Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Quo vadis academisch erfgoed?

109 views

Published on

presentatie van Marjan Doom

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Quo vadis academisch erfgoed?

 1. 1. DE OPRICHTING VAN HET GUM EN SENSIBILISEREN ROND ACADEMISCH ERFGOED Dr Marjan Doom – directeur Gents Universiteitsmuseum 7e ETWIE-ontmoetingsdag 23/03/2019
 2. 2. Museum + Plantentuin
 3. 3. Museum + Plantentuin
 4. 4. TIJDLIJN 5 2013 • Samenwerkingsverband Gentse Universitaire Musea • Eerste voorstel concept nieuw museum & schaalgrootte aan Bestuur • Start werkgroep ‘concept & scenografie’ • Interview 16 wetenschappers over rol v/e universiteitsmuseum 2015 • Kwalitatief onderzoek verwachtingen UGent rond museum • Overheidsopdracht inhoudelijk concept & scenografie • Oprichting Adviesraad Academisch Erfgoed & Archief 2014 • Goedkeuring missie/visie/… • Oprichting Entiteit Academisch Erfgoed & Archief • Vastlegging investeringsbudgetten 2016 • Oprichting Wetenschappelijk Comité • Start Handelsreizigers in Ideeën (projectcoördinatie & concept) en Koen Bovée (scenografie) • December: oplevering conceptnota 2017 • Juni: voorontwerp • Aanstelling Evelien Willockx i.f.v. opvolging scenografie en conceptontwikkeling • December 2017: aanstelling Freddy Mortier als intendant 2018 - voorjaar • Maart: • Aanstelling Marjan Doom als directeur • en Michaël Mariën voor Marketing & Communicatie • Mei : • definitief sceno- ontwerp • Aanwerving Annelies Lust als Educatief medewerker • Juni: mutatie medewerkers 2020 - voorjaar OPENING ! 2019 - najaar . Start inrichting
 5. 5. ENTITEIT ACADEMISCH ERFGOED EN ARCHIEF 6 Museum Plantentuin Archief Coördinatorenoverleg Publiekswerking
 6. 6. # 7 • Objecten uit 6 beheerde collecties en 200 jaar universitaire geschiedenis • Vaste museumopstelling van 1.000 m2 • Wisselende tentoonstelling van 400 m2 • 20 medewerkers • Doelgroepen: – Scholen: focus op 2de & 3de graad secundair (thematisch ook andere graden) – Studenten hoger onderwijs – Universitaire gemeenschap en haar internationaal netwerk – Kunst- & Erfgoedpubliek (nationaal en internationaal) – Toeristen • Opening maart 2020 • Doelen op behalen Kwaliteitslabel
 7. 7. 8 VELD CULTUREEL & MUSEAAL VELD Gents Universiteitsmuseum
 8. 8. ONS DNA #science&ar t
 9. 9. GUM
 10. 10. COLLECTIE BEHERENDE ENTITEIT 12
 11. 11. GHENT UNIVERSITYMUSEUM - CONTEXT Name of your presentation 1"Balans en perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen." Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed, 2013
 12. 12. Grootste academische erfgoedcollectie van Vlaanderen
 13. 13. Academisch erfgoed vandaag GUM wil zich profileren als een collectie-beherende entiteit van wetenschappelijk academisch erfgoed, met andere woorden erfgoedobjecten met een duidelijke link naar het onderzoek, onderwijs en dienstverlening binnen de UGent waarbij deze link zowel in het heden, het verleden of de toekomst gematerialiseerd kan zijn.
 14. 14. Acad. Erfg. Wet. Erfg. Wet. Erfg. Acad. Erfg. Wet. Erfgoed Acad. Erfgoed Industrie Overheidsinstituten Memorabilia Studentenverenigingen ? ? *
 15. 15. KNELPUNTEN ̶ onderwijs- & onderzoeksinstelling vs. erfgoedbeleid ̶ ‘collectieplan’ op supra-museaal niveau ̶ complexiteit & diversiteit collecties • al/niet museaal verankerd, al/niet beheerd • collectietype: presentatie, onderzoek, didactisch, demonstratie/gebruik, … + al/niet specifieke metadata-standaarden • erfgoed uit α, β, γ disciplines • roerend, maar ook deelaspecten onroerend erfgoed → specifiek, complex & divers collectieprofiel ↔ gangbare waarderingsmodellen (o.m. hiaten) ? landschapstekening ‘wetenschappelijk’ erfgoed Vlaanderen, België, … 17
 16. 16. WAARDERING - COLLECTIEPLAN 18 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 17. 17. VB. STATUS ‘NIET BEDREIGD’ 19
