Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobbik Hírlevél

852 views

Published on

Jobbik Hírlevél 2013. 8. szám

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél

  1. 1. 1200 millió forint közpénzbőlreklámozza magát a kormány JOBBIK hírlevélNem közpénzekből, hanem a saját költségve- Mirkóczki Ádám hozzátette: ha a kormány A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójatéséből kellene propagálnia a kormánypártnak nem állítja le a megrendeléseket, úgy a Jobbik–mondta Mirkóczki Ádám, a Jobbik szóvivő- várhatóan feljelentést fog tenni hűtlen kezelés 2013. 8. hétje arra vonatkozóan, hogy a kormány újabb miatt. „Az adófizetők pénzéből hazugságokat1,2 milliárd forintot költ médiakampányra. propagálni nem megengedett” – zárta szavaitA jobbikos politikus felhívta a figyelmet arra a Jobbik szóvivője.is, hogy a százmilliós megrendeléseket sorraolyan cégek kapják, akik vezetői egykori Fi- Vona: Orbán nem kínál megoldástdesz-szereplők voltak.A Miniszterelnökség által megbízott két cég550 millió forint plusz áfát, illetve 150 millióforint plusz áfát kap majd. A szerződésekbenolyan kitétel is szerepel, hogy az összeg akár90 százalékkal növelhető, így ezek összesen az emberek napi gondjairaakár 1,2 milliárdos összegre is rúghatnak. Orbán Viktor évértékelő beszéde nem áll aMirkóczki felhívta a figyelmet, hogy a Fi- valóság talaján, a Fidesz nem képes megoldástdesz „az arcátlanság netovábbjának” nevezte kínálni a magyar emberek mindennapi prob-a Gyurcsány–Bajnai-időszakban azt, amikor lémáira – közölte Vona Gábor a miniszterel-300 millió forintot költöttek a gazdasági vi- nök szavaira reagálva.lágválság elmagyarázására. A Fidesz ezt még A Jobbik elnökének közleménye szerint Ma-túl is lépi a maga 1200 millió forintjával – gyarország nem teljesít jobban, mint eddig,mondta el a szóvivő. Orbán Viktor kormányának nem sikerültA Jobbik azt követeli a kormánytól, hogy a a Gyurcsány- és Bajnai-kormányok teljesít-jelenlegi gazdasági helyzetre való tekintettel ményét felülmúlnia. Vona szerint az ígéretekazonnal állítsa le a „kormányzati önfényezés- beláthatatlanul hosszú távra szólnak, ám azre” való kommunikációs megrendeléseket – emberek nem tudják, mi lesz velük a holnapihúzta alá a képviselő. napon.A nemzeti párt szerint a kormánynak nem Vona Gábor a kormányfő szemére vetette,médiakampányt kell folytatnia azért, hogy hogy nem beszélt a munkahelyteremtésről, apéldául a fiatalok kivándorlását megakadá-lyozza, hanem olyan feltételeket kell teremte- Hetente az újságárusoknál közbiztonság tragikus állapotáról és nem adott számot az elszámoltatás ígéretéről sem, a nem-nie, hogy ne is legyen szükséges elhagyni az Már digitálisan is: www.dimag.hu zeti vagyont kiárusítók közül senki nem nyer-országot. te el méltó büntetését. A gazdaság és a munkahelyteremtés beindítá- sára, a közrend megvalósítására, a nemzeti kul-Impresszum:Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A túra felvirágoztatására, az országot tömegévelKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.hu elhagyó magyar emberek itthoni boldogulásá-Felelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina ra és az elszámoltatásra csak a Jobbiknak vanIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! programja – zárul a pártelnök közleménye. 1
  2. 2. Az MSZP számoljon el Nemzetünket sértő intézkedésa pártállami vagyonnal! volt a magyar zászlók kitiltásaTényfeltáró jellegű sajtótájékoztatót tartott az akkori összértéke meghaladta a 3 milliárd A Jobbik sportkabinete értetlenül és mélysé- Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségénekállampárt vagyonának ellopásával kapcsolat- forintot. Itt a törvénytelen jogutód a Demisz gesen felháborodva áll a Szolnoki Olaj KK elnöke is –, valamint Pintér Sándor belügymi-ban Gaudi-Nagy Tamás jobbikos országgyűlési lett. A KISZ 1989 áprilisában szűnt meg jog- – Hapoel Holon nemzetközi kosárlabda-mér- nisztert, valljanak színt arról, hogy egy Szolnokképviselő és Minda Zoltán, aki az MSZMP és a utód nélkül, a Demisz azonban csak 1989. má- kőzésen történtek előtt. A biztonságért felelős város által támogatott csapatnál a magyar