Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Färdvibration på ojämna vägar i EU:s norra periferi - ROADEX IV - Transportforum

450 views

Published on

Video på sid 2 kan ses på http://www.bose.com/controller?url=/bose_ride_system/videos_and_driver_comments.jsp

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Färdvibration på ojämna vägar i EU:s norra periferi - ROADEX IV - Transportforum

 1. 1. Färdvibration på ojämna vägar i EU:s norra periferi-Några av resultaten från ROADEX IV 2010 - 2012 Civ Ing Johan Granlund Chef Vägteknik
 2. 2. Vad är helkroppsvibration (HKV)? Videokälla: www.bose.com INTRODUKTION
 3. 3. HelhetsbildFärdvibration påverkar lastbilsförares komfort, hälsa och säkerhet.Kraftigt förhöjd risk på lågtrafikerade landsvägar i EU´s norra periferi.EU´s hälso- och säkerhetsdirektiv.Resultat från ROADEX IV demoprojekt i Skottland, Finland, Norge & Sverige:- Daglig medelexponering hög jämfört med EU Insatsvärde A(8) = 0.5 m/s2.- Kotkompressionstrycket Sed överskred både Insatsvärde 0.5 MPa och Exponeringsgräns 0.8 MPa vid många guppiga körningar.- Klart värst på tjälade vägar under senvinter / tidig vår (Västernorrland). ÖVERSIKT
 4. 4. Hälso- och olycksrisk MODELL FRÅN HIGHWAY SAFETY RESEARCH INSTITUTE
 5. 5. Kunskap om hälsoeffekter från HKV• Ont i ryggen: Bekräftat!• Ischias & diskbråck: Bekräftat!• Artros: Mer forskning behövs.• Missfall: Regelverk implementerat genom AFS 2007:05.• Manlig fertilitet: Indikerat, mer forskning…• Inre organ: Inget vetenskapligt belägg.• Hjärta: Troligt samband, mer forskning behövs.• Prostatacancer: Handfull studier, mer forskning...• Åksjuka: Bekräftat!• Prestationsförmåga: Komplexa resultat, mer forskning...• Dödlighet: Komplexa resultat, mer forskning... ARBETSMILJÖVERKET RAPPORT 2011:8 SAMT ARBETE & HÄLSA RAPPORT 2012:46!
 6. 6. Oproportionerligt höga risker i NP153 % högre risk att dö i en olycka på landsväg i Norra Periferin,än i Stockholm, Göteborg & Malmö.Högst dödsrisk i Jämtlands län. Foto: Torbjörn Elverheim39 % fler liv förspills genom trafikolyckor i NP, jämfört med den värsta avde terapeutiskt behandlingsbara ”Big killers" diabetes mellitus.22 % av alla dödsfall i arbetet sker i vägtrafiken.6:1 är förhållandet mellan ytterkurvor och innerkurvor avseendesingelolyckor med dödlig utgång på lågtrafikerade gamla landsvägar. YRKESFÖRAREN LÖPER AVSEVÄRT HÖGRE OLYCKSRISK I NORRA PERIFERIN
 7. 7. Hälso- och säkerhetsdirektiv EC/2002/44om vibration på jobbetFör lastbilschaufförer med exponeringöver insatsvärdet A(8) = 0,5 m/s2 (ellerintensiva stötar):Varje förare ska erbjudas riktad hälsoundersökning.Förare måste informeras om alla risker av HKV.Åkerier ska minimera vibration genom tekniska & organisatoriska åtgärder.Inte korrekt riskbedömning eller inga åtgärder vidtas?- Standardiserat vite 1 000 000 kr efter ”bussguppen i Täby 2007”.Tillsyn av utländska åkerier??? EU-REGLER FÖR HKV PÅ JOBBET
 8. 8. ROADEX IV demonstration projekt 2010-2012Reproducera fallstudie från Bävervägen 331 i Sverige (2007-2008):Daglig vibrationsexponering jfrt med EC/2002/44 insatsvärde A(8) = 0,5 m/s2.Kotkompressionstryck jfrt med ISO 2631-5 insatsvärde Sed = 0,5 MPa.Fördjupad validering av Trafikverkets mått på tvärfallets ”vinglighet” mot ilastbilar uppmätt krängning och ”knuffar” i sidled. Foto: J Granlund REPRODUKTION AV ROADEX III ”FÖRSTUDIE” I VÄSTERNORRLAND 2008
 9. 9. ROADEX IV teststräckor i norra periferinVi mätte 3700 km vägar i glesbefolkade områden. ÖVERSIKTSKARTA
 10. 10. Mätprogram STUDERADE TRANSPORTUPPGIFTER
 11. 11. Mätning av vägprofil och färdvibrationReferensmätning: 17 profiler laserskannades @ 16/64 kHz med Profilograph.Lastbilarnas färdvibration samplades @ 1 kHz per punkt / riktning.Krängnings-, nick- & girvinklar mättes @ 100 Hz. MÄTNING
 12. 12. Repeterbarhet vid 3 mätningar på väg A82Hög standardavvikelse ienskild sektion: 0.13 m/s2.“-Kördes lastbilen ned i ellerbredvid potthålet?”Stabilt medelvärde @12km: 0.744, 0.734 & 0.745m/s2. KVALITET HOS VIBRATIONSMÄTNING ENLIGT ISO 2631 STANDARD
 13. 13. Daglig medelvibration (x, y, z vektor enligt ISO 2631) -jämför med EU Insatsvärde A(8) = 0.5 m/s2MEDELVIBRATION UNDER HEL ARBETSDAG
 14. 14. Kompressionstryck mellan ländryggens kotor -jämför med Insatsvärde Sed = 0.5 MPaGUPP KAN GE VÅLDSAMMA TRYCKSTÖTAR I RYGGEN
 15. 15. Bilder från teststräckorna FOTOGRAFIER
 16. 16. Färdvibration vid urusla asfaltskarvar MAN-MADE PROBLEM
 17. 17. Färdvibration vid ojämna broskarvar MAN-MADE PROBLEM, EX 2
 18. 18. Färdvibration vid gupp över vägtrumma MAN-MADE PROBLEM, EX 2
 19. 19. SammanfattningFärdvibration påverkar komfort, hälsa och säkerhet.Lågtrafikerade landsvägar i norra periferin.EU´s hälso- och säkerhetsdirektiv.Resultat från demoprojekt i NP:- Hög daglig medelexponering- (Mycket) högt kotkompressionstryck Sed- Klart värst under senvinter / tidig vår. SAMMANFATTNING
 20. 20. Tack tillJuho Kela, Jukka och Paavo Kurth (Kurth Oy), Ari Kilponen (Närings-,trafik- och miljöcentralen i Finland).Barry Thomson och Alisdair Ferguson (Ferguson Transport Ltd), RichardEvans (The Highland Council).Rune Damm (Norges LastebileierForbund), Jean Pettersen och ReidarKulseng-Hansen (Kulseng-Hansen Thermo-Transport A/S), Per OttoAursand (Statens Vegvesen).Anders Sundin, Staffan Magnusson, Lars-Göran Sidén, Jerker Edholm,Sylve Nordin och Torbjörn Brorsson (Brorssons Åkeri AB).Vecturas vägytemätningsgrupp samt ROADEX konsulter, partners ochstyrgrupp. TACK!

×