E-Commerce: tips & trendsGraydon Academy for Credit Management   Lunchcauserie 30 Mei 2007    Johan Vandendriessche ...
I. Juridische aspecten verbonden aan een website  De contractuele aspecten inzake creatie en uitbating van een website ...
Contractuele aspecten  Creatie en uitbating van een website   – IT-overeenkomsten     • Website Development Agreem...
Contractuele aspecten  Beginselen inzake precontractuele onderhandelingen   – Goede trouw   – Informatieplicht   –...
Contractuele aspecten  Website Development Agreement   – Opdracht van de ontwikkelaar   – Waarborgen (lastenboek, co...
Contractuele aspecten  Website Hosting Agreement   – Opdracht van de dienstverlener   – Beveiliging   – Aansprakel...
Contractuele aspecten  Website Maintenance Agreement   – Beschrijving van de onderhoudsprestaties (preventief/curatief...
Domeinnaam  Registratie   – Toetredingsovereenkomst (b.v. algemene voorwaarden DNS)   – Principe: “eerst komt, eerst...
Inhoud van een website: intellectuele eigendom  Auteursrechten & rechten op software (W. 30 juni 1994)   – Sterk gereg...
Inhoud van een website: intellectuele eigendom  Auteursrecht   – Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst” ...
Inhoud van een website: intellectuele eigendom  Auteur?   – Natuurlijke persoon   – Rechtspersoon?  Beschermingsmo...
Inhoud van een website: intellectuele eigendom  Relatie werkgever – werknemer   – Basisprincipe: het auteursrecht komt...
Inhoud van een website: intellectuele eigendom  Linking   – “Surface linking”     • Legale website     • Geen ...
II. Reclame Online  Reclame onder Belgisch recht   – WHPC   – Wet Elektronische Handel  Reclame via de website  ...
Reclame onder Belgisch recht  Artikel 22 WHPC:     “elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heef...
Reclame onder Belgisch recht  Artikel 2, 7° Wet Elektronische Handel:   – “elke vorm van communicatie bestemd voor het...
Reclame onder Belgisch recht  Twee verschillende definities   – Rechtsleer is verdeeld over omvang definities   – VA...
Reclame via de website  Website   – Banner   – Pop-up, pop-under, floating ads   – Interstitial messages   – Zoe...
Inzameling persoonsgegevens via website  Privacy disclaimer (artikel 9 Wet Verwerking Persoonsgegevens)   – Verwijzing...
Reclame per elektronische post  Elektronische post?   – “elk tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een ope...
Reclame per elektronische post  Algemeen beginsel: opt-in   – Vereiste van voorafgaande, vrije, specifieke en geïnform...
Reclame per elektronische post  Initiatiefrecht van adverteerder?   – Wettekst en voorbereidende werkzaamheden lijken ...
Virale marketing  Wat is virale marketing?   – “een marketing techniek die tracht bestaande sociale netwerken te   ...
Virale marketing  Opbouw van de reclameboodschap   – Gaat het om reclame? (pro memorie)   – Naleving algemene en bij...
Virale marketing  Verspreiding van de reclameboodschap   – Verspreiding via gecentraliseerd systeem     • Voordeel...
Virale marketing  Verspreiding van de reclameboodschap   – Verspreiding via gedecentraliseerd systeem     • Voorde...
III. Contractuele aspecten van e-commerce  Juridische kader  Algemene principes inzake elektronisch contracteren  In...
Juridische kader  Algemene rechtsregels die overeenkomsten beheersen   – Verbintenissenrecht (B.W.)  Specifieke wetg...
Algemene principes inzake elektronisch contracteren  Geldigheid van elektronische overeenkomsten?   – Principe van con...
Informatieplichten  Informatieplichten voortvloeiend uit algemene of bijzondere wetgeving   – b.v. artikel 83 W. Venn....
Informatieplicht Wet Handelspraktijken  Bij de tekoopaanbieding   – Inhoud   – Manier     • Helder en duidelijk ...
Informatieplicht Wet Elektronische Handel  Informatie die permanent toegankelijk moet zijn   – Grosso modo gelijklopen...
Verzakingsrecht en bescherming consument(Wet Handelspraktijken)  Verzakingsrecht   – Formele vereisten inzake het verz...
