Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mongolian biomedical schools student research report 2014

184 views

Published on

Mongolian National University of Medical Science - Biomedical school was founded in 2000 . All student became interested all Modern research science of Biomedicine,

Био-Анагаахын сургуульд суралцаж буй оюутнуудын чиг хандлагыг тодорхойлох судалгааны тайлан 2014
Био-Анагаахын шинжлэх ухаан нь монголд төдийгүй дэлхийд тэргүүлэгч орчин үеийн судлагааны чиг хандлага юм. Энэ хүү хандлагад суурилж 2000 онд Био-Анагаахын сургуулийг АШУҮИС-ийн салбар сургууль болгон байгуулсан билээ. Анх 15 аад оюутан тус сургуулийг төгсөж байсан бол жил ирэх тусам элсэн орох оюутны тоо эрс өссөн. Энэ хүү баяртай мэдээ нь үнэхээр энэ анагаахын судалгааны шинэ чиглэлийг сонирхож таньж мэдсэн хэрэг үү эсвэл өөр зүйл байна уу? 2014 онд Био-Анагаахын 1-ээс 5-р дамжааны оюутнуудаас авсан асуумж судлагааны дүнтэй танилцана уу.

Published in: Science
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y3nhqquc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/y8nn3gmc } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mongolian biomedical schools student research report 2014

