Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Social Media- kênh truyền thông bạn đã bỏ qua

1,657 views

Published on

Bạn có thắc mắc tại sao Facebook lại lôi kéo được khá đông người
dùng từ Yahoo! 360 sang, hay nhận thấy dạo này có nhiều trang
nhật ký cá nhân (blog) hay các mạng xã hội xuất hiện? Khi mà khách
hàng ngày càng dành nhiều thời gian cho thế giới ảo, mạng xã hội đã
thực sự khẳng định được vị thế hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu
những vấn đề này rõ hơn thông qua khái niệm truyền thông xã hội.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Social Media- kênh truyền thông bạn đã bỏ qua

  1. 1. SOÁ 11 [THAÙNG 06 - 2009]SOCIAL MEDIABAÛN TIN DAØNH CHO SINH VIEÂN YEÂU THÍCH MARKETING - AÁN PHAÅM CUÛA NHOÙM MARGROUP
  2. 2. 2 KHÁM PHÁ MARPRO 3 THƯ TOÀ SOẠN AÁN PHAÅM CUÛA NHOÙM MARGROUPN SOÁ 11 | THAÙNG 6 - 2009 gày nay việc sở hữu một “ngôi nhà” quả là đơn giản. Thậm chí có người xây dựng ba Ban coá vaán Tieán só Leâ Taán Böûu bốn “căn nhà” với đầy đủ tiện nghi. Bạn có Tröôûng khoathể tha hồ xem phim, nghe nhạc, xem tin tức, và còn Thöông maïi - Du lòch - Marketing ÑH Kinh Teá Tp.HCMhơn thế, bạn có thể kết nối với cả trăm “ngôi nhà”hàng xóm ở bất kỳ đâu trên thế giới. Những “ngôi Thaày Huyønh Phöôùc Nghóa Giaùm ñoác döï aùnnhà” này có địa chỉ trên vùng đất internet, với những Vietnam Marcomkhu đô thị MySpace, Facebook, Friendster, YouTube, NỘI DUNG… Chỉ cần chấp nhận là hàng xóm của nhau, bạn và Ban thö kyù toøa soaïn Ñoaøn Thò Thanh Nhaõngười hàng xóm có thể gặp nhau một cách dễ dàng, Phoù nhoùm chuyeân moân - Margroupkhông cần phương tiện đi lại mà chỉ tốn vài cú nhấp Traàn Quoác Chöông Tröôûng boä phaän Re-Ad - Margroupchuột là bạn có thể ghé thăm và thoải mái ngắm nhìn Lyù Thanh Phongngôi nhà của nhau. Mọi chuyện xảy ra trong căn nhà Phoù boä phaän Re-Ad - Margroup KIEÁN THÖÙC MARKETING CASE STUDYcủa bạn cũng khiến tất cả biết đến và ngược lại. Đôi Social Media - truyền thông và hơn Zing và cuộc đua dịch vụ trực tuyến Kyõ thuaät - Trình baøykhi câu chuyện nóng hổi lại là đề tài bàn tán cho cả Leâ Caûnh Bích Haïnh thế nữa Zing đã đánh động cả một cộng đồngkhu nhà, rồi lan sang khu khác. Đây quả là một hiệu Bạn đã từng nghe qua khái niệm này teen bằng rất nhiều sản phẩm gần gũi, AÛnh bìa chưa? Trong xu thế đối thoại tương tác, tùy biến và hiệu quả. Hãy cùng tìmứng lan truyền không sao ngăn cản nổi. Nguyeãn Thò Thuùy Haø gần gũi hơn với người tiêu dùng để hiểu hiểu những ưu thế của Zing để khámMột anh chàng làm kinh doanh sẽ tự nhủ: “Giá mà Coäng taùc noäi dung hơn những mối quan tâm của họ, bạn phá một con đường tiến dần đến công Vuõ Thò Kim Cöông cần có một hướng đi mới trong truyền nghệ trực tuyến: web 2.0, từ đó bạn sẽcâu chuyện về sản phẩm của mình được lan truyền tới Traàn Minh Ñöùc có kinh nghiệm tạo lập con đường riêng thông. Hãy khám phá hướng đi ấy trongtai mọi người như thế thì hay biết mấy!”. Anh bắt đầu Döông Thò Ngoïc Haø Leâ Thuùy Haïnh chuyên mục này. cho mình trong tương lai.tạo ra ngôi nhà cho riêng mình, trang trí thật đẹp, làm Traàn Khaùnh Hoaøngquen thật nhiều người hàng xóm có mối quan tâm mà Quaùch Toá Laøi DIEÃN ÑAØN MARKETING NHAÂN VAÄT MARKETINGanh nhắm đến. Và câu chuyện quảng bá sản phẩm Nguyeãn Thò Hoaøng Nga Ảnh hưởng của mạng xã hội đối với Hành trình rẽ lối tìm đường Nguyeãn Hoaøng Mai Sôn thương hiệucông ty của anh bắt đầu từ đây. Nguyeãn Thò Thaûo Đã bao giờ đứng trước một lối rẽ, bạn Vieân Quoác Trung Sự tranh luận và quan điểm riêng luôn cảm thấy băn khoăn và khó lựa chọn.Bản tin MarPro số 11 với chủ đề “Ứng dụng công nghệ Ñaøo Duy Tuaán mang lại những điều thú vị, và đó cũng Nguyeãn Anh Vuõ Những chia sẻ của anh Phạm NgọcWeb 2.0 vào marketing” kỳ này xin giới thiệu với bạn là đặc tính của chuyên mục này. Mạng Khôn sẽ cho bạn một cái nhìn lạcđọc câu chuyện thú vị trên. Hy vọng các bạn sẽ cùng Toøa soaïn vaø trò söï xã hội có thực sự là một phần ảnh hưởng quan hơn trong lựa chọn của bản thân.hòa mình vào câu chuyện để khám phá ra cách quảng 54 Nguyeãn Vaên Thuû, Q1, Tp.HCM nhiều và mạnh mẽ đối với thương hiệu Email: bantinmarpro@gmail.com Dù ở đâu, hãy cháy hết mình vì sốngbá tuyệt nhất cho chính sản phẩm của mình. Website: http://www.margroup.edu.vn hay không? Bạn có thể thử tự trả lời là cống hiến, là đam mê. Hãy cùng Facebook: http://www.facebook.com/MarPro trong đầu trước khi đọc các câu trả lời MarPro trải mình ra cùng cảm xúc của Thân chào của các bạn sinh viên và chuyên gia. anh Khôn và tìm kiếm lựa chọn đúng Ban biên tập cho cuộc đời của mình nhé! | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |
  3. 3. 4 KIẾN THỨC MARKETING KIẾN THỨC MARKETING 5 SOCIAL MEDIA sử dụng. Đọc báo, xem truyền hình Truyeàn thoâng xaõ hoäi - xu höôùng chấp nhận hơn, từ đó dần dần giành giúp cho bạn thu nhận những gì môùi trong marketing được thiện cảm của người tiêu dùng. 1 người đưa tin tức cung cấp cho bạn, Lấy ví dụ đơn giản, bạn đang dự Ưu điểm lớn nhất của truyền thông nhưng đó chỉ là những thông tin một tính tổ chức sinh nhật tại nhà hàng xã hội chính là khả năng cung cấp chiều. Thay vì thế, sử dụng các công nhưng chưa tìm được địa điểm thích thông tin nhanh chóng và đa dạng. cụ truyền thông xã hội giúp cho bạn hợp. Bạn lên website thodia để tìm Bạn có nhu cầu mua một chiếc xe có thể đối thoại trực tiếp với người kiếm cho mình một nơi tốt nhất. Vì máy, lập tức bạn vào Google và tìm TRUYEÀN THOÂNG VAØ HÔN THEÁ NÖÕA đưa ra tin tức, hoặc chưa bao giờ đến tìm hiểu được thêm những địa điểm đánh giá của những này, hẳn nhiên bạnB ạn có thắc mắc tại sao Facebook lại lôi kéo được khá đông người Thöïc hieän: Thuùy Haïnh - Toá Laøi người sử dụng khác sẽ ưu tiên chọn lựa dùng từ Yahoo! 360 sang, hay nhận thấy dạo này có nhiều trang về vấn đề đó. Cách nhà hàng nào được thức vận hành này nhiều nhất nhữngnhật ký cá nhân (blog) hay các mạng xã hội xuất hiện? Khi mà khách giúp cho thông tin lời đánh giá tốt củahàng ngày càng dành nhiều thời gian cho thế giới ảo, mạng xã hội đã của truyền thông khách hàng. Đó làthực sự khẳng định được vị thế hay chưa? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu xã hội luôn đa dạng vì người tiêu dùngnhững vấn đề này rõ hơn thông qua khái niệm truyền thông xã hội. và cập nhật hơn so thường tin tưởng với các cách truyền vào cảm nhận củaKhaùi nieäm truyeàn thoâng xaõ hoäi người “trực tuyến” với nhau thông thông cũ, do đó cũng những người tiêuĐề cập đến truyền thông xã hội thì qua sự hỗ trợ của các mạng xã hội, có độ trung thực cao dùng khác, nhữngkhông thể không nhắc đến công nghệ các trang chia sẻ, blog cá nhân… hơn. người mà họ cho kiếm thông tin về mặt hàng này củaweb 2.0, nền tảng xây dựng nên các Một thế mạnh khác của truyền thông rằng có cùng lợi ích và mối quan tâm Honda, Yamaha, SYM…; ngoàidịch vụ này. Vào thời kỳ đầu phát xã hội chính là tốc độ phát tán thông như họ. Khai thác được đặc điểm này Truyeàn thoâng theo caùch môùi những thông số kỹ thuật, các kếttriển của internet, thế hệ web 1.0 tin. Do sự liên kết toàn cầu của các hiệu quả, sản phẩm của các marketer Được ra đời nhằm thỏa mãn nhu cầu quả tìm kiếm được đôi khi còn dẫnđược khai sinh như những website mạng xã hội, tin tức giờ đây được lan sẽ dễ dàng chiếm được cảm tình và chia sẻ của con người, truyền thông dắt bạn đến với bình luận của nhữngđầu tiên và đơn giản nhất của con truyền gần như là tức thời. Trước kia, lòng trung thành của người tiêu dùng xã hội đã đạt được một điểm tiến bộ người tiêu dùng trước đó về sảnngười. Sau một thời gian tung hoành, muốn xem một bộ phim truyền hình dù không cần thực hiện những chiến khá lớn so với các hình thức truyền phẩm. Thế là chỉ trong vài giây, bằngthế hệ web 1.0 dần bị thay thế bởi sự mới được khởi chiếu ở nước ngoài, dịch quảng bá rầm rộ. thông cũ, đó chính là cách thức đưa vài cú click chuột, bạn đã có đượcra đời của đàn em web 2.0. So với bạn phải mất vài tháng chờ người Sự tiện lợi và dễ dàng mà công thông tin của chúng đến với người đầy đủ thông tin về chiếc xe máy cầnweb 1.0, web 2.0 được đánh giá là ta mua lại, dịch thuật, biên tập rồi Lượng người tham gia đông đảo mua, nắm được những ưu và khuyếtcó nhiều ưu điểm vượt trội hơn; hãy nghệ web 2.0 mang đến chính mới công chiếu cho bạn xem. Giờcũng làm một phép so sánh nhỏ, bạn là nguyên nhân khiến cho số đây, với sự hỗ trợ của truyền thôngsẽ thấy rõ điều đó. lượng người sử dụng chúng xã hội, chỉ vài giờ sau khi tập phim không ngừng gia tăng. Đây được phát sóng, bạn đã có thể xem Web 1.0 Web 2.0 đầy đủ trên Youtube (một địa chỉ chính là tiền đề cho việc hình Chỉ đọc Đọc và viết chia sẻ video) và cùng bình luận với Thông tin một Thông tin luân thành hệ thống truyền thông những người bạn ở cách xa nửa vòng chiều từ người chuyển hai xã hội hiện nay. trái đất qua các mạng xã hội, blog…. viết đến người chiều, tương tác Vậy truyền thông xã hội là Tốc độ cập nhật thông tin liên tục đã đọc giữa người viết gì? Nói một cách đơn giản, thu hút và giữ chân người sử dụng và người đọc một cách khéo léo. Bây giờ, người đây là thuật ngữ để chỉ một Ứng dụng: Ứng dụng: blog cách thức