zászlóKISZ vagyonának átjátszását évek óta kutatja. jusban alakult meg, akkor Gyurcsány Ferenc cég – indokolatlanul sok rendőrrel kiegészülve miért nem lehet jelen a mérkőzésen. TovábbáA kommunizmus állampártjának, a Magyar volt az alelnöke. – nem engedte, hogy a hazai csapat szurkolói vizsgálják ki, hogy a rendőröknek és a VédelemSzocialista Munkáspártnak (MSZMP) a va- a mérkőzésre bevigyék a magyar zászlóikat. Holding Zrt. szolgálatban lévő biztonsági őrei-gyonát 1989 októberében játszották át törvény- A jogosan feltett miértre azt a választ kapták, nek ki adott utasítást erre a förtelmes, a magyarellenesen a magát minden értelemben jogutód- hogy az izraeli csapat biztonsági vezetőjének nemzetet mélyen sértő és megalázó intézkedésre.nak kikiáltó MSZP-hez, noha a szocialista párt az volt a kérése, ne engedjék be a magyar zász-csupán szellemi és nem jogi értelemben vett lókat, ellenkező esetben az izraeli csapat nemjogutódnak tekinthető. A pártállam vagyona lép pályára. A hűséges „magyar” alattvalók eztakkor 752 ingatlanból állt, értékének összege még megtoldották azzal a döbbenetes döntés-(akkor) 8,3 milliárd forint volt. Senkit nem sel, hogy a szurkolói drapériákat sem engedtékvontak felelősségre azóta sem a törvénytelen va- be, és a reklamáló szurkolókat a Fidesz általgyonátmentésért. hozott törvényre hivatkozva a mérkőzésekrőlUgyanez a helyzet a Kommunista Ifjúsági Szö- való kitiltással fenyegették.vetség (KISZ) mintegy száz ingatlanával, ezek A Jobbik szakmai kabinete közleményében fel- szólította Szalay Ferenc polgármestert – aki aCivilekkel fogott össze a Jobbik Börtönbe a magánnyugdíjpénztáraka kilakoltatások elleni harcban fehérgalléros bűnözőivel!Z. Kárpát Dániel sajtótájékoztatóján elmond- lalkozni, ha az állam teljesíti kötelességeit és Élénk sajtóvisszhangot váltott ki Volner János milliárd forintot, a Jobbik indokoltnak látná,ta, a hitelkárosultak helyzete nem tűr haloga- határozottan a károsult civilek mögé áll. frakcióvezető-helyettesnek Navracsics Tibor ha a büntetőeljárás által érintett fehérgallérostást, ugyanis elérkezett a kilakoltatási morató- Z. Kárpát Dániel hozzáfűzte, hogy a Jobbik számára feltett írásbeli kérdése, melyben a bűnözőket a szökés és elrejtőzés megakadályo-rium határideje. A politikus leszögezte, nincs követeli a kilakoltatások határidő nélküli magánnyugdíjpénztárak elszámoltatásával zása érdekében a nyomozóhatóságok előzetesérdemi megoldási javaslat a kormány részéről, felfüggesztését. Beszélt arról is, hogy a civil kapcsolatban érdeklődött. A miniszter vála- letartóztatásba helyeznék. A Jobbik nem akarjaa fenyegetettek köre pedig jóval szélesebb, mint szervezetek – így az Otthonvédő Tanács is – a szából kiderült, hogy az öt részletesen ellen- ismét azt látni, hogy a Fidesz-kormány lagyma-amennyit a kilakoltatási kvóta előír. A Jobbik parlamenten kívül, a Jobbik pedig azon belül őrzött magánnyugdíjpénztár közül hármat, tag, érdemi eredményekkel nem járó, jórészt po-képviselője szerint nem az a feladat, hogy a harcol az érdekekért egymás dolgába bele nem az Aegont, az AXA-t és az Erstét érintően litikai PR-akciókban kimerülő „elszámoltatási”kormány elfogadhatóvá tegye a kilakoltatást, avatkozva, de együtt dolgozva. A képviselő összesen kilenc tényállás miatt tettek feljelen- tevékenysége ismét azzal végződik, hogy a fele-mégis ezt sugallják a kvótával. nyomatékosította: az önkényes lakásfoglaló- tést ismeretlen tettes ellen, ebből nyolc hűtlen lősöket futni hagyják. A Jobbik olyan országotMint elmondta, a Jobbik egyedüliként folytat kon a Jobbik nem kíván segíteni, mert ők csak kezelés, egy pedig sikkasztás alapos gyanúja szeretne, ahol a törvények mindenkire egyfor-komoly tárgyalásokat a civil szféra képviselői- a szociális hálót használják ki bűnöző, élőskö- miatt történt. mán vonatkoznak, és ahol az igazságszolgáltatásvel, így az Otthonvédő Tanáccsal is. Úgy véli, dő módon. Mivel a miniszteri válaszból az is kiderül, hogy elrettentő erejű büntetésekkel sújtja a bűnözőketa civil jogvédőknek nem is kellene ezzel fog- a vélelmezett kár együttesen meghaladja az öt- – zárul a Jobbik alelnökének közleménye.2 3

×