Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Natura - Taking Care of our World!!

344 views

Published on

Natura - Taking Care of our World!! How do you take care your YOUR world? Brought to you by Jodiesjourney.com

Published in: Environment
 • Be the first to comment

Natura - Taking Care of our World!!

 1. 1. Do you know who I am? Czy wiesz kim ja jestem
 2. 2. Soy alguien con quien convives a diario I’m somebody you live with every day .. Jestem kims z kim żyjesz na co dzień
 3. 3. Somebody who wants what’s best for you Ktoś kto wie co jest najlepsze dla ciebie
 4. 4. Essential in your life Konieczność w twoim życiu
 5. 5. Because, without me Ponieważ, beze mnie
 6. 6. You couldn’t live Nie mógłbyś żyć
 7. 7. But ..... Jednak….
 8. 8. For my misfortune Na moje nieszczęcie
 9. 9. You don’t respect what I give you Nie szanujesz tego co ja ci daję
 10. 10. If I gave you this beautiful scenery, Jeżeli dalam ci tą piękną scenerie,
 11. 11. NO ME QUIERES?
 12. 12. Full of colour and abundance, Pełna koloru i obfitości
 13. 13. Why Czemu
 14. 14. Do you give me back this ..? Ty mi dajesz z powrotem to.. ???
 15. 15. Why, when I gave you living creatures Dlaczego kiedy ci dałam żyjące stworzenia
 16. 16. Don’t you like them? Czy Ty ich nie lubisz?
 17. 17. Don’t you respect them… Czemu nie szanujesz ich…
 18. 18. Why, if I give you life ..... Czemu, jeżeli ci daję życie …
 19. 19. Do you give me back death ..? Oddajesz mi z powrotem smierć..?
 20. 20. Is that the legacy that you want to leave to your children? Czy to ma być twoje dziedzictwo który zostawi dla Swoich dzieci ?
 21. 21. Do something for me, for you And for everybody Zrób coś dla mnie , dla siebie I dla Wszystkich
 22. 22. If you don’t do it, ...... Who will …? Jeśli ty nie robisz to, ..Kto będzie..”
 23. 23. If its not done now ......... When ? Jeżeli tego nie zrobi teraz …to Kiedy?
 24. 24. THANK YOU! DZIĘKUJĘ !
 25. 25. THANK YOU!! DZIĘKUJĘ !!
 26. 26. THANK YOU!! DZIĘKUJĘ !!!
 27. 27. Nature NATURA
 28. 28. Diffuse this to those around you, and if possible,Diffuse this to those around you, and if possible, translate it so that it goes farther.translate it so that it goes farther. Prześlij to do wszystkich dookola i jezeli mozesz to przetłumacz aby to moglo sie rozprzestrzenic.

×