Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie 6 drijfveren basis

8,752 views

Published on

Basisuitleg over de drijfveren. Wat betekenen de 6 kleuren, welk gedrag is kenmerkend en in welke fase van ons leven worden de drijfveren ontwikkeld

Published in: Business
 • My personal experience with research paper writing services was highly positive. I sent a request to ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ and found a writer within a few minutes. Because I had to move house and I literally didn’t have any time to sit on a computer for many hours every evening. Thankfully, the writer I chose followed my instructions to the letter. I know we can all write essays ourselves. For those in the same situation I was in, I recommend ⇒ www.HelpWriting.net ⇐.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Presentatie 6 drijfveren basis

 1. 1. 6 drijfveren, de basisManagement Drives Individuele Profielen
 2. 2. Een plek waar iedereen in de wereld is harmonie moet De wereld een lekker kunnen wonen zit complexe vol kansen. puzzel Grijp deze! WERELDBEELDEN We vormen De wereld allemaal eenwordt een chaos schakeltje in zonder regels een groter en afspraken geheel De wereld is een jungle 2
 3. 3. Oranje de drijfveer die Groen vooruitgang, resultaten en de drijfveer die prestaties wil laten zien! mensen Geel en sociale de drijfveer die wil verbanden analyseren, begrijpen voorop stelt en doorgronden Blauw Paars de drijfveer die de drijfveer die zekerheid veiligheid enen duidelijkheid wil thuisgevoel zoekt creëren Rood de drijfveer die staat voor 3 kracht,
 4. 4. Management Drives meet de drijfveren in ons werk 4
 5. 5. De aanleg van drijfveren bij het individu;Paars “Geborgenheids drijfveer”(0- 1,5 jaar) Fase 1: Veiligheid en Geborgenheid Beslotenheid, angstreductie, moederbinding, basisidentiteit 5
 6. 6. EN VERDER…• omgang met pijn door deze te dragen en te doorleven• ziet dienstbaarheid als een groot goed• niet bezig met vergroten van genot en verlangen• ontleent de identiteit soms aan de organisatie of de familie• heeft behoefte aan een klein hecht team dat elkaar aanvoelt• kruipt in de huid van de organisatie om aan te voelen wat nodig is• komt wat (bij)gelovig over• het lot is een belangrijke factor, voor het nu en de toekomst• zal niet snel willen veranderen van werkomgeving• in een Paars systeem hebben mensen bijnamen die alleen intimi gebruiken• afkortingen zijn paars• humor: over de uitwerking van ongeschreven regels 7
 7. 7. geloven cycli en rituelen bescheidenheid Blut und Boden bindingfamiliebanden Familie-eer dienstbaarheid ongeschreven regels beslotenheid veiligheid geborgenheid traditie beschermen symbolen vertrouwdheid geborgenheid het natuurlijk accepteren
 8. 8. Perceptie, emotie en gedragPaarsVeiligheidClan-achtige (stammen of families drijfveer/rituele drijfveer) Zoeken van Identiteit, passie Leefomstandigheid, Verbinding mens Betoverd woud veiligheid en waarin>>> en organisatie geborgenheid Symboliek en Perceptie: rituelen We zijn een familie Waargenomen Ieder voor zich onderlinge band Emotie Veilig, geborgen Angstig, eenzaam <positief & negatief> Dienstbaarheid Gedragingen Wantrouwen,Vertrouwen, binding argwaanen veiligheid creëren <Positief en negatief> 9
 9. 9. De aanleg van drijfveren bij het individu;Rood “Machtsdrijfveer”(1- 5jaar)Fase 2:Ego(wil) maakt zich los,Respect en DomeinHier en nu/ongeduld, agressie, controle(macht) 10
