Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Trafiksäkerhetsbrister i infrastrukturen, Tanktransportdagen 2013 - Vectura Granlund

305 views

Published on

Presenterat vid Tanktransportdagen 12 april 2013 inför drygt 100 åkare inom tanktransporter av främst drivmedel och farliga kemikalier.
Central crashbarrier, Crash capacity of Guardrails, Truck rest areas, Parking lots with capacity for long vehicles, Drive and Rest Legislation, Efficient Logistics, Maintenance of Pavement Geometry, Drainage Gradient, Crossfall, Cross slope, Superelevation, Curvature, Road Friction, Friction Number, Lateral Friction, Side Friction, Off Camber, Adverse Camber, Improperly Banked Curves, Banked Curves, Outer Curves, Road Profile, Road Roughness, Road Unevenness, Settlement, Ride Vibration, Whole-Body Vibration, 2002/44/EC Physical Agents Vibration Directive on Safety and Health, Pavement Bearing Capacity, Pavement Edge, Edge Deformation, Rollover Crashes, Run-off Crashes, Instability Crashes, Loss-of-control Crashes, Road Safety.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Trafiksäkerhetsbrister i infrastrukturen, Tanktransportdagen 2013 - Vectura Granlund

 1. 1. Trafiksäkerhetsbrister i infrastrukturen och förslag till åtgärder Foto: R Nilsson Foto: O Lundqvist Civ. Ing. Johan Granlund Chef vägteknik, Vectura TestförareSÅ ”Tanktransportdagen 2013”M/S Cinderella 2013-04-12 Krönikör
 2. 2. ÖversiktTrafikseparering: Hindra mötande att köra in i lastbilars front.Kraftigare vägräcken på kritiska platser.Fler rastplatser samt p-platser för långa ekipage.Seriös förvaltning av vägbanans geometri (tvärfall i kurva mm).Ojämna vägar kan ge färdvibration över EUs InsatsvärdeBärighet: Lägg fokus på vägkanten! EKONOMISKT, MILJÖMÄSSIGT OCH SOCIALT HÅLLBAR INFRASTRUKTUR
 3. 3. Hindra mötande köra in i lastbilenCa hälften av dödsolyckorna förebyggs även med klena räcken. Foto: Bohusläningen ÄVEN KLENA MITTRÄCKEN SÄNKER DÖDLIGHETEN MED CA 50 % VIKTIGT ATT RÄCKET INTE LUTAR, ÄR FÖR LÅGT ELLER PÅ VINTERN TÄCKS AV HÅRD RAMPFORMAD PLOGVALL
 4. 4. Kraftigare vägräcken på kritiska platserIdag tillåts 60 ton. Testar upp till 90 ton i 80 km/tim. Kapacitet H4 fångar 30/38 ton i 65 km/tim. Foto: Lommarwebben Foto: Bonin et alPå kritiska platser(tex vattentäkt) kanbehövas räcke mot H4a H4bmer än 38 ton.Därför behövs ytterligare testklass/-er. FINLAND PLANERAR FÖR 64 TON ADR / 76 TON GENERELLT VÄGRÄCKENS KROCKKAPACITET TESTAS ENLIGT EN1317 STANDARDEN DAGS FÖR HÖGRE KAPACITETSKLASSER H5, H6…?
 5. 5. Kör- & vilotid samt effektiv logistik? Finns bara 350 rastplatser på 100 000 km landsväg. Många saknar kapacitet för långa ekipage.-Förarna kan inte stanna, kliva ur bilen och ta rast. De måste hatillgång till lediga parkerings- & rastplatser som rymmer detlånga fordonet. Det är extra svårt på vintern då Trafikverket inteplogar alla parkerings- & rastplatser, säger Transports ombud. RASTMÖJLIGHETER ÄVEN FÖR LÅNGA EKIPAGE? VIKTIGT BYGGA UT RASTKAPACITETEN!
 6. 6. Geometri: Lågt resulterande fall ger halkriskSkevningsövergångar är ”hotspots” Mötande lastbil bromsar vid ingång av uppbankad ytterkurva. Där är vattenfilmen oväntat tjock, pga att vägbanan är horisontell, dvs snedlutning < 0.5 %. Videokälla: Prof B Psarianos, NTUA 8 AV 10 VATTENPLANINGSOLYCKOR SKER I SKEVNINGSÖVERGÅNG
 7. 7. Skvalpfaktor + knepig kurva = Olycksrisk UTDRAG FRÅN VICROADS VIDEO ”TRUCK ROLLOVER PREVENTION PROGRAMME” YOUTUBE, TEXTAD PÅ NORSKA, ”FOREBYGGENDE PROGRAM MOT VELT MED TUNGE KJØRETØY”