Praktijkboek Recht & Internet               Thema’s:              - Aansprakelijkheid op intern...
Bedankt voor uw aandacht!Vragen?Johan VandendriesscheAdvocaatDe Wolf & PartnersT. 02/289.29.92F. 02.289.27.75E-mail: johan...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-Commerce: tips & trends (mei 2007)

820 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
820
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

E-Commerce: tips & trends (mei 2007)

 1. 1. E-Commerce: tips & trendsGraydon Academy for Credit Management Lunchcauserie 30 Mei 2007 Johan Vandendriessche Advocaat, De Wolf & Partners
 2. 2. I. Juridische aspecten verbonden aan een website De contractuele aspecten inzake creatie en uitbating van een website – Precontractuele aspecten – Contractuele aspecten De domeinnaam – De keuze van een domeinnaam – De bescherming van een domeinnaam De inhoud van een website: intellectuele eigendom – Auteursrechten & rechten op software – (Deep-)Linking, Framing & Metatags
 3. 3. Contractuele aspecten Creatie en uitbating van een website – IT-overeenkomsten • Website Development Agreement • Website Hosting Agreement • Website Maintenance Agreement – Keuze verschillende dienstverleners / één globale dienstverlener Essentiële elementen van IT-contracten – Middelenverbintenis / resultaatsverbintenis – Intellectuele eigendom (met inbegrip van vrijwaringen) – Prijsmechanismen • Vaste prijs (“fixed price” / “lump sum contracts”) • “Cost reimbursable” contracts • Time & Materials contracts
 4. 4. Contractuele aspecten Beginselen inzake precontractuele onderhandelingen – Goede trouw – Informatieplicht – Sanctionering: precontractuele aansprakelijkheid (“culpa in contrahendo”) op grond van artikel 1382-1383 B.W. Wederzijdse informatieplicht Contractualisering via preambule en clausules inzake informatieplichten (Opgelet: bewoording kan belangrijke impact hebben op verplichtingen van dienstverlener!)
 5. 5. Contractuele aspecten Website Development Agreement – Opdracht van de ontwikkelaar – Waarborgen (lastenboek, conformiteit met de specificaties) – Verantwoordelijkheid – Voorlopige/definitieve oplevering (kalender!) – Schadevergoeding wegens vertraging – Recht op herziening door de klant in de loop van het contract – Intellectuele eigendom / toegang tot de broncodes
 6. 6. Contractuele aspecten Website Hosting Agreement – Opdracht van de dienstverlener – Beveiliging – Aansprakelijkheid – Opzeggingsmodaliteiten / wijziging van dienstverlener – Niveau van dienstverlening • Beschikbaarheid (SLA) • Rapportering – Verwerking persoonsgegevens?
 7. 7. Contractuele aspecten Website Maintenance Agreement – Beschrijving van de onderhoudsprestaties (preventief/curatief/evolutief onderhoud) – Middelenverbintenissen of resultaatsverbintenissen (SLA) – Uitsluiting uit het onderhoudsveld – Link met de waarborgen – Tijdstip en modaliteiten van de interventie, gradatie van de problemen – In gebreke blijven dienstverlener – Intellectuele rechten (rechten op/toegang tot de broncode) – Onderhoud door een derde
 8. 8. Domeinnaam Registratie – Toetredingsovereenkomst (b.v. algemene voorwaarden DNS) – Principe: “eerst komt, eerst maalt” Bescherming – Intellectuele eigendomsrechten (b.v. merkenrecht) – Oneerlijke handelspraktijken (b.v. handelsnaam) – Wet wederrechtelijke registratie domeinnamen Procedures: – Gewone rechtbanken (stakingsprocedure) – Alternatieve procedure (b.v. DNS => CEPINA)
 9. 9. Inhoud van een website: intellectuele eigendom Auteursrechten & rechten op software (W. 30 juni 1994) – Sterk gereglementeerde materies – Specifieke regels die moeten worden nageleefd – Belangrijke formaliteiten (geschrift, notificatie, registratie, ...) Belang? – Creatie website • Eigen creatie • Werknemer • Dienstverlener (“werk in opdracht”) – Wie is eigenaar van de creatie?
