Sosiaalinen media tiedonjakamisen välineenäWeb 2.0 työkalujen hyödyntäminen työyhteisöviestinnässä –mitä organisaation tul...
Johdanto        • Raportin aiheena on sosiaalinen media ja tiedon jakaminen. Tavoitteena on esitellä,       ...
Miksi tiedon jakaminen on tärkeää?  • Työntekijät ja heidän asiantuntemuksensa voidaan nähdä organisaation   tärkeimp...
Miten sosiaalinen media ja tiedon jakaminen liittyvättoisiinsa?  • Sosiaalisen media on nostettu esiin yhtenä tärkeimmis...
Mitä tiedon jakaminen tarkoittaa?  • Tiedon jakaminen voidaan nähdä    - tiedon antamisena muille    - tiedon ke...
Työntekijät ja tiedon jakaminen  • Mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen?              ...
Työntekijät ja sosiaalinen media  • Sama malli vaikuttavista tekijöistä on otettu käyttöön, kun   on tutkittu sosiaal...
Työntekijään vaikuttavat tekijät                              Henkilökohtaiset tekijät   ...
Mitä tulokset tarkoittavat organisaation näkökulmasta?   !        Organisaation tulisi pyrkiä vaikuttamaan niihin...
Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä?   HENKILÖKOHTAISET                       ...
Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä?ORGANISAATIO-                        ORGANISA...
Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä?   TEKNISET TEKIJÄT             ORGANISAATION MAHDOLL...
Tiivistelmä            • Sosiaalinen media tarjoaa uusia kanavia tiedon jakamiselle             työ...
Kirjallisuutta  •  Ardichvili, A., Page, V. & Wentling T. (2003). Motivation and barriers to participate in virtual kno...
Kiitos mielenkiinnostanne!             Johanna Wahlroos           Johanna.wahlroos@helsinki.fi
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä

2,053 views

Published on

1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
 • P.S. Graduni löytyy yliopiston tietokannasta: https://helda.helsinki.fi/handle/10138/24624
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
2,053
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
145
Actions
Shares
0
Downloads
13
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä

