Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Minska vältrisken vid körning med hög tyngdpunkt, VETA Granlund

52 views

Published on

Bildspel från föredrag vid Mittia Skogstransportmässa 2019.
Innehåll:
Fokus på de livsfarliga vältolyckorna.
Video om förebyggande av vältolyckor.
TYA handbok om körning med hög tyngdpunkt.
Haveriutredning av svenskt timmerekipage vid E6 Svinesundparken.
Vägens utformning; i flera fall farliga brister t o m i vägreglerna!
Vägens bärighet; ofta svag vägkant vid vältolyckor med lastbil.
Vägens säkerhetszon.

Published in: Automotive
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Minska vältrisken vid körning med hög tyngdpunkt, VETA Granlund

 1. 1. Civ.ing. Johan Granlund, vice ordförande i www.VETA.se Minska vältrisken vid körning med hög tyngdpunkt
 2. 2. www.HelgumsGrus.se 2019-08-17 Johan Granlund Produktionschef Testförare Krönikör Föreläsare Ahvenisto Race Track Styrelsen Kongressen Förbundsstyrelsen • Civilingenjör V. • ABECE behörighet sedan -91. YKB godstransport. • 17 år vid Vägverket. • 18 år som konsult & vägteknikchef. • Från 2019 i familjeföretaget Helgums Grus AB. • Rådgivare till Statens Haverikommission, Trafikverket, Transportstyrelsen, Sveriges Åkeriföretag, Sveriges Motorcyklister, m.fl.
 3. 3. Upplägg Fokusera på de livsfarliga vältolyckorna. Video om förebyggande av vältolyckor. TYA handbok om körning med hög tyngdpunkt. Haveriutredning av svenskt timmerekipage vid E6 Svinesundparken. Vägens utformning; i flera fall farliga brister t o m i vägreglerna! Vägens bärighet; ofta svag vägkant vid vältolyckor med lastbil. Vägens säkerhetszon. Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17
 4. 4. Nollvisionen: Sätt fokus på de svåra vältolyckorna Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Endast 4 - 5 % av lastbilsolyckorna är vältolyckor. Foto: Volvo Lastvagnar Datakälla: Volvos haverikommission Olyckor med svårt skadade eller dödade lastbilsåkande. n = 1500 Datakälla: Rollover of Heavy Commercial Vehicles, UMTRI Andel vältolyckor och skadesvårighet hos chaufförer av semitrailerekipage i USA under 5 års tid. Men… -Vältning är olyckstypen där flest lastbilschaufförer skadas svårt! Det sker ca 650 vältolyckor varje år med svenskregistrerade lastbilar; närmare två per dag.
 5. 5. Video om förebyggande av vältolyckor YouTube: ’Vältförståelse för lastbilar’ Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17
 6. 6. TYA handbok om körning med hög tyngdpunkt Förklarar vältrisker och ger tips för säkrare körning. Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17
 7. 7. Timmersläp är känsliga för tvära feldoserade kurvor Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Vi laserskannade påfarten till nya E6. Rekonstruerade timmersläpets vältning. → Feldoserat & vingligt tvärfall. → Snäv och nypande kurvradie. → Brant längslutning. SHT rapport Vei 2015/06.
 8. 8. Vägens linjeföring och sikt Brister i linjeföring, sikthinder och otillräcklig markering av faror tillhör de vägfaktorer som oftast medverkar till svåra olyckor. • Snäv kurva, skyltad för högre fart än vägreglerna tillåter. • Äggformad kurva, lurar förare välja för hög ingångshastighet. • Feldoserat tvärfall i förhållande till hastighetsgräns & kurvradie. • Klart störst problem i ytterkurvor. • För låg resulterande lutning, hindrar vattenavrinning och ger halkolyckor. • Typiskt fel orsakat av dåligt projekterad in-/utgång av uppbankad ytterkurva. Det sker 5 gånger fler dödliga singelolyckor i ytterkurvor än i innerkurvor! Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17
 9. 9. Lastbilar behöver större skevning Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Vägregler bygger på usel analys av sladd med bil på jämn vägfriktion. Vi analyserade både sladd och vältning vid olika friktion i hjulspåren: • I många fall vältrisk i snäva ramper och rondeller. • Vältrisk i feldoserade kurvor vid gupp, vindstötar, girmanöver osv. • Sladdrisken ökas rejält vid krängning i sidled. • Farligare med låg friktion i det yttre hjulspåret. Slutsats: Fordon med hög tyngdpunkt behöver betydligt mer tvärfall! Foto:VolvoLastvagnar Figur: Trafikverket