 1. 1. LOGO www.themegallery.com • “Залуу физиологич клуб”
 2. 2. Зорилго Зорилт Судалгааны арга зүй Судалгааны үр дүн Судалгааны дүгнэлт Талархал Үндэслэл
 3. 3. Үндэслэл Био-Анагаахын Сургууль /БиоАС/ нь 2003 оны 1 сард Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургуулийн бүрэлдэхүүн сургуулиудын нэг болон мэндэлсэн бөгөөд ерөнхий болон мэргэжлийн суурь хичээл заадаг нийт 9 тэнхим, ЭМШУИС-ийн түшиц 21-р дунд сургуулийн Байгалийн Ухааны Гүнзгийрүүлсэн сургалттай ахлах анги бүхий салбар нэгжтэй. Тус сургууль нь Био-Анагаах, Эрүүл мэндийн мэдээлэл зүйн ангиудад Био-Анагаах судлаач, Эрүүл мэндийн мэдээллийн технологич мэргэжлээр бакалаврын боловсролтой мэргэжилтэн бэлтгэж 2010 онд Био-Анагаах судлаач мэргэжлээр 5 дахь төгсөлтөө хийсэн нь бахархалтай. “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлээр элсэн суралцсан оюутнуудын 15-20% нь бусад сургууль руу шилжин суралцсан гэсэн тоо баримтыг үзээд “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнууд мэргэжлийнхээ талаар ямар мэдээлэлтэй болон мэдээллийг хэзээ, хааанаас авсан талаар судлах шаардлага байгаа нь бид энэхүү судалгааг хийх үндэслэл боллоо.
 4. 4. Био-Анагаах судлаач нь их, дээд сургуулиуд зэрэг сургалтын байгууллагад анагаах ухааны мэргэжлийн суурь хичээл, био- анагаах чиглэлийн хичээл заадаг, эрдэм шинжилгээ, судалгаа, эмнэлэг хяналтын лабораторид ажиллаж судалгаа шинжилгээ хийх, биотехнологийн үйлдвэрт ажиллах онолын болон дадлага ажлын чадвартай бакалаврын боловсролтой мэргэжилтэн болно.
 5. 5. 1. Био-Анагаах судлаач мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудын мэргэжлийнхээ талаарх мэдээлэлийг хэзээ, хаанаас авсан талаар судлах 2. ЕБС-д суралцаж байх хугацаандаа “Био- Анагаах судлаач” мэргэжлийн болон Сургуулийн талаар мэдээлэл авч байсан эсэхийг судлах 3. Бусад салбар сургууль руу шилжин суралцах болсон шалтгаануудыг судлах 4.-Мөн дээрх зорилтуудын дүгнэлтээс үндэслэн мэргэжлээ сурталчлах хөтөлбөр боловсруулан үе шаттайгаар зохион байгуулалттай арга хэмжээг явуулан үр дүнг тооцох
 6. 6. Зорилго Бидний эрхэм зорилго 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 ................................................................ .
 7. 7. Судалгааны арга, аргачилал Аналитик судалгааны нэг агшингийн загвараар Био-Анагаахын сургуулийн I-V-р дамжааны нийт 285, шилжсэн 20 оюутнаас асуумж судалгааг авсан болно. Судалгааны үр дүнг SPSS 19.0, Microsoft Excel 2010, текст бичиглэлийг Microsoft word 2010 программыг ашиглан хийж гүйцэтгэв. Асуумж нь үндсэн 3 нь хэсгээс бүрдсэн ба 2 бүлэгт (одоо суралцаж байгаа, энэ хугацаанд бусад сургууль руу шилжсэн) хувааж асуумжыг авсан.
 8. 8. “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлээр суралцаж байгаа оюутнуудынсэтгэл ханамж болон идэвхийн талаар судлах зорилгоор 7 асуулттай асуумжаар авсан “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлийн талаар ЕБС-д суралцаж байх хугацаандаа мэдээлэл авч байсан эсэхийг судлах зорилгоор 10 асуулттай асуумжаар авсан. Content Title 1-р бүлгийн асуумж: “Био-Анагаах судлаач мэргэжлээр төгсөгчдийн ажлын байрны хангамж, дипломын ажил, гадаад болон дотоодод мэргэжил дээшлүүлэх талаарх мэдээлэлийг судлах зорилгоор 5 Асуулттай асуумжаар авсан.