 1. 1. Sosiaalinen media tiedonjakamisen välineenäWeb 2.0 työkalujen hyödyntäminen työyhteisöviestinnässä –mitä organisaation tulisi huomioida Johanna Wahlroos Johanna.wahlroos@helsinki.fi
 2. 2. Johdanto • Raportin aiheena on sosiaalinen media ja tiedon jakaminen. Tavoitteena on esitellä, kuinka sosiaalista mediaa voidaan hyödyntää työyhteisöviestinnässä • Tutkimuskohteena ovat sellaiset Web 2.0 työkalut, joita organisaatiot tarjoavat työntekijöilleen osana sisäistä viestintää (sisäiset wikit, blogit, profiilisivut jne.) • Organisaation keskeisin haaste on se, kuinka saada työntekijät motivoitua jakamaan asiantuntemustaan ja käyttämään sisäisiä sosiaalisen median toiminnallisuuksia • Raportissa esitellään niitä tekijöitä, jotka vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen ja tiedon jakamiseen. Tutkimustulosten perusteella argumentoidaan, kuinka organisaatio kykenee kehittämään edellytyksiä sosiaalisen median käytölleRaportti perustuu tekijän pro gradu -työhön, ks. Wahlroos 2010Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 2
 3. 3. Miksi tiedon jakaminen on tärkeää? • Työntekijät ja heidän asiantuntemuksensa voidaan nähdä organisaation tärkeimpänä voimavarana • Jotta yritys pystyisi parantamaan tehokkuuttaan ja kasvattamaan osaamisalueitaan, sen tulisi pyrkiä siihen, että työntekijät jakavat omaa asiantuntemustaan aktiivisesti työympäristössä • Tutkimukset osoittavat, että ihmiset eivät aina ole taipuvaisia jakamaan osaamistaan kollegoilleen Organisaation tulisi tuntea ne tekijät, jotka vaikuttavat työntekijöihin ja pyrkiä kehittämään olosuhteita tiedon jakamiselleSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 3
 4. 4. Miten sosiaalinen media ja tiedon jakaminen liittyvättoisiinsa? • Sosiaalisen media on nostettu esiin yhtenä tärkeimmistä innovaatioista sille, kuinka työntekijät pystyvät sekä keräämään uutta tietoa että jakamaan omaa asiantuntemustaan • Monissa organisaatioissa, missä hyödynnetään sosiaalista mediaa sisäisessä viestinnässä, ongelmaksi on koitunut se, että vain pieni osa työntekijöistä on aktiivisia käyttäjiä • Organisaation tulisi pyrkiä tarjoamaan rohkaiseva työympäristö sosiaalisen median käytölle ja siten tiedon jakamiselleKs. Ardichvili et al. 2003; Paroutis & Al Saleh 2009; Tohidinia and Mosakhani 2010; Wahlroos 2010; Zhang et al. 2009Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 4
 5. 5. Mitä tiedon jakaminen tarkoittaa? • Tiedon jakaminen voidaan nähdä - tiedon antamisena muille - tiedon keräämisenä itselle • Tiedon jakamiseen kuuluu niin informaation, ajatusten kuin mielipiteiden vaihtaminen Sosiaalinen media voidaan nähdä välineenä, joka mahdollistaa yllä esitetyn tiedon jakamisenKs. Bartol & Srivastava 2002, 65; Van Den Hooff & De Ridder 2004; Wahlroos 2010, 17Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 5
 6. 6. Työntekijät ja tiedon jakaminen • Mitkä tekijät vaikuttavat työntekijöiden käyttäytymiseen? Henkilökohtaiset tekijät Organisaatioon Tekniset tekijät liittyvät tekijät Tiedon jakaminen • Vaikuttavat tekijät jaetaan kolmeen ryhmään: henkilökohtaiset tekijät, organisaatiotekijät ja tekniset tekijätKs. Connelly & Kelloway 2003; Lin 2007, 317; Paroutis & Al Saleh 2009; Tohidinia and Mosakhani 2010; Wahlroos 2010, 28Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 6
 7. 7. Työntekijät ja sosiaalinen media • Sama malli vaikuttavista tekijöistä on otettu käyttöön, kun on tutkittu sosiaalisen median käyttöä organisaatioissa Henkilökohtaiset tekijät Tekniset tekijät Organisaatiotekijät SoMen käyttöKs. Ardichvili et al. 2003; Paroutis & Al Saleh 2009; Tohidinia and Mosakhani 2010; Wahlroos 2010Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 7
 8. 8. Työntekijään vaikuttavat tekijät Henkilökohtaiset tekijät • Mitä hyötyjä tai etuja työntekijä näkee sosiaalisen median käytössä? •Onko työntekijä tottunut käyttämään sosiaalista mediaa yksityiselämässään? Organisaatiotekijät • Rohkaisevatko esimiehet työntekijöitä käyttämään sosiaalista mediaa? • Käyttävätkö työntekijän lähimmät kollegat sosiaalista mediaa? • Onko organisaatio laatinut ohjeet sille, kuinka sosiaalista media käytetään? • Katsovatko työntekijät sosiaalisen median käytön osaksi omia vastuutehtäviään? Tekniset tekijät • Kuinka käyttäjäystävällisiä sosiaalisen median työkalut ovat? • Kuinka hyvät taidot työntekijöillä on käyttää sosiaalisen median palveluita?Sosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 8
