Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Några myter om dubbade och odubbade vinterdäck

346 views

Published on

Publicerad i Sveriges Åkeriföretag Mitts medlemstidningar hösten 2014.

Published in: Automotive
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Några myter om dubbade och odubbade vinterdäck

  1. 1. 1 www.akeri.se/x Nr 1 2011 Karl Pedal tycker till Åkarträffar i Gävle och Bollnäs Kristina och Christina i närbild Gävleborgsåkarna Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag Gävleborgsåkarna Nr 5 2014 Medlemstidning för Sveriges Åkeriföretag GävleborgTIDNINGSNAMN HÄRTIDNING FÖR SVERIGES ÅKERIFÖRETAG REGION XXXXXXXXX #3 2014 Vinn upphandlingen! Enrubriktillkan placerasganska fritt Enrubriktillkan placerasganska fritt Enrubriktillhär Enlitenrubrikhär.Rit laborei caborem re consequassim volor re dipsam voluptibusam sectem endel idi il ipsunt etumquiant facias escil iliaspe llaciat ecullor. SIDAN 7 Enlitenrubrikhär.Rit laborei caborem re consequassim volor re dipsam voluptibusam sectem endel idi il ipsunt etumquiant facias escil iliaspe llaciat ecullor. SIDAN 24 Beaqui voleces bsanb snsabasnbs nimaxim velesti gupti omni musam lam. SIDAN 24 En kund och en åkare delar med sig av sina bästa tips. Utan SÅ Sjukvårdsförsäkring blir det ofta tvärnit när du blir sjuk. Vårdköerna kan vara långa, och goda råd är ofta dyra. Därför erbjuder vi alla våra medlemsföretag en riktigt förmånlig försäkring som ger snabb tillgång till vården du behöver, på tider som passar dig. Kontakta din regionala åkeriförening för mer information om SÅ Sjukvårdsförsäkring. Vi ses på vägen! Jag sitter hellre i bilkö än vårdkö. HÅLL DIG UPPDATERAD: WWW.AKERI.SE Pigg 90-åring Det började med mjölk- och fisktransporter i en T-Ford i början av 1920-talet. I dag drivs familjeföretaget L-G Södervists Åkeri i Hallen utanför Kilafors av tredje och fjärde generationen. SID 8-9 Vinterdäcksmyter avlivas Experten Jo- han Granlund avlivar en hel del myter om dub- bade och odubbade vinterdäck, i synnerhet när det gäller tunga fordon, inför den kommande vintern. SID 36-37 Bristen på kompetent personal fortsätter att vara ett problem för landets åkeriföretag. Det visar Åkeribarometern för tredje kvartalet. SID 21 Färilaföretag är världsbäst på lastsäkring Ny grip innebär tekniksprång
  2. 2. 3736 Lastbilar får ha dubbdäck, men andra vinterdäck duger långt. I samband med införandet av lagen om vinterdäck på tunga fordons drivaxlar, framkom att t o m högt uppsatta trafikpolitiker felaktigt trodde att detta innebär krav på dubbdäck för lastbilar. Samtidigt tror många lastbils- chaufförer att tunga lastbilar inte får köra på dubbdäck. Båda dessa myter avfärdas enkelt genom Transportstyrelsens föreskrift om däck, TSFS 2009:19. • Reglerna för tunga fordon kräver vinterdäck på drivande hjul. Vinterdäck är inte enbart dubbdäck, utan är helt enkelt däck med mjukt gummi, grovt mönster o s v ”som särskilt framtagits för vinterkörning” med godkänd märkning från däcktillverkaren. • Till skillnad från personbilar som måste ha vinterdäck på alla fyra hjul, krävs inte vinterdäck på tunga fordons styrande hjul. • Detta har bakgrund i att enligt VTI visar svenska olycksdata lägre olycksutfall för tunga fordon med åretrunt*-däck på styrhjul och vinterdäck på drivhjul, än för fordon med vinterdäck på alla hjul. För tunga bussar med dubbdäck på alla hjul finns knappt några halkolyckor alls registrerade, vilket talar för mycket god säkerhetseffekt av dubbdäcken. • *I Norden används inte sommardäck till tunga fordon; an- tingen används året-runt-däck eller vinterdäck. • Reglerna säger att dubbdäck är tillåtna även på tunga fordon, bara de placeras symmetriskt på axeln. Max dubbvikt är 3 gram och max utstick är 2.5 mm, vilket är mer än för personbilsdäck. Det bör inte skilja mer än 25 % i antal dubb mellan fordonets bästa och sämsta dubbdäck. • Det maximalt tillåtna antalet dubb är 50 st per meter. Det är så få dubbar att isgreppet är klart nedsatt jämfört med optimalt antal dubbar. Om en tung lastbil med dubbdäck drar ett släp lättare än 3.5 ton, då ska även släpet ha dubbdäck. Ett oslagbart isgrepp Till fördelarna med dubbdäck hör, förutom oslagbart isgrepp, att de inte ger gnistbildning och inte bullrar lika mycket som snö- kedjor gör (vilka dessutom kan öde- lägga vägbanor av packad snö). Därför är dubbdäck ofta uppskattade vid djur- respektive tanktransporter med brandfarliga vätskor på isiga småvägar. Observera att däcken med bästa väggreppet alltid ska monteras längst bak på fordonet. Detta för att minska risken för sladd vid bromsning och i svängar. Störst mönsterdjup ger mest grepp i snöslask, medan dubbdäck ger bästa isgrepp. Det är särskilt knepigt att hålla ”bästa däcken baktill” på släpfor- don med trippelaxlar, eftersom de bakersta däcken slits mer än de främre däcken och mycket mer än de mittre däcken. Därför bör man skifta plats på trailerdäcken i takt med slitaget. Enligt