 10. 10. • ziet regels als vorm van controle door zwakkeren• soms disproportioneel in het gebruik van de eigen kracht• alles of niets, zwart-wit• omgang met pijn door deze te verbijten, niet zeuren maar doorgaan• niet gericht op vergroten van verlangen• actie volgt vooral als er ergens last van is• ziet abstraheren als vage afleidingsmanoeuvre• neiging om iemand priemend aan te kijken• non verbaal vaak duidelijk aanwezig• gericht op zelfverdediging, voelt zich snel tekort gedaan• humor: vaak fysiek 12
 11. 11. ongeduld Controle krachtbesluitvaardigheid alert hier en nu Instinctief RESPECT mijn tempo impulsief Actie confronterend onverschrokken lef domein
 12. 12. Perceptie, emotie en gedragRoodMachtEgocentrische drijfveer/ Machtsdrijfveer Heerschappij Vechten voor Besluitkracht Leefomstandigheid, Jungle domein, macht, Controle & Macht waarin>>> respect en reputatie Straffen & belonen Overlevingsdrift Perceptie: Conflictbereidheid Iedereen Waargenomen Ze beschouwen mij respecteert mijn respect uit als een soort slaaf domein omgeving In controle, Emotie machtig, <positief & Boos, machteloos zelfvertrouwen negatief> Gedrag Tempo maken, <positief en Domein verdedigen beslissen, Actie negatief> 14
 13. 13. De aanleg van drijfveren bij het individu; Blauw“Ordeningsdrijfveer”(5-8 jaar)Fase 3:Behoefte aan zekerheid (angstreductie),rationaliteit, structuur en ordeverantwoordelijkheid en schaamte 15
 14. 14. EN VERDER…• blijft verkeerde routine herhalen bij emotionele druk• kiest geen partij voor een persoon maar voor een werkwijze• schuift beslissingen uit als alles nog niet helder is• wil geen ruimte voor twijfel• doet wat nodig is om pijn te voorkomen of bestrijden• niet gericht op verlangen• zal zelf niet snel zelf handhaven, dat wordt te persoonlijk• vaak goed in aangeven wat de fouten zijn, minder in wat beter kan• is vooral een doener; denkers en praters zijn lui• neiging om vaak naar beneden te kijken• humor: droog. Vaak niet op de werkvloer bij serieus onderwerp. 17
 15. 15. duidelijkheid rechtvaardigheid degelijkheid afspraken Plicht transparantoog voor detail zekerheid verantwoordelijkheid consequent stabiel degelijk discipline betrouwbaarheid volgordelijkheid loyaliteit 18
 16. 16. Perceptie, emotie en gedragBlauwOrde en stabiliteitZingevende drijfveer/ Orde drijfveer Opkomst van de Autoritaire structuur Leefomstandigheid, Plicht agrarische Breng orde in chaos, Kwaliteit door herhaling maatschappij, waarin>>> structuur in anarchie Stabiliteit vanZingeving ontstaat processen Perceptie:Men waardeert mijn Waargenomen Mijn inspanning wordt Een deugdelijk en spaar-bijdrage en loyaliteit waardering voor niet gewaardeerd zaam leven leiden plichtsbetrachting Eigenwaarde, Emotie Twijfel, schaamte, competent, trots, verkramping, onzeker,zeker, rechtvaardig <positief & negatief> teleurgesteld Organiseren, Gedrag Terugvallen op eigen bijdragen, dienen <positief en negatief> taak structuur brengen
 17. 17. LOYALITEIT, BETROUWBAARHEID, STRUCTUUR, PRECISIE, DETAIL
 18. 18. De aanleg van drijfveren bij het individu;Oranje“Competitie drijfveer”(8-12 jaar)Fase 4:Bewondering, verbetering, competitie,Winnen, Prestaties laten zien 21
 19. 19. • houdt graag alle opties zo lang mogelijk open• gericht op vergroten van genot, vermijden van pijn• gebruikt zijn charme om zaken voor elkaar te krijgen• wordt wat nonchalant als hij denkt de zaken te beheersen• zelfbeeld wordt versterkt door uiterlijkheden in stijl en luxe• gaat strijd uit de weg als het (gezichts)verlies op lijkt te leveren• laat innerlijke zelftwijfel zelden zien• bang voor misbruik van een situatie door anderen• past zich aan allerlei situaties aan, mits het resultaat oplevert• kopieert makkelijk wat belangrijk lijkt in een bepaalde situatie• kan een rol spelen• zal zich sterker voelen als iemand zich als zondebok opwerpt• werkt sterk en bewust met nonverbaal gedrag• humor: uitdagend 23