 10. 10. Tvära & feldoserade Roos kurva på väg 331 Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Rd 331, Ärtrik - Österforsse Hazardous Site at Curve from RDB distance 83920 to 84 100 m Data from HS and adjacent sections; total 600 m Comparison with the Swedish Design Guidelines for 70 km/h Sign convention: Left hand curves have negative curvature -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 Curvature = 1000 / Radius [m] Crossslope[%] Anhopning av olyckor Katastrofalt tvärfall (-) (+) (-) Foto: J Granlund
 11. 11. Olyckorna i Roos kurva fortsätter efter omasfaltering Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17
 12. 12. 8 av 10 vattenplaningsolyckor sker i felbyggda ytterkurvor Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Mötande lastbil bromsar vid ingång av uppbankad ytterkurva. Vattenfilmen är oväntat tjock där, p.g.a. horisontell vägbana. Vägens snedlutning < 0.5 %. Lösning: Sakkunnig projektering. Video från prof. B Psarianos, NTUA
 13. 13. Breda körfält & bred vägren minskar svåra olyckor Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Effektsamband enligt US Transportation Research Board
 14. 14. Dags att vinteranpassa vägars bredd i kurvorna! Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Källor: FHWA, Teknologisk Institutt, Statens vegvesen, Trafikverket Släpens off-tracking nästan dubbelt så stor med vinterdäck på vinterföre. Vägreglerna bara ok för sommarväglag: → Nya kurvors breddökning måste fördubblas m.h.t. off-tracking på vinterföre! Många befintliga kurvor har ingen breddökning alls!
 15. 15. Vägbanans “vinglighet” Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Trafikverkets mått “Rut Bottom Cross Slope Variance” validerat på väg 331. Svaga ojämna vägkanter ger trafikfarlig krängning i sidled. → ”Vingelmåttet” RBCSV ger stort utslag vid hög andel av olycksplatserna. → Vingelmåttet samvarierar med krängning mätt i lastbil. → Måttet gav stort utslag där lastbilsförarna upplever olycksrisk. → Jämn väg är långt under riktvärdet max 3 promille vinglighet. Foto: J Granlund
 16. 16. Vägens bärighet nära vägkanten (1) Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Vägar utan bred skuldra har regelmässigt djup deformation vid vägens kant. NVF rapport 04/2012: Beräkningsmodell baserad på beprövad geoteknisk metodik. 0.25 m smal vägskuldra kan ge vägkanten så lite som 45 % av bärförmågan vid vägens mittlinje. Kontakttryck under dubbelmonterade 295/60R22.5 däck, COST334. Foto: J Granlund
 17. 17. Vägens bärighet nära vägkanten (2) Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Analyser visar att de viktigaste parametrarna är: • Innersläntens lutning • Vägskuldrans bredd • Dikets djup • Lagrens tjocklek & kvalitet Bred skuldra ger bra sidostöd Infarten ger bra sidostöd Foto: J Granlund Foto: J Granlund
 18. 18. Farlig vägmiljö ger svåra singelolyckor Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Hög & brant vägslänt: Flack innerslänt saknades i 98 % av dödliga singelolyckor. Foto: Väg 214, J Granlund Foto: Väg E45, N WT För smal säkerhetszon, oeftergivliga träd & stolpar: Vägens säkerhetszon typiskt ca 50 % smalare än avstånd vägkant  stoppat fordon. I 44 % av dödliga singelolyckor var inträngningen av kupén så stor att bälte inte kunde rädda livet. VV publ 2002:109
 19. 19. Den okända dödsfällan: För låga vägräcken Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17 Data från IIHS visar att en av de allra vanligaste orsakerna till livsfarlig vältning är att fordon kör in i låga vägräcken. Låg höjd förvandlar räcket från skydd till livsfarlig snubbelfälla. Tre år efter asfaltering. Räcket ska fånga fordon, inte användas som nån typ av asfaltarmering! Foto: J Granlund Väg 331 i Graninge. Bildkälla: PMSv3
 20. 20. Sammanfattning Fokusera på de livsfarliga vältolyckorna. Video om förebyggande av vältolyckor. TYA kurs och handbok om körning med hög tyngdpunkt. Haveriutredning av svenskt timmerekipage vid E6 Svinesundparken. Vägens utformning; i flera fall farliga brister t o m i vägreglerna! Vägens bärighet; ofta svag vägkant vid vältolyckor med lastbil. Vägens säkerhetszon. Skogstransportörerna – vägens riddare, Mittia Skogstransportmässa Ljusdal 2019-08-17

×