Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ordning vs. Kreativitet 100208

1,296 views

Published on

Några tankar om balansen mellan ordning och kreativitet - processer och frihet.
Denna serie av bilder tog sig hela vägen in i min bok "LUCK - Konceptet för hållbart ledarskap". Boken finns på gmlforlag//gml.se
Diskuterades bland annat i Sweet Sunday Webcrunch http://sweetsundaywebcrunch.com/
- välj den med Jerry Silfwer, flytta till 1.03, men se hela programmet - alltid mycket matnyttigt i dessa program!

Published in: Business, Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ordning vs. Kreativitet 100208

  1. 1. Hitta balansen mellan ordning och kreativitet t Lilla organisationen Större företaget Mjuka faktorer Hårda faktorer Av Johan Lange, LEK Verksamhetsutveckling Ökad ordning Ökad frihet Mindre organisation Större organisation
  2. 2. Hitta balansen mellan ordning och kreativitet t Lilla organisationen Större företaget <ul><li>Mjuka faktorer </li></ul><ul><li>Stämning </li></ul><ul><li>Leklust </li></ul><ul><li>Frihet att tänka </li></ul><ul><li>Hårda faktorer </li></ul><ul><li>Processer </li></ul><ul><li>Leverabler </li></ul>Stor plats för egna tankar: behöver varenda tanke Några få, nödvändiga processer Mindre men viktig plats för egna tankar Fler processer , Då fler är inblandade. + Kontinuitet Ökande kvalitet Av Johan Lange, LEK Verksamhetsutveckling
  3. 3. Hitta balansen mellan ordning och kreativitet t Lilla organisationen Större företaget <ul><li>Mjuka faktorer </li></ul><ul><li>Stämning </li></ul><ul><li>Leklus </li></ul><ul><li>Frihet att tänka </li></ul><ul><li>Hårda faktorer </li></ul><ul><li>Processer </li></ul><ul><li>Leverabler </li></ul>Stor plats för egna tankar: behöver varenda tanke Några få, nödvändiga processer Mindre men viktig plats för egna tankar Fler processer , Då fler är inblandade. + Kontinuitet Ökande kvalitet Av Johan Lange, LEK Verksamhetsutveckling
  4. 4. Hitta balansen mellan ordning och kreativitet t Lilla organisationen Större företaget <ul><li>Mjuka faktorer </li></ul><ul><li>Stämning </li></ul><ul><li>Leklus </li></ul><ul><li>Frihet att tänka </li></ul><ul><li>Hårda faktorer </li></ul><ul><li>Processer </li></ul><ul><li>Leverabler </li></ul>Stor plats för egna tankar: behöver varenda tanke Några få, nödvändiga processer Mindre men viktig plats för egna tankar Fler processer , Då fler är inblandade. + Kontinuitet Ökande kvalitet Av Johan Lange, LEK Verksamhetsutveckling
  5. 5. Och så litet om ledarskapet bakom <ul><li>Slutsatser och tankar? </li></ul><ul><li>Språng: under kontroll eller slumpvis? – det leder in i tydligt/otydligt-uttalat/outtalat </li></ul><ul><li>Sluttande plan: en gradvis övergång leder ofta till kaos </li></ul>

×