 20. 20. pragmatisch succes handig ambitie competitie uitkomst staat Externe positionering centraal serieus nemen bewondering vooruitgang flexibel applaus uitdaging resultaat effect positie 24
 21. 21. Perceptie, emotie en gedragOranje SuccesStrategische drijfveer/ Competitie drijfveer Het leven is een reeks Ambitie uitdagingen en biedt Resultaat- Markt Leefomstandigheid gerichtheid kansen om het steeds beter te doen Externe positionering,Ze zien hoe goed ik Perceptie: wat wil je uitstralen Ze vinden me een onderneming ben, ik maak het Waargenomen sukkel verschil! succes Emotie Verliezersgevoel, lozer, Winnaarsgevoel, frustatie door Succesgevoel <positief & negatief> ingehouden boosheid Actief en Passief en voorzichtigzelfverzekerd gaan Gedrag zelfbescherming, voor resultaat en duiken uitdaging 25
 22. 22. De aanleg van drijfveren bij het individu; Groen“Sociale drijfveer” (11-18 jaar)Fase 5:Liefde en Verbondenheid, sociale gevoelens,hernieuwde emotionaliteit, liefde enseksualiteit ontstaat, (sociale) kritiek 26
 23. 23. • ziet wat anderen bij kunnen dragen• hoopt dat anderen dat ook van hen zien• gericht op vergroten van genot, vooral van anderen• zoekt acceptatie van en door anderen• past zich met liefde aan de wensen van anderen aan• verwacht daar wel waardering voor• wil aardig gevonden worden, is blij als hij hard nodig is• onderdrukt soms de eigen behoeften, dat kan later leiden tot verbittering• richt de aandacht dan volledig op de zwaksten in de maatschappij• gevoelig voor non-verbaal gedrag, verwacht ook dat de ander dat is• werkt sterk met gezichtsuitdrukkingen• mailt regelmatig ‘aan allen’• humor: surprise party 28
 24. 24. Communiceren om te verbinden mensen verbinden Mede-zeggenschap open voor iedereen delen wil helpen betrokkenheid samenwerken Consensus harmonie inclusie Geven en nemen gelijkwaardigheid Intenties staanoog voor zwakkeren centraal groepsgevoel 29
 25. 25. Perceptie, emotie en gedrag Groen Gemeenschap Relationele drijfveer/ Sociale drijfveer Gemeenschappelijkheid Onderlinge binding Leefomstandigheid, staat voorop, harmonieGemeenschap, daar Communicatie en acceptatie sturen waar mensen zijn Waarin>>> Teamgevoel besluitvorming/ Sociaal denken consensus Netwerken Perceptie:Ik beteken iets voor Waargenomen Ze zien mij niet staan anderen sociale acceptatie Vreugde over bijdrage aan Emotie Verstoten, teleurstelling, harmonie, en <positief & negatief> Verdriet plezierig contact Actief anderen Gedrag Protesteren en betrekken en <positief en negatief> zwartmaken communiceren 30
 26. 26. De aanleg van drijfveren bij het individu;Geel “Intellectuele drijfveer” (17-24 jaar)Fase 6:Willen begrijpen (angstreductie), vrijheid,ongebonden rationaliteit, zoekt kennis, idee,visie & richting. Intellectuele kritiek, 31
 27. 27. • trekt zich terug als het emotioneel wordt• behoefte aan privacy wordt sterker na intensief contact• blijft niet vaak ‘hangen’ na een bijeenkomst of sessie• let niet op het eigen nonverbale gedrag• gericht op vergroten van geestelijk genot en negeren van fysieke pijn• vraagt niet snel om hulp• heeft weinig nodig om te werken, vooral gericht op kennis• wordt blij van kennis en heldere verklaringen• heeft de neiging zich te richten op wat er NIET goed gaat• humor: metaforen en woordgrappen 33