 9. 9. “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлээр суралцаж байсан Оюутнуудын сэтгэл ханамж болон идэвхийн талаар судлах зорилгоор 3 асуулттай асуумж Био-АС-аас бусад салбар сургуульд шилжин суралцагчдын шалтгааныг тодорхойлох зорилгоор 3 асуулттай асуумж 2-р бүлгийн асуумж: Био-Анагаах судлаач” мэргэжлийн талаар ЕБС-д суралцаж байх хугацаандаа мэдээлэл авч байсан эсэхийг судлах зорилгоор 8 асуулттай асуумж
 10. 10. Био-Анагаахын сургуулийн нийт оюутны тоо (2013 оны байдлаар) 129 113 77 16 22 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс Судалгааны ажлын үр дүн
 11. 11. Зураг 1. Судалгаанд оролцсон нийт оюутны тоо болон харъяалал 104 87 70 12 12 27 23 27 2 4 77 64 43 10 8 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс Орон нутаг Хот СООТ
 12. 12. Зураг 2.Оюутны шилжилт хөдөлгөөн 22 18 22 18 35 21 26 23 28 30 116 15 9 7 4 7 3 2 1 5 3 14 12 13 10 20 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 ЭЛССЭН МЭРГЭЖЛЭЭ СОЛЬСОН ӨӨР СУРГУУЛЬ РУУ ШИЛЖСЭН ТӨГССӨН
 13. 13. Зураг3. ЕБС-д байхдаа Био-Анагаахын сургуулийн талаар мэдээлэл авсан эсэх 16 8 15 3 1 89 89 63 9 11 1-р курс 2-р курс 3-р курс 4-р курс 5-р курс Тийм Үгүй Column1
 14. 14. Зураг 4. Био-Анагаахын талаарх мэдээллийг авсан эх үүсвэр найз нөхөд ойр дотны хүнээс 23% ОН-н мэдээллийн хэрэгслээс 11% ЕБС-багш нараас 14% Бусад 26% авч байгаагүй 26%
 15. 15. Зураг 5.Био-Анагаахын сургуулийн талаарх мэдээллийг анх авсан үе 13% 46% 40% 0.6% ЕБС Хувиар сонголтоор Оюутан болоод одоо ч мэдэхгүй ЕБС Хувиар сонголтоор Оюутан болоод одоо ч мэдэхгүй
 16. 16. Зураг 6. Их дээд сургуулийн талаарх мэдээллийг авахыг хүссэн хэлбэр 14.0% 23.0% 16.5% 24.0% 22.0% Цахим хэлбэрээр Гарын авлага Видео бичлэг Лекци, семинар Бодит байдлаар
 17. 17. Зураг 7. Био-АС-г сонгох болсон шалтгаан 46% 36% 5% 11% ЭЕШ-н оноо тэнцсэн учраас өөрийн сонирхлоор эцэг эхийн шаардлагаар анги солих зорилгоор
 18. 18. Зураг 8. Мэргэжлээ солих тухай оюутны хандлага 24.2 % 75.8% тийм үгүй
 19. 19. Зураг 9. Мэргэжлээ солих тухай оюутны хандлага 68.4% 15.8% 9.5% 1.1% 1.4% 3.9% Үгүй АУС НАСС УАС НЭМС Бусад
 20. 20. Зураг 10 .Клуб нийгэмлэгт харьяалагддаг эсэх 27.7% 72.3% тийм үгүй
 21. 21. Зураг 11 . Суралцаж байх хугацаанд төсөл, cудалгааны ажил хийх боломж байгаа эсэх 82.8% 17.2% Боломжтой Боломжгүй
 22. 22. Зураг12. Хэрвээ таньд төсөл, cудалгааны ажилд оролцох боломж олдвол та үүнд хэрхэн хандах вэ? 82.5% 7.4% 4.6% 5.6% Судалгааны ажилд идэвхтэй оролцох нь манай мэргэжилд чухал Хичээлээс гадуурх ажилд гаргах цаг зав надад байхгүй Энэ талаар мэдээлэл хомс учираас оролцох боломжгүй Диплом хамгаалалтаар аа л нэг хийнэ гэж бодож байгаа
 23. 23. Зураг13. Ирээдүйн мэргэжлийнхээ талаарх ойлголт 28.8% 21.8% 49.5% Хангалалттай Хангалалтгүй Тийм ч сайн биш
 24. 24. Зураг14. Төгсөөд ажлын байр хангалттай гэж бодож байна уу? 16.5% 23.2% 36.1% 24.2% Тийм Үгүй Судалж үзээгүй Сайн сурсан хүнд хангалалттай
 25. 25. Зураг 15. Төгсөөд цааш нь үргэлжлүүлэн суралцах уу ? 62.1% 8.8% 29.1% Тийм Үгүй Магадгүй
 26. 26. Зураг 16. Төгсөлтийн дипломын ажлаа хийхийн тулд нэмэлт ямар мэдээлэл авахыг хүсэж байна вэ? 28,1% 38,9% 10,9% 1,8% 19,6% Сэдэв сонгох ,материал цуглуулах Судалгааны арга аргачлал Судалгааны боловсруулалт Хэвлэн нийтлүүлэх тухай бүгд
 27. 27. Зураг 17.Таны Био-Анагаахын сургуулиас шилжих болсон шалтгаан? 15,8% 31,6% 21,1% 21,1% 10,5% Мэргэжлээ сайн ойлгоогүй Одоо ойлгосон ч буцаад орох боломжгүй Эцэг эх хүссэн Анхнаасаа сонгохыг хүсээгүй 3,4,5
