Successfully reported this slideshow.
RapportageDirectResearch in samenwerking met LogeionAuteurs: Marieke Gaus & Marvin BrandonDe Kracht van Communicatie
2Achtergrond van het onderzoek 3Conclusies 4Resultaten van het onderzoek 5• De ‘kracht’ van de communicatieprofessional• D...
Achtergrond van het onderzoekDirectResearch heeft in samenwerking met Logeion,beroepsorganisatie voor communicatieprofessi...
4ConclusiesKracht van decommunicatie-professionalRol communicatie-professionalBelangrijksteaspectenwerkzaamhedenDe kracht ...
Results5• De ‘kracht’ van de communicatieprofessional• De rol van de communicatieprofessional• Belangrijkste aspecten werk...
6‘Kracht’ communicatieprofessional ligt in het coachen &begeleidenDe kracht van de communicatieprofessional Eigen krachtVo...
7Rol van ‘verbinder’ en ‘regisseur’ is dé rol voor decommunicatieprofessionalBeste passende rolDe communicatieprofessional...
8Luisteren, dialoog aangaan en coachen is ‘key’ inwerkzaamheden communicatieprofessionalBelangrijke aspecten werkzaamheden...
9Twitter, LinkedIn en FB populairste kanalen. Social media vooralgebruikt voor zenden content en brand building. Al is lan...
1081% ziet verschil tussen generaties. Samengesteldeprojectgroepen zorgen voor beterschap.1860210%10%20%30%40%50%60%70%80%...
11Dialoog aangaan met publiek belangrijkste presentatietipBelang van goed kunnen spreken… Rol als adviseur/decision makerR...
12Jong, enthousiast bureauGroei per jaar sinds 2006 is gem. 35%Gespecialiseerd in online onderzoek,kwantitatief en kwalita...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

"De kracht van communicatie," volgens communicatieprofessionals. Hoe evolueert de rol van communicatie binnen een organisatie?

1,574 views

Published on

Dit onderzoek kijkt naar waar de ‘kracht’ van communicatie volgens de communicatieprofessional tot uiting komt. (Rapportage van Logeion en DirectResearch.)

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"De kracht van communicatie," volgens communicatieprofessionals. Hoe evolueert de rol van communicatie binnen een organisatie?