 28. 28. theorie strategie consistentie toekomst hoofdlijnenanalyseren begrijpen ongebondenheid complexiteit waarheid principieel kenniscreativiteit vrijheid 34
 29. 29. Perceptie, emotie en gedragGeel SynergieSystemische drijfveer/ Intellectuele drijfveer Vrij en onafhankelijk Strategie Leefomstandigheid, zijn, kennis bezitten Innovatie open systeem Ontwikkeling waarin>>> en niet veroordelend zijn. Systemische processen Perceptie:Ik begrijp: het klopt Waargenomen Ik begrijp niet: wat ik wat ik dacht bevestiging van eigen dacht blijkt niet waar gedachtes Eenzaamheid door verlammendeVrij, helder, eureka Emotie individuele analyse, VerwardheidIdeeën ontwikkelen, Gedrag Kritiseren, meedenken <positief en negatief> compliceren 35
 30. 30. Denkvolgorde Geel 36
 31. 31. De Gele spiraal gevoel van vrijheid ”ik begrijp; het klopt wat ik dacht” helderheid bevestiging van eigen gedachten verwarring “ik begrijp niet; wat ik dacht blijkt niet waar” gevoel van eenzaamheid 37
 32. 32. Denkvolgorde Groen 38
 33. 33. De Groen spiraal vreugde over bijdrage tot harmonie plezier in onderling contact ”ik beteken iets voor anderen” actieve groepsrol waargenomen sociale acceptatie passieve groepsrol / exit “ze zien me niet staan” gevoel van verstoting en verdriet onzekerheid over houding 39
 34. 34. Denkvolgorde Oranje 40
 35. 35. De Oranje spiraal winnaarsgevoel resultaat komt door inzet “ze zien hoe goed ik ben” actief, dominant waargenomen succes passief, voorzichtig “ze vinden me een sukkel” verliezersgevoel wel inzet geen resultaat 41
 36. 36. Denkvolgorde Blauw 42
 37. 37. De Blauw spiraal gevoel van eigenwaarde trots over competentie “men waardeert mijn gevoel, zinvol bij te dragen bijdragen en loyaliteit” zekerheid, rechtvaardigheid waargenomen waardering voor plichts- betrachting onzekerheid teleurstelling “mijn inspanning wordt niet gewaardeerd” twijfel over eigenwaarde zelfhaat, schaamte verkramping 43
 38. 38. Denkvolgorde Rood 44
 39. 39. De Rode spiraal macht, controle “ieder respecteert mijn positie” zelfvertrouwen waargenomen respect uit de omgeving boosheid “ze beschouwen me als een soort slaaf” boosheid machteloosheid 45
 40. 40. Denkvolgorde Paars 46
 41. 41. De Paarse spiraal veiligheid geborgenheid “we zijn een familie” vertrouwen in anderen waargenomen onderlinge band wantrouwen “ieder voor zich” angst eenzaamheid 47
 42. 42. Het testresultaat 48
 43. 43. Stuurkleur Kennis, begrip, vrijheid, doordenking, theorie, concept, breed beschouwen, innovatie, rationaliseren, grondige analyse, feiten, nieuw, “waarom-vraag”Steunkleur Ter ondersteuning van de stuurkleur: begrip, concept, analyse, feiten, de slimste manier om…het beste idee om, evaluatie na Blauw en Rood Meestal achteraf:Sluitkleur evaluatie, analyse achteraf. Had ik het niet slimmer kunnen doen? 49
 44. 44. Stuurkleur Harmonie, samen, delen, gelijkwaardigheid, verbinden betrokkenheid, consensus, bekommeren, helpen, oog voor zwakkerenSteunkleur Ter ondersteuning van de stuurkleur: betrekken, delen, draagvlak zoeken, communiceren, vertellen, informeren (na Rood)Sluitkleur Meestal achteraf: Vertellen. Had ik anderen niet wat eerder moeten betrekken, meenemen? 50
 45. 45. Stuurkleur Ambitie, resultaatgericht, doelen stellen, flexibel, scoren, applaus, pragmatisch, opportunistisch, handig, wil bewonderingSteunkleur Ter ondersteuning van de stuurkleur: Efficiënt (na blauw), praktisch, doelmatig, praktijk, punt willen maken, toepassen/kapitaliseren van kennis/ na Geel, calculerend te werk/ na RoodSluitkleur Meestal achteraf: Heb ik mezelf niet teveel weggecijferd? Wat heeft mij dat opgeleverd? 51