Nokian Tyres bör trailerns bakersta hjul helst ha oslitna grovmönstrade drivdäck, för att ge ekipaget riktigt bra stabilitet. Släp med dolly blir ”nervösa”, i synnerhet vid snabba körfälts- byten, om dollyns främre hjul har bättre väggrepp än dess bakre hjul. För att minska rullmotståndet kan övriga släpvagnsdäck med fördel vara ganska nedslitna, men aldrig mindre än 5 mm på vinterföre. Sammanfattningsvis kan det alltså vara svårt att optimera släpets däck över däckens hela livslängd. Ett tillägg till däckföreskriften har klargjort att krav på vinterdäck inte gäller vid anläggningskör- ning, se TSFS 2012:131. Tack och lov för den rättelsen, då vinter- däck håller dåligt för sådan körning och väggrepp på vinterföre kan säkerställas på andra sätt för dessa fordon. Dubbade lastbilsdäck är kostsamma Varför använder då så få bussbolag och lastbilsåkare dubbade vinterdäck, när de ger klart bäst isgrepp och minimerar halko- lyckorna? Svaret ges av två ord som stavas R-E-G-U-M-M-E-R-I-N-G samt E-K-O-N-O-M-I. Ett regummerat däck har ca 40 % lägre pris än ett nytt däck, eftersom den ca 50 kg tunga däckstommen återanvänds. Vanligtvis kan däckstommen regummeras tre gång- er. Problemet med dubbdäck är att stommar till lastbilsdäck som varit dubbade anses vara olämpliga till regummering. Detta innebär att dubbdäck till tunga bussar och lastbil ger avse- värt högre livstidskostnad. För övrigt är styrdäck inte regumme- rade, till skillnad från drivdäck och trailerdäck. När det gäller vinterdäck till främst personbilar, gör myndig- heter och forskare ofta uttalanden om skillnaderna mellan odubbade och dubbade däck. Missar jätteviktig aspekt Men regelmässigt missar experterna en jätteviktig aspekt, nämli- gen att dubbdäcken ruggar upp vägytor som polerats allt blankare av odubbade däck. Denna ”retexturerande” effekt är helt avgö- rande för att motverka låg våtfriktion och halkolyckor vid regn liksom vid frosthalka. En hel del trafikanter känner till att dubbdäck ruggar fram fäste på isiga vägbanor för alla efterföljande fordon, oavsett de har odubbade eller dubbade däck. Betydligt färre känner till nyttan av dubbdäckens slitage på asfaltytan. Vägbeläggningar poleras varje sommar allt slätare och därmed till minskad våtfriktion. När Vägverket 1997 lät mäta våtfriktion på tio högtrafikerade leder i Stockholm, visades våtfriktionens medelvärde över sträck- orna i helhet vara 0.46. Detta är sämre än vägreglernas krav på minst 0.50 i våtfriktion, mätt som medelvärde över 20 m. I början av varje vintersäsong ruggar så dubbdäcken upp as- faltens ytskrovlighet, vilket medför att vägytans vägfriktion höjs med ca 30-65 % och uppfyller varje vår gränsvärdet för lägsta tillåtna våtfriktion på 0.50. Blankpolerad asfalt i en tunnel i Stock- holm ledde till 36 halkolyckor (varav två med polisbilar) under enbart två höstmånader. Detta visar att ett totalt dubbdäcksförbud skulle leda till kraftigt höjt antal halkolyckor, året runt. Kör med insidan! JOHAN GRANLUND Johan Granlund är teknikchef vägteknik vid det multinationella konsultfö- retaget WSP. Han är också testförare för Nokian Tyres, krönikör för Svensk Åkeritidning, lärare i Asfaltskolan samt föreläsare vid Kungliga Tekniska Högskolan och Luleå Tekniska Universitet. Johan växte upp i ett familjeå- keri i Sollefteå. Några myter om dubbade och odubbade vinterdäck Det finns en hel del myter om vinterdäck, i synnerhet när det gäller tunga fordon. Många lastbilschaufförer tror att dubb- däck är förbjudet på lastbilar. Samtidigt tror vissa utanför åkerinäringen att vinterdäck på lastbil och buss alltid innebär dubbade däck. Mytbildningarna om dubbdäck – särskilt på personbilar – kan i värsta fall öka efter dåligt genomtänkta utspel från myndigheter och forskare. Denna artikel granskar ett par av myterna och reder ut några begrepp. Däck handlar om trafiksäkerhet, men också om rull- motstånd, energiförbrukning, miljö och ekonomi. Artikelförfattaren Johan Granlund. “Betydligt färre känner till nyttan av dubbdäckens slitage på asfaltytan...” FotoiStock. Säkerhet & Miljö i TrafikenSäkerhet & Miljö i Trafiken Luftfjädringen Airlight II BPW · The qualiTy facTor Det lättaste valet för skogs- och flisekipage Genom minskad vikt på axelmodulen kan du lasta mer per tur, vilket ger dig ekono- miska fördelar. Som ett led i vidareutvecklingen av luft- fjädringen Airlight II har BPW infört nya opti- merade fjädrar samt en centriskt fastskruvad luftfjäderbälg – BPW 30/30K. I det nya utförandet är luftfjäderbälgen fäst direkt på fjädern med en enda bult. Den nya fjädern har en hålbild med fyra hål. Luftfjäderbälgen med centralbult ger en vikt- besparing på 20 kg vid en fyraxling i jämförel- se med den gamla versionen. 20 Hålbild för den nya luftbälgen Hålbild för den gamla luftbälgen fordonsmateriel aB Lagegatan 15, BOX 1180, 262 23 Ängelholm, Sverige Tel. +46 431 45 88 00, info@foma.se, www.foma.se För mer information skanna QRkoden

×