Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kuntajohtaminen ja johtajuus

622 views

Published on

Terttu Pakarisen esitys Johtamisverkostolle 5.3.2013

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Kuntajohtaminen ja johtajuus

  1. 1. Kuntajohtaminen ja jo ajuus u ajo a e johtajuusTerttu Pakarinen, KTJohtamisverkosto 5 3 2013 5.3.2013
  2. 2. Mitä tiedetään johtamisesta kunnissa? ti d tää j ht i t k i ?Seurantaa jo vuosikymmeniäS t j ik iä• Kunta10, TTL• Kunta-alan työolobarometri, TEM ja TTK:n kuntaryhmä• Kevan työhyvinvointitutkimukset• Työolotutkimus, Tilastokeskus• Inspi, työn voimavarat, TTL• Arttu- henkilöstöosio, Tampereen yliopiston työelämän tutkimuskeskus• J lki Julkisen j ht i johtamisen j muutostilainteiden t tki ja t til i t id tutkimus, Stenvall ym. St llTuloksia• Esimiestyö on parantunut koko 2000-luvun ja koetaan hyväksi 2000 luvun• Muutostilanteissa tarvitaan enemmän läsnä olevaa johtajuutta ja esimiesten mukana olemista rakennemuutoksissa• Esimiestyön laatu säilyi hyvänä myös Paras-hankkeen aikana ja polarisoituminen taittui• Sairauspoissaolot laskeneet• Osaamisen kehittämisen mahdollisuudet erinomaiset• Sosiaalinen pääoma korkealla• Työn voimavarat hyvät [alatunniste] [p.k.vvvv] 2
  3. 3. Julkisen sektorin jaettu VISIO Toimintaympäristöstä nousevat yhteiset Käynnissä olevat rakenteelliset Kä i ä l t k t lli t haasteet ja toimintatapauudistukset, -Väestö vanhenee, huoltosuhde kuten heikkenee - Kuntauudistus - Työuria saatava pidemmiksi - SOTE - Vähenevillä resursseilla - KASTE enemmän aikaan - KEHU, VATU - Tuottavuutta ja - Julk ICT tuloksellisuutta ”Suomessa Euroopan paras työelämä Johtamisen vuonna 2020” kehittäminen Työelämän - Julkisen johtamisen kehittäminen kehittämisverkosto -Työelämän kansallinen - Liideri –ohjelma y yhteistyöhanke y - KAIKU - Tulevaisuus 2030 - Poliittinen johtamis- ympäristö VM, Valtiokonttori, KL, KT, Keva, KiT 3
  4. 4. T ö lä ä k hittä i t t i Työelämän kehittämisstrategia TULEVAI- TULEVAIStrategian tavoitteena SUUDENon parantaa TYÖPAIKAT • Työllisyysastetta • Työelämän laatua • Työhyvinvointia INNO- VISIO LUOTTA- VOINTI JA • Työn tuottavuutta MUS JA TUOTTA- TUOTTA Suomen VUUS YHTEISTYÖ työelämä EUROOPAN PARAS 2020 TYÖHYVIN- OSAAVA VOINTI JA TYÖVOIMA TERVEYS 4
  5. 5. Tulevaisuuteen suuntautuva ja  valintojen tekemiseen perustuva  johtaminen Strateginen  Resurssien  johtaminen johtaminen j ht i Toimintajärjestelmien ja  Organisaatiokulttuurin  rakenteiden johtaminen johtaminen Prosessien  Verkostojen  Laadun  Työyhteisöjen  Viestinnän  Suorituksen johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen johtaminen Organisaatiota uudistava  johtaminen Innovatiivi‐ Osaamisen  Muutoksen  suuden johtaminen johtaminen johtaminen Virtanen & Stenvall 2010: Julkinen johtaminen
  6. 6. Mistä tietää, että johtaminen on laadukasta?Kuntalaisten hyvinvointi toteutuu ja palvelut ovat vaikuttavia(kustannusvaikuttavuus)• Kuntalaiset ovat tyytyväisiä palveluihin• Palvelut ovat asiakaslähtöisiä• Palveluprosessit sujuvat• Palvelut on tuotettu tehokkaasti ja taloudellisesti• Henkilöstö on osaavaa, hyvinvoivaa ja sitoutunuttaJohtamisen laadun ja vuorovaikutuksen peruspilareita• Yhteiskehittely asiakkaiden kanssa• Asiakastyö on työn mielekkyyden perusta• Hyvä henkilöstöjohtaminen ja työnantajatoiminta• Perustehtävän selkeys ja tavoitteellinen yhdessä tekeminen• Tuloksellisuuden ja työelämän laadun samanaikainen kehittäminen j y [alatunniste] [p.k.vvvv] 6

×