 46. 46. Stuurkleur Loyaal, betrouwbaar, gericht op details, structureren, organiseren, plannen, écht afmaken, transparant, stabiliseren, detailerenSteunkleur Ter ondersteuning van de stuurkleur: Plannen, afspraken maken, afmaken, Concretiseren, organiseren, detailerenSluitkleur Meestal achteraf: Opruimen. Had ik het niet wat beter moeten plannen? 52
 47. 47. Stuurkleur Macht, kracht, tempo, actie, duidelijkheid, domein, NU, impulsief, confrontatie, directheid, lik op stuk, maatjes, besluiten nemen, respect Ter ondersteuning van de stuurkleur:Steunkleur Snel, ongeduld, buikgevoel, irritatie, handhaven, actie, concretiseren, tempo maken, voortvarend aan de slag Meestal achteraf:Sluitkleur Nog even afronden. Had ik niet wat eerder duidelijk moeten zijn, meer tempo moeten maken, handhaven! Komt laat of heel laat tot felheid 53
 48. 48. Stuurkleur Geborgenheid, veiligheid, rituelen, ongeschreven regels, beschermt het eigene/onze, creëert familiegevoel, vertrouwen, beslotenheid Ter ondersteuning van de stuurkleur:Steunkleur Creëert een familieband, om op elkaar te vertrouwen, sluit mensen in of uit, warme of koude kant Meestal achteraf: Sluitkleur Heb ik geen essentiële cultuurkenmerken (ongeschreven regels) over het hoofd gezien? 54
 49. 49. Verkleuringen Wanneer een bovengelegen(abstracte) drijfveer volgt (steunt) op een drijfveer van de basis (Blauw, Rood of Paars) dan verandert de betekenis van die drijfveer doordat de ‘concrete’ uitvoering, implementatie of borging reeds een gegeven is. Voorbeeld: Blauw/Geel of Blauw/Groen of Blauw/Oranje  Blauw/Geel wordt dan analyse naderhand of evalueren en bijstellen of puzzelen binnen de kaders  Blauw/Groen ‘delen’ wordt dan communiceren over of informeren over de structuur/proces  Blauw/Oranje wordt dan efficiënte uitvoering of doelmatig te werk gaan 55
 50. 50. Van abstract naar concreet Dit geldt ook wanneer een concrete drijfveer volgt op een abstracte drijfveer. Gaat dan van concreet naar abstract  Geel/ Blauw; gaat begrijpen en doorgronden, ordent vervolgens de materie en gaat detailleren. Nog meer begrip  Geel/Groen; gaat de opgedane kennis delen/ vertellen aan anderen. Krijgt op die wijze nog meer begrip of niet……  Geel/Oranje; gaat de opgedane kennis toepassen of vermarkten/ kapitaliseren van kennis. Geeft nog meer inzicht in de toepassing Steeds weer bepaalt de volgorde de betekenis! 56
 51. 51. Een paar voorbeelden 57
 52. 52. De verwerping  De meeste mensen zien voor elke drijfveer wel een nadeel. Het is het gedrag van de omgeving wat u irriteert, stoort etc.  De verwerping laat zien van welke drijfveren (gedrag) u negatieve gevoelens kunt ontwikkelen. Waar u ‘denkt’ tegen aan te kunnen lopen in de wereld (werkgerelateerd). Hoe groter de bol, hoe groter de weerzin, de negatieve gevoelens u dat oplevert.  Zeer sterke verwerpingen geven het beeld van een zekere allergie. De verwerping kan zowel een reactie zijn op werkelijk gedrag of cultuur in uw omgeving, maar het kan ook de herkenning op of de te verwachte reactie op dergelijk gedrag of cultuur zijn. 58
