Werving & Marketing via het Internet

543 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Werving & Marketing via het Internet

 1. 1. Seminarie Recht & Internet Werving & Marketing via het Internet Johan Vandendriessche Advocaat, De Wolf & Partners
 2. 2. Seminarie Recht & InternetOverzicht Reclame onder Belgisch recht – WHPC – Wet Elektronische Handel Reclame via de website Inzameling van persoonsgegevens via website Direct marketing per elektronische post Virale marketing Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 3. 3. Seminarie Recht & InternetReclame onder Belgisch recht Artikel 22 WHPC: “elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van produkten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen”. Verkoopsbevorderende mededeling Technologieneutraal: Internet wordt geviseerd Zeer ruime interpretatie in rechtspraak en rechtsleer Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 4. 4. Seminarie Recht & InternetReclame onder Belgisch recht Artikel 2, 7 Wet Elektronische Handel: – “elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent” Uitgesloten (zijn “op zich” geen reclame): – “informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch postadres” – “mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld” Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 5. 5. Seminarie Recht & InternetReclame onder Belgisch recht Twee verschillende definities – Rechtsleer is verdeeld over omvang definities – VAN EECKE en SCHREURS: definitie Wet Elektronische Handel = ruimer – MONTERO: definities hebben dezelfde inhoud – Wetgever (voorbereidende werkzaamheden): niet zeker Standpunt MONTERO is wellicht juist – Indien WHPC enger zou zijn: restcategorie reclame die niet onderworpen is aan verbodsbepalingen WHPC – Indien WHPC = Wet Elektronische Handel: bepaalde reclamebepalingen in Wet Elektronische Handel overbodig Conclusie: twee verschillende definities, één reclamebegrip Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 6. 6. Seminarie Recht & InternetReclame via de website Website – Banner – Pop-up, pop-under, floating ads – Interstitial messages – Zoekmachines, metatags en hyperlinks Wet Elektronische Handel – Herkenbaarheid (artikel 13, 1 ) – Aanduiding van herkomst (artikel 13, 2 ) – Verkoopsbevorderende mededelingen (artikel 13, 3 ) – Geen verdere specifieke reglementering Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 7. 7. Seminarie Recht & InternetInzameling persoonsgegevens via website Privacy disclaimer (artikel 9 Wet Verwerking Persoonsgegevens) – Verwijzing onderaan webpagina (i.h.b. op pagina’s waar persoonsgegevens worden ingezameld), eventueel mogelijkheid tot downloaden – Stilzwijgende toestemming, maar uitdrukkelijke toestemming is aangewezen Bij verwerkingen voor doeleinden van direct marketing – Algemeen: mogelijkheid tot opt-out voorzien bij inzameling (artikel 34 Besluit Verwerking Persoonsgegevens) – E-mail: opt-in voorzien bij inzameling – Combinatie? Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 8. 8. Seminarie Recht & InternetReclame per elektronische post Elektronische post? – “elk tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald" – Zeer ruime definitie: online chatting, SMS, e-mail, voice mail, USENET (?) – Faxbericht? • A contrario uitgesloten door Richtlijn 2002/58/EG en artikel 29bis WHPC Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 9. 9. Seminarie Recht & InternetReclame per elektronische post Algemeen beginsel: opt-in – Vereiste van voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming • Uitdrukkelijk? Werkgroep Artikel 29. • Stilzwijgend? Kh. Nijvel 6 november 2003. • Artikel 1, 8 Wet Verwerking Persoonsgegevens: relevant? Uitzonderingen (soft opt-in) – Bestaande klantenrelatie – Rechtspersonen Recht van verzet – Opgelet voor valkuilen! Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 10. 10. Seminarie Recht & InternetReclame per elektronische post Initiatiefrecht van adverteerder? – Wettekst en voorbereidende werkzaamheden lijken dit uit te sluiten – FOD Economie staat dit toe onder voorwaarden • Naleving wetgeving verwerking persoonsgegevens • Voldoende duidelijk onderwerp in bericht • Initieel bericht: geen reclameboodschap • Uitdrukkelijke toestemming • Redelijke termijn • Informatie over recht van verzet (optioneel) Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 11. 11. Seminarie Recht & InternetReclame per elektronische post USENET – Elektronische post? – Problematiek inzake toestemming en recht van verzet • Charter van de discussielijst • Netiquette Internetfora – Elektronische post? – “Contractualisering” van reclamemogelijkheden en -beperkingen Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 12. 12. Seminarie Recht & InternetVirale marketing Wat is virale marketing? – “een marketing techniek die tracht bestaande sociale netwerken te benutten om zo de bekendheid van het merk te vergroten of positieve associaties te bewerkstelligen op een wijze die te vergelijken is met een virale epidemie” (Wikipedia) – Gedeeltelijk vergelijkbaar met mond-tot-mondreclame Succes kan wellicht verklaard worden door potentieel tot omzeiling strenge wetgeving inzake reclame per elektronische post en door hoge effectiviteit van reclame (door de spontaniteit) Diverse vormen: juridische reglementering is moeilijk eenduidig vast te stellen Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 13. 13. Seminarie Recht & InternetVirale marketing Opbouw van de reclameboodschap – Gaat het om reclame? (pro memorie) – Naleving algemene en bijzondere bepalingen inzake reclame – Herkenbaarheid van reclame • Artikel 13, 1 Wet Elektronische Handel • Grenzen aan creativiteit van adverteerder – Aanduiding van herkomst • Artikel 13, 2 Wet Elektronische Handel Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 14. 14. Seminarie Recht & InternetVirale marketing Verspreiding van de reclameboodschap – Verspreiding via gecentraliseerd systeem • Voordeel: controle door adverteerder van inhoud • Nadeel: verwerking van persoonsgegevens – Door verspreiders (vrijgesteld van wettelijke verplichtingen onder artikel 3, 2 Wet Verwerking Persoonsgegevens) – Door adverteerder: verplichtingen zijn afhankelijk van aard van de verwerking – Verplichtingen inzake Wetgeving Verwerking persoonsgegevens • Geen eigen doeleinden • Eigen doeleinden Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 15. 15. Seminarie Recht & InternetVirale marketing Verspreiding van de reclameboodschap – Verspreiding via gedecentraliseerd systeem • Voordeel: geen verwerking persoonsgegevens na initiële verspreiding – Legaliteit initiële verspreiding nagaan – Indien verspreiding gebeurt door derden: vrijwaring in overeenkomst (artikel 3, 2 Wet Verwerking Persoonsgegevens is niet van toepassing!) – Verspreiding door doelpubliek: FOD Economie meent dat reglementering reclame per elektronische post niet van toepassing is • Nadeel: verlies controle inhoud • Verlies van hoedanigheid van reclame via artikel 2, 2 Wet Elektronische Handel? Uitgeverij Vanden Broele, Stationslaan 23 - 8200 Brugge - uitgeverij@vandenbroele.be - http://www.uitgeverij.vandenbroele.be/
 16. 16. Seminarie Recht & InternetBedankt voor uw aandacht!Johan VandendriesscheAdvocaatDe Wolf & PartnersT. 02/289.29.92F. 02.289.27.75E-mail: johan.vandendriessche@dewolf-law.euWWW: www.dewolf-law.eu

×