truyền thông kiểu tiêu dùng không còn đóng vai trò bị các trang web (nhật ký điện động, người ta nói gì nghe nấy như mới, được xây dựng dựa trên “tĩnh”, nội dung tử), wiki (bách trước nữa; một khi sử dụng truyền Nguồn: UNIVERSAL MCCANN COMPARATIVE STUDY ON SOCIAL MEDIA TRENDS (Tháng 04/2008) thiếu linh hoạt khoa toàn thư các dịch vụ trực tuyến. Trong thông xã hội, bản thân mỗi cá nhân mở), các trang truyền thông xã hội, người đã trở thành một người phát tán tin cũng khiến cho truyền thông xã hội chia sẻ video, sử dụng tương tác qua lại với điểm của sản phẩm này một cách dễ tức. Với truyền thông xã hội, người trở thành một môi trường marketing hình ảnh… dàng. Biết tận dụng lợi thế này, các nhau nhờ những ứng dụng tiêu dùng bình đẳng và chủ động màu mỡ. Thông tin về sản phẩm marketer có thể tạo ra những chiến 45 triệu người Hơn 1 tỷ người của công nghệ web 2.0, chia trong việc chia sẻ và tiếp nhận thông của bạn giờ đây có thể tiếp cận với dịch marketing với chi phí thấp mà dùng (1996) sử dụng (2006) sẻ với nhau không chỉ thông tin hơn so với các hình thức truyền nhiều đối tượng, nhiều khách hàng vẫn đạt được hiệu quả cao. tin mà còn cả hình họa, phim thông khác. Đó cũng chính là lý do hơn khi được quảng bá bởi những 250 ngàn trang 80 triệu trang Bên cạnh đó, việc nhờ chính khách web web khiến số lượng người tham gia vào phương tiện này. Bên cạnh đó, sự ảnh, âm thanh. Đó chính là hàng của mình gửi đi thông điệp truyền thông xã hội không ngừng gia hình thành của các cộng đồng mạng sự đối thoại giữa những con sản phẩm đến bạn bè họ sẽ làm cho tăng. thông điệp ấy trở nên thực tế và dễ | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |
  4. 4. 6 KIẾN THỨC MARKETING DIỄN ĐÀN MARKETING 7(Tiếp theo trang 5: social media...) CHUÛ ÑEÀ:những cá nhân có cùng thị hiếu, nhu lan truyền qua mạng về sản phẩm… trong môi trường này.cầu và mối quan tâm đối với nhữngsản phẩm khác nhau sẽ giúp cho việcphân khúc thị trường dễ dàng, từ Thay lôøi keát Dù chỉ mới xuất hiện trong thời gian gần đây nhưng các dịch vụ truyền thông xã hội tại Việt Nam đã và đang AÛNH HÖÔÛNG CUÛA MAÏNG XAÕ HOÄI ÑOÁI VÔÙI THÖÔNG HIEÄUđó những thông điệp gửi đến khách Trong thời đại hiện tại, khi nhu cầu phát triển với một tốc độ khá nhanh.hàng cũng có tính chính xác và đạt “được chia sẻ” đang dần lấn át nhu Sự ra đời của những mạng xã hội Việtđược hiệu quả cao hơn. cầu “được thông tin”, người sử dụng như Yobanbe, Cyvee, Vietspace…Một khảo sát của đã khẳng định tiềm Thöïc hieän: Khaùnh Hoaøng - Duy TuaánUniversal McCann năng mở rộng củacho thấy: có đến loại hình truyền36% người tiêu thông xã hội ở nướcdùng có thiện cảm ta. Trong tình hìnhhơn với những công phát triển của Việtty có blog, 34% bày Nam hiện nay, việctỏ ý kiến của họ về chiếm lĩnh ưu thếsản phẩm và thương của truyền thônghiệu qua blog cá xã hội sẽ là một xunhân, và những ý hướng tất yếu chokiến ấy được đến quá trình đổi mới.32% khách hàng tin tưởng hơn những sẽ có xu hướng chuyển dần qua sử Tuy nhiên, cũng như bất kỳ hình thức Baïn Leâ Caûnh Bích Haïnh Baïn Ñoã Thò Haèng Nga Baïn Leâ Kieàu Haïnh Anh Ñoøan Ñình Hoøangmẫu quảng cáo. dụng những dịch vụ truyền thông xã cũ nào khác, truyền thông xã hội vẫn Tröôøng Ñaïi hoïc kinh teá TP.HCM Tröôøng Ñaïi hoïc Marketing Tröôøng Ñaïi hoïc Ngoaïi Thöông Brand ascend consultingĐó là lý do vì sao các công ty cần hội. Truyền hình và báo chí không còn những mặt hạn chế nhất định. Đóchú trọng hơn nữa đến việc quảng bá còn giữ thế độc tôn trong lĩnh vực chính là sự mất kiểm soát của nhữnghình ảnh của mình thông qua những truyền thông nữa, chúng đang vấp tin đồn thất thiệt và độ trung thực củatiện ích truyền thông xã hội. Hiện thông tin. Do đó, chúng ta cần thận phải sự cạnh tranh gay gắt của các 1.Theo anh (chò) maïng xaõ hoäi vaø Baïn Kieàu Haïnh: Theo quan niệm cộng đồng, chính quyền). Internetnay, marketing truyền thông xã hội mạng xã hội, các website 2.0. Nắm trọng khi thực hiện những chiến dịch marketing coù quan heä nhö theá naøo riêng của Hạnh, trong thời đại bùng càng phát triển, ngày càng có nhiềumới tồn tại dưới vài hình thức chủ bắt được thực tế đó, các marketer đã quảng bá thông qua môi trường này. vôùi nhau? nổ thông tin như hiện nay, mạng xã người (trong đó có khách hàng) thamyếu như quảng cáo trên website của bắt đầu hướng sự quan tâm của mình hội đã, đang và sẽ còn tiếp tục đóng gia. Chính vì lý do đó, ta có thể khnhững mạng xã hội, lập ra cái trang đến truyền thông xã hội, nghiên cứu 1 Baïn Bích Haïnh: Mạng xã hội, trongblog tương tác giữa nhà sản xuất với Social media: tạm dịch là “truyền thông xã hội” những vai trò rất quan trọng đối với ẳng định: Mạng xã hội có ảnh hưởng để đưa ra các chiến dịch marketing thời gian gần đây dần trở thành một đến hoạt động marketingngười tiêu dùng, tạo ra những tin đồn Marketing vì những lý do sau. Thứ phần không thể thiếu trong đời sống nhất là hiệu ứng lây lan, đây là yếu của một đại bộ phận công chúng. 