 10. 10. Inhoud van een website: intellectuele eigendom Auteursrecht – Exclusief recht op “werken van letterkunde en kunst” – Ruime interpretatie • Materialisatie • Originaliteit Patrimoniaal recht – Exclusief recht op exploitatie (in de ruime zin van het woord) (Onvervreemdbaar) Moreel recht – Recht op vaderschap – Recht op integriteit
 11. 11. Inhoud van een website: intellectuele eigendom Auteur? – Natuurlijke persoon – Rechtspersoon? Beschermingsmodaliteiten? – Loutere creatie – Geen registratie vereist (“registered copyright”), maar soms wel nuttig Overdracht – Strikte voorwaarden – Schriftelijk ten aanzien van auteur
 12. 12. Inhoud van een website: intellectuele eigendom Relatie werkgever – werknemer – Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de auteur – Overdraagbaar via arbeidsovereenkomst of collectieve overeenkomst (b.v. arbeidsreglement) – Opgelet voor de regels van dwingend recht (winstdeelname) Relatie opdrachtgever – aannemer – Basisprincipe: het auteursrecht komt toe aan de aannemer – Versoepelde overdracht via overeenkomst onder bepaalde voorwaarden: • Niet-culturele sector of reclamewereld • Overdracht uitdrukkelijk bedongen • Overdracht toekomstige exploitatiewijzen mogelijk
 13. 13. Inhoud van een website: intellectuele eigendom Linking – “Surface linking” • Legale website • Geen verwarringstichting – “Deep linking” • In principe niet toegestaan – Strijdig met eerlijke handelsgebruiken? – Strijdig met moreel auteursrecht? Framing – In principe niet toegestaan: eerlijke handelspraktijken / auteursrechten Metatags – In principe legaal – Opgelet: eerlijke handelspraktijken & merkenrecht Contractualisering van linking & framing
 14. 14. II. Reclame Online Reclame onder Belgisch recht – WHPC – Wet Elektronische Handel Reclame via de website Inzameling van persoonsgegevens via website Direct marketing per elektronische post Virale marketing
 15. 15. Reclame onder Belgisch recht Artikel 22 WHPC: “elke mededeling die rechtstreeks of onrechtstreeks ten doel heeft de verkoop van produkten of diensten te bevorderen, met inbegrip van onroerende goederen, rechten en verplichtingen, ongeacht de plaats of de aangewende communicatiemiddelen”. Verkoopsbevorderende mededeling Technologieneutraal: Internet wordt geviseerd Zeer ruime interpretatie in rechtspraak en rechtsleer
 16. 16. Reclame onder Belgisch recht Artikel 2, 7° Wet Elektronische Handel: – “elke vorm van communicatie bestemd voor het direct of indirect promoten van goederen, diensten of het imago van een onderneming, organisatie of persoon die een commerciële, industriële of ambachtelijke activiteit of een gereglementeerd beroep uitoefent” Uitgesloten (zijn “op zich” geen reclame): – “informatie die rechtstreeks toegang geeft tot de activiteit van een onderneming, organisatie of persoon, in het bijzonder een domeinnaam of een elektronisch postadres” – “mededelingen die onafhankelijk en in het bijzonder zonder financiële tegenprestatie zijn samengesteld”
 17. 17. Reclame onder Belgisch recht Twee verschillende definities – Rechtsleer is verdeeld over omvang definities – VAN EECKE en SCHREURS: definitie Wet Elektronische Handel = ruimer – MONTERO: definities hebben dezelfde inhoud – Wetgever (voorbereidende werkzaamheden): niet zeker Standpunt MONTERO is wellicht juist – Indien WHPC enger zou zijn: restcategorie reclame die niet onderworpen is aan verbodsbepalingen WHPC – Indien WHPC = Wet Elektronische Handel: bepaalde reclamebepalingen in Wet Elektronische Handel overbodig Conclusie: twee verschillende definities, één reclamebegrip
 18. 18. Reclame via de website Website – Banner – Pop-up, pop-under, floating ads – Interstitial messages – Zoekmachines, metatags en hyperlinks Wet Elektronische Handel – Herkenbaarheid (artikel 13, 1°) – Aanduiding van herkomst (artikel 13, 2°) – Verkoopsbevorderende mededelingen (artikel 13, 3°) – Geen verdere specifieke reglementering
 19. 19. Inzameling persoonsgegevens via website Privacy disclaimer (artikel 9 Wet Verwerking Persoonsgegevens) – Verwijzing onderaan webpagina (i.h.b. op pagina’s waar persoonsgegevens worden ingezameld), eventueel mogelijkheid tot downloaden – Stilzwijgende toestemming, maar uitdrukkelijke toestemming is aangewezen Bij verwerkingen voor doeleinden van direct marketing – Algemeen: mogelijkheid tot opt-out voorzien bij inzameling (artikel 34 Besluit Verwerking Persoonsgegevens) – E-mail: opt-in voorzien bij inzameling – Combinatie?
