Informatisering van de advocatuur (2004)

488 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
488
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Informatisering van de advocatuur (2004)

 1. 1. Informatisering van de advocatuur Privacybescherming en internetgebruik Johan Vandendriessche Bird & Bird 23 november 2004 (Brugge) 25 november 2004 (Mechelen)
 2. 2. Advocaten en internet• Advocaten(associaties) maken steeds meer gebruik van het internet • Voorstelling van het kantoor • Verstrekken van juridische nieuwsbrieven – reclame? • Advocaten zijn niet vrijgesteld van privacyverplichtingen (in verband met het internet) • Advocaten mogen reclame maken, maar daarbij horen deontologische en wettelijke beperkingen• Advocaten worden steeds meer geconfronteerd met internet
 3. 3. Algemeen overzicht: basisbegrippen• Materieel toepassingsgebied: “Elke geheel of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens”, […] • Persoonsgegeven • Verantwoordelijke voor de verwerking • Verwerking
 4. 4. Persoonsgegeven• “Iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon”• Als identificeerbaar wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificatienummer of van één of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit • Ruime interpretatie: voorwaarde van identificeerbaarheid niet enkel beoordeeld in hoofde van de verantwoordelijke voor de verwerking • Voorbeelden: naam, rijksregisternummer, nummerplaat, IP-adres, … • Conclusie: niet enkel « privacygevoelige gegevens »• De geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon is de betrokkene
 5. 5. Verwerking• Elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procédés• Voorbeelden: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van persoonsgegevens
 6. 6. Verantwoordelijke voor de verwerking• De natuurlijke persoon of de rechtspersoon, de feitelijke vereniging of het openbaar bestuur, die alleen of samen met anderen het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens bepaalt• Determinerend: de bepaling van het doel en de middelen voor de verwerking• Praktijk: identificatie via aangifteformulier
 7. 7. Rechten van de betrokkene• Recht op kennisgeving• Recht op toegang en mededeling• Recht op verbetering• Recht van verzet (algemeen en inzake direct marketing)• Recht om niet onderworpen te worden aan automatische besluitvorming• Recht van verhaal
 8. 8. Capita selecta• Verplichtingen inzake websites• Verplichtingen inzake cookies• Direct marketing per e-mail
 9. 9. Website• Digitale toepassing van de klassieke regels • Bijzondere casuïstiek• Recht op kennisgeving: website disclaimer • Toegankelijk op de hoofdpagina en op elke pagina waarop persoonsgegevens worden ingezameld • Duidelijk zichtbaar en begrijpelijk • Meestal onderaan webpagina
 10. 10. Kennisgeving• Volgende informatie: • Naam en adres van de verantwoordelijke voor de verwerking • De doeleinden van de verwerking • Het bestaan van het recht van verzet (indien doeleinde direct marketing) • Bijkomende informatie (behalve indien gelet op de specifieke omstandigheden niet nodig) • Ontvangers of categorieën van ontvangers • Het bestaan van het recht op toegang en verbetering • Het al dan niet verplicht karakter van het antwoord en eventuele gevolgen van niet-beantwoording • Eventueel andere specifieke informatie• Voorafgaandelijk aan de verwerking• Geen formele vereisten (uitzonderingen), liefst schriftelijk / op duurzame drager om bewijsredenen
 11. 11. Cookies• Persoonsgegevens?• Theoretisch probleemgeval, maar in de praktijk: geen grote problemen• Nieuwe rechtskader moet nog geïmplementeerd worden (Richtlijn 2002/58/EG) • Interpretatieproblemen
 12. 12. Direct marketing via e-mail• Algemeen principe = opt-in • het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen• Uitzonderingen = opt-out
 13. 13. Opt-in• Het gebruik van elektronische post voor reclame is verboden zonder de voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming van de geadresseerde van de boodschappen• Toestemming = privacywet • Bijzondere casuïstiek • Bewijs ligt bij verzender reclame!• Elektronische post • Tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald • Ruim begrip: e-mail, SMS, MMS, voicemail, … • Pop-up?
 14. 14. Opt-in• Bij het verzenden van de reclame • duidelijke en begrijpelijke informatie over het recht zich te verzetten tegen het ontvangen, in de toekomst, van reclame, verschaffen • een geschikt middel aanduiden om dit recht langs elektronische weg efficiënt uit te oefenen en dit middel ter beschikking stellen • Voorbeeld: onderaan e-mailbericht een verwijzing of beschrijving van opt-out-procedure• Verduidelijkingen vanwege Minister van Economische Zaken
 15. 15. Opt-out: bestaande klanten• Bij klanten, natuurlijke of rechtspersonen, indien elk van de volgende voorwaarden vervuld is : • rechtstreeks elektronische contactgegevens verkregen in het kader van de verkoop van een product of een dienst, mits de wettelijke en reglementaire voorwaarden betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer nageleefd zijn • de beschouwde elektronische contactgegevens worden uitsluitend gebruikt voor gelijkaardige producten of diensten die hijzelf levert • de klanten krijgen, op het ogenblik waarop hun elektronische contactgegevens worden verzameld, de mogelijkheid om zich kosteloos en op gemakkelijke wijze tegen de uitbating te verzetten
 16. 16. Opt-out: rechtspersonen• Bij rechtspersonen als de elektronische contactgegevens met dat doel gebruikt worden onpersoonlijk zijn • Rechtspersonen • Contactgegeven is onpersoonlijk • Verslag aan de Koning: geen omzeiling • Voorbeelden: sales@onderneming.be, info@onderneming.be • NIET: johan.vandendriessche@twobirds.com
 17. 17. Opt-out: gevolgen• Ieder persoon kan rechtstreeks aan een bepaalde dienstverlener zonder kosten en zonder een reden op te geven, zijn wil kenbaar maken om van hem geen reclame per elektronische post meer te ontvangen = opt-out• De dienstverlener is ertoe verplicht : • binnen een redelijke termijn per elektronische post een ontvangstbewijs te geven dat aan de betrokken persoon de registratie van zijn aanvraag bevestigt • binnen een redelijke termijn de nodige maatregelen te nemen om de wil van deze persoon na te leven • lijsten bij te werken met personen die hun wil kenbaar gemaakt hebben om van hem geen reclame per elektronische post te ontvangen.
 18. 18. Temporele toepassing• Temporele toepassing: quid met reeds vroeger legaal verzamelde adresbestanden? • Privacycommissie • Minister Economische Zaken • Vonnis Kh. Nijvel 26 november 2003
 19. 19. Dank u voor uw aandachtJohan.Vandendriessche@twobirds.com

×