Sociala medier hos myndigheter

2,852 views

Published on

En presentation av den enkät och de djupintervjuer som jag genomförde tillsammans med AB Stelacon sommaren 2010 gällande svenska myndigheters användning av sociala medier.

Published in: Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,852
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
62
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sociala medier hos myndigheter

 1. 1. © AB Stelacon 2010 Frukostseminarium Sociala medier hos myndigheter
 2. 2. © AB Stelacon 2010 2 Sociala medier hos myndigheter Agenda 9.00 Välkommen, Krister Runebrand 9.05 Redovisning av undersökningens resultat Sociala medier, Johan Groth Webbenkät, Sigrid Wiklund Djupintervjuer, Johan Groth 9.30 Två myndigheter berättar om sin syn på sociala medier Jesper Hultqvist, webbansvarig och kommunikatör, PTS Magnus Kolsjö, Finansdepartement 9.50 Gemensam diskussion 10.15 Avslutning 10.30 Slut
 3. 3. © AB Stelacon 2010 3 Sociala medier hos myndigheter
 4. 4. © AB Stelacon 2010 4 Sociala medier hos myndigheter Vad är sociala medier? Ett ”ekosystem” av applikationer och ramverk på webben Innehållet skapas av användarna utifrån deras relationer och intressen Fokus ligger på att interagera med andra En (delvis) ny aspekt på webben Samtalet är viktigast Skapa och befästa relationer Skapa, dela, samtala, lyssna, delta, samarbeta, involvera , samverka, påverka, skapa relationer, skapa affärer MEN hittills mycket tro och tycka – vi vill veta hur det verkligen ser ut!
 5. 5. © AB Stelacon 2010 5 Myndigheters användning av sociala medier Använder sociala medier 65% Använder inte 35%
 6. 6. © AB Stelacon 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Facebook Youtube Twitter Blogg Flickr LinkedIn Vimeo Digg Delicious Använder idag Planerad användning inom 6 mån 6 Användning idag och planerad användning inom ett halvår • Facebook, Youtube, Twitter är de tre största • Facebook - nästan hälften använder idag, ytterligare 12% planerar använda inom 6 mån
 7. 7. © AB Stelacon 2010 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Facebook Youtube Twitter Blogg Flickr LinkedIn Vimeo Digg Delicious Använder idag Planerad användning inom 6 mån 7 Användning idag och planerad användning inom ett halvår De vanligaste kombinationerna är: • Facebook • Facebook, blogg, Youtube, • Facebook, Twitter, Youtube
 8. 8. © AB Stelacon 2010 8 Myndighetens användning, beslut och policy avseende sociala medier Användning Beslut Policy Ja 36% Ja 16% Ja 65% Nej 58% Nej 78% Nej 35% Vet ej 6% Vet ej 6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
 9. 9. © AB Stelacon 2010 9 Vem är ansvarig för sociala medier? Annan: • Informatör • Kommunikatör • Marknad • Web IT-chef 1% Vet ej/vill ej svara 11% GD 11% Annan 31% Informationschef 41% Webbstrateg 4%
 10. 10. © AB Stelacon 2010 45% 26% 15% 10% 6% 3% 32% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% Informations- avdelningen Informations- chef Webbstrateg GD IT- avdelningen IT-chef Annan 10 Vem använder sociala medier? • Handläggare/sakkunniga • Flera olika • Projektledare, projektgrupp • Info- , kommunikations-, eller marknadsavdelning • Alla
 11. 11. © AB Stelacon 2010 11 Sociala medier hos myndigheter -6 -4 -21 41 82 37 -2 79 -100 -75 -50 -25 0 25 50 75 100 Användare Icke-användare Användare Icke-användare Negativ Positiv På vilket sätt tror du att myndigheters användning av sociala medier kan påverka myndighetens förtroende? Hur viktigt tycker du det är att myndigheten du företräder använder sociala medier? Neutrala: 2 Vet ej/ej svar: 11 Neutrala: 22 Vet ej/ej svar: 32 Neutrala: 11 Vet ej/ej svar: 4 Neutrala: 25 Vet ej/ej svar: 17
 12. 12. © AB Stelacon 2010 12 Sociala medier hos myndigheter Myndighetens syn på fördelar med sociala medier Interaktion/dialog/kontakt Sprida information Ökad öppenhet/transparens/ökad tillgänglighet Nå fler/nya målgrupper Ny kanal/bra kanal att nå ut i/modernt Finnas där målgrupperna finns Lyssna på kunder/intressenter samt omvärldsbevakning
 13. 13. © AB Stelacon 2010 13 Sociala medier hos myndigheter ”Nya vägar att nå ut med våra budskap.” ”Kunna bemöta kritiker som är ute med fel och falsk fakta om vårt ämnesområde, släcka bränder.” ”Myndigheten blir mer tillgänglig och når våra kunder på de arenor där de befinner sig.” ”Nå nya målgrupper och kommunicera bredare och i nya medier.” ”Läsa vad som skrivs om oss och att i vissa fall kunna bemöta det.” ”Tillgänglighet. Finnas där människor befinner sig. Fånga upp åsikter om vår verksamhet. Få igång dialog om vår verksamhet. Nå ut på ett nytt kostnadseffektivt sätt.” ”Komma ut med information. Vara transparenta och tillgängliga när andra har tid.” ”Vi vill möta våra kunder där de befinner sig - i dag och i morgon.” ”Rätt använt kan vi nå ut till olika målgrupper och kommunicera med dem inte bara till dem.”
