Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Inleiding TPACK

261 views

Published on

Presentatie 'TPACK'
Aan de slag met ict in uw onderwijs

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Inleiding TPACK

 1. 1. Het TPACK-model Aan de slag met ict in uw onderwijs John Hanswijk
 2. 2. Het model  Een nieuwe, geïntegreerde, manier om tegen ict in het onderwijs aan te kijken.  De docent kan de kennis en de vaardigheden die bij een vak horen, op een aantrekkelijke en begrijpelijke manier presenteren aan de studenten met behulp van ict.  Helpt bij het maken van keuzes over hoe ict ingezet kan worden om het leren van een bepaalde vakinhoud te ondersteunen. 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 3. 3. TPACK-model  Technological Pedagogical Content Knowledge Filmpje 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 4. 4. TPACK-model door Koehler en Mishra TCK: Kennis over hoe de vakinhoud verandert ten gevolge van ict TPK: Kennis over hoe de didactiek verandert ten gevolge van ict PCK: Vakdidactiek, de kennis die de docent nodig heeft om het vak vorm te geven en aan te passen met het oog op instructie Integratie van ict in het onderwijs 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 5. 5. Uitgangspunten  Afzonderlijk kennis van vakinhoud, didactiek en ict is niet voldoende.  Docent leert begrijpen hoe deze drie kennisdomeinen met elkaar samenhangen.  Succesvol lesgeven met behulp van ict betekent dat de docent een balans zoekt tussen de kennisdomeinen van het TPACKmodel. 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 6. 6. Aan de slag… 3-12-2013
 7. 7. Het TPACK-spel Opdracht 1  Vakinhoud: Medisch protocol ‘handen wassen’  Didactiek: ‘kaartje trekken’  ICT: ‘kaartje trekken’ Ontwerp een onderwijsactiviteit 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 8. 8. Het TPACK-spel Opdracht 2  Vakinhoud: ‘Bedenk een onderwerp’  Didactiek: ‘kaartje trekken’  ICT: Bedenk zoveel mogelijk ict-toepassingen Ontwerp een onderwijsactiviteit 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 9. 9. Enkele ict werkvormen  Podcast Een podcast is een geluidsopname, meestal in dezelfde vorm gegoten als een radio-uitzending.  Mindmap Een mindmap is een soort woordweb en is geschikt om in groepjes te brainstormen, om gedachten te ordenen en kennis te verwerken.  Wiki Een wiki is geschikt om samen te werken aan inhoud. Er kan worden teruggekeken in de geschiedenis zodat duidelijk is wie wat heeft gedaan.  WebQuest Het doel van de webquest is om rondom een bepaald onderwerp onderzoek te doen op vooraf aangegeven websites. 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs
 10. 10. 3-12-2013
 11. 11. Meer weten  mbo.kennisnet.nl  marktplaatsmbo.nl (TPACK-spel Nova College)  www.tpack.nl 3-12-2013 Aan de slag met ict in uw onderwijs

×