 53. 53. Logica en verwerpingGeel: doordenking is belangrijk, maar al te erg theoretiseren wordt verworpenGroen: de sociale kant krijgt weinig energie, hekel aan consensus vormingOranje: heel ambitieus, en ziet pas na lange tijd de mogelijke oppervlakkigheidBlauw: wil wel structuur, maar geen vrijheids belemmerende regeltjesRood: komt laat tot felheid, heeft een hekel aan ondoordachte/ impulsieve actiesPaars: zal niet snel familiegevoel creëren, heeft weinig hekel aan tradities 59
 54. 54. De verwerpingen waargenomen vanuit dedominante drijfveer! Gedrag vanuit bepaalde drijfveren is positief en negatief te labelen. In de logica staan de positief gelabelde drijfveren, in de verwerping staan de als negatief ervaren (de overdreven/ overtrokken) gedragingen. (Twee kanten van de medaille) De negatief geziene gedragingen (verwerpingen) worden gepercipieerd/ waargenomen vanuit iemand zijn meest dominante (= sturende) drijfveer! Het zijn daardoor geen ‘feiten’ meer maar percepties!!!....bekeken door de bril van…… 60
 55. 55. Hoe werkt dat dan bij Geel?Logica Verwerping Verwerpt Regels en structuur vaak nogal dom, onvoldoende doordacht. Beperken de vrijheid van denken Groepsdenken (dwang) belemmert individuele vrijheid in denken en unieke ideeën. Geel houdt niet van consensusvorming. Pragmatisch handelen om te scoren belemmert echt begrip en is oppervlakkig Ondoordacht, ongenuanceerd en impulsief. Belemmert ook het denkproces. Kritiekloos aanvaarden is nogal bekrompen. Spanning tussen begrijpen en geloven! Zoekt kennis en begrip, maar wil niet theoretiseren en compliceren 61
 56. 56. Hoe werkt dat dan bij Groen?Logica Verwerping Verwerpt De onpersoonlijke benadering van Blauw. Stelt regels boven mensen. Groen houdt niet van de uniformiteit van regels Het afstandelijke en vrijblijvende gedrag van Geel. Geel wil zich niet conformeren en/of verbinden, en plaats zich dus buiten de groep. Het arrogante gedrag van Oranje, Oranje twijfelt aan intenties van anderen (want willen is kunnen) en wil zich onderscheiden en gezien worden. Het ongeduldige en onnodig confronterende/ conflicterende gedrag van Rood, verpest daarmee de harmonie. Het kleingeestige gedrag van Paars, te zeer op kleine groep gericht, staat niet open voor buitenstaanders Wil harmonie, maar niet over alles consensus! 62
 57. 57. Hoe werkt dat dan bij Oranje?Logica Verwerping Verwerpt Regels beperken het speelveld en de mogelijkheid om je doelen te bereiken Overleg zorgt voor vertraging van doelbereiking en afzwakking van het individuele succes Continu doordenken compliceert en belemmert pragmatisch handelen Conflicten zijn gericht op winst op dit moment, niet op de middellange termijn. Niet handig. Ziet het als doelloos, daar bereik je geen doelen mee. Ziet het bijna als Blauw. Beperkt de armslag Wanneer het te glad of opportunistisch wordt 63
 58. 58. Hoe werkt dat dan bij Blauw?Logica Verwerping Verwerpt Het chaotische gedrag van Geel, maakt problemen in plaats van oplossingen. Alleen op hoofdlijnen en theorie gericht, niet op details en werkelijkheid. Het ongeorganiseerde/gemakkelijke van Groen, terwijl de plicht roept. Lijkt liever te praten dan te werken. Het onberekenbare en egoïstische gedrag van Oranje, gaat steeds voor eigen gewin, en wil het steeds beter en anders. Stabiliseert nooit. Oranje kan regels overtreden om het doel te bereiken. Het onverantwoordelijke gedrag van Rood, niet bezig met regels maar met eigen domein, neigt er dus naar regels te overtreden. Impulsief en daarmee onvoorspelbaar. Het baseren op ongeschreven regels van Paars, een voor Blauw onbegrijpelijke orde. Dit is niet rationeel Het opgelegde Blauw (regels en bureaucratie) en als het 64 te gedetailleerd of repeterend werk wordt.
