Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Een kwestie van gezond verstand?

579 views

Published on

Published in: Technology, Education
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Een kwestie van gezond verstand?

 1. 2. <ul><li>Preventie: </li></ul><ul><li>voornaamste doelstelling = kennisbevordering </li></ul><ul><li>Kennisbevordering </li></ul><ul><li>≠ </li></ul><ul><li>gedragsverandering, soms zelfs averechtse effect </li></ul>
 2. 3. <ul><li>Ik denk => ik verander mijn gedrag </li></ul><ul><li> Menselijk gedrag: zelden rationeel gestuurd. </li></ul>
 3. 4. <ul><li>Ik ben bang => ik verander mijn gedrag </li></ul><ul><li> angstinducerende boodschap: zelden effect wegens: </li></ul><ul><ul><li>Korte duur effect </li></ul></ul><ul><ul><li>Bij herhaling: gewenning </li></ul></ul><ul><ul><li>Boodschap intenser maken: afkering </li></ul></ul>
 4. 6. <ul><li>Subjective Expected Utility model (SEU): </li></ul><ul><ul><li>Mensen proberen in alle omstandigheden hun subjectieve voordeel te maximaliseren </li></ul></ul><ul><ul><li>Beter lukken als voordelen: </li></ul></ul><ul><ul><li>Tastbaar & reëel </li></ul></ul><ul><ul><li>Gegarandeerd </li></ul></ul><ul><ul><li>Kort na gedrag </li></ul></ul><ul><ul><li>Relatief weinig moeite </li></ul></ul>
 5. 7. <ul><li>Zelf-effectiviteit: durven? </li></ul><ul><li>Sociale context: wat vinden anderen? </li></ul><ul><li>Dynamisch karakter gedragsverandering: verschillende stadia om gedrag te veranderen </li></ul><ul><li>Obstakels: kans op gedrag neemt af bij obstakels </li></ul>
 6. 8. <ul><li>Beredeneerde attitudes: + </li></ul><ul><li>↔ affectieve responsen: - </li></ul><ul><li>Kan gedragsintentie voorspellen, niet feitelijke gedrag </li></ul><ul><li>Onderschatting routine </li></ul>
 7. 9. <ul><li>Niet nieuw </li></ul><ul><li>Omgeving inrichten: gezond gedrag makkelijker ↔ ongezond moeilijker </li></ul><ul><li>Associatie neutrale prikkel & positieve prikkel </li></ul><ul><li>Belangrijke referentiepersonen worden nagedaan </li></ul>
 8. 10. <ul><li>Onmiddellijk voelbaar </li></ul><ul><li>Consequent toepassen </li></ul><ul><li>Voldoende lange tijd </li></ul>
 9. 11. <ul><li>Niet voor de hand liggend </li></ul><ul><li>Veel samenwerking nodig </li></ul><ul><li>Discussie met verdedigers individuele vrijheid en algemeen belang </li></ul>
 10. 12. <ul><li>VAN DEN BROUCKE S., VAN DEN BERGH O., VICTOIR A. Een kwestie van gezond verstand? ‘Gedrag en gezondheid van schoolgaande jongeren.’ In: Caleidoscoop , jg. 14, nr. 3, 2002. </li></ul>

×