 8. 8. Lastbilar känsliga för sidkrafter Vältolycka är den olyckstyp Olyckor med svårt skadade eller dödade lastbilsåkande där flest lastbils- och bussåkande skadas. I Sverige sker dagligen två vältolyckor med tunga Foto: Volvo Lastvagnar fordon.Olycksstatistik visar att fordon med hög tyngdpunktär känsligare för feldoserade kurvor. Datakälla: Volvos haverikommission ETT HALVTOMT TANKBILSEKIPAGE MED MJUK FJÄDRING VÄLTER EXTREMT LÄTT MÅNGA AV DESSA KÖR FARLIGT GODS
 9. 9. Presentation med tillstånd av Räddningstjänsten.Brandbilen som välte Foto: DT / J Svedgård Två brandmän dog och tre skadades. Delar av ytterkurvan lutar åt fel håll: Tvärfallet bör bankas upp från - 1.3 % bombering till ca + 4 á 6 % skevning. Ytterkanten ska höjas minst 15 cm. EN TANKBIL HAR VÄLT PÅ SAMMA PLATS
 10. 10. Från EU ROADEX IV projektet Dödsfällor ”asfalteras fast”Kulseng-Hansens lastbil välte i slutet av S-kurvan på gammal vägbana i jan 2011. S-kurvan Data för nylagd asfalt hämtade från väghållarens har haft ViaPPS lasermätbil. många olyckor. Foto: Google 2 1 Efter 2 asfaltering: -Fortfarande 1 trafikfarliga lutningar! Foto: J Granlund / ROADEX IV E6 VID FJERDINGEN, NORD TRØNDELAG
 11. 11. Seriös förvaltning av vägbanans geometriNya vägar: Självklart att designa lutningar vs radie & fartgräns.Underhåll: Ibland är vägbanans geometri farligare efter åtgärd!Dödliga singelolyckor 5 gånger vanligare i ytter- än i innerkurvor!Risken störst vid hög fart och halka; radarstyrda varningsskyltar!”Körförbud för asfaltläggare”. Innan omasfaltering tillåts,identifieras eventuella avsnitt med farligt felaktiga lutningar ochacceptabel vägbanegeometri projekteras. MÅNGA VÄGAR HAR TRAFIKFARLIGT FELDOSERADE KURVOR
 12. 12. Helkroppsvibration (HKV) Videokälla: www.bose.com WHOLE-BODY VIBRATION (WBV)
 13. 13. Säkerhets- och hälsorisk av HKV MODELL FRÅN HIGHWAY SAFETY RESEARCH INSTITUTE
 14. 14. Hälso- och säkerhetsdirektiv EC/2002/44om vibration på jobbetFör lastbilschaufförer med exponeringöver insatsvärdet A(8) = 0,5 m/s2 (ellerintensiva stötar):Förare måste informeras om alla risker av HKV.Åkerier ska minimera vibration genom tekniska & organisatoriska åtgärder.Inte korrekt riskbedömning eller inga åtgärder vidtas?- Standardiserat vite 1 000 000 kr efter ”bussguppen i Täby 2007”.Tillsyn av utländska åkerier??? EU-REGLER FÖR HKV PÅ JOBBET
 15. 15. Daglig medelvibration (x, y, z vektor enligt ISO 2631) -jämför med EU Insatsvärde A(8) = 0.5 m/s2 EU ROADEX IV
 16. 16. NVF rapport 04/2012Vägkantens bärighet Vägar utan bred skuldra har regelmässigt djupa spår och deformationer vid vägens kant.Beräkningsmodell baserad påbeprövad geotekniskberäkningsmetodik är nupublicerad i NVF rapport 04/2012.Beräkningar visar att med vanlig 0.25 m skuldra kan vägkanten ha sålite som 45 % av vägens bärighet. HÅLLBARA VÄGKANTER MED NVF-METODEN
 17. 17. NVF rapport 04/2012Vägkantens bärighet (2) Infarten ger bra sidostöd Modellen bygger på klassisk geoteknisk beräkning. De viktigaste parametrarna är: • Innersläntens lutning • Skuldrans bredd • Dikets djup • Vägens bärighet Bred skuldra ger bra sidostöd HÅLLBARA VÄGKANTER MED NVF-METODEN
 18. 18. SammanfattningTrafikseparering: Hindra mötande att köra in i lastbilars front.Kraftigare vägräcken på kritiska platser.Fler rastplatser samt p-platser även för långa ekipage.Seriös förvaltning av vägbanans tvärfall i kurva och jämnhet.Bärighet: Lägg fokus på vägkanten! AVSLUTNING

×