Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Kulturförvaltningen Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/1063/2016
Sida 1 (4)
2016-03-31
Kulturstrategiska staben
stockholm.se
Handläg...
Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/1063/2016
Sida 2 (4)
UTLÅTANDE
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kulturstrategiska stab...
Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/1063/2016
Sida 3 (4)
Tabell 2: Ibn Rushd. Antal studiecirklar, deltagare och
studietimmar i Stock...
Tjänsteutlåtande
Dnr 6.1/1063/2016
Sida 4 (4)
med 270 000 kronor till 500 000 kronor. Förslaget innebär en
fortsatt hög ko...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

7 utbetalning av verksamhetsstöd till studieförbundet ibn rushd 2016

13,090 views

Published on

Neddragning av kommunalt stöd till Ibn Rushd

Published in: Government & Nonprofit
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

7 utbetalning av verksamhetsstöd till studieförbundet ibn rushd 2016

  1. 1. Kulturförvaltningen Tjänsteutlåtande Dnr 6.1/1063/2016 Sida 1 (4) 2016-03-31 Kulturstrategiska staben stockholm.se Handläggare Till Mats Sylwan Telefon: 508 31 928 Kulturnämnden Utbetalning av verksamhetsstöd till studieförbundet Ibn Rushd 2016 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att utbetala verksamhetsstöd 2016 till studieförbundet Ibn Rushd med 500 000 kronor, en minskning med 270 000 kronor jämfört med tidigare beslut 2013-12-17. Sammanfattning Kulturnämnden beslutade 2013 om treåriga verksamhetsstöd 2014 – 2016 till de tio statsbidragsberättigade studieförbund som är verksamma i Stockholms stad. Vid en genomgång av studieförbundens rapportering av verksamheten 2015 redovisar studieförbundet Ibn Rushd en kraftig minskning av antalet studiecirklar, deltagare och studietimmar. Riktlinjerna ger kulturnämnden möjlighet att ändra beslutet vid större avvikelser från bidragsgrundande planer. Kulturförvaltningen bedömer att minskningen är så stor att den föranleder en reduktion av verksamhetsstödet 2016 med 270 000 kronor till 500 000 kronor. Robert Olsson Patrik Liljegren Kulturdirektör Chef kulturstrategiska staben Underlag för beslut Studieförbundens redovisning av verksamhet 2015. SCB:s studieförbundsstatistik 2015.
  2. 2. Tjänsteutlåtande Dnr 6.1/1063/2016 Sida 2 (4) UTLÅTANDE Ärendets beredning Ärendet har beretts inom kulturstrategiska staben. Bakgrund Kulturnämnden beslutade den 17 december 2013 om treåriga verksamhetsstöd 2014 – 2016 till de tio statsbidragsberättigade studieförbund som är verksamma i Stockholms stad. Beslutet resulterade i nedanstående fördelning: Tabell 1: Fördelning av verksamhetsstöd till studieförbund 2014 – 2016. Tusen kronor. 2014 2015 2016 ABF 5 000 5 000 5 000 Bilda 1 630 1 630 1 630 Folkuniversitetet 1 330 1 330 1 330 Ibn Rushd 770 770 770 Kulturens bildningsverks. 400 400 400 Medborgarskolan 2 260 2 260 2 260 NBV 980 980 980 Sensus 1 920 1 920 1 920 Studiefrämjandet 3 500 3 500 3 500 Studieförb. Vuxenskolan 4 400 4 400 4 400 Summa 22 190 22 190 22 190 Årlig avstämning I beslutet står att en årlig avstämning ska göras med respektive studieförbund som gör det möjligt för kulturförvaltningen att följa upp den bidragsgrundande verksamheten. Vid större avvikelser från bidragsgrundande planer ska ärendet tas upp i kulturnämnden för eventuell omprövning. Kraftig nedgång för Ibn Rushd 2015 Vid en genomgång av studieförbundens rapportering av antalet arrangemang, deltagare och studietimmar 2015 redovisar studieförbundet Ibn Rushd en kraftig volymminskning för samtliga variabler.
  3. 3. Tjänsteutlåtande Dnr 6.1/1063/2016 Sida 3 (4) Tabell 2: Ibn Rushd. Antal studiecirklar, deltagare och studietimmar i Stockholms stad 2013-2015. Källa: SCB. 2013 2014 2015 Antal studiecirklar 191 365 111 Antal deltagare 1 163 1 891 775 Antal studietimmar 22 346 43 991 13 042 Enligt SCB:s officiella statistik som ligger till grund för det statliga stödet har Ibn Rushd mer än halverat antalet deltagare 2015 jämfört med året innan. Antalet studiecirklar och studietimmar 2015 uppgår till en tredjedel jämfört med 2014. Även om man använder 2013 som jämförelseår handlar det om betydande volymminskningar. Förklaringar till nedgången Vid ett möte med kulturförvaltningen den 2 mars 2015 och i en senare inskickad skrivelse förklarade representanter för Ibn Rushd att nedgången främst beror på följande orsaker:  ”Baserat på våra rimlighetsbedömningar ifrån verksamhetsåret 2014 har vi valt att ytterligare förstärka kvalitetssäkringsarbetet och därmed även bromsa en del rapporteringar som kunde ses som otillräckligt rimliga.  11 av våra 24 föreningar har plötsligt blivit inaktiva och rapporterade nästan ingen verksamhet alls vilket resulterade i en minskning på ca 37 000 timmar.  Vi har medvetet valt att övergå till Arr via webb och E- listan som verksamhetsrapporteringsmetod vilket blev en seg process och krävde mer tid för introduktion och uppföljning.  Generellt har vi även känt av att våra aktiva föreningar också backade en aning i sina rapporterade timmar i jämförelse med det tidigare verksamhetsåret.  I övrigt har vi haft en väldigt begränsad personalstyrka under större delen av verksamhetsåret och lyckades inte bistå alla våra samarbetsparters behov.” Förslag Det treåriga verksamhetsstödet till studieförbunden syftar till att ge organisationerna en långsiktig planeringshorisont i vetskap om att stödet betalas ut även om verksamheten tillfälligt minskar i omfattning. Riktlinjerna ger dock kulturnämnden möjlighet att ändra beslutet vid större avvikelser från bidragsgrundande planer. Kulturförvaltningen bedömer att minskningen för Ibn Rushd är så stor att den föranleder en reduktion av verksamhetsstödet 2016
  4. 4. Tjänsteutlåtande Dnr 6.1/1063/2016 Sida 4 (4) med 270 000 kronor till 500 000 kronor. Förslaget innebär en fortsatt hög kommunal subventionering av verksamheten jämfört med andra studieförbund men skillnaden minskar med förvaltningens förslag.

×