 18. 18. 20 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 19. 19. VB. “ONROEREND’ - ANECHOÏSCHE KAMER(S) 21 03/01/2017 prospectie: 25-26/01/2017 detailregistratie: 30/01/2017 WEG!!!
 20. 20. 22 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 21. 21. 24
 22. 22. VB. TOESTAND ONTOEREIKEND - COMPUTER 25 Toevalstreffer tijdens prospectie voor andere potentiële aanwinsten Computermodule gebruikt in kader van onderzoek mbt. taalherkenning Cruciaal element binnen dit onderzoek Alle cruciale onderdelen werden reeds uit het toestel ‘gerecycleerd’
 23. 23. 26 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 24. 24. VB. PERSOONLIJKE VEILIGHEID / WETGEVING 27 Collectie radioactieve mineralen Sterke historische link met de Ugent Maken evenwel deel uit van langlopende bruikleen van externe organisatie Objecten onderhevig aan een niet-erfgoedgebonden wetgeving mbt. ‘ioniserende straling’ Bezwarende aspecten mbt. persoonlijke veiligheid UGent beschikt evenwel over de nodige faciliteiten en expertise voor bewaring van dit soort objecten, weliswaar niet in een museaal kader (dit in tegenstelling tot de externe organisatie die eigendomsrechten heeft op deze objecten)
 25. 25. 28 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 26. 26. BARETTA MODELLEN 29
 27. 27. 30 Prognose: bedreigd? Ja / Nee Roerend / Onroerend Nota nemen + administratieve opvolging Tekstueel / Audovisueel documenteren Cultuurhistorisch: historisch (link met acad. bedrijvigheid UGent) Ja / Nee Cultuurhistorisch: informatief (potentieel voor onderzoek & onderwijs) Ja / Nee Criteria in museale pijler Ja / Nee Afwijzing / Afstoting Kenmerken: Toestand Hoog / Laag Tekstueel / Audiovisueel documenteren Hoog / Laag Alternatieve oplossingen? Acquisitie Ja Nee OnroerendRoerend Nee Nee Nee Ja Laag (toestand onaanvaardbaar) Hoog Hoog (sterke logistieke beperkingen) Laag Ja Ja Logistiek: Depot & Veiligheid Kenmerken: Representatief & Zeldzaamheid Ja / Nee Ja Nee
 28. 28. 31
 29. 29. OUT OF THE BOX “WHALE SPOTTING” St Bavo’s Cathedral
 30. 30. NOODREGISTRATIES ̶ Vb Diergeneeskundig Verleden ̶ Begeleiding ̶ Jobstudenten ̶ Inventarisnummer, werkfoto, objectnaam,… 34
 31. 31. COLLECTIEBEHERENDE ENTITEITEN ̶ Museum ̶ Plantentuin ̶ Archief ̶ Boekentoren ̶ Paviljoen ̶ Faculteitsbibliotheken ̶ …. 35 Collectieplan?
 32. 32. SENSIBILISEREN 36
 33. 33. GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM Docenten Secundair Docenten Hoger Onderwijs Studenten- verenigingen Studenten Hoger Onderwijs Leerlingen Secundair Verenigingen & Groepen ToeristenUGent-medewerkers (persoonlijk & netwerk) Science-lover Gezinnen - 30-40’ers + kids - Grootouders + kids Museumganger Culturo MuST
 34. 34. MUSEUM STUDENT TEAM - MuST 38
 35. 35. MuST ̶ De leefwereld van de student komt direct binnen in onze werking ̶ MuST groeit uit tot een netwerk van ambassadeurs ̶ Voor de student: Ervaring opdoen en een unieke blik achter de schermen 39
 36. 36. MuST ̶ Affiches/postkaarten/Student kick off/social media/Urgent.fm ̶ Communicatie naar docenten ̶ Belang intern netwerk ambassadeurs om studenten te bereiken 40Communicatie
 37. 37. GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM Docenten Secundair Docenten Hoger Onderwijs Studenten- verenigingen Studenten Hoger Onderwijs Leerlingen Secundair Verenigingen & Groepen ToeristenUGent-medewerkers (persoonlijk & netwerk) Science-lover Gezinnen - 30-40’ers + kids - Grootouders + kids Museumganger Culturo
 38. 38. CEL ACADEMISCH ONDERZOEK EN ONDERWIJS • Netwerk uitbouwen binnen de faculteiten • Onderzoek: op en met collecties • Onderwijs: ‒ Practica ‒ Bachelor- en masterproeven ‒ Stageplaatsen ‒ Transferable skills 42 coördinatoren Alfa-faculteiten: dr. Pauline Vanderzee Beta en Gamma-faculteiten: Dominick Verschelde
 39. 39. dr. Marjan Doom, directeur Gents Universiteitsmuseum GENTS UNIVERSITEITSMUSEUM

×