Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

191 views

Published on

cases RIZIV en FORD Archief

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Erfgoedcel Mijn-Erfgoed

 1. 1. BEDRIJFSARCHIEVEN IN NOOD CASES PR-ARCHIEF FORD GENK EN RIZIV ARCHIEF
 2. 2. CASE ARCHIEF FORD GENK - 24 oktober 2012: aankondiging sluiting eind 2014 - 18 december 2014: Definitieve sluiting - De luidste post - 2015: ontmanteling site; verhuizing personeelsarchief; documentair archief naar Brussel, leeghalen bureaus - December 2015: * Erfgoedcel : o.m. persknipsels en –berichten; publicaties, bedrijfsfilms; personeelsbladen; affiches; merchandising, digitaal foto-archief, gastenboek (PR-archief) - December 2018: Overdracht PR-archief aan Archief Stad Genk (aanvulling Ford-collectie)
 3. 3. © Chris Nelis (HBVL) © Archiefbank Vlaanderen
 4. 4. VOORSTEL & ACTIES 1. Sensibilisering directie en dienst archief in 2013 en 2014 ism Dienst Cultuur Stad Genk 2. Oktober 2014: materiaalanalyse documentair archief en voorstel tot ondersteuning ter plekke (verpakken en transport, te weinig orde voor digitalisering) 3. Voorstel Ford België (Brussel), daarna voorstel Ford Europa (december 2014): aanbod tot ondersteuning bij bewaarcondities en digitalisering 4. Plannen mondelinge geschiedenis?
 5. 5. VOORSTEL & ACTIES 2 4. November en december 2015: Informele overdracht PR-archief 5. Voorjaar 2016: Inventaris + distributie digitaal materiaal (o.m. foto’s afscheidsboek) 6. Tijdelijke opslag bij Erfgoedcel Mijn-Erfgoed (geen collectiebeheerder) 7. Formele overdracht naar Stadsarchief Genk Stadsarchief Genk: PR-archief + 1500 foto’s Willy Minders (in opdracht van Ford Genk), koker eerste steenlegging, plannenarchief opbouw
 6. 6. PERSKNIPSELS
 7. 7. OUTCOME & LESSEN - Ford = erfgoed? - Beperkt archief – goede inventaris - Duurzame bewaarplaats - Goed contact PR-afdeling Ford België – vlot toestemming - Onzekerheid documentair archief en personeelsarchief - Plannenarchief machinerie (enorme omvang) - Signaleren MIAT Gent (project bedrijfsfilms 2016) - Wetenschappelijk onderzoek (Amsab – studie ABVV Metaal) - Publicatie bedrijfsarchieven ETWIE (foto FORD archief)
 8. 8. CASE RIZIV-ARCHIEF (BEWAARPLAATS MIJNMUSEUM) Waaruit bestaat het betreffende archief? • Invaliditeitsdossiers van mijnwerkers • Mijnwerkers afkomstig van alle Limburgse mijnen • Dossiers van personen geboren tussen 1858 en 1930 (?) Waar wordt het vandaag precies bewaard en hoe is het geordend? • Ruimtes naast de betaal- en badzaal • De helft van het materiaal wordt bewaard in metalen kasten, andere helft in kartonnen dozen • Oorspronkelijk ordening bewaard gebleven, namelijk op geboortedatum en dan op naam
 9. 9. © Jonathan Vaes
 10. 10. © Jonathan Vaes
 11. 11. CASE RIZIV-ARCHIEF 2002: contactname RIZIV met Mijnmuseum. Reden: plaatsgebrek. => Mijnmuseum akkoord, alternatief: vernietiging dossiers niet wenselijk => Mijnmuseum louter bewaarplaats, geen beslissingsrecht over dit archief => RIZIV behoudt controle over toegang tot archief, zowel voor wetenschappelijke doeleinden als voor individuele vragen van betrokken personen of familieleden.
 12. 12. CASE RIZIV-ARCHIEF Waarom is het archief vandaag bedreigd? - 2018-2020: hele Beringse mijnsite nieuwe bestemming; grote leegstaande ruimtes ingevuld; bewaarplaats archief wordt ook herbestemd (be-MINE PIT) => bewaarplaats archief verdwijnt op korte termijn (max. 2 jaar) => verhuizing archief dringt zich op, maar waarheen? Probleemstelling: - Geen alternatief op de site - RIZIV kan archief niet terugnemen - Vernietiging is niet aan de orde!
 13. 13. CASE RIZIV-ARCHIEF Argumenten voor bewaring * Levend archief: vragen van oud-mijnwerkers of familieleden van mijnwerkers: informatie over loopbaan * Historisch archief: - afkomstig uit het Nationaal Pensioenfonds voor Mijnwerkers - qua omvang en volledigheid uniek en uitermate geschikt voor grootschalig kwantitatief onderzoek. Bovendien: voor de beschikbare periode tot 1930 verder weinig of geen andere bronnen beschikbaar zijn voor dergelijk onderzoek. - uitgebreide mogelijkheden voor historisch arbeidsmarktonderzoek.
 14. 14. VOORSTEL & ACTIES Verschillende partners betrokken: Rijksarchief – RIZIV- provincie Limburg- Mijnmuseum- Erfgoedcel Mijn-Erfgoed Plannen voor digitalisering van archief d.m.v. subsidieaanvraag bij Vlaamse Overheid door Erfgoedcel Mijn-Erfgoed i.s.m. bovenstaande partners (nieuwe oproep “projecten inhaalbeweging digitale collectieregistratie 2019”)
 15. 15. Voorwaarde voor digitalisering is niet min: - RIZIV/Rijksarchief moet als eigenaar toestemming geven voor digitalisering, waarbij 3de partij initiatief neemt. En… - Zal het Rijksarchief achteraf toestemming geven voor vernietiging? (docs van Belgische staat) - Zal het Mijnmuseum achteraf vrije toegang krijgen tot dit archief? VOORSTEL & ACTIES 2
 16. 16. OUTCOME? Dit is een project voor de gehele streek, vandaar dat het Mijnmuseum, onze Erfgoedcel maar ook de erfgoed afdeling van de provincie Limburg hun volledige steun geven aan dit initiatief!
 17. 17. VERWACHTINGEN T.O.V. ETWIE - Algemeen: sensibiliseringsacties rond belang van bedrijfsarchieven! - Ford: mee bekend maken van aanwezigheid van dit archief in het erfgoeddepot van de stad Genk en mogelijkheden tot bijkomend onderzoek. - RIZIV: ETWIE kan mee zetelen in stuurgroep/werkgroep voor samenstelling van dit subsidiedossier.
 18. 18. VRAGEN?

×