Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier-sep-2010

Detta föredrag höll jag på Telefoni-nätverkets möte i september 2010.

 • Login to see the comments

Sociala medier-sep-2010

 1. 1. Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Del.icio.us Slideshare Buzz Reddit Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars
 2. 2. Introduktion • Internet sedan 1994 • Skoldatanätet m.m. • Eget bolag och KMH • Använder sociala medier varje dag
 3. 3. Vad är sociala medier?
 4. 4. Sociala medier • Ett ”ekosystem av ramverk” på webben • Innehållet skapas av användarna • Fokus ligger på att interagera • Samtal och små stycken av information • ”Informationsbitarna” rör sig snabbt över nätet och delas
 5. 5. Sociala medier • En (delvis) ny aspekt på webben • Personliga samtalet är viktigast • Skapa och befästa relationer • ”Café-vyn” av webben
 6. 6. Exempel
 7. 7. Exempel
 8. 8. Kännetecken
 9. 9. Kännetecken Involvera Diskutera Dela Lyssna Skapa Samarbeta Rösta Delta Förtroende Dialog Gilla Länka Bygga relationer Kommentera Påverka Koppla samman
 10. 10. Facebook • Mest känd? • Ramverk med många verktyg • Arbete och nöje • Lanserar egen valuta?
 11. 11. Twitter • Mikromeddelanden • Löpande dialog • #-tags för struktur • Direktmeddelanden • ”Korsade flöden” • ”Metatjänster”
 12. 12. ... men också • ”Vanliga” tjänster som chatt och RSS • ”Gamla” tjänster som BBS:er, forum, on-line tjänster. • Alla tjänster som ger interaktion på webben är sociala!
 13. 13. Var finns sociala medier?
 14. 14. Tjänster • ”Primära • ”Stöd- • ”Meta- tjänster” tjänster” tjänster” • Facebook • YouTube • Topsy • Twitter • Flickr • Lissly • Digg • Slideshare • Klout • Bloggar • Del.icio.us • FoF
 15. 15. Används sociala medier?
 16. 16. Sociala medier i Sverige • Twitter: 300.000 • Facebook: 2 milj • 32% en gång/vecka • 37% läser bloggar • 40% i community
 17. 17. Myndigheters användning © AB Stelacon (www.stelacon.se) och Groth & Groth AB
 18. 18. Myndigheters användning © AB Stelacon (www.stelacon.se) och Groth & Groth AB
 19. 19. Myndigheters användning © AB Stelacon (www.stelacon.se) och Groth & Groth AB
 20. 20. Mer om Twitter
 21. 21. Om Twitter • En ”mikroblogg” - 140 tecken! • Plats för • dialog • omvärldsbevakning • möta med användaren • följa upp varumärket
 22. 22. Om Twitter • Svara på frågor • Ge tips • Bygg varumärke • Skapa förtroende • Informera genom dialog
 23. 23. Om Twitter • Lär dig koderna • Använda taggar (#moms) • Var aktiv • Citera • Re-tweeta • Följ upp och utvärdera
 24. 24. Några exempel
 25. 25. Några exempel
 26. 26. Några exempel
 27. 27. Följ upp dina tweets
 28. 28. Nyttan med Twitter
 29. 29. Dialog
 30. 30. Dialog
 31. 31. Dialog
 32. 32. Ge och få råd
 33. 33. Ge och få råd
 34. 34. Ge och få råd
 35. 35. Ge och få råd
 36. 36. Ge och få råd
 37. 37. Vad vill man uppnå? • ”Eko-effekten” • Skapa återkoppling och spridning av sitt material och sin information • ”Förtroende-effekten” • Bygga varumärke, ge servicenivå, följa upp tidigare kontakter
 38. 38. WoM • Word of Mouth • den enda kanalen? • kundtjänsten blir i så fall marknads- och informations- avdelningen!
 39. 39. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 40. 40. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 41. 41. Twitter som en kanal a TV g Telefon må n Brev Blogg ll Twitter n t i SMS E-post Chat E Facebook Webb Personliga besök
 42. 42. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 43. 43. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 44. 44. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 45. 45. Twitter som en kanal TV ra t e Telefon b Brev as Blogg Twitter r if t k SMS E-post Chat S Facebook Webb Personliga besök
 46. 46. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 47. 47. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 48. 48. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 49. 49. Twitter som en kanal TV Telefon g Brev lo Blogg a Twitter Chat D i SMS E-post Webb Facebook Personliga besök
 50. 50. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 51. 51. Twitter som en kanal TV Telefon Brev Blogg Twitter SMS E-post Chat Webb Facebook Personliga besök
 52. 52. Twitter som en kanal • Lätt att (proaktivt) nå många => effektivisering och rationalisering • Finns där medborgarna finns => inifrån och ut • Gemensamma flöden => samverkan med andra förvaltningar • IT-baserat => beakta ”den digitala klyftan”
 53. 53. Twitter som en kanal • Etablerad e-tjänst => ”Så enkelt som möjligt för så många som möjligt” • Olika gränssnitt => Styra mot det billigaste och bästa samt valfrihet • Social kanal => insyn och delaktighet • Riktlinjer => säkerhet och integritet
 54. 54. Hur börjar man?
 55. 55. Komma igång • Lyssna • Hitta språk och ton • Analysera: • målgrupperna • ”IT-ekologin” • Prioritera och välj
 56. 56. Komma igång • Sätt upp mål • Ta fram strategi • Genomföra • Utvärdera • Lätt att gå vilse!
 57. 57. ”IT-ekologi”
 58. 58. ”IT-ekologi”
 59. 59. ”IT-ekologi”
 60. 60. ”IT-ekologi”
 61. 61. ”IT-ekologi”
 62. 62. ”IT-ekologi”
 63. 63. ”IT-ekologi”
 64. 64. ”IT-ekologi”
 65. 65. ”IT-ekologi”
 66. 66. ”IT-ekologi”
 67. 67. ”IT-ekologi”
 68. 68. ”IT-ekologi”
 69. 69. ”IT-ekologi”
 70. 70. ”IT-ekologi”
 71. 71. ”IT-ekologi”
 72. 72. ”IT-ekologi” Från webbplats till webbnärvaro!
 73. 73. Läs och se mer
 74. 74. Några allmänna länkar • mashable.com • mindpark.se • socialnomics.net • www.web-strategist.com/blog/ • www.gogab.se
 75. 75. Några speciella länkar • Historia: www.webdesignerdepot.com/ 2009/10/the-history-and-evolution-of- social-media/ • Filmen: socialnomics.net/2010/05/05/ social-media-revolution-2-refresh/ • Snygg intro: www.youtube.com/ watch?v=6a_KF7TYKVc
 76. 76. Frågor?
 77. 77. Kontaktinformation • Johan Groth • johan.groth@gogab.se • @Johan_Groth • 0708-23 57 11 • www.gogab.se • mindpark.se/author/ johan-groth/

×