2.Coù yù kieán cho raèng: “maïng xaõ tố mà các marketer quan tâm nhất: Vì có tính kết nối cao nên mạng xã hoäi aûnh höôûng ñeán söï toàn vong/ số lượng khách hàng sẽ nhận được hội có thể được coi là một công cụ höng thònh cuûa moät thöông hieäu “. thông tin về thương hiệu, sản phẩm marketing mang tính tương tác cao Anh (chò) nghó gì veà yù kieán ñoù? của doanh nghiệp mình. Thứ hai là nhưng khó sử dụng và đòi hỏi nhiều tốc độ: thử tưởng tượng trong một xã Baïn Bích Haïnh: chúng ta nên xét thời gian và công sức đầu tư vào nó. hội năng động và biến đổi đến từng đến quy mô cũng như uy tín và sự Baïn Haèng Nga: Mạng xã hội là một giây như ngày nay, chỉ cần bạn đi lâu đời của thương hiệu đó. Lẽ tất cách thức truyền thông kiểu mới, sớm hơn đối thủ cạnh tranh của mình yếu là các thương hiệu sừng sỏ như với nền tảng là các dịch vụ trực vài giây thôi, tình thế có thể hoàn BMW, Sony, Nokia… vẫn sống vui tuyến, cho phép người sử dụng chia toàn bị đảo ngược. Cuối cùng là chi vẻ khi không có sự hỗ trợ của mạng sẻ những ý kiến, cách nhìn, kinh phí: có thể nói mạng xã hội là cách xã hội. Cho dù các ý kiến tiêu cực nghiệm và sự hiểu biết với nhiều tấn công mạnh mẽ, có lẽ hậu quả xấu thức quảng bá hình ảnh của doanh người khác.Do đó, nếu biết cách sử nhất sẽ là uy tín thương hiệu giảm nghiệp đến với đông đảo khách hàng sút (cũng rất khó xảy ra). Và hơn nữa dụng, nó sẽ là một kênh marketing với chi phí thấp nhất . không phải tất cả mọi người đều biết mới, nơi bạn có thể trao đổi thông Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Mạng xã hội đến mạng xã hội, tại Việt Nam phần tin với khách hàng một cách nhanh là một cộng đồng (người) nhất định lớn vẫn là trí thức trẻ, do đó ý kiến nhất, giới thiệu những thông tin mới tương tác nhau qua mạng (hoặc đôi này chỉ đúng một phần đối với các về sản phẩm, dịch vụ của mình cũng khi ngoại mạng). Đối tượng tương thương hiệu mới và dễ bị ảnh hưởng như nhận các phản hồi từ khách hàng bởi giới trẻ. tác của Marketing là khách hàng (chủ ngay lập tức. yếu vì có thể có nhà đầu tư, nội bộ, | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |
  5. 5. 8 DIỄN ĐÀN MARKETING DIỄN ĐÀN MARKETING 9(Tiếp theo trang 7: diễn đàn...) ra các khách hàng có khả năng bị các cực để tránh gâyBaïn Haèng Nga: Doanh nghiệp có thể một số nguồn tin, mình biết được trong khi Facebook dành cho tầng thông tin tiêu cực ảnh hưởng. Dùng ra sự phản cảmtiếp xúc gần gũi với cộng đồng, khách rằng ở Việt Nam, các doanh nghiệp lớp trí thức, tại Việt Nam, Yahoo 360 vẫn rất e dè với loại hình marketing các chiến dịch quảng cáo, đồng thời hoặc tẩy chay từhàng hay cả đối tác.Chia sẻ cũng như chủ yếu phục vụ mục đích viết hơn khá mới mẻ này. Chính vì vậy mà nếu đăng thông tin đính chính trên các phía người tiêuthu thập thêm các thông tin, kiến thức tính cộng đồng, trong khi Cyworld các bạn chỉ đánh giá ở thị trường Việt báo điện tử cũng như huy động đội dùng. Về việcvề khách hàng từ đó am hiểu được xu thì ngược lại. Tôi sẽ xác định thị Nam thì tầm ảnh hưởng của mạng xã ngũ nhân viên “chữa cháy” bằng này, có thể lấyhướng, thị hiếu của khách hàng và tạo trường mục tiêu và từ đó có các cách hội với sự tồn vong/ hưng thịnh của cách lan truyền các thông tin tích cực ví dụ điển hìnhra được sản phẩm phù hợp nhất, mở thức sử dụng phù hợp. một thương hiệu nói chung là không về thương hiệu. là từ các côngra các cơ hội mới.Bên cạnh đó, cũng Baïn Haèng Nga: Khuyến khích các lớn (nếu so với các loại hình khác thì Baïn Haèng Nga: Trước tiên phải luôn ty sản xuất xecó thể bị ảnh hưởng bởi những thông nhân viên tham gia vào các mạng xã có lẽ PR và quảng cáo qua TV vẫn dành thời gian để chia sẻ hay trả lời hơi của Nhậttin xấu không xác thực làm méo mó là 2 loại hình có tầm ảnh hưởng lớn hội, tạo dựng mối quan hệ cũng như các thắc mắc.Bởi dù thông tin là tốt Bản: Honda vàhình ảnh của doanh nghiệp trong suy nhất). kết nối với các đối tác và khách hàng. hay xấu đều lan truyền với tốc độ Toyota, các côngnghĩ của cộng đồng mà trong đó có Có một hoặc vài chuyên gia online chóng mặt, nên cần có sự phản hồi ty đã có biện vừa PR cho doanh nghiệp, vừa là pháp đối