 20. 20. Reclame per elektronische post Elektronische post? – “elk tekst-, spraak, geluids- of beeldbericht dat over een openbaar communicatienetwerk wordt verzonden en in het netwerk of in de eindapparatuur van de ontvanger kan worden opgeslagen tot het door de afnemer wordt opgehaald" – Zeer ruime definitie: online chatting, SMS, e-mail, voice mail, USENET (?) – Faxbericht? • A contrario uitgesloten door Richtlijn 2002/58/EG en artikel 29bis WHPC
 21. 21. Reclame per elektronische post Algemeen beginsel: opt-in – Vereiste van voorafgaande, vrije, specifieke en geïnformeerde toestemming • Uitdrukkelijk? Werkgroep Artikel 29. • Stilzwijgend? Kh. Nijvel 6 november 2003. • Artikel 1, §8 Wet Verwerking Persoonsgegevens: relevant? Uitzonderingen (soft opt-in) – Bestaande klantenrelatie – Rechtspersonen Recht van verzet – Opgelet voor valkuilen!
 22. 22. Reclame per elektronische post Initiatiefrecht van adverteerder? – Wettekst en voorbereidende werkzaamheden lijken dit uit te sluiten – FOD Economie staat dit toe onder voorwaarden • Naleving wetgeving verwerking persoonsgegevens • Voldoende duidelijk onderwerp in bericht • Initieel bericht: geen reclameboodschap • Uitdrukkelijke toestemming • Redelijke termijn • Informatie over recht van verzet (optioneel)
 23. 23. Virale marketing Wat is virale marketing? – “een marketing techniek die tracht bestaande sociale netwerken te benutten om zo de bekendheid van het merk te vergroten of positieve associaties te bewerkstelligen op een wijze die te vergelijken is met een virale epidemie” (Wikipedia) – Gedeeltelijk vergelijkbaar met mond-tot-mondreclame Succes kan wellicht verklaard worden door potentieel tot omzeiling strenge wetgeving inzake reclame per elektronische post en door hoge effectiviteit van reclame (door de spontaniteit) Diverse vormen: juridische reglementering is moeilijk eenduidig vast te stellen
 24. 24. Virale marketing Opbouw van de reclameboodschap – Gaat het om reclame? (pro memorie) – Naleving algemene en bijzondere bepalingen inzake reclame – Herkenbaarheid van reclame • Artikel 13, 1° Wet Elektronische Handel • Grenzen aan creativiteit van adverteerder – Aanduiding van herkomst • Artikel 13, 2° Wet Elektronische Handel
 25. 25. Virale marketing Verspreiding van de reclameboodschap – Verspreiding via gecentraliseerd systeem • Voordeel: controle door adverteerder van inhoud • Nadeel: verwerking van persoonsgegevens – Door verspreiders (vrijgesteld van wettelijke verplichtingen onder artikel 3, §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens) – Door adverteerder: verplichtingen zijn afhankelijk van aard van de verwerking – Verplichtingen inzake Wetgeving Verwerking persoonsgegevens • Geen eigen doeleinden • Eigen doeleinden
 26. 26. Virale marketing Verspreiding van de reclameboodschap – Verspreiding via gedecentraliseerd systeem • Voordeel: geen verwerking persoonsgegevens na initiële verspreiding – Legaliteit initiële verspreiding nagaan – Indien verspreiding gebeurt door derden: vrijwaring in overeenkomst (artikel 3, §2 Wet Verwerking Persoonsgegevens is niet van toepassing!) – Verspreiding door doelpubliek: FOD Economie meent dat reglementering reclame per elektronische post niet van toepassing is • Nadeel: verlies controle inhoud • Verlies van hoedanigheid van reclame via artikel 2, 2° Wet Elektronische Handel?
