Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobbik Hírlevél

2,707 views

Published on

Jobbik Hírlevél 49. hét

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél

  1. 1. A sárga csillag helyett a sárgacsekkekkel kellene foglalkozni JOBBIK hírlevél AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZ A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójaA Jobbik szerint bár a kormánypártok és az – ha nem is azonos mértékben, de – mind 2012. 49. hétellenzéki pártok egy része „önmegjelölés- felelősek az emberek eladósodásáért.sel bohóckodik”, de az emberek többségétnem a sárga csillag, hanem a sárga csek-kek problémája érdekli, mert ez a valódi Vona Gáborgond ma Magyarországon – jelentette kiZ. Kárpát Dániel.Az ellenzéki politikus szerint a GyöngyösiMárton parlamenti felszólalását követőenmellkasukra sárga csillagot kitűző politi- a vasárnapikusok az „önmegjelölésekkel vállalhatatlanprovokációt valósítottak meg”, ezzel szem-ben inkább azzal kellene foglalkoznia a po- tüntetésről Sajnálattal vettük tudomásul, hogy az MSZPlitikának, hogy hogyan lehet kiszabadítani és a Fidesz a Hit Gyülekezetével közösen ép-az embereket „a sárga csekkek tengeréből”. pen Advent első vasárnapján ült fel a politikaiA politikus kiemelte: egy évvel ezelőtt har- hisztériakeltésnek a saját maga által gerjesz-madennyi eladósodott ember volt hazánk- tett hullámaira – áll Vona Gábor közlemé-ban. Egy év leforgása alatt továbbá 100 nyében. A pártelnök szerint ezzel mindenkimilliárd forinttal nőtt a gáz- és villanytar- számára nyilvánvalóvá vált, hogy nagykoa-tozások összege, mivel a szolgáltatók tisz- líciós egység jött létre a Jobbik megsemmi-tességtelen piaci magatartást folytatnak, az sítésére. Megjegyzi: a tüntetésen felszólalókáramlopásokból származó veszteségeiket a beszédeiből a gyűlölet és a magyarság valósrendben fizető fogyasztókon akarják behaj- problémáival kapcsolatos érzéketlenség su-tani. gárzott, valamint a Jobbik társadalmi támo- HETENTEZ. Kárpát Dániel emlékeztetett arra: gatottságának növekedése miatt érzett két- ségbeesés. Vona különösen súlyosnak tartjaa Horn-kormány évi 8 százalék esz- Mesterházy Attila szavait, aki a Jobbikotközarányos garantált profitot ígért aprivatizátoroknak. Az első Orbán-kor- az újságárusoknál eltakarítandó „vírusnak” nevezte, ezzel közel egymillió embert fenyegetett meg, felidézvemány csupán annyit tett, hogy 6 százalékra ezzel a Tanácsköztársaság és az ÁVH magyarcsökkentették a garantált profit mértékét. Már digitálisan is: emberek elleni sötét terrorját. A Jobbik aÚgy véli, hogy az elmúlt 22 év kormányai www.dimag.hu mesterségesen gerjesztett hazugságkampány közepette is a lényegről kíván beszélni és fenntartja eredeti javaslatait: az ország valósImpresszum:Kiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A problémája nem a sárga csillag, hanem a sár-Kapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.hu ga csekk és a magyar emberek rabszolgahely-Felelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina zete saját hazájukban – zárul a radikális erőIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! vezetőjének közleménye. 1
  2. 2. Suhajda Krisztiánnal bővül A Fidesznek köszönhetően folytatódika Jobbik-frakció a magyar családok elszegényedéseA Jobbik Országos Elnöksége döntött a sze- jában kiemelte, szakmai tudásával elsősorban Volner János frakcióvezető-helyettes sze- országnak szánt kohéziós pénzekből csupánmélyes okok miatt mandátumáról lemondott mezőgazdasági kérdésekben szeretné segíte- rint a költségvetési fő számok bizonyítják: a minden hetedik forint fordítható hazánk ver-Bödecs Barnabás képviselői helyéről. Az elnök- ni a párt munkáját, ahogy tanácsaival eddig kormány nem képes kezelni a válságot, foly- senyképességének fejlesztésére. Az EU tehát lát-ség egyhangúlag úgy döntött, Suhajda Kriszti- is tette. Borászként szoros kapcsolatban áll a tatódik a gazdaság leépülése, tovább szegé- hatóan nem érdekelt az erős magyar gazdaságánt, a párt Bács-Kiskun megyei elnökét kéri fel gazdákkal, jó rálátással bír a vidék és a mező- nyednek a magyar