phó với kịp thời. Đây là lúc mà các chuyên Nghĩa là: dùng mạng xã hội để đối người bạn của khách hàng, sẵn sàng những thông tin tiêu cực một cách gia online của chúng ta thể hiện, đồng thoại, đối thoại phải chính danh, có chia sẻ và giúp đỡ khách hàng.Từ đó khôn ngoan nhất. Ngược lại, nếu thời có thể dùng các nickname khác thể yêu cầu Admin tạo cơ hội cho khéo léo truyền tải thông điệp định đó chỉ là tin đồn do người khác cố tham gia để tạo ra những dấu hiệu việc đối thoại chính danh vị của doanh nghiệp, cũng như thông tình tung ra nhằm gây thiệt hại cho tích cực. Nhưng giấy thì không gói tin về sản phẩm. Phải trung thực và bạn thì bạn có 2 việc cần làm ngay được lửa, nên quan trọng nhất là phải chân thành, tạo dựng và tôn trọng các lập tức: đầu tiên là yêu cầu người 5.Ñoái vôùi anh (chò) thöông hieäu xây dựng thưong hiệu của mình uy mối quan hệ chứ đừng cố gắng quảng đó dỡ bỏ thông tin, cải chính và xin naøo söû duïng maïng xaõ hoäi nhö moät tín và chất lượng. bá cho một điều gì đó.Luôn ghé thăm lỗi công khai trên mạng xã hội đó, coâng cuï tieáp thò thaønh coâng trong khách hàng và đem đến sự quan tâm Baïn Kieàu Haïnh: Nếu có thông tin sau đó nếu người đó không hợp tác, thôøi gian qua? chăm sóc thay vì spam hay “bom” tiêu cực về nhãn hàng của mình đang bạn có thể tự mình đăng thông tin cải thông tin.Theo dõi và reply liên tục được lan truyền trên các mạng xã Baïn Bích Haïnh: (cười) Tổng thống chính, cùng với một số lời cam kết cho khách hàng, loại bỏ những tấn hội, theo mình, việc đầu tiên cần làm Mỹ hiện tại, ông Obama đã sử về chất lượng sản phẩm hoặc dịch vụ công mang tính cá nhân tiêu cực. chính là khóa account đó lại. Tiếp dụng rất tốt công cụ này, cụ thể là của mình. facebook với gần 6 triệu supporter, Baïn Kieàu Haïnh: Đăng kí làm thành Myspace và Youtube. Làn sóng ủng viên, có tài khoản ở một mạng xã hội hộ Obama trên mạng lan truyền với nào đó là logo của các bạn đã xuất tốc độ cực nhanh và là một trong các Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Ý kiến này hiện trên một trong những website có nguyên nhân cho chiến thắng kỳ diệucả khách hàng của doanh nghiệp.Do hơi cực đoan. Không phải tất cả các mật độ người truy cập dày đặc nhất. của ông trong cuộc tranh cử.đó mạng xã hội ảnh hưởng đến sự tồnvong và hưng thịng của một thương mạng xã hội, thành viên của mạng Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Hiện anh Baïn Haèng Nga: Theo mình đó làhiệu là đúng. xã hội đều là khách hàng của một không là Brand Manager của sản BMW, họ đã sử dụng Facebook để thương hiệu cụ thể. Điều gì dẫn dắt phẩm nào nên giả sử cũng rất khó.Baïn Kieàu Haïnh: Chính vì những đến tồn vong/hưng thịnh của thương quảng bá cho dòng xe Round trip, vànguyên do như hiệu ứng lây lan, tốc Tuy nhiên, chắc chắn là phải để ý để lập hẳn trang web Rampenfest Page hiệu là do mạng xã hội? Có chăng khai thác (thuận lợi) và phòng ngừađộ và chi phí, có thể trả lời cho câu chỉ là tốc độ ảnh hưởng, nhanh hơn cho các fans của mình.hỏi thứ 2 của bạn như sau: “mạng xã (rủi ro). Vì mạng xã hội có sự hiện (vì internet có tốc độ tương tác cao) diện của khách hàng, việc quan tâm Baïn Kieàu Haïnh: Theo mình, nhãnhội ảnh hưởng đến sự tồn vong/hưng so với các công cụ truyền thống như khai thác và phòng ngừa là tất yếu. hàng sử dụng mạng xã hội như 1 côngthịnh của một thương hiệu.” Có thể, báo giấy, tivi, v.v Huống chi, đây là kênh có chi phí cụ tiếp thị thành công nhất trong nămnhư đã nêu trên, hiện nay ngày càng thấp. qua là: Ebay và Amazon.có nhiều doanh nghiệp quan tâm, bắt 3.Ñeå phaùt trieån thöông hieäu cuûađầu biết khai thác và tận dụng phương mình, anh (chò) seõ söû duïng maïng Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Chưa nhiều. 4.Neáu coù caùc thoâng tin tieâu cöïcthức quảng cáo vừa rẻ vừa hiệu quả xaõ hoäi nhö theá naøo (Giaû söû baïn laø Nhưng cũng không phải là hiếm. Cáctrên để nâng cao vị thế thương hiệu veà thöông hieäu cuûa anh (chò) ñang moät Brand manager)? thương hiệu nước ngoài như Sunsilk,của mình. Như vậy, chắc chắn một ñöôïc lan truyeàn treân caùc maïng xaõ theo, bạn cần liên hệ với người tung Anh Ñoøan Ñình Hoøang: Đặc trưng Kotex, Pepsi, Nokia, ... và cả thươngđiều là mạng xã hội sẽ có ảnh hưởng Baïn Bích Haïnh: Cần tìm hiểu kỹ các hoäi, anh chò seõ coù nhöõng caùch giaûi hiệu trong nước như ICP, Passio. ra thông tin tiêu cực ấy để làm rõ. của Mạng (internet) là tốc độ, ẩnđến thương hiệu của doanh nghiệp. loại mạng xã hội, vì từng loại mạng quyeát nhö theá naøo (Giaû söû baïn laø Nếu đó là sự thật, bạn cần chấp nhận, danh (đây chỉ là quan điểm riêng).Đó là điều chắc chắn. Vấn đế cần xã hội đều có những đặc tính thành moät Brand manager)? công khai thông tin và cho khách Để đối phó cần khai thác hai khíaquan tâm chính là mức độ của sự ảnh viên khác nhau. Ví dụ MySpace chủ Baïn Bích Haïnh: Tôi trước tiên sẽ hàng thấy bạn thật sự có thái độ tích cạnh này.hưởng đó như thế nào? Thông qua yếu dành cho teen tại vùng Bắc Mỹ tìm nơi xuất phát thông tin để chọn | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |
