Advertisement

More Related Content

Recently uploaded(20)

Advertisement

Børn og computerspil

 1. Børn og computerspil Jonas Heide Smith, 30-4-2014 Photo: Ian Muttoo
 2. Jonas Heide Smith • Cand.mag. i medievidenskab (2002), ph.d. i computerspil (2006) • Arbejdet med spil for f.eks. Medierådet for Børn og Unge og Udenrigsministeriet • Medforfatter til f.eks. Den Digitale Leg (2000) og Understanding Video Games (2008/2013) • jonas@autofire.dk / @jonassmith
 3. Planen • Hvad spiller børnene? • Hvad siger forskningen? • Hvad betyder spillene i børns liv? • Hvad skal de voksne gøre?
 4. Andel af befolkningen, som spiller computerspil (2012, procent) 0 12.5 25 37.5 50 1998 2004 2012 Kilde: Kulturministeriets rapport ‘Danskernes Kulturvaner’
 5. Frekvensen af børns brug af computerspil (2012) 0 20 40 60 80 Alle Drenge Piger 7-9 år 10-12 år 13-14 år Dagligt Ugentligt Månedligt Sjældnere Aldrig Kilde: Kulturministeriets rapport ‘Danskernes Kulturvaner’
 6. Hvor tit spiller du computerspil/digitale spil? (2012, procent) 0 10 20 30 40 Alle Drenge Piger 7-9 år 10-12 år 13-14 år Mere end 3 timer hver dag Mere end 1 time hver dag Kilde: Kulturministeriets rapport ‘Danskernes Kulturvaner’
 7. Spiltyper PC-spil (Minecraft) Mobilspil (Flappy Bird) Konsolspil (GTA V)
 8. PC-spil (World of Warcraft)
 9. PC-spil (League of Legends)
 10. PC-spil (SimCity 2013)
 11. PC-spil (Moviestarplanet)
 12. Mobil-spil (Candy Crush Saga)
 13. Mobil-spil (Hay Day)
 14. Mobil-spil (Monument Valley)
 15. Konsolspil (Grand Theft Auto V)
 16. Konsolspil (Red dead Redemption)
 17. Fredric Wertham Seduction of the Innocent (1954) Tørk Haxthausen Opdragelse til Terror (1955)
 18. HVAD SIGER FORSKNINGEN?
 19. “Effektforskning”
 Aktive medier “Kulturforskning”
 Aktive brugere
 20. Problemerne • Laboratoriet er ikke en realistisk situation (spillerne har f.eks. ikke selv valgt at spille) • Uklar definition af aggression/vold • Voldelige spil adskiller sig på flere måder fra ikke-voldelige spil • Effekter måles kun på kort sigt • Udgivelses-bias
 21. Konklusion: Der findes ingen 1-1-forhold mellem mediers indhold og deres effekt
 22. Photo: Rodrigo Della Fávera
 23. HVAD SKAL DE VOKSNE GØRE?
 24. RESPEKTERE ALDERSGRÆNSER
 25. Ikke være bange for computerspil
 26. Ikke være bange for grænser Photo: Sun Ladder
 27. Tal om onlineadfærd
 28. Vær garant for mangfoldighed
 29. Gør en indsats for at forstå
 30. Tak for opmærksomheden jonas@autofire.dk - @jonassmith Photo: Ian Muttoo
Advertisement