Vägfriktionens överraskande moment, Granlund Sweco

614 views

Published on

Bildspel från seminariet "Friktion på sommarvägar", Arlanda 27 maj 2014.
Låg vägfriktion ger problem för:
*Sidostabilitet,
*Styrbarhet, samt
*Bromsning.
Livsfarligt ojämn vägfriktion (split friction) ”serietillverkas” idag av offentliga väghållare.
Med Trafikverkets patenterade(!) metod kan behov av sidofriktion minimeras & vattenavrinning säkras.

Published in: Automotive
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
614
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
70
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Vägfriktionens överraskande moment, Granlund Sweco

 1. 1. 1
 2. 2. 2 Bra mönstrade däck ökar våtgreppet... ...liksom vägbana med bra yttextur och rätt geometri gör. Höghastighetsfilm av 300 km/h UHP-däcket Nokian Hakka Black
 3. 3. 3 Låg vägfriktion ger problem för: 1. Sidostabilitet, 2. Styrbarhet, samt 3. Bromsning. Livsfarligt ojämn vägfriktion (split friction) ”serietillverkas” idag av offentliga väghållare. Med Trafikverkets patenterade(!) metod kan behov av sidofriktion minimeras & vattenavrinning säkras. Översikt – Vägfriktionens överraskande moment
 4. 4. Sidofriktion avgörande för stabil körning 4 Djupstudier av dödsolyckor visar att den vanligaste olycksformen är när fordonet tappat stabiliteten och sladdat. Friktionen mellan väg och däck begränsar krafter för bromsning, styrning samt för sidostabilitet. Total friktion Broms- friktion Sidofriktion Dimensionerande friktion enligt vägnormen VGU Friktionstal Hastighet [km/tim] De krafter som stabiliserar fordonet i sidled minskar vid inbromsning. Kritiskt i horisontalkurvor! < 50 %
 5. 5. Gällande vägregler för vägars våtfriktion 5 Säkerhet vid användning: Vägar skall vara så utformade och utförda att de får tillfredsställande friktion. Kontinuerliga friktionsegenskaper hos ytmaterialen skall eftersträvas. VVFS 2003:140 (VVFS 2010:17) Vägregler: 6.3.4.1 Krav på friktion. Känd kunskap: ”En varierande friktion i längs- eller tvärled kan innebära en ökad olycksrisk t.ex. i samband med inbromsning.” Trafikverket, Effektsamband. Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 38.
 6. 6. Säkerhetskravet gäller hela vägbanan 6 10.1. Krav på färdigt lagers yta: ”Bitumenbundna lager ska utföras och kontrolleras med avseende på friktion … så att ställda krav uppfylls. För vägbana, gångbana och cykelbana med bundet slitlager ska medelvärdet av friktionstalet på en 20 m sträcka vara ≥ 0,50. Trafikverket Krav beskrivningstexter för Bitumenbundna lager i vägkonstruktioner, TRVKB10 Friktionstalet ska bestämmas enligt VVMB 104” Problem: Medelvärden över 20 m döljer kortare hala fläckar som kan fälla en motorcykel. VVMB 104 är ”skriven för personbilar”.
 7. 7. Blank asfaltskarv ska friktionsmätas 7 "Mätning utföres normalt i vänster eller höger hjulspår. Om annan del av vägbanan okulärt eller på annat sätt bedöms ha lägre friktion mäts även denna del.” VVMB 104:1990, Bestämning av friktion på belagd yta. Asfaltskarv ges minst 2 dm bred försegling, vilken sandas av med 0-2 eller 0-4 mm stenmjöl för att skapa vägfriktion. Risker: Sandning sker inte? Stenmjölet fastnar inte? Mätning: Det 1 dm smala mäthjulet kan missa skarven och därmed mäta för hög friktion (mäter bredvid skarven). Tolkning av friktionsdata från skarv: • Oavsett friktionsvärdets storlek kan risken vara underskattad • Lågt friktionsvärde visar risk, precis som för hjulspåren. • Högt värde bevisar inte god skarvfriktion.
 8. 8. Vägfriktionen sjunker med ökande fart... 8 Svenska vägar har upp till 120 km/tim. Problem: Vägfriktion mäts enligt VVMB104 enbart i 70 km/tim. Foto: Nokian Tyres Bildkälla: ViaTech Lösning: Skid Resistance Index (SRI) och dess Speed parameter S0 visar hur vägfriktionen sjunker med ökad hastighet. SRI är definierat i CEN/TS 13036-2:2010. SRI beräknas utifrån data för friktion vid valfri hastighet, tillsammans med texturdata från laserskanning. Slutsats: VVMB 104 behöver uppdateras.