 1. 1. RapportageDirectResearch in samenwerking met LogeionAuteurs: Marieke Gaus & Marvin BrandonDe Kracht van Communicatie
 2. 2. 2Achtergrond van het onderzoek 3Conclusies 4Resultaten van het onderzoek 5• De ‘kracht’ van de communicatieprofessional• De rol van de communicatieprofessional• Belangrijkste aspecten werkzaamheden communicatieprofessional• Social media inzet• Generatiekloof• De ‘spreker’Index
 3. 3. Achtergrond van het onderzoekDirectResearch heeft in samenwerking met Logeion,beroepsorganisatie voor communicatieprofessionals, eenkwantitatief onderzoek uitgevoerd onder de leden van hetCommunicatiePanel.Doelstelling: Het onderzoek staat in het teken van hetaankomende Logeioncongres ‘De Kracht van Communicatieop 6 juni 2013’ en bevat thema’s die gerelateerd zijn aan hetcongresprogramma. In dit onderzoek kijken we onder anderenaar waar de ‘kracht’ van communicatie volgens decommunicatieprofessional tot uiting komt.Het onderzoek is uitgestuurd onder de leden van hetCommunicatiePanel.Doel onderzoek21 – 29 mei 2013Bron: CommunicatiePanelBruto steekproef: 538 panelledenNetto steekproef: 164 (30%)Verdeling doelgroep naar functieniveau:• Communicatiemedewerker 6%• Communicatieadviseur 57%• Communicatiemanager 26%• Communicatiedirecteur 7%In het rapport wordt tevens gekeken naar verschillen tussencommunicatieadviseurs en communicatiemanagers. Als ersignificante verschillen zijn dan worden deze in het rapportaangegeven met een: *DoelgroepPeriodeMethodeResponsKwantitatief online onderzoek: de respondenten zijnuitgenodigd via e-mail.
 4. 4. 4ConclusiesKracht van decommunicatie-professionalRol communicatie-professionalBelangrijksteaspectenwerkzaamhedenDe kracht van de communicatieprofessional ligt in het beter maken van anderen door middel van begeleiding en adviseren. Derol als verbinder en regisseur is nu het belangrijkst en zal in de toekomst alleen maar belangrijker worden. Decommunicatieprofessional vindt het dan ook belangrijk zich te blijven ontwikkelen in het overtuigen van anderen, het creërenvan ideeën en het ondersteunen van anderen in hun communicatie naar de buitenwereld.• Zoals gezegd ligt de kracht van de communicatieprofessional in het begeleiden en adviseren vanmensen in hun communicatie naar anderen (41%)• De leden vinden dan ook dat hun kracht ligt in het coachen & begeleiden (84%), informeren- (83%)en luisteren naar mensen (81%)• Belangrijkste leerpunten zijn; overtuigen/ beïnvloeden van mensen (19%), creëren van ideeën(14%) en coachen/begeleiden bij communicatie met anderen (14%).• Social media wordt door bijna alle organisaties omarmd (97%)• Het gros van de panelleden vindt social media geschikt voor B-2-B contact• Twitter, Facebook en LinkedIn zijn de belangrijkste kanalen. Ze worden gebruikt voor het publicerenvan eigen content (88%) en brandbuilding (84%).• De rol van ‘verbinder’ en ‘regisseur’ zijn nu (31%/28%), en in de toekomst (52%/27%) debelangrijkste rollen van de communicatieprofessional.Social mediaGeneratiesDe ‘spreker’• De leden van het CommunicatiePanel vinden luisteren naar de omgeving en dialoog aangaan metde doelgroep de belangrijkste werkzaamheden van de communicatieprofessional• De dialoog met de doelgroep wordt het liefst gezocht door organisaties/collega’s en klanten tezoeken.• 81% ziet verschil tussen jong en oud in het aanpak. Ruim 40% denkt dat het gat gedicht kan wordendoor samengestelde projectgroepen van jong en oud• Merendeel (76%) begeleidt anderen bij het geven van een goede presentatie en is bepalend vooralle onderdelen van de presentatie• De dialoog aangaan met de doelgroep is de belangrijkste presentatietip (35%)
 5. 5. Results5• De ‘kracht’ van de communicatieprofessional• De rol van de communicatieprofessional• Belangrijkste aspecten werkzaamheden communicatieprofessional• Social media inzet• Generatiekloof• De ‘spreker’