 59. 59. Hoe werkt dat dan bij Rood?Logica Verwerping Verwerpt Het trage, warrige en analyserende van Geel. Niet zinvol in het hier en nu! Duurt veel te lang. Het praten (langdradige) van Groen, Rood vindt groen neerbuigend door begrijpende houding en naïef daar het gelijkheid veronderstelt en goede bedoelingen IJdel en afhankelijk van de opinie van anderen. Onbetrouwbaar en calculerend Het bescheiden en opofferende gedrag wordt als zwak en kinderlijk ervaren, Paars kan niet voor zichzelf zorgen Het overdreven nauwgezette en te snel in de verdediging schietend gedrag van Blauw. Rood snapt niet dat Blauw regels nodig heeft om orde te handhaven. Rood vindt Blauw ook naïef over misbruik Wanneer het gedrag leidt tot conflict en er macht misbruikt 65 wordt
 60. 60. Hoe werkt dat dan bij Paars?Logica Verwerping Verwerpt Het ontkennen van Geel van het gegroeide, mythische en symbolische omdat Geel alles wil analyseren. Niet bezig met de groep. Geen respect voor anciënniteit. Het praten (langdradige) van Groen. Groen voelt de gegroeide verhoudingen (het organische) niet aan, kent zijn eigen plek niet. Het verander- en verbeterzieke gedrag van Oranje voor eigen gewin, voelt niet aan hoe en waarom dingen gegroeid zijn. Het lompe en ruwe gedrag van Rood, geen respect voor datgene wat voor anderen heilig is, verstoort daarmee de geborgenheid en veiligheid Het kille en machinale gedrag van Blauw, de natuur en de mens (het organische) wordt niet gezien. Wanneer het te tuttig of primitief wordt of te vasthoudend en 66 besloten is.