  6. 6. 10 CASE STUDY CASE STUDY 11 VAØ CUOÄC ÑUA trường như trên nên dù Zing xuất hái ra tiền của Zing trong tương lai. trực tiếp hàng đầu Việt Nam nên phát chậm hơn nhưng Zing vẫn có thể Nếu chỉ nhìn những sản phẩm của bản thân Vinagame đã có một cộng theo kịp các đối thủ. Có hơn 3 năm Zing như những sản phẩm độc lập đồng game thủ đông đảo. Khi xây DÒCH VUÏ TRÖÏC TUYEÁN kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch riêng biệt, bạn sẽ bỏ qua một hệ dựng Zing, Vinagame đã đồng thời vụ game trực tuyến, Zing có một hệ thống chặt chẽ các sản phẩm liên kết kết hợp Zing và các game online mà thống server lớn cũng như đội ngũ kỹ lẫn nhau. Và Zing đang cụ thể hóa mình đang cung cấp và hành động N thuật viên hùng hậu, đây có thể xem việc này qua việc dồn user của mình này đã có tác dụng lôi kéo cộng đồng Thöïc hieän: Anh Vuõ - Nguyeãn Thaûo aêm 2009, treân baûng xeáp haïng top 100 website ñöôïc truy caäp là yếu tố sống còn trong ngành kinh từ các trang vào Zing Me, trang mạng game thủ trở thành công đồng Zing. nhieàu nhaát Vieät Nam cuûa Alexa, Zing ñang ñöùng vò trí thöù 3 sau doanh dịch vụ trực tuyến. Nhưng xã hội của Zing. Phát triển Zing Me Việc sử dụng hiệu quả Web 2.0 cũng Google vaø Yahoo, ñieàu naøy chöùng toû Zing ñang daàn khaúng ñònh không dừng lại ở những nguồn lực có thể xem là một chiến lược mới của góp phần giúp thu hút một lượng lớn vò trí tieân phong cuûa moät thöông hieäu Vieät… có sẵn hiện nay, người truy cập. Đây Zing vẫn còn tiếp là nguồn thu không Zing xuaát hieän mại là Vinagame) nhận thấy mảnh hay Megaupload đã làm: để người tục đầu tư vào nhỏ và tất nhiên đất dịch vụ tiện ích trên internet dùng tự bỏ tiền để nhận dịch vụ tốt cơ sở vật chất Zing sẽ không Vài năm trở lại đây, internet đang mang thương hiệu Việt còn rất màu hơn. Đối với thị trường Việt Nam, các cũng như nguồn bỏ qua. Từ giữa dần đi sâu vào cuộc sống của mỗi mỡ. Chính vì thế, tháng 8 năm 2007, nhà cung cấp chỉ mới dừng lại ở việc nhân lực. Điều năm 2008, Zing con người Việt Nam, điều đó đã Vinagame cho ra đời công cụ tìm xây dựng dịch vụ và bán không gian đó giúp Zing có Advertise bắt đầu được chứng minh bởi số lượng thuê nhạc trực tuyến Zing MP3. Ngay lúc quảng cáo, và còn phải nhiều năm được nền tảng được khởi động. bao internet tăng đến chóng mặt, đó Zing MP3 đã tạo được cảm tình nữa thì những người tham gia cuộc vững chắc để xây Đây là website số lượng tụ điểm internet xuất hiện của cộng đồng internet tuổi Teen bởi đua giành “chiếc bánh” này mới có dựng nên những chuyên cung cấp ngày càng nhiều và tiếp đó là sự giao diện bắt mắt và là một công cụ thể lấy được tiền từ người sử dụng. sản phẩm web các dịch vụ quảng bùng nổ của thị trường laptop có tích tìm kiếm nhạc nhanh và hiệu quả. Đây thực sự là một cuộc đua đường 2.0 phù hợp với cáo trực tuyến trên hợp wifi. Internet xuất hiện đã tạo ra Zing. Điểm qua một trang website Sau gần 3 năm hoạt động, Vinagame dài, đua như thế thì người tham gia thị trường. Hiện giờ những sản phẩm hệ thống website của Zing và những một môi trường kinh doanh hoàn hảo của Zing Me ta có thể dễ dàng nhận đã mở rộng Zing ra thành một hệ không chỉ phải chạy thật nhanh mà nổi bật mang đậm công nghệ web 2.0 game trực tuyến của Vinagame. Sự cho các dịch vụ trực tuyến. Và theo ra các ô chức năng như photo, nhạc thống cung cấp dịch vụ tiện ích trên còn phải đồng thời tìm ra con đường của Zing là Zing Star, Yobanbe, Zing ra đời của Zing Advertise là môt tín qui luật, ở đâu có kinh doanh, thì ở nền, profile,… Trong đó ấn tượng internet hàng đầu dành cho cộng đi cho chính mình. forum. Những trang này nổi bật với hiệu mừng cho những doanh nghiệp đó có thương hiệu. Không giống như nhất có lẽ là phần nhạc nền, khi vừa đồng người Việt. Chính vì những đặc điểm của thị tính kết nối mạnh mẽ, người dùng sẽ mong muốn quảng cáo trực tuyến. môi trường kinh doanh ngoài thực tế, truy cập vào trang chủ của mỗi người trên internet không có một ngăn cách Zing - caïnh tranh dễ dàng tìm ra những bạn bè khác dùng, gần như