 9. 9. Mitä tulokset tarkoittavat organisaation näkökulmasta? ! Organisaation tulisi pyrkiä vaikuttamaan niihin tekijöihin, jotka muokkaavat työntekijöiden käyttäytymistä Henkilökohtaiset tekijät • Edut ja hyödyt Tekniset tekijät: Organisaatiotekijät • Käyttäjäystävällisyys • Esimiesten ja kollegoiden aktiivisuus • Taidot • Ohjeet sosiaalisen median käytölle • Ymmärrys omista vastuutehtävistä SoMen käyttö Huomioimalla vaikuttavat tekijät, organisaatio pystyy parantamaan olosuhteita sosiaalisen median käytölle ja tiedon jakamiselleSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 9
 10. 10. Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä? HENKILÖKOHTAISET ORGANISAATION MAHDOLLISUUDET TEKIJÄT • Määritellä sosiaalisen median käytöstä odotetut edut ja viestiä ne työntekijöille EDUT • Mitä enemmän etuja työntekijä kokee saavansa tiedon jakamisesta ja sosiaalisen median käytöstä, sitä halukkaampi hän on kokeilemaan kyseisiä työkaluja Esimerkkejä eduista: • Työtehtävien tukeminen • Vuorovaikutus kollegoiden kanssa • Integraatio työyhteisöönSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 10
 11. 11. Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä?ORGANISAATIO- ORGANISAATION MAHDOLLISUUDET TEKIJÄT • Rohkaista esimiehiä jakamaan asiantuntemustaan sosiaalisen median käytössä ESIMIEHET • Mitä enemmän esimiehet käyttävät sosiaalista mediaa, sitä todennäköisemmin myös työntekijät kokeilevat uusia työkaluja • Rohkaista työntekijöitä jakamaan asiantuntemustaan sosiaalisessa mediassa KOLLEGAT • Mitä enemmän kollegat käyttävät sosiaalista mediaa, sitä todennäköisemmin myös lähimmät työntekijät kokeilevat uusia työkaluja • Määritellä sosiaalisen median käytölle ohjeet OHJEET • Mitä tarkemmin työntekijät ovat sisäistäneet ohjeet, sitä yleisempää sosiaalisen median käytöstä kehittyy VASTUU- • Määritellä tiedon jakaminen ja sosiaalisen median käyttö osaksi vastuutehtäviä TEHTÄVÄT • Mitä enemmän sosiaalinen media ymmärretään osana vastuutehtäviä, sitä yleisempää on sen käyttöSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 11
 12. 12. Käytännön johtopäätöksiä: mitä organisaatio voi tehdä? TEKNISET TEKIJÄT ORGANISAATION MAHDOLLISUUDET • Varmistaa sosiaalisen median käyttäjäystävällisyys KÄYTTÄJÄ- YSTÄVÄLLISYYS • Mitä helpommaksi työntekijät kokevat sosiaalisen median käytön, sitä yleisempiä työkaluja niistä tulee • Tarjota koulutusta ja apua sosiaalisen median oppimisessa TAIDOT • Mitä paremmat taidot työntekijöille kehittyy, sitä useammin he käyttävät sosiaalista mediaaSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 12
 13. 13. Tiivistelmä • Sosiaalinen media tarjoaa uusia kanavia tiedon jakamiselle työyhteisössä • Jotta työntekijät olisivat valmiita jakamaan asiantuntemustaan sosiaalisen median kautta, tulisi organisaation ottaa huomioon tutkimuksissa havaitut työntekijään vaikuttavat tekijät • Huomioimalla henkilökohtaiset tekijät, organisaatiotekijät ja tekniset tekijät organisaatiolla itsellään on mahdollisuus luoda suotuisa työympäristö tiedon jakamiselleSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 13
 14. 14. Kirjallisuutta • Ardichvili, A., Page, V. & Wentling T. (2003). Motivation and barriers to participate in virtual knowledge-sharing communities of practice. In Journal of Knowledge Management, 7 (1), 64-77. • Bartol, K. & Srivastava, A. (2002). Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward systems. In Journal of Leadership and Organization Studies, 9 (1), 64-76. • Connelly, C. E., Kelloway, E. K. (2003), Predictors of employees perceptions of knowledge sharing culture. In Leadership & Organization Development Journal, 24 (5), 294-301. • Lin, H. F. (2007). Knowledge sharing and firm innovation capability: an empirical study. In International Journal of Manpower, 28 (3), 315-332 • Paroutis A. & Al Saleh, A. (2009). Determinants of knowledge sharing using Web 2.0 technologies. In Journal of Knowledge Management, 13 (4), 52-63. • Tohidinia, Z. & Mosakhani, M. (2010). Knowledge sharing behaviour and its predictors. In Industrial Management & Data Systems, 110 (4), 611-631. • Van Den Hooff, B. & De Ridder, J. A. (2004). Knowledge sharing in context: the influence of organizational commitment, communication climate and CMC use on knowledge sharing. In Journal of Knowledge Management, 8 (6), 117-130. • Wahlroos*, J. (2010). Social Media as a Form of Organizational Knowledge Sharing. A Case Study on Employee Participation at Wärtsilä. Pro gradu -työ, Helsingin yliopisto. • Zhang, A. M., Zhu, Y. & Hildebrandt, H. (2009). Enterprise networking web sites and organizational communication in Australia. In Business Communication Quarterly, 3, 114-119. *Sisältää laajemman kirjallisuuskatsauksen aiheestaSosiaalinen media tiedon jakamisen välineenä Helmikuu 2011 14
 15. 15. Kiitos mielenkiinnostanne! Johanna Wahlroos Johanna.wahlroos@helsinki.fi

×