családok, zuhan az élet- megteremtésében – vonja le a következtetésta képviselői munkára, aki azt vállalja is. gazdaság problémáira, feladataira. színvonal. Volner.Suhajda Krisztián 36 éves, kétgyermekes csa- A radikális politikus emlékeztet: a kataszt- Magyarországnak olyan vezetésre van szük-ládfő, borász. A Jobbik 2003-as zászlóbontása rofális hazai szabályozás miatt az energetikai sége, mely a húzóágazatok, úgymint ipar,óta aktív tagja a pártnak. Jelenleg a Bács-Kis- szektor óriási profitot hoz a befektetőknek. mezőgazdaság, turizmus, kutatás-fejlesztéskun megyei közgyűlés tagja, azt a mandátumát Viszont a beruházások elmaradása miatt ha- megerősítését tűzi ki célul akár a gyarmattar-azonban átadja, mivel a Jobbikban tiltott az ef- zánk e téren növekvő importra szorul, azaz tók követeléseivel szemben is. A Jobbik e térenféle politikusi álláshalmozás, s a jövőben hon- nő Magyarország energiafüggősége, kiszol- vallja: tündérmesék helyett radikális változásatyai munkájára kíván összpontosítani. gáltatottsága. kell a gazdaságpolitikában is – szögezi le a köz-Az új képviselő a barikad.hu-nak adott interjú- Felháborítónak tartja azt is, hogy a Magyar- lemény.Tragikus a felsőoktatási Mi alapján választ a kormánykeretszám-csökkentés stratégiai partnereket?A Jobbik szerint nem csak a fiatalokra, de az A jobbikos képviselő felidézte Orbán Viktor Bertha Szilvia országgyűlési képviselő fel- külföldi vállalat egy több évtizedes múltú, kül-egész országra nézve tragikus döntés született 2008-as kijelentését, amely szerint kizárólag a hívta a figyelmet, hogy újabb nagy múltú, földön is keresett, valódi értéket előállító ma-– jelentette be Farkas Gergely, a párt ország- diákok tudásán és ambícióján kellene múlnia a egykori magyar gyár zárja be kapuit, a lőrinci gyar cégnél?gyűlési képviselője. A sosem látott mértékű felvételiknek, továbbá a hallgatók elhelyezke- Dunaferr, elbocsájtva közel háromszáz dol- A nemzeti párt képviselője leszögezte, a Fides�-állami keretszám-csökkentés gyakorlatilag a désük után öt és fél év alatt visszafizetik a rá- gozóját. A Gyulai Húskombináttal kapcso- szel ellentétben a Jobbik szerint nem lehet a célttandíj bevezetését jelenti, és ha Hoffmann Ró- juk fordított összeget, a tandíjmentesség tehát latban megjegyezte, ott is sok száz szakkép- egyszerűen csak a tőkének az országba csábítá-zsa államtitkár ezek után sem mond le, az az nem segély, hanem befektetés az állam részé- zett húsipari dolgozó munkahelye a tét. Az itt saként megfogalmazni, hanem annak ember-ő alkalmatlanságáról is tanúbizonyságot tesz – ről. A Jobbik továbbá arra hívja fel az MSZP-t, szélnek eresztett emberek vélhetően meg sem központú, nemzet- és országépítő hasznosulásajelentette ki a politikus. mutassanak önmérsékletet, hiszen 2007-ben állnak a határig, hiszen tőlünk nyugatabbra is elengedhetetlen. Ellenkező esetben hosszú-Farkas Gergely szerint nonszensz, hogy a pá- még ők akarták bevezetni a tandíjat. nem elbocsájtás, hanem anyagi megbecsülés távon Magyarország sokkal több kárát látja alyaválasztásra készülő, érettségiző diákoknak Farkas Gergely végül leszögezte, a Jobbik tisz- vár rájuk. külföldi befektetésnek, mint hasznát, hiszennéhány héttel a felvételi jelentkezés előtt kellett teletben tartja a HÖOK politikai függetlensé- A Jobbik nem érti, a kormány stratégiai azok csak az ország lerablására és kihasználá-mindezt megtudniuk. A brutális megszorítás gét, de minden segítséget meg fog adni, hogyújabb nagymértékű csökkentést fog eredmé- a bejelentett népszavazási kezdeményezés és partnereinek kiválasztásakor miért részesíti sára „szerződnek”. A Jobbik továbbra is sürgeti,nyezni a felsőoktatási jelentkezésekben, és to- tüntetés sikeres legyen. A Jobbik IT ezen kívül előnyben a multinacionális, jellemzően ös�- hogy a kormány a magyar vállalati szférában isvább gyorsítja a már eddig is drámai kivándor- számos eszközzel fog harcolni az intézkedés szeszerelést végeztető cégeket, miért ér többet nézzen körül, és építsen stratégiai partneri kap-lást. ellen. egy minimális hozzáadott értéket előállító csolatokat.2 3

×