ngay lập tức ta nghe Với những con số: 13 sản phẩm giải nào về địa lý, điều đó có nghĩa các treân cuoäc ñua có cùng điểm tương đồng với mình được bài hát đã được cài sẵn. Những trí trực tuyến, lượng truy cập hơn 250 thương hiệu của web Việt phải cạnh ñöôøng tröôøng bằng cách sử dụng tính năng tìm người dùng sẽ dễ dàng tìm kiếm triệu người/tháng và thời gian lưu lại tranh trực tiếp với các thương hiệu Mảng dịch vụ trực kiếm người cùng sở thích, địa điểm, được bài hát mình thích vì các bài trung bình trên trang là 7 phút/người, khác từ nước ngoài như Yahoo! hay tuyến trên thị trường bạn bè,… Ngoài ra còn có Zing chat, hát này sẽ được họ chọn trực tiếp từ Zing dần trở thành địa chỉ tin cậy đối Google trong việc cung cấp dịch vụ Việt Nam thực sự là Zing photo, Zing Video, Zing News Zing MP3. Điều này cho thấy việc với doanh nghiệp, trong đó Viettel, trực tuyến, và chúng ta mất cả lợi thế một “miếng bánh giúp Zing hoàn thiện bộ sản phẩm đồng bộ hóa dữ liệu giữa các dịch vụ Samsung, Đầm Sen,… là những ví sân nhà khi ra đời muộn hơn những lớn” nhưng các nhà “kết nối cộng đồng”. Bên cạnh đó Zing, trong một tương lai gần, việc dụ điển hình. ông lớn này. Dù vậy, thương hiệu cung cấp dịch vụ thì Zing còn có bộ sản phẩm phục vụ đồng bộ hóa các trang còn lại của Thị trường khai thác dịch vụ trực web Việt vẫn có cơ hội và tiềm năng chỉ đang đứng ngắm giải trí đó là Zing Mp3, Zing Movie, Zing như Movie, Play, Photo,… vào tuyến vẫn còn rộng mở, mọi người phát triển riêng. nhìn và thưởng Zing Play. Những sản phẩm này được Zing Me là điều tất yếu. Với mức độ sẽ hoài nghi rằng không lẽ Zing xây thức phần rìa của Zing xây dựng dựa trên hệ thống dữ phát triển như hiện nay, trong tương dựng cả một hệ thống dịch vụ chỉ để Cách đây 4 năm, cộng đồng internet “chiếc bánh ngon liệu phong phú từ nhiều nguồn khác lai không xa, Zing Me sẽ trở thành thu tiền quảng cáo? Vậy bước tiếp Việt Nam chỉ biết đến những cái lành” này. Mục tiêu nhau, cùng với những tính năng vô một Facebook của Việt Nam. theo để Zing khai thác thương mại tên đình đám như Yahoo!, Hotmail, cuối cùng của các cùng thuận tiện cho người sử dụng. hệ thống của mình sẽ là gì? Chúng ta Google, Youtube,…Những thương Zing Advertise vaø phaùt suùng dịch vụ trực tuyến Thông qua việc ký hợp đồng với các vẫn phải chờ xem Zing sẽ “bứt phá” hiệu web Việt, nổi bật lúc này là ñaàu tieân? là có thể thu tiền ca sĩ và hãng phim trong nước, Zing ra sao trong thời gian sắp tới để tạo những trang âm nhạc như nhacso.net của người sử dụng đang bản quyền hóa hệ thống dữ liệu Một trong những điểm khiến Zing nên mạng xã hội Việt Nam dành cho hay nghenhac.info. Sau 3 năm hoạt (user) theo cách mà của mình nhằm phục vụ người sử nổi bật hơn so với các đối thủ cạnh người Việt. động trong ngành trò trơi trực tuyến, các ông lớn trên thế dụng với chất lượng tốt nhất. Điều tranh đó là Cộng đồng. Vinagame với Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Trò Chơi giới như Rapidshare này hứa hẹn đây sẽ là những công cụ thế mạnh là một nhà cung cấp game Vina (được biết đến với tên thương | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |
  7. 7. 12 NHÂN VẬT MARKETING NHÂN VẬT MARKETING 13 ANH PHAÏM NGOÏC KHOÂN Niềm yêu Doanh số chính là điều mà các nhân viên bán Với 8 năm trong nghề, anh chưa bao giờ cảm thích ở công hàng luôn tìm kiếm. Với anh Khôn, doanh số thấy “nhàm” bởi sự đa dạng, phong phú của việc đồng nghĩa với những nỗ lực, cố gắng trong nghề, “phải thay đổi liên tục mới phù hợp và công việc. Điều này giúp anh xua tan mệt mỏi dẫn đầu được”. HAØNH TRÌNH REÕ LOÁI TÌM ÑÖÔØNG cũng như mang đến những trải nghiệm thú vị, cảm giác của thành công. Có thể đó chỉ là những thành công nhỏ, nhưng khi là một sinh Thöïc hieän: Kim Cöông viên, anh chưa từng được biết đến những cảm T giác ấy. rong cuộc sống, bạn đã trải qua rất nhiều sự lựa chọn, tìm con đường đi riêng cho Những Vào thời điểm cách đây 10 năm, khi mà lĩnh Sau 8 năm anh đã trở thành chuyên viên tư tương lai của mình. Những ngã rẽ bất chợt thuận lợi và vực bán hàng chưa thực sự phát triển và chưa vấn cao cấp của công ty tư vấn thị trường lại khiến bạn lưỡng lự: liệu mình đã chọn đúng hay khó khăn có sự hỗ trợ của Marketing, đồng thời công MIR, anh đã gặp thuận lợi nhiều hơn là khó chưa. Có một người cũng từng rẽ lối tìm đường cho trong nghề tác đào tạo khi đó chưa được xem trọng, anh khăn. Ở vị trí quản lý của mình, anh hầu như chính hành trình cuộc đời của mình: anh Phạm Ngọc Khôn không được huấn luyện những kĩ năng đã quá am tường và hiểu rõ công