 61. 61. Emotionele Bankrekening, S.Covey= De mate van vertrouwen die er binnen een relatie bestaat. Een emotionele bankrekening werkt als een gewone bankrekening. Je kunt storten, afhalen, rood staan, reserves opbouwen, je kunt hem aanspreken, ongemerkt laten groeien of bijvoorbeeld opheffen. Waar mensen samen zijn is een emotionele bankrekening. Je kunt het vermogen op die rekening laten stijgen of laten dalen. Saldo storten gaat niet bij iedereen op eenzelfde manier. Een storting is alleen een storting als de ander dat zo ervaart! (wat dus weer sterk afhangt van individuele drijfveren). 67
 62. 62. Omgaan met drijfveren van anderen Innovatief Stabiliteit Creatief Zekerheid Vertrouwen Emotionele bankrekening +/- + - Stortingen OpnamesDe ontvanger bepaalt de waarde van je communicatie en handelen! 68
 63. 63. Emotionele bankrekening van Geel  Vanuit het perspectief van een GELE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? GEELStorting Neutraal OpnameUitvoerige verklaring en Uitleggen waar de Totaal geen onderbouwing gevenonderbouwing geven van werkwijze op gegrond is Aannames makenconclusies die genomen kunnenwordenEen benen op tafel sessie invoeren Uitkomsten benen op tafel Presentatie brainstorm waarbij de sessie bediscussiëren uitkomsten niet besproken wordenVragen een visie uit te denken Visies verklaren Visie neerzetten zonder inspraak en met niet samenhangende details 69
 64. 64. Emotionele bankrekening van Groen  Vanuit het perspectief van een GROENE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? GROENStorting Neutraal OpnameAan de medewerkers vragen op welke Medewerkers Selectief informatie verstrekken, geenwijze ze geïnformeerd en betrokken informeren/ betrekken aandacht voor de mensen.willen wordenOpkomen voor een zwakkere collega 1 op 1 gesprek om Neerhalen van een collega uit de groep gevoelens te besprekenEten regelen bij overwerk en mee- Overwerken doe je Bij overwerk een collega alleen latenhelpen met het overwerk samenSpontaan iets gezelligs organiseren, Samen lunchen Nooit meedoen aan gezamenlijkehoudt het spontaan en verplicht het niet activiteiten. 70
 65. 65. Emotionele bankrekening van Oranje  Vanuit het perspectief van een ORANJE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? ORANJEStorting Neutraal OpnameWelke targets/doelen stel je jezelf Samen doelen stellen. Doelen dicterenals deel van de company targets,vrijheid hierin gevenResultaten aanmoedigen met een Duidelijk zijn over resultaat Resultaat niet belonen, maarverwachtte beloning voor prestatie falen afstraffenOndernemerschap aanmoedigen, Middelen geven voor ondernemerschap. OndernemerschapRuimte geven aan initiatief Beschikking geven over eigen verbieden, verwachten dat er bestedingsbudgetten alleen maar gevolgd wordt 71
 66. 66. Emotionele bankrekening voor Blauw  Vanuit het perspectief van een BLAUWE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? BlauwStorting Neutraal OpnameTijdsplanning maken Op tijd komen Te laat komencheck op details inplannen Afmaken AfraffelenAfspraken maandelijks Volgens afspraak Afspraken steeds veranderencontroleren (KPI’s) werken 72
 67. 67. Emotionele bankrekening van Rood  Vanuit het perspectief van een RODE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? ROODStorting Neutraal OpnameZo meteen is het opgelost. We gaan het strakjes Ik moet er nog even goed over nadenkenIk ga het meteen regelen doen hoe we dat gaan oplossenDit is jouw domein, hoe moet ik het Ik heb het gedaan zoals jij Het is nog niet af. Ik wist niet precies watdoen? het gezegd hebt. je bedoelde.Hoe wil je dat ik dit aanpakZe hebben respect voor je, je bent Jij bent de baas en hebt Kan je die beslissingen eerst aan mijeen goede leider de verantwoordelijkheid voorleggen voordat jij ze neemt! 73
 68. 68. Emotionele bankrekening van Paars  Vanuit het perspectief van een PAARSE drijfveer:  Wat zijn opnames?  Wat zijn stortingen?  Wat is neutraal gedrag? PAARSStorting Neutraal OpnameHulp en betekenis vragen bij het Respect tonen rondom de Geen aandacht voor de heersendeinvullen van een cultuurtraject; heersende cultuur cultuur.Hoe kunnen we het goede Rekening houden met culturele Voorbij gaan aan heilige huisjesbehouden? aspecten, de ongeschreven regelsVragen om het team te helpen Respect voor onderliggende Geen aandacht voor de persoonlijkewaarbij aandacht is voor verhoudingen en heersende onderliggende verhoudingen.onderlinge gegroeide traditie in de groep Team/ club uit elkaar trekken, gevoelverhoudingen en heersende van veiligheid verstorentraditie 74

×