Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobbik Hírlevél

838 views

Published on

Jobbik Hírlevél 2013. 7. szám

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél

  1. 1. Elég volt a románállami sovinizmusból!A Jobbik elfogadhatatlannak tartja, hogy Ro- ja számos magyarországi település kiállását JOBBIK hírlevél A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójamánia az elmúlt napokban ismét a soviniszta az ügyben. Az elmúlt héten számos hazai ön- 2013. 7. héthangulatkeltés eszközéhez nyúlt. Felháborí- kormányzat – sok esetben a Jobbik javaslatárató és súlyosan diszkriminatív a székely zászló – kitűzte a székely autonómia jelképét hiva-eltávolíttatása a székelyföldi önkormányzati talára. Szávay István nyomására pedig pénteképületekről. Szávay István, a párt országgyűlési óta az Országház épületén is lobog a székelyképviselője szerint az események során egyér- zászló!telműen megmutatkozott a magyar diplomáciaáltal eddig követett út teljes csődje. Míg ha- A Jobbik Izland példáját ajánlja a kormány figyelmébezánk diplomáciája minden ügyben e frázisokathangsúlyozza honfitársaink feltétlen védelmehelyett, addig Románia egy számára sérelmes-nek vélt ügyben azonnal a leghatározottabbeszközökhöz nyúl, amikor a nagykövet kiuta- A Jobbik felszólítja a kormányt, hogy kövesse külföldi befektetőket, elszámoltatták a bank-sításával fenyegetőzik – fogalmaz a politikus. Izland, illetve az izlandi kormány példáját és vezetőket és a rossz döntésekben érintett po-A radikális erős ugyanakkor örömtelinek tart- álljon az emberek pártjára a bankokkal szem- litikusokat. ben – jelentette ki Volner János a Jobbik alel- A Jobbik szerint ezt a „receptet” kellene a ma- nöke, frakcióvezető-helyettese. gyar kormánynak is képviselnie és a deviza- Emlékeztetett rá, hogy a pénzügyi válság ki- hitelesek oldalára kellene állnia, de ehelyett törésekor Izlandon államosították a három a Fidesz-kormány ugyanúgy kiszolgáltatja az legnagyobb helyi bankot, népszavazással embereket a bankok „kényére-kedvére”, aho- döntöttek arról, hogy nem kártalanítják a gyan azt az előző szocialista kormányok tették. Hetente az újságárusoknál Már digitálisan is: www.dimag.huImpresszum:Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/AKapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz EdinaIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! 1
  2. 2. Harmincszázalékos rezsicsökkentést Húzóágazatokkal lendíthetnénkés ÁFA-mérséklést vár el a Jobbik föl a haldokló magyar gazdaságotA Jobbik frakcióülésén részletesen megvitatta és a hiteltelenség is fellelhető – figyelmeztet a A tavalyi GDP-adatok a Fidesz-kormány gaz- kivetett terhekkel tudta csak betömködni.s támogatja a Fidesz–KDNP rezsicsökkentési nemzeti erő. daságpolitikájának totális bukását jelentik – A Jobbik szerint véget kell vetni az elmúlt hu-terveit, még akkor is, hogy ha saját maga sok- A Jobbik szerint velük szemben ők az egyetlen írta közleményében Volner János. A Jobbik szonhárom év megszorítást megszorításra hal-kal szélesebb körben valósítaná meg azt – áll párt, amelyet nem terhel felelősség a közmű- frakcióvezető-helyettese kiemeli: a negatív mozó gazdaságpolitikájának. Itt az ideje, hogyZ. Kárpát Dániel frakcióvezető-helyettes köz- cégek kiárusításáért, és a szolgáltatók drákói eredmény súlyát fokozza, hogy Matolcsyék a a magyar gazdaság fellendítésébe fektessük aleményében. A radikális párt politikusa örömét fogyasztóvédelmi ellenőrzése mellett a továb- tavalyi költségvetés tervezése során még 1,5 megtermelt javakat. A magyar államnak élel-fejezte ki, hogy a közműcégek által kiállított bi csökkentések alapfeltételeként azt kezelik, százalékos növekedéssel számoltak, az ezzel miszeriparba, gyógyturizmusba, vízgazdálko-számlák kapcsán beigazolódott: az árak a ko- hogy a stratégiai fontosságú közműcégek szemben „elért” 1,7 százalékos csökkenés dásba, ásványkincseink kitermelésébe, energe-rábbi, minden kormányzat felelősségét felvető magyar állami tulajdonba vagy felügyelet alá miatt keletkezett