Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Koulutuskartoitus yhteenveto Guy Ahonen

610 views

Published on

Guy Ahonen 23.5.2013

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Koulutuskartoitus yhteenveto Guy Ahonen

 1. 1. Koulutustarve-selvityspilotti Yhteenveto GUY AHONEN, TYÖTERVEYSLAITOS, 23.5.2013 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 1
 2. 2. Koulutustarve-pilotti • Työterveyslaitoksen Oulun, Kuopion, Tampereen ja Turun aluetoimipisteet • Oulun pilotin 2012 mallin mukaisesti • Lisäksi Pääkaupunkiseudun selvitys oman malliin mukaan • Aluejohtajat kokosivat koulutuksen sidosryhmiltä tiedot 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 2
 3. 3. Kattavuus • • • • Pohjois-Suomi (Oulu) Pirkanmaa (Tampere) Itä-Suomi (Kuopio) Varsinais-Suomi (Turku) • (Pääkaupunkiseutu) 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 3
 4. 4. Koulutuskategoriat Koulutuslaji Sisältö Johtajuus Management Henkilöstö-johtaminen Esim. henkilöstöarvioinnit, tiimityö, monikulttuurisuus, kehityskeskustelut, henkistösuunnittelu Esimiestyö, itsensä johtaminen Esim. neuvottelutaito, ongelmanratkaisu-taidot, uuden / nuoren esimiehen valmiudet, oman johtamisen kehittäminen Johtamisen välineet, johdon tuki Esim. yritysviestintä, strategiatyö, juridinen osaaminen, ICT apuna, uusin tutkimustieto johtamisen apuna Aloille kohdennetut opinnot Esim. sote-alan esimiesopinnot Yrittäjä johtajana Oman yrityksen johtaminen, yritysverkosto Eri osa-alueiden johtaminen Esim. asiakkuuksien johtaminen, projektien johtaminen, luovuuden johtaminen, tietohallinnon johtaminen, myynnin johtaminen Johtaminen työhyvinvoinnin tai työsuojelun näkökulmasta Työyhteisön hyvinvointi, turvallinen työympäristö Haastava esimiestyö Esim. konfliktien hallinta, muutostilanteiden kuten siirtymien johtaminen, irtisanomiskeskustelut Työntekijälähtöinen näkökulma johtamiseen Millaisia odotuksia esimiehelle (arkijohtamisessa tai muutostilanteissa), palaute, miten ja esimiestyöhön alaisena voi tukea esimiestyötä? Motivoiva johtaminen Johtamisen verkostoituminen, yritys- ja organisaatio-yhteistyö Esim. benchmarking? 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 4
 5. 5. Yhteenvetotaulukko Koulutuksen aihe Lyhytkestoinen Pitkäkestoinen, ei koulutus (1 pvtutkintoon 1kk) johtava koulutus Pitkäkestoinen, tutkintoon johtava koulutus Ammatillisen pätevyyden tuovat opinnot Yhteensä Johtajuus 25 22 32 4 83 Henkilöstöjohtaminen 21 18 25 0 64 Esimiestyö, itsensä johtaminen 31 21 16 1 69 Johtamisen välineet, johdon tuki 11 22 29 0 62 Aloille kohdennetut opinnot 6 20 29 2 57 Yrittäjä johtajana 4 13 13 0 30 Eri osa-alueiden johtaminen 7 15 22 0 44 Johtaminen työhyvinvoinnin tai työsuojelun näkökulmasta 18 20 10 1 49 Haastava esimiestyö 15 16 12 0 43 Työntekijälähtöinen näkökulma johtamiseen ja esimiestyöhön 8 16 10 0 34 Johtamisen verkostoituminen, yritys- ja organisaatioyhteistyö 3 12 14 0 29 149 195 212 8 564 Yhteensä 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 5
 6. 6. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 6
 7. 7. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 7
 8. 8. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 8
 9. 9. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 9
 10. 10. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 10
 11. 11. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 11
 12. 12. 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 12
 13. 13. Pääkaupunkiseutu 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 13
 14. 14. Koulutustarjonta Suomessa -pilotin yhteenveto • Pitkäkestoiset koulutukset yleisempiä kuin lyhyet • Yleisjohtamista (management) koskeva koulutus yleisempää kuin muuta johtamista (erityisesti Pirkanmaalla ja Varsinais-Suomessa) • Hyvä tarjonta myös henkilöstöjohtamiseen, esimiestyön ja johtamisen välineiden alueella • Pääkaupunkiseudulla esimiestaidot korostuvat • Tarjonta vähäisempää yrittäjiä, verkostoitumista ja erityisesti henkilöstön näkökulmaa korostavan johtamisen kohdalla • Ikäjohtaminen ja julkisen sektorin johtaminen niukasti edustettuna 23. maaliskuuta 2013 © Johtamisen kehittämisverkosto www.johtamisverkosto.fi 14

×