 9. 9. 5 olyckor inom 2 veckor -efter felaktig lappning LÄGG MÄRKE TILL DEN SPEGELBLANKA FÖRSEGLINGEN AV DEN LÄNGSGÅENDE SKARVEN Foto: B Andersson, Svt.se Foto: Stefan Hedlöf ”En varierande friktion i längs- eller tvärled kan innebära en ökad olycksrisk t.ex. i samband med inbromsning.” Trafikverket, Effektsamband. Drift och underhåll - Belagda vägar. Sid 38.
 10. 10. Lappad olyckskurva (forts) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4300 4350 4400 4450 4500 4550 4600 4650 4700 Distans [m] Textur[mm] MPD Vänster MPD Mitt MPD Höger 66 m lång ”fet” (bitumenrik) lapp i höger hjulspår. Makrotextur under riktvärdet ”Minst 0.4 mm”. Risker med fläckvis lappning: 1. Olika friktion vid regn. 2. Soltinande tunn is smälter snabbt på svarta lappar. ⇒ Isfriktion under vä. hjul, asfaltfriktion under hö. hjul. ⇒ Våldsamt ”sladdande moment” vid hård bromsning.
 11. 11. Serietillverkning av dödens fläcktyfus 11 + Bra att underdimensionerad trasig vägkant lagas. - Livsfarligt fusk: Lagning måste avslutas med ytbehandling av hela körfältets bredd! Väg W583 2014-05-26
 12. 12. Halkrisk där resulterande lutning är för låg Skevningsövergångar är ”hotspots” 12 Mötande lastbil bromsar vid ingång av uppbankad ytterkurva. Där är vattenfilmen oväntat tjock, pga att vägbanan är horisontell (d < 0.5 %). Videokälla: Prof B Psarianos, NTUA
 13. 13. Trafikverkets ”Sätt vid vägreparation” Patent köpt av VV Konsult dec 2008. Inmätning sker snabbt och effektivt med laserbil. Den mobila mätningen utförs trafiksäkert med personalen skyddad i fordonet. Drag 1 Drag 2 Drag 3 Länkning & höjdsättning Vägbanemodell Modellen fångar upp linjeföring, lutningar och ojämnheter. Data lagras i format för inläsning i CAD-program. Modellen höjdsätts vanligtvis relativt befintlig väg. VV Publ 1999:100
 14. 14. Datorstödd beläggningsprojektering Rekonstruktion av hållbar vägbeläggning förutsätter projektering med fokus på ekonomi/LCC, miljö och trafiksäkerhet. Förjustering, ev. fräsning samt heltäckande avjämning / förstärkning optimeras med CAD. Nytt slitlager läggs på jämnt underlag. Åtgärden blir resurssnål ur såväl ekonomisk som miljömässig synvinkel. Arbetssättet ger bra överblick och främjar trafiksäkerhetshöjande lösningar. Vägens lutningar förbättras för att: • minska behovet av sidofriktion i kurva • öka vattenavrinningen (även i skevningsövergång) Foto: Volvo
 15. 15. Ex: Säkerställa avrinning i lågpunkt på väg med låg bärförmåga Vattenavrinning säkerställs här genom att bygga upp bra tvärfall. Resulterande lutning ökas från 0.2 % till 2.0 % och uppfyller därmed Trafikverkets gränsvärde i VGU ”Minst 0.5 %” för trafiksäker avrinning. Åtgärden ger även ökad bärförmåga. -2.0 % Längsprofil 1:50 Tvärsektion 1:10 -0.2 % Halkolycksrisk: Vägyta utan längslutning och minimalt tvärfall. 4 cm
 16. 16. Bygghandling för hållbara vägbeläggningar Resurssnål lösning som ger god trafiksäkerhet och uppfyller lagkrav på bra arbetsmiljö för yrkestrafiken. Volymer för justering resp. fräsning redovisas per sektion. Träffsäker kostnadskalkyl. Entreprenaden kan upphandlas utifrån oreglerbar mängd. Handlingen inkluderar sektionsbundna utsättningsdata. Stöd för bra produktionsplanering: • Rätt volym vägmaterial, även per fraktion. • Lättare planera transportarbetet. • Enklare att välja rätt maskiner. • Effektivare styrning och uppföljning av produktionen.
 17. 17. 17 Låg vägfriktion ger problem för: • Sidostabilitet, • Styrbarhet, samt • Bromsning. Dags att väghållare slutar tillverka livsfarlig split friction. Trafikverkets ”Sätt vid vägreparation” kan minimera behov av sidofriktion & säkra vattenavrinning. När blir denna metod beslutad standard? Sammanfattning - Vägfriktionens överraskande moment

×