Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Arja Heikkisen esitys kriteereistä, Oulu, 20.11.2013

876 views

Published on

Arja Heikkinen, Oulu, esitys kriteereistä 20.11.2013

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Arja Heikkisen esitys kriteereistä, Oulu, 20.11.2013

  1. 1. Hyvän johtamisen kriteerit julkiselle sektorille 20.11.2013 Arja Heikkinen
  2. 2. Hyvän johtamisen kriteerit: kokonaiskuva
  3. 3. Uudistuminen Uudistuminen tapahtuu eri toimijoiden välisenä yhteistyönä: • Millä prossesseilla uudistustarpeet nousevat ja miten niitä havaitaan? Miten palveluiden käyttäjien ja kuntalaisten esittämät palveluihin kohdistuvat kehittämiskohteet saadaan esille? Miten kuullaan henkilöstön esittämiä uudistustarpeita? • Miten linjaukset uudistumisille tehdään? • Miten luodaan mahdollisuudet uusien toimintatapojen kehittämiselle ja kokeiluille? Miten sovitaan selkeät toimintamallit yhteistyön toteutumiseksi? Miten uudistus toteutetaan lähiesimiestyössä ja toimintayksiköissä • • Poliittinen ja johdon linjaukset – ovatko selkeät? Yksikkötason toiminta ja talous versus prosessit ja prosessitavoitteet
  4. 4. Luottamus Luottamus mahdollistaa luovan ja aktiivisesti kehittyvän työyhteisön: • Asiakkaita arvostavan palvelukulttuurin luominen edellyttää johtamisessa ja työyhteisöissä kaikilla tasoilla arvostavaa kulttuuria ja oikeudenmukaisuutta– mahdollisuus ilmaista erilaiset ajatukset ääneen toiminnan kehittämisessä. Luodaanko näitä mahdollisuuksia? • • • • Mikä arvo annetaan työyhteisöjen kehittämispäiville? Mitä yhteisissä keskustelutilaisuuksissa tavoitellaan? Jatkuvan muutoksen vaikutus työyhteisöön? Selkeä tavoitteenasettelu, joka koskee samalla tavoin eri alueita. Esimerkiksi lasten, nuorten ja perheiden palveluissa tavoitteena lastensuojeluasiakkuuksien vähentyminen.
  5. 5. Yhteistyö ja verkostot Yhteistyöllä ja verkostoitumalla luodaan uusia mahdollisuuksia innovatiivisiin, asiakaslähtöisiin palveluihin: • Miten ja missä määritellään selkeät yhteistyömallit? Sitoutuminen? • Mennäänkö tietosuojan taakse? • Asiakas verkoston jäsen vaiko ulkopuolinen? • Kenellä vastuu asiakasprosessin palvelukokonaisuudesta esimerkiksi paljon palveluita tarvitseva asiakas? • asiakas oman hyvinvointinsa asiantuntija – oirekartoitus vaiko elämänhallinta?
  6. 6. Osaamisen kehittäminen Osaamista kehittämällä organisaatiot ja työyhteisöt menestyvät perustehtävässään nyt ja tulevaisuudessa: • Onko osaamisen kehittäminen täydennyskoulutuksen vastuulla? Miten koulutusyhteisöt ovat mukana osaamisen kehittämisessä verkostomaisesti? • Tulostavoitteet ja suora, välitön asiakastyö – mikä osuus jää osaamisen kehittämiseen? • Työyhteisön voimavarojen hyödyntäminen – osaavat työntekijät – hiljainen tieto – työyhteisön sisäinen versus ulkopuolinen tieto?
  7. 7. Monimuotoisuus • • Alueiden monimuotoisuus ja kuntalaisten palvelutarpeet, asiakkaita ja asiakkuuksia koskeva tieto Henkilöstön kokemuksen ja mielipiteiden hyödyntäminen muutosprosessien toteutuksessa

×