hiányt pedig az Orbán- tikai beruházásokba, infokommunikációba ésprivatizációs folyamat és az indokolatlan extra- kerüljenek. A lakossági terhek csökkentése te- kormány ezermilliárdos megszorítással, azaz otthonteremtésbe kell beruháznia, mely ágaza-profit felhalmozása miatt ilyen magasak. kintetében valódi eredményt és fontos irányt ÁFA-emeléssel, járulékemeléssel, fogyasztók- tok jövedelemtermelő képességük révén ismétAz MSZP pár napja még az „évszázad átve- jelentene az általános fogyasztási cikkek ÁFA- ra áthárított bankadóval, sárgacsekk-adóval, növekvő pályára állíthatnák a hazai gazdaságotrésének” nevezte a rezsicsökkentési terveket, tartalmának mérséklése, amelynek kapcsán a telefonadóval és más, a magyar emberekre – zárul a közlemény.most azonban rálicitált a kormányra, s terve- Jobbik több indítványt is tett az elmúlt hetek-iben, megnyilatkozásaiban a hozzá nem értés Többet kapna egy bevándorló, ben.Alkotmányosítaná mint egy devizásaz antikommunizmust a Jobbik A devizahiteles, akár kilakoltatási folyamat alatt álló magyar családok sem kapnak an�- Staudt azt mondta: a KIM arra hivatkozik, hogy az EU várja el a fokozott jogi segítséget – azon- nyi jogi segítséget a magyar államtól, mint ban a képviselő szerint ez nem igaz. Az Unió eb-Három lépésben alkotmányosítaná az anti- képviselő szerint lehetőség szerint cégvezetői amennyit az illegális bevándorlók kapnának ben a formában nem várja el a jogi képviseletet,kommunizmust a Jobbik. Feltárnák az ügy- pozíciót se töltsön be volt kommunista felelős egy módosító javaslat szerint – mondta Staudt ugyanis az lehetőséget biztosít a magyar Parla-nöklistákat, kitiltanák a volt kommunistákat vezető vagy vérbíró. Gábor, a Jobbik országgyűlési képviselője. mentnek arra, hogy például anyagi helyzetheza közéletből és megvonnák a luxusnyugdíja- Harmadik pontként a luxusnyugdíjak meg- A jogi segítségnyújtásról, valamint a harmadik kösse a támogatás feltételét – húzta alá, majdkat, ezeket pedig az Alaptörvénybe is beemel- vonásáról beszélt a képviselő. Novák Előd országbeli állampolgárok beutazásáról szóló hozzátette: az előterjesztés készítői valószínűlegné a radikális párt. emlékeztetett, 2010 júliusa óta van a Ház törvény módosításáról szóló általános vitát a nem tanulmányozták át elég körültekintően azNovák Előd szerint maga az ügynöklisták előtt egy javaslat erről, de – mint mondta – múlt héten tartották a Parlamentben. uniós irányelveket.feltárásának ügye az egyik legmegosztóbb sza- úgy tűnik, hogy a kormány a kihalásra ját- A Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Mikor várhatja a sokszázezer devizahiteles,vazás volt, viszont a Nemzeti Emlékezet Bi- szik, a javaslat napirendre vételét pedig so- (KIM) javaslata szerint az illegális bevándorló- végrehajtási vagy kilakoltatási eljárás előtt állózottságból sem lett semmi, gyakorlatilag egy rozatosan leszavazza. Továbbá – tette hozzá kat az uniós irányelveknek megfelelően jogilag magyar állampolgár, hogy hasonló helyzetbesóhivatal, ami tavaly júliusig, a határidőig sem – évente több milliárdot lehetne spórolni ez- támogatni kell akkor is, ha az idegenrendészet kerülhessen a saját hazájában, mint a kiutasítotttudott felállni. Novák Előd ezt is rögzítené az zel a lépéssel is. Nem kell félni a kommunista már kiutasította őket Magyarországról. Az új illegális bevándorlók? – tette fel a kérdést StaudtAlaptörvényben. veteránoktól, ahogy a Jobbik sem ijed meg, törvényjavaslat szerint teljes körűen, alanyi Gábor, aki szerint kettős mércét alkalmazna aA második pont a volt kommunista vezetők ezért harcol a valódi rendszerváltásért – szö- jogon, jövedelmi és vagyoni viszonyoktól füg- magyar állam abban az esetben, ha az illegálisés MSZMP KB tagok kitiltása a közéletből és gezte le Novák Előd. getlenül járna a bevándorlóknak a jogi segít- bevándorlóknak hamarabb adna jogi segítséget,a politikai életből – mondta Novák Előd. A ség. Méghozzá nem csak az alapeljárás, hanem mint a devizás magyaroknak. a felülvizsgálati eljárás idejére is.2 3

×