Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Jobbik Hírlevél

699 views

Published on

Jobbik Hírlevél 38. hét

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Jobbik Hírlevél

  1. 1. A családi csődvédelem segítheta középosztályon JOBBIK hírlevél AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZA Jobbik már 2010 előtt is rendszeresen han- vagyunk. Abban bízunk, hogy újjáéleszthető ez A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójagoztatta, hogy ami jár a cégeknek, az járjon a a társadalmi réteg, vagy legalábbis lekapcsolható 2012. 38. hétcsaládoknak is. A parlamenti választások előtt a lélegeztetőgépről – zárta sajtótájékoztatóját Z.a kereszténydemokraták is nyitottnak bizonyul- Kárpát Dániel.tak a csődvédelem területéhez, ám a választásokután a KDNP-nek már érdemi reakcióra nemragadtatta magát – mondta Z. Kárpát Dániel.A Jobbik szakpolitikusa szerint a KDNP kon- Mátsikot mentegeticepciója ezer sebből vérzik, ráadásul a valóság-ba való átültetésre akkor lett volna esély, ha ezt a „rendszerváltás” ügyészségerögtön a kormányváltás után megvalósítják –tette hozzá Z. Kárpát. Az 1956-ot követő megtorlások után egyA Jobbik álláspontja szerint a helyi önkormány- újabb feketebetűs nap került a történelembe,zatnál vagy a bíróságon lehetne bejelenteni, hiszen a Jobbik, a Pofosz és Mansfeld Lász-hogy csődvédelmet kér a család. A melléren- ló feljelentését visszautasította az ügyészség,delt segítő – ellentétben a KDNP javaslatával melyben Mátsik György ellen éltek panasszal– segítene közvetíteni a bank és a család között, – közölte Szilágyi György, a Jobbik ország-segítene jogi gyakorlattal és ismérvekkel olyan gyűlési képviselője. A vérügyész az 1956-osúj megállapodást kötni, amely alapján a család forradalmat követően a fiatalkorú Mansfeldrendezheti az életét, másrészt a leginkább nap- Péterre halálbüntetést kért.rakész módon segít tájékozódni az aktuális át- Az elutasítás ténye is felháborító, de maga azképzési lehetőségekről, hogy a munkaerőpiaci indoklás vérlázító – hangsúlyozta a politikus.résekről tudomást szerezzenek. Az ügyészség azért utasította el a feljelentést,A Jobbik nem tud azzal a KDNP-s javaslattal mert az abban hivatkozott cselekmény nemsem azonosulni, amely megengedné, hogy a ki- bűncselekmény, az egykori ügyész az akkorrendelt segítő a pénzügyi szférából is érkezzen. hatályos törvények alapján kért halálbünte-A párt képviselője szerint ezzel olyan érdeküt- tést a forradalmárokra. A nemzeti képviselő HETENTEközések alakulhatnának ki, amelyek egy tisztes- közölte: ez az ügyészi állásfoglalás felmente-séges helyzetben megengedhetetlenek lennének. né azokat, akiket Nürnbergben perbe fogtak.A magáncsőd intézménye pont azon a rétegen Szilágyi György megjegyezte: a határozat ar-segítene, amely valaha a középosztályt erősítet-te, ma viszont a sárga csekkek tengerében ful- az újságárusoknál ról tanúskodik, hogy a Központi Nyomozó Főügyészségen máig az a szemlélet uralko-dokolnak. Át kellene gondolni, hogy vajon azárfolyamgát kiterjesztése a megfelelő megoldás, Már digitálisan is: dik, mely szerint a kommunista diktatúra jogtiprásaiért sem az akkori ügyészeket, semvagy pedig a közvetlen segítségnyújtás segít a www.dimag.hu az akkori bírákat nem terheli semmilyen fe- indoklást, akkor a legfőbb ügyésznek van-ecsaládoknak. Mi ezen utóbbi megoldás hívei lelősség. A honatya szerint ez a gyáva, felelős- felelőssége, és nem kellene-e Polt Péternek le- ségáthárító hozzáállás 23 évvel a rendszervál- mondania?” – tette fel a kérdést a politikus.Impresszum: tás után minden becsületesen gondolkodó, A Jobbik vonulásos tüntetéssel demonstrál azKiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A ép erkölcsi érzékkel bíró magyar ember szá- elszámoltatásért és a kommunista luxusnyug-Kapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.huFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina mára elfogadhatatlan. díjak megvonásáért Biszku Béla és MátsikIngyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! „Vajon amikor az ügyészség kiad egy ilyen György háza előtt szeptember 28-án. 1
  2. 2. Nagykoalícióban a korrupcióért Ilyet csak gyarmaton csinálnakBár az ellenzéki pártok hétfőn egységesen a Tisztelt Ház falain belüli vizsgálatot. A par- A Jobbik döbbenetesnek tartja, hogy a kor-Simicska–Nyerges-duó cégbirodalmának álla- lamenti vitában a kormánypártok képviselői mány a Nemzetközi Valutaalappal való megál-mi megrendeléseit vizsgáló bizottság felállítása előszeretettel hivatkoztak is a törvényre, amely lapodás utánra halasztja a költségvetési módo-mellett szavaztak, 2012 áprilisában a Fidesz, kizárja vizsgálóbizottság megalakítását olyan sításokról való parlamenti szavazást – jelentetteaz MSZP és az LMP közösen szavazta meg a ügyekben, amelyekre interpellációban is vá- ki Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezető-parlamenti vizsgálóbizottságok felállításának laszt kaphatnak a képviselők. helyettese. Rogán Antal fideszes frakcióvezető és Vargaellehetetlenítését. Gyüre kiemelte, hogy az említett törvénymó- Mihály hiteltárgyalásokért felelős tárca nélküliMinderről Gyüre Csaba jobbikos ország- dosítást a Jobbikon kívül minden parlamen- miniszter hétfőn jelentették be a szavazások el-gyűlési képviselő számolt be. Mint ismert, ti párt, így a Fidesz, a KNDP, az MSZP és halasztását, melyet azzal indokoltak, hogy ha aaz Országgyűlés hétfői ülésén – 93 igen és 2 