E T ” C R I S I S M A N A G E M E N T I N T E R N AT I O N A L
 21. 18,221% 17,753% 20,030% 17,006% 20,210% 18,337% 19,085% 20009% 15519% 18063% 23114% 28717% 26419% 19835% 32755% 28912% 27481% 15274% 25737% 16231% 5379% 6888% 20587% 10439% 17578% 3125% 9618% 6659% 6645% 17247% 13157% 37168% 83963% 35924% 10352% 24000% 14737% 20000% 14737% 10130% 43700% 39200% 45900% 47600% 51200% 45000% 44400% 26400% 62700% 65100% 56000% 4495% 6765% 11165% 9075% 11030% 20300% 6270% 13130% 1995% 1671% 7808% 6684% 7544% 9,005% 8605% 8598% 14917% 0" 10,000" 20,000" 30,000" 40,000" 50,000" 60,000" 70,000" 80,000" 90,000" 100,000" 110,000" 120,000" 130,000" 140,000" 150,000" 160,000" 170,000" 180,000" 190,000" 200,000" Nov012" Dec012" Jan013" Feb013" Mar013" Apr013" May013" Jun013" Jul013" Aug013" Sep013" Oct013" Nov013" Dec013" Jan014" Feb014" Mar014" Number"of"people" Egmont:"Combined"Online"Reach" Web%(unique%users)% Facebook%(28%day%reach,%last%day%of%month)% TwiFer%(accounts%reached)% LinkedIn%(esImate,%update%with%most%impressions)%
 22. B2B vs. B2C Internal vs. External communication Organizational silos Photo: Jim Grady
 23. Jonas Heide Smith @jonassmith jonas@autofire.dk
 24. S O C I A L ? • Yet another channel • Community-mulighed • Radikal nyt forhold til kunder • Social business • Bullshit • Civilisationens undergang Photo: Jim Bahn
 25. Active users Activeusers(millions) 0 350 700 1050 1400 Spring 2008 Autum n 2008 Spring 2009 Autum n 2009 Spring 2010 Autum n 2010 Spring 2011 Autum n 2011 Spring 2012 Autum n 2012 Spring 2013 Autum n 2013 109 138 167 204 232 200 300 500 600 700 800 900 1,000 1,135 1,260 0 5 10 30 60 100 150 Instagram Facebook Twitter Tumblr (million blogs) Source: http://expandedramblings.com/ and others
 26. H V E M S K A L VÆ R E S O C I A L ? • Kommunikation? • Marketing? • Produktejer? • CEO? • ALLE!?
 27. K P I ? • Engagement • Reach • Trafik • Salg • Viden • Co-creation Photo: Clint Mickel
 28. C O N T E N T • Sharable • Likable • Personligt • Sympatisk • Klogt • Identitetsskabende Photo: David Bleasdale
 29. Mål Middel/Medie
 30. O N L I N E K R Æ V E R A S S E T M A N A G E M E N T • Det vigtige er det kedelige og usynlige • Ved launch er organisationen højstemt • Der bliver ikke mere tid i fremtiden • Lad robotterne arbejde
 31. C M S A P I P R E S E N TAT I O N L AY E R P R E S E N TAT I O N L AY E R P R E S E N TAT I O N L AY E R Kilde: http://www.slideshare.net/zachbrand/npr-api-create-once-publish-everywhere
 32. H I S T O R I E A N S VA R L I G D E A D L I N E M E D I E R P I X E L I N E - L A N D Å B N E R I U N I V E R S E PÅ A L S ( U G E 1 4 ) J O N A S H E I D E S M I T H 4 - 4 - 2 0 1 4 I N T R A N E T, W E B D K , W E B U K , FA C E B O O K , T W I T T E R , L I N K E D I N
 33. S A M L E T S E T • Online-kommunikation svæver mellem skepsis og evangelisme • Online kræver særlige kompetencer • Væsentlige del af onlinearbejdet er usynligt • Afsender og KPI må følge af konkret “strategi” • … men mennesker er vigtigere end strategi • Indhold skal tænkes uafhængigt af kanal Photo: Caroline