 27. 27. III. Contractuele aspecten van e-commerce Juridische kader Algemene principes inzake elektronisch contracteren Informatieplicht Wet Handelspraktijken Informatieplicht Wet Elektronische Handel Verzakingsrecht en bescherming consument (Wet Handelspraktijken)
 28. 28. Juridische kader Algemene rechtsregels die overeenkomsten beheersen – Verbintenissenrecht (B.W.) Specifieke wetgeving inzake elektronische handel – Wet Handelspraktijken (W. 14.7.1991) • Verkoper • Consument • Verkoop op afstand – Wet Elektronische Handel (W. 11.3.2003) • Diensten van de informatiemaatschappij • Dienstverlener • Afnemer van de dienst
 29. 29. Algemene principes inzake elektronisch contracteren Geldigheid van elektronische overeenkomsten? – Principe van consensualisme – Art. 16 Wet Elektronisch Handel Bewijsaspecten – Bewijsovereenkomsten • Consumenten • Geen consumenten – Algemene voorwaarden (tegenwerpelijkheid) • Toepasselijk recht & bevoegdheid – Elektronische handtekening
 30. 30. Informatieplichten Informatieplichten voortvloeiend uit algemene of bijzondere wetgeving – b.v. artikel 83 W. Venn. Informatieplicht voortvloeiend uit Wet Handelpraktijken – Bij tekoopaanbieding – Bevestiging van informatie – Wordt niet behandeld: bijzondere regime inzake financiële diensten Informatieplicht voortvloeiend uit Wet Elektronische Handel – Algemeen toegankelijke informatie – Informatie die moet worden verstrekt ingeval het mogelijk is elektronisch te contracteren Cumulatieve toepassing (in functie van toepassingsgebied)!
 31. 31. Informatieplicht Wet Handelspraktijken Bij de tekoopaanbieding – Inhoud – Manier • Helder en duidelijk • Aangepast middel Bevestiging van informatie – Inhoud – Manier • Schriftelijk of via duurzame drager • Ter beschikking van en toegankelijk voor consument Sanctie – Tekoopaanbieding / bevestiging van informatie – Verzakingsrecht Uitzonderingen
 32. 32. Informatieplicht Wet Elektronische Handel Informatie die permanent toegankelijk moet zijn – Grosso modo gelijklopend met Wet Handelspraktijken – Verschillen • Bijkomende informatie • Prijsaanduiding • Afwijkende bedingen tussen niet-consumenten zijn mogelijk / afwijkingen voor specifieke gevallen Informatie die verstrekt moet worden indien het mogelijk is een overeenkomst te sluiten
 33. 33. Verzakingsrecht en bescherming consument(Wet Handelspraktijken) Verzakingsrecht – Formele vereisten inzake het verzakingsrecht – Uitoefening • Geen motivering vereist • Geen schadevergoeding verschuldigd • Geen formaliteiten zoals aangetekend schrijven vereist • Termijn – Duur (7 dagen / 3 maanden) – Aanvangspunt van de termijn Bijzondere bescherming consument – Uitvoeringstermijn – Verbod om voorschot of betaling te eisen gedurende bedenktermijn (verzakingsrecht) • Interpretatie • Uitzonderingen
 34. 34. Praktijkboek Recht & Internet Thema’s: - Aansprakelijkheid op internet - Bescherming van het privé-leven - Computercriminaliteit - Contracteren rond internet - De elektronische handtekening - Elektronische handel / Reclame onlineR. de Corte (ed.) - Het internet / Werking en toepassingen - Intellectuele Eigendomsrechten / Merkenrecht - Vrijheid van meningsuiting Meer info? www.vandenbroele.be
 35. 35. Bedankt voor uw aandacht!Vragen?Johan VandendriesscheAdvocaatDe Wolf & PartnersT. 02/289.29.92F. 02.289.27.75E-mail: johan.vandendriessche@dewolf-law.euWWW: www.dewolf-law.eu

×