Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Điều quan trọng nhất của Bản Client Brief

2,303 views

Published on

 • Be the first to comment

Điều quan trọng nhất của Bản Client Brief

 1. 1. CB Client briefYêu cầu khách hàng
 2. 2. Yêu cầu đối với CB•Chính xác, ngắn gọn, rõ ràng•Thống nhất, xuyên suốt•Rõ mục tiêu truyền thông, thông điệpquảng cáo•Biết rõ những gì khách hàng muốn
 3. 3. Lấy yêu cầu khách hàng chuyên nghiệp
 4. 4. Thông tin khách hàng
 5. 5. Thông tin về công ty
 6. 6. Thông tin về sản phẩm
 7. 7. Thông tin về kế hoạch truyền thông
 8. 8. Thông tin về khách hàng mục tiêu
 9. 9. Thông tin về ĐTCT
 10. 10. Thông tin về thời gian
 11. 11. Thông tin về ngân sách
 12. 12. Thông tin về đánh giá
 13. 13. Thông tin về cam kết
 14. 14. Thông tin về sự đặc biệt
 15. 15. Thông tin về chiết khấu
 16. 16. Thực hànhHai người tạo thành cặp, một người đóng vai là Marketing Manager công tyRIVERSIDE PALACE cung cấp thông tin cho 1 người đóng vai là Chuyên viên RMCđi meeting lấy yêu cầu CBThông tin cơ bản:Chiến dịch: Tiệc cưới hoàn hảoKhách hàng mục tiêu: Văn phòng thu nhập 6 triệu/tháng ở HCMDịch vụ: Nhà hàng tiệc cướiYêu cầu: Bằng kiến thức hiểu biết về RIVERSIDE PALACE bạn cung cấp thông tincho RMCKế hoạch mang tính thực tế càng tốtĐủ thông tinChỉ trong vòng 30pPhải chú ý giao tiếp chứ ko chú ý vào ghi chépGhi chép thông minh
 17. 17. CB mẫu
 18. 18. CB mẫu

×