Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

21st Century Skills / Framtidskompetenser

3,970 views

Published on

Inspirationsföredrag om framtidskompetenser hållit av Jan Hylén på tweetup #merkateder den 12 april 2011.

Published in: Education
 • I have done a couple of papers through ⇒⇒⇒WRITE-MY-PAPER.net ⇐⇐⇐ they have always been great! They are always in touch with you to let you know the status of paper and always meet the deadline!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect and valuable essay and so on. Check out, please ⇒ www.HelpWriting.net ⇐
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • There is a useful site for you that will help you to write a perfect. And valuable essay and so on. Check out, please HelpWriting.net
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

21st Century Skills / Framtidskompetenser

 1. 1. 21st
Century
Skills
/
Fram4dskompetenser Jan
Hylén,
jan@janhylen.se,
@janhylen 1
 2. 2. Unesco (Learning – the Treasure Within, 1996)Learning to beLearning to knowLearning to doLearning to live togetherPolitiskt anslag med 60 rekommendationer tillregeringar
 3. 3. 21st
Century
Skills
/
Fram4dskompetenserOECD (DeSeCo, 1997)
 4. 4. OECD
(DeSeCo,
1997)Att använda verktyg interaktivt:använda språk, symboler och text interaktivtanvända kunskap och information interaktivtinteraktiv teknikanvändningAtt interagera i heterogena grupper (att leva och verka iett mångkulturellt samhälle):relatera till andrasamarbetehantera och lösa konflikterAtt agera autonomt:agera inom en större ramskapa och genomföra livsplaner och personliga projekthävda rättigheter, intressen, begränsningar och behov
 5. 5. EUs
8
nyckelkompetenser• Kommunikation på • Lära att lära modersmålet • Social och• Kommunikation på medborgerlig kompetens främmande språk • Initiativförmåga och• Matematiskt företagaranda kunnande och • Kulturell medvetenhet grundläggande och kulturella vetenskaplig uttrycksformer kompetens
 6. 6. Amerikanska initiativ – enGauge
 7. 7. Partnership for 21st CenturySkills
 8. 8. Singapore
 9. 9. Fyra
huvudområden• Grundkompetenser• Medmänskliga kompetenser• Innovativa kompetenser• Digitala kompetenser• Men vet vi egentligen vad som krävs iframtiden?

×