Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sociala medier

1,666 views

Published on

Ett föredrag om vad sociala medier är och hur man kan tänka kring sociala medier. Fokus ligger på verksamhetsnytta och samverkan i en "IT-ekologi".

Published in: Business
 • Be the first to comment

Sociala medier

 1. 1. Sociala medier Facebook Digg Bebo Friend feed Twitter Vimeo Spotify Del.icio.us Slideshare Buzz Reddit Xanga MySpace Youtube Linkedin Bloggar Flikr Yoono RSS StumbleUpon Reddit Mafia wars
 2. 2. Introduktion • Internet sedan 1994 • Skoldatanätet m.m. • Eget konsultbolag • Använder sociala medier varje dag
 3. 3. Vad är sociala medier?
 4. 4. Sociala medier • Ett ”ekosystem” av applikationer och ramverk på webben • Innehållet skapas av användarna utifrån deras relationer och intressen • Fokus ligger på att interagera med andra
 5. 5. Sociala medier • Består av samtal och små stycken av information • ”Informationsbitarna” rör sig snabbt över nätet och delas mellan tjänster och arenor
 6. 6. Sociala medier • En (delvis) ny aspekt på webben • Samtalet är viktigast • Skapa och befästa relationer • ”Café-vyn” av webben
 7. 7. Kännetecken • Skapa • Involvera • Dela • Samverka • Samtala • Påverka • Lyssna • Skapa relationer • Delta • Skapa affärer • Samarbeta
 8. 8. Exempel
 9. 9. Exempel
 10. 10. Exempel
 11. 11. Exempel
 12. 12. Exempel
 13. 13. Exempel
 14. 14. Exempel
 15. 15. Exempel
 16. 16. Exempel
 17. 17. Exempel
 18. 18. Exempel
 19. 19. Exempel
 20. 20. Exempel
 21. 21. Exempel
 22. 22. Exempel
 23. 23. Exempel
 24. 24. Exempel
 25. 25. Exempel
 26. 26. Exempel
 27. 27. Exempel
 28. 28. Hur så sociala? • Dela • Rösta • Kommentera • Gilla • Dialog • Ogilla • Länka • ”Levande” • Interaktiva • Kombinera • Diskutera • Bekräfta
 29. 29. Facebook • Kanske mest kända tjänsten • Ramverk med verktyg • Arbete och nöje • Lanserar egen valuta(?)
 30. 30. Twitter • Mikromeddelanden • Löpande dialog • Sökning och taggar • Direktmeddelanden • ”Korsade flöden” • ”Metatjänster”
 31. 31. Digg • Användardrivet bibliotek • Sökning • Statisitik och trender • Visualisera
 32. 32. ... men också • ”Vanliga” tjänster som chatt och RSS • ”Gamla” tjänster som BBS:er, forum, on-line tjänster. • Alla tjänster som ger interaktion på webben är sociala!
 33. 33. Tjänster • ”Primära tjänster” • ”Stödtjänster” • Facebook • YouTube • Twitter • Flickr • Digg • Slideshare • Bloggar • Del.icio.us
 34. 34. Används sociala medier? • 6% har en blogg, 37% läser bloggar • 40% är med i en community • 2 miljoner svenskar på Facebook
 35. 35. Var finns sociala medier?
 36. 36. ”IT-ekologi”
 37. 37. ”IT-ekologi”
 38. 38. ”IT-ekologi”
 39. 39. ”IT-ekologi”
 40. 40. ”IT-ekologi”
 41. 41. ”IT-ekologi”
 42. 42. ”IT-ekologi”
 43. 43. ”IT-ekologi”
 44. 44. ”IT-ekologi”
 45. 45. ”IT-ekologi”
 46. 46. ”IT-ekologi”
 47. 47. ”IT-ekologi”
 48. 48. ”IT-ekologi”
 49. 49. ”IT-ekologi”
 50. 50. ”IT-ekologi”
 51. 51. ”IT-ekologi” Från webbplats till webbnärvaro!
 52. 52. Lite mer om Twitter
 53. 53. Mer om Twitter • En ”mikroblogg” - 140 tecken! • Plats för dialog: • omvärldsbevakning • möta kunden/användaren • följa upp varumärket
 54. 54. Mer om Twitter • Svara på frågor • Ge tips • Bygg varumärke • Skapa förtroende • Informera genom dialog
 55. 55. Mer om Twitter • Lär dig koderna • Använda taggar (#moms) • Var aktiv • Citera • Re-tweeta • Följ upp och utvärdera
 56. 56. Några exempel
 57. 57. Några exempel
 58. 58. Följ upp dina tweets
 59. 59. Nyttan med sociala medier
 60. 60. Dialog
 61. 61. Dialog
 62. 62. Dialog
 63. 63. Ge och få råd
 64. 64. Ge och få råd
 65. 65. Ge och få råd
 66. 66. Ge och få råd
 67. 67. Ge och få råd
 68. 68. Vad vill man uppnå? • ”Eko-effekten” • Skapa återkoppling och spridning av sitt material och sin information • ”Förtroende-effekten” • Bygga varumärke, ge servicenivå, följa upp tidigare kontakter
 69. 69. WoM • Word of Mouth • den enda kanalen? • kundtjänsten blir i så fall marknads- och informations- avdelningen!
 70. 70. Hur gå vidare?
 71. 71. Nästa steg • Ur vyn ”sociala medier” analysera: • målgrupperna • valda kanaler • ”IT-ekologin” • Prioritera och välj
 72. 72. Nästa steg • Sätt upp mål • Ta fram strategi • Genomföra • Utvärdera • Lätt att gå vilse!
 73. 73. Läs och se mer
 74. 74. Några allmänna länkar • mashable.com • mindpark.se • socialnomics.net • www.web-strategist.com/blog/ • www.gogab.se
 75. 75. Några speciella länkar • Historia: www.webdesignerdepot.com/ 2009/10/the-history-and-evolution-of- social-media/ • Filmen: socialnomics.net/2010/05/05/ social-media-revolution-2-refresh/ • Snygg intro: www.youtube.com/ watch?v=6a_KF7TYKVc
 76. 76. Frågor?
 77. 77. Kontaktinformation • Johan Groth • johan.groth@gogab.se • @Johan_Groth • 0708-23 57 11 • www.gogab.se • mindpark.se/author/ johan-groth/

×