việc của Khôn - Giám đốc tư vấn & dịch vụ khách hàng của cần thiết của nghề và phải tự mình xoay sở mọi mình. Tuy nhiên, đôi khi anh cũng gặp không công ty tư vấn thị trường MIR. Dù ở đâu, hãy luôn mặt. Vượt lên trên tất cả là sự động viên tinh ít khó khăn, nhất là mặt nhân sự. Trong thời thổi lửa vào trong chính công việc hiện tại của mình, thần cũng như lòng tin của cấp trên, điều mà buổi cạnh tranh đầy khốc liệt như hiện nay, đó là cách mà anh Khôn đã tạo bước ngoặt để đi tiếp đến giờ anh Khôn vẫn rất tự hào. “Điều thuận việc giữ chân những người tài và tạo cho họ trên con đường của mình. Giờ cũng là lúc bạn khám lợi là sếp nhìn ra được tiềm năng của một đứa một môi trường làm việc như họ mong muốn phá anh Khôn của hai thời điểm, để từ đó tự mở ra vừa mới ra trường” - theo lời anh kể. luôn là thử thách mà anh Khôn không ngừng tương lai của chính bạn. Ảnh: anh Phạm Ngọc Khôn (2004, 4 năm sau khi ra trường) trăn trở để hoàn thiện mỗi ngày. Anh rất xem trọng đội ngũ của mình. Vì với anh: “khi có Anh Khôn lúc mới ra trường Anh Khôn hiện tại nhân lực ổn, ta có thể xoay chuyển thế giới”. Công việc Nhân viên bán hàng sản phẩm vật liệu xây Giám đốc tư vấn & dịch vụ khách hàng. Quan niệm Bán hàng là một nghề khắc nghiệt, là nghề Nghề tư vấn vẫn chưa đạt đến đến đỉnh cao dựng cho công ty Hồng Lam về nghề “mẹ” của những nghề khác. “Nếu em thành và cần thêm một thời gian ít nhất là 5 năm Cụ thể là Nhiệm vụ chính là tìm kiếm các hợp đồng mua Nghề chính là Activation (kích hoạt thương công trong bán hàng thì khó mà em không nữa để nghề thực sự phát triển. Nhất là trong sản phẩm vật liệu xây dựng từ các công trình hiệu), kết nối trực tiếp với người dùng để thành công ở các nghề khác.” bối cảnh Việt Nam ngày nay, các công ty Việt xây dựng. Đàm phán với khách hàng và đưa truyền đi một thông điệp. Công ty hiện tại của Nam vẫn chưa hiểu hết ý nghĩa của việc tư mẫu cho họ xem, thuyết phục họ bằng những anh Khôn tổ chức gồm 2 bộ phận: bộ phận vấn thương hiệu…. Điều này dẫn đến việc tính năng vượt trội của sản phẩm. Khi khách Consulting & Client Service chuyên phát không làm và có làm thì cũng đầu tư không hàng đồng ý thì sẽ tiến hành giao hàng. Công triển ý tưởng và kế hoạch cho đến khi hoàn đồng bộ, hay thay đổi chủ kiến, thay đổi nhân việc đầu tiên không hề dễ dàng đã giúp anh tất; bộ phận còn lại là Operation có nhiệm vụ sự bất ngờ làm ảnh hưởng đến việc tư vấn. nhận ra những tố chất tiềm ẩn trong mình và triển khai ý tưởng và kế hoạch đó. Kết quả là công việc tư vấn hiện nay chưa cùng lúc đó anh phát hiện ra rằng “mình sinh ra Nhiệm vụ chính của anh Khôn là tư vấn đạt hiệu quả như mong đợi và không sinh ra không phải để làm bán hàng”. BTL (below the line), nghĩa là phân tích dựa được một đội ngũ những nhà tư vấn thực sự trên nền tảng của công ty để đưa ra những tâm huyết theo đuổi nghề đến cùng. lời khuyên hợp lý khi tiến hành BTL; đưa ra phương hướng, chiến lược; lên ý tưởng; tiến Phương Cố gắng tìm kiếm và hoàn thiện những gì Cân bằng giữa công việc - sức khỏe - gia hành triển khai ý tưởng đó. châm sống mình còn thiếu sót. đình - bạn bè - các giá trị tinh thần. Bắt đầu một Mỗi ngày trong nghề bán hàng đều là một ngày Thực hiện các cuộc gặp với nhân viên được Sự thay đổi phải ra đi sau khi đã đạt được một hàng nhưng với lòng đam mê nghề, ngày làm mới và khác những ngày trước đó. Nhất là lên lịch sẵn; giải quyết những thắc mắc và thành tựu nào đó trong nghề. Bằng anh sinh viên mới ra trường ngày Sau 6 tháng gắn bó với nghề bán việc trong bối cảnh 10 năm về trước khi mà nghề giúp các nhân viên gỡ rối để tiến hành công chứng là anh đã gắn bó với bán hàng ấy đã quyết định dấn thân vào một bán hàng chưa thật sự phát triển, anh Khôn đã việc tốt hơn. Quan điểm của anh là không hàng, anh nhận ra mình không phù hợp với nghề này và nghĩ đến việc thêm gần 1 năm nữa và tự đúc rút lĩnh vực mới và đầy thử thách - đó không nhận được sự chỉ dẫn hay training từ làm giúp mà chỉ hướng dẫn họ làm việc, từ chuyển đổi. Dù hiểu việc rời bỏ chỉ ra cho bản thân nhiều kinh nghiệm là Marketing. Sau đó, anh quyết định những người đi trước, phải tự “bơi” với nghề đưa ra những lời khuyên đến khách hàng, lên là sớm muộn nhưng với ngọn lửa quý báu. sẽ trở thành nhà tư vấn trong lĩnh vực nên gặp phải rất nhiều khó khăn. phương hướng, ý tưởng, thể hiện ý tưởng cho nhiệt tình vẫn còn đang nung nấu lúc Bước ngoặt trong sự nghiệp Marketing. đến triển khai ý tưởng. ấy, anh đã quyết định ít nhất cũng Dẫu biết mình không hợp với bán | 06 - 2009 | | 06 - 2009 |

×