 28. 28. Зураг18.Таны “Био-Анагаах судлаач” мэргэжлийн талаар сайн мэддэг гэж бодож байна уу? 36.8 57.9 5.3 Тийм Үгүй Мэдэх шаардлагагүй
 29. 29. Үр дүн  Судалгаанд оролцсон нийт 305 оюутнуудын 85% нь дунд сургуульд суралцаж байх хугацаандаа Био- Анагаах сургуулийн талаарх болон Био-анагаах судлаач мэргэжлийнхээ талаарх мэдээллийг огт авч байгаагүй бөгөөд нийт судалгаанд оролцсон оюутнуудын 46% нь мэргэжил сонголтоор, 40% нь оюутан болсон хойноо мэдээллийг их сургуулийн багш нар болон ойр дотны хүнээсээ авсан байна.  Нийт судалгаанд оролцсон хүүхдүүдийн 46% нь элсэлтийн ерөнхий шалгалтын оноо тэнцсэн нь учраас, 11% нь анги солих зорилгоор Био-Анагаахын сургуулийг сонгох шалтгаан нь болсон бөгөөд 36% нь өөрсдийнхөө сонирхлоороо энэхүү мэргэжлийг эзэмшиж байна.  Одоо суралцаж байгаа нийт оюутнуудын 76-80% нь энэхүү мэргэжлийг сонгосондоо сэтгэл хангалуун байгаа нь судалгааны дүнгээс харагдаж байна.  Мэргэжлээ сольсон нийт 20 оюутнаас асуумж судалгаа авахад тэдний 21,1% нь Био- АС-н сургуульд анхнаасаа орохыг хүсээгүй бөгөөд 15,8% нь мэргэжлээ сайн ойлгоогүйгээс, 31,6% нь Био-Анагаах судлаач мэргэжлийг одоо ойлгосон ч буцаад ороход хүндрэлтэй хэмээн хариулсан байна..
 30. 30. Дүгнэлт  Дээрх судалгааны үр дүнгээс үзэхэд гарын авлага , лекц семинар , бодит байдлаар мэдээлэлийг хүргэх нь оновчтой болно.  Мөн судалгаанд оролцсон нийт оюутнуудын хандлагаас харахад цаашид энэ мэргэжлээр суралцах оюутнуудын мэргэжил сургуулийн талаарх ойлголтыг ЕБС-д байх хугацаанд буюу мэргэжил сонголтоос өмнө таниулах нь тэднийг зөв сонголт хийхэд нь туслахаас гадна, мэргэжлийн үнэ цэнийг ойлгуулж судалгааны үр дүнд гарсан сөрөг үр дагаварыг бууруулснаар цаашид чиглэсэн зорилготой элсэгчдийн тоо өсч, мэргэжлээ солих хүсэлтэй оюутны тоо буурна гэж үзэж байна.  2010-2012 оны элсэгчдийн тоо нь өмнөх жилүүдийн элсэлтээс ихэссэн нь оюутны тоо нэмэгдэх хандлагатайг илтгэж байна.
 31. 31. Талархал  Судалгааны асуумжийн боловсруулалтанд оролцсон: Гүрбадам багш Баасанжаргал багш ЗПК-н гишүүд  Судалааг авахад ЗПК-н гишүүд  Үр дүнгийн боловсруулалтанд: ЗПК-н гишүүд болон Физиологийн танхимын харьяа Баасанжаргал  Судалгаанд шаардагдах тоо баримт мэдээллийг өгсөн: Био-АС-н захирал Батбаатар Нарийн бичиг Цэндсүрэн, Дээрх бүх хүмүүүсдээ талархал илэрхийлье.
 32. 32. Био-Анагаахын судлаач мэргэжлийг сурталчлах аяны хөтөлбөр Тус аяны хүрээнд ЕБС-иудад Мэргэжлээ сурталчлах нэг өдрийн өдөрлөг зохион байгуулах тухай:  Өдөрлөгийн үргэлжлэх хугацаа: 3 цаг  Зохиогдох хэлбэр: Лекц семинар хэлбэрээр  Хийгдэх үйл ажиллагаа: 1. Нээлтийн үйл ажиллагаа Захирлын нээлтийн үг(видео бичлэгээр) Уригдсан багш нарын үгөдөрлөгийн үндсэн үйлажиллагаа: Сургуулийн танилцуулга слайд Сургачдын дундах чөлөөт судвийн хүрээнд АХА явуулах Өдөрлөгт оролцох хүсүүс: Био-Анагаахын сургуулийн танхимуудын харьяа багш ЕБС-н 9-11-р ангийн сурагчид Анги даасан багш нар Сургуулийн захиргааны гишүүн Өлөрлөгийг зохион байгуулагч: ЗПКлуб, Хянагч:
 33. 33. Өдөрлөг Захирлын нээлтийн үг Уригдсан багшийн нээлтийн үг 1. сургуулийн танилцуулах үзүүлбэр 2. Сурагчдад гарын авлага, танилцуулах материал тараах 3. Сурагчдын дундах Чөлөөт сэдвээр АХА тэмцээн явуулах Шагнал гардуулах ёслол Сурагчдаас сэтгэл ханамжийн асуумж авах Талархал Нээлтийн үйл ажиллагаа Ерөнхий үйл ажиллагаа Хаалтын үйл ажиллагаа

×