Advertisement
Advertisement

Friends fur ever

  1. Psy jako ssaki. Rasy psów. Psy pracują ce Częś ci ciał a psa. Moje zwierzą tko. Opieka. Nazwij swojego psa – akcja. Clifford i Reksio – nowe przygody. Psy w literaturze. Sprzą taj po swoim psie- akcja. W schronisku dla zwierzą t-pomoc. Plastyka, w-f, ję zyk angielski.
  2. Amerykański teoretyk Howard Gardner znacznie wskazał na współistnienie ośmiu komponentów ludzkiej osobowości rozumianych jako inteligencje wielorakie. 1.inteligencja językowa rozumiana jako zdolność pojmowania i wyrażania rzeczywistości poprzez słowo, rytm. 2.Inteligencja muzyczna dominująca u osób przyswajających wiedzę poprzez rytm, dźwięk, muzykę. 3.Inteligencja ruchowa rozumiana jako zdolność doświadczania rzeczywistości poprzez ruch. 4. Inteligencja matematyczno – logiczna rozumiana jako zdolność do postrzegania świata w sposób logiczny, uporządkowany. 5. Inteligencja wizualno – przestrzenna to skłonność do myślenia obrazowego, dobra orientacja w przestrzeni, połączona ze zdolnościami konstrukcyjnymi.. 6. Inteligencja przyrodnicza rozumiana jest jako szczególna wrażliwość na przyrodę. 7.Inteligencja intrapersonalna ,czyli sposób postrzegania samego siebie, analizowania swoich uczuć. 8.Inteligencja interpersonalna to zdolność do współżycia w grupie.
  3. Pies przewodnik dla osób niewidomych był pierwszym psem w służbie człowieka.
  4. „Proszę, nie głaszcz mnie-
  5. www.friendsfur-ever.wikispaces.com
  6. Jolanta Okuniewska jolako45@gmail.com www.jokookun.jimdo.com
Advertisement