 14. 14. © AB Stelacon 2010 14 Sociala medier hos myndigheter Myndighetens syn på nackdelar med sociala medier Kräver resurser/tidskrävande/tidsbrist Trovärdighetsproblem/påverka varumärket negativt/badwill Minskad kontroll över informationen/budskapet Svårigheter att följa offentlighetsprincipen/oklarhet kring offentlighetsprincipen Felaktig information sprids
 15. 15. © AB Stelacon 2010 15 Sociala medier hos myndigheter ”Svårdefinierad kommunikationsvinst än så länge.” ”Kan vara svårt att mäta direkt nytta.” ”Svårt för en myndighet att ge kvalitetssäkrade svar och inlägg inom en rimlig tid. Tempot i sociala medier är ofta högt vilket kan vara ett problem för en myndighet.” ”Mindre kontroll över budskap än traditionella medier.” ”Att vi inte uppdaterar dem tillräckligt ofta, det kräver resurser.” ”Möjligheten att hamna i dåligt sällskap exempelvis när - eller i anslutning till - annonser och inlägg som vi anser vara exempelvis kränkande, oetiska eller felaktiga.” ”Risk att använda kanalen fel eller att enskilda medarbetares okunskap ska äventyra trovärdigheten och leda till badwill.” ”Avsaknad av medvetna val och strategier kring sociala medier kan skapa en backlash-effekt.” ”Det finns idag inga klara svar vad som gäller kring hantering av allmänna handlingar som inkommer och upprättas i sociala medier.”
 16. 16. © AB Stelacon 2010 16 Sociala medier hos myndigheter Resultat – Personliga intervjuer Lätt nå intresserade lyssnare – del av uppdraget och etos Möjligt fånga upp ”buzz” om verksamhet (t.ex. studenter i Kina) – dubbelriktat En modern kundtjänst Aktiv intern diskussion – nyfikenhet och engagemang men också oro Lätt mäta kvantitativt – saknas kvalitativ uppföljning och nyttomätningar Viktigt vara medveten och inte bara börja ”sprida tweets” Lyssna och lär Ha en policy, gallringsplan, följ upp Skaffa plan för ”krishantering” Var saklig, tydlig med avsändare, var aktiv om ni alls ska vara med Bygg inte själv, återanvänd
 17. 17. © AB Stelacon 2010 17 Sociala medier hos myndigheter Analys och utmaningar Många myndigheter har börjat använda sociala medier Intresset är stort men det finns även oro Vissa verktyg dominerar stort (t.ex. Facebook och Youtube) I många fall saknas en sammanhållen syn på ”informationsekologin” I många fall saknas vision, strategier och policies Mycket ”hantverk” av enskilda personer inom myndigheten Ta fram visioner och policies Se sociala medier som del av verksamheten – inte bara informationsavdelningen Hitta mått och metoder för att mäta effekten av närvaro i sociala medier
 18. 18. © AB Stelacon 2010 18 Sociala medier hos myndigheter Konkreta erfarenheter Jesper Hultqvist Webbansvarig och kommunikatör, PTS Magnus Kolsjö Politiskt sakkunnig, Finansdepartementet
 19. 19. © AB Stelacon 2010 19 Sociala medier hos myndigheter Diskussionsfrågor 2/3 använder, 1/3 har beslutat och 1/6 har policy. Saknas beslut och policy? Löser policy alla frågor? Vad är det värt att arbete med sociala medier? Mål – medel – nytta? Minskad kontroll – hot eller möjlighet Äventyrar sociala medier myndighetens seriositet? Hur hantera kritik? Vem får föra myndighetens talan i sociala medier? Ändras gränsen mellan handläggare och medborgare? Hur bygger ni er ”informationsekologi”?
 20. 20. © AB Stelacon 2010 20 Sociala medier hos myndigheter Hur kan Stelacon hjälpa myndigheter? Analys Omvärlds- och konkurrentanalys Ta fram kanalstrategier Strategiarbete Ta fram vision och policies för sociala medier Kunskapsutveckling Kompetensnätverk med fokus på kollegialt erfarenhetsbaserat lärande Uppföljning och utvärdering Benchmarking mellan myndigheter Kvantitativa studier av användningen av sociala medier, attityden till myndigheter och sociala medier etc. Kvalitativa studier avseende t.ex. förtroende, attityd, informationsspridning etc. Mätningar av den effekt myndighetens användning av sociala medier har
 21. 21. © AB Stelacon 2010 21 Sociala medier hos myndigheter Kontakt Krister Runebrand krister.runebrand@stelacon.se 08-587 120 25 Sigrid Wiklund sigrid.wiklund@stelacon.se 08-587 120 36 Johan Groth johan.groth@gogab.se @Johan_Groth 0708-23 57 11
 22. 22. © AB Stelacon 2010
 23. 23. © AB Stelacon 2010 23 Deltagare i undersökningen Annan: • Informatör, press • Chef (ej info, press, marknad) • Webb • Marknad • Övrig Annan 37% Informationschef 21% Kommunikationschef 20% Informations- kommunikationsansvar. 22%

×