 6. 6. 6‘Kracht’ communicatieprofessional ligt in het coachen &begeleidenDe kracht van de communicatieprofessional Eigen krachtVolgens de leden van het CommunicatiePanel ligt de kracht van de communicatieprofessional absoluut inhet coachen en begeleiden bij communicatie met anderen. ‘Communicatie’ is dus niet meer alleen een vakvoor de communicatieprofessional zelf. Ook de ‘eigen kracht’ ligt op het coachende/begeleidende vlak.Q: Wat is volgens jou de belangrijkste ‘kracht van een communicatieprofessional?| n=164Q: Waar zit ‘jouw kracht’ in? | n=164Coachen &begeleiden bijcommunicatiemet anderen41%17136642210 5 10 15 20Bij elkaar brengen van…Overtuigen/beïnvloeden…Activeren van mensenLuisteren naar mensenInformeren van mensenInspireren van mensenCreëren van nieuwe ideeënAmuseren van mensen%8483817468676664230 20 40 60 80 100Coachen/begeleiden bijcommunicatie met anderenInformeren van mensenLuisteren naar mensenBij elkaar brengen vanmensenOvertuigen of beïnvloedenvan mensenInspireren van mensenCreëren van nieuwe ideeënActiveren van mensenAmuseren van mensen%
 7. 7. 7Rol van ‘verbinder’ en ‘regisseur’ is dé rol voor decommunicatieprofessionalBeste passende rolDe communicatieprofessionals voelt zich als een vis in het water in de rol van ‘verbinder’ en ‘regisseur’. Ditzijn dan ook de rollen waarvan men verwacht dat die in de toekomst belangrijker zullen worden en waar depersoonlijke ambities liggen. Zeker één op de drie communicatieprofessionals heeft geen ambitie om eenandere rol aan te nemen.Belangrijke rol in de toekomst Ambitie aannemen andere rolBest passende rol | Q: Welke rol past het beste bij jou als communicatieprofessional? | n=164Belangrijke rol in toekomst| Q: Welke rol wordt volgens jou in de toekomst het belangrijkste? | n=164Toekomstige rol | Q: Heb je de ambitie om in de toekomst een andere rol aan te nemen? | n=16431289774332220 20 40 60 80VerbinderRegisseurOntwikkelaarAnalyticusOrganisatorInformatieleveranci…ProducentOnderzoekerLuisteraarGoochelaarPromotor522795221110 20 40 60 80VerbinderRegisseurLuisteraarOntwikkelaarGoochelaarPromotorAnalyticusOrganisatorInformatieleverancier/producent3627121111109422390 20 40 60 80VerbinderRegisseurOntwikkelaarAnalyticusLuisteraarOnderzoekerOrganisatorPromotorProducentGoochelaarNee, voel me prettig% % %Vooralcommunicatie-managers*
 8. 8. 8Luisteren, dialoog aangaan en coachen is ‘key’ inwerkzaamheden communicatieprofessionalBelangrijke aspecten werkzaamheden communicatieprofessional Dialoog aangaan met doelgroepDe communicatieprofessional is zeer extern gericht. Luisteren en de dialoog aangaan met de omgevingzijn de belangrijkste aspecten van de werkzaamheden. Belangrijker dan aandacht voor interneveranderingen en processen. Er wordt op verschillende manieren in dialoog getreden met de doelgroep.Langs gaan bij organisaties/ collega’s en klanten is meest gekozen om dialoog aan te gaan.Q: Welke aspecten vind jij belangrijk in je werk als communicatieprofessional? | n=164Q: Aan welke aspecten wil jij als communicatieprofessional meer aandacht besteden? | n=164Q: Op welke manier wil jij de dialoog aangaan met jedoelgroep en/of klanten? | n=98%7160605654504023172739383126223613150 20 40 60 80Goed luisteren naar je omgevingDe dialoog aangaan met de doelgroepAandacht besteden aanbegeleiden/coachen collega’s op hetgebied van commStreven naar transparantieDuidelijk communicatiebeleid voerenvoor interactie met doelgroepAandacht voor interne communicatie enprocessen/veranderingenActief reageren op uitkomsten dialoog ->veranderingen inmanagement/proceduresVerantwoording afleggen aanstakeholdersBij organisaties/ collegas / klanten opbezoek gaanVan belang Meer aandacht bestedenBij organisaties/collegas / klantenop bezoek gaan62%Scannenberichten(overorganisatie)52%Face-2-face contactSocial mediaVragen ominput vanvolgers46%Co-creatievoorproductenen diensten30%Mensenuitnodigen opkantoor41%OnderzoekOnderzoek klanten/doelgroep omwensen/behoeften in kaart te brengen52%
 9. 9. 9Twitter, LinkedIn en FB populairste kanalen. Social media vooralgebruikt voor zenden content en brand building. Al is lang niet iedereenovertuigd dat social media door alle organisatie ingezet moet worden.78%97% van de organisaties heeft een social media account1%96% 82% 8%57%Twitter LinkedIn Facebook YouTube Hyves MySpace%Gebruik social mediaQ:Waarvoor gebruikt uw organisatie het account of profiel op social media? |n=164Informatie bronnenQ: In hoeverre bent je het eens of oneens met onderstaande stellingen? | n=164888471625235270 20 40 60 80 100Publiceren eigen contentProfileren van onszelfMonitorenWebcareVolgen nieuws via anderenRelatiebeheer/onderhoudContent cureren14159313912331852282427440% 20% 40% 60% 80% 100%Social media zijn alleen effectief voorbedrijven en organisaties die direct met deconsument in contact staan. Voor b-2-bzijn social media niet geschiktElke organisatie zou social media moetengebruiken voor co-creatieElke organisatie zou social media moetengebruiken om de dialoog aan te gaanZeer mee eens Mee eensNiet mee oneens/niet mee eens Mee oneensZeer mee oneens
 10. 10. 1081% ziet verschil tussen generaties. Samengesteldeprojectgroepen zorgen voor beterschap.1860210%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%De meeste communicatieprofessionals zien een verschil in plan van aanpak tussen jong en oud. Dit verschil zitvolgens hen in de visie op de samenleving en het communicatievak en de inzet van communicatiemiddelen.Samengestelde projectgroepen en stimuleren van kennisdeling kunnen het gat dichten.Verschil jong en oud Dichten van het gat212019168510 10 20 30Andere visie op desamenlevingAndere visie op hetcommunicatievakAndere visie op inzetcommunicatiemiddelenErvaring metverschillendecommunicatiemiddelenVerschil ikpraktijkervaringOntwikkelingen intechniekVerschil in kennisniveauQ: Waar zit het verschil tussen plan van aanpak tussen‘jong’ en ‘oud’ volgens jou in? | n=13442371160 10 20 30 40 50Samengesteldeprojectgroepen, met jongen oud, binnen deorganisatieKennisdeling stimulerentussen jong en oudBijscholing voor ouderegeneratie betreft socialmedia en nieuwecommunicatietrendsMeer samen goochelen% %Q: Op welke manier kunnen ‘jong’ en ‘oud’ van elkaar leren? | n=134Q: Heb je het gevoel datcommunicatieprofessionals die aljaren in het vak zitteneen ander plan vanaanpak hebben dande nieuwelichting? | n=164Vooralcommunicatie-managers*
 11. 11. 11Dialoog aangaan met publiek belangrijkste presentatietipBelang van goed kunnen spreken… Rol als adviseur/decision makerRuim driekwart van de communicatieprofessionals houdt zich bezig met het begeleiden/adviseren vananderen bij het geven van een presentatie. Zij zijn in de meeste gevallen ook bepalend voor deverschillende elementen van de presentatie. Die dialoog aangaan met het publiek, storytelling en eenenergieke houding zijn belangrijkste tips voor het geven van een goede presentatie.Q: Ben je zelf als communicatieprofessional actief als woordvoerder en/ofbegeleid en adviseer je anderen (woordvoerder, directie, CEO etc.) bij hetgeven van een presentatie/vertellen van een verhaal? | n=164Q: Wat is jouw rol als je anderen adviseert of begeleidt bij het geven vaneen presentatie of neerzetten van een verhaal? Heb je dan voornamelijkeen adviserende rol of ben je ook diegene die uiteindelijk (mede) bepalendis? | n=1243640332331515162766514105240% 20% 40% 60% 80% 100%Deelname (kijken of presentatiegegeven wordt of niet)Spreker (wie is meest geschiktvoor presentatie)Inhoud (inhoudpresentatie/verhaal)Vorm (hoe presentatiegeven/verhaal vertellen)Aanpak/werkwijze (hoe dingenaanpakken)Adviserend Adviserend/bepalend Geen van beidWoordvoerder& begeleid/adviseeranderen36%Ben alleenwoordvoerder2%Begeleid/Adviseer alleenanderen40%Top 3 presentatie tipsWeesenergiek!13%Ga dedialoog aanmet hetpubliek35%Maakgebruik van‘Storytelling’18%Q: Wat is volgensjou de belangrijkstetip voor het gevenvan een goedepresentatie? | n=164
 12. 12. 12Jong, enthousiast bureauGroei per jaar sinds 2006 is gem. 35%Gespecialiseerd in online onderzoek,kwantitatief en kwalitatiefSinds 2005 jaarlijks een sterke groeiSlim en snel online onderzoekKernwaarden: Flexibel Veelzijdig Hoge kwaliteit Persoonlijk Value for moneyDirectResearchLid van:ISO certificaten 20252 en 26362In 2013: ISO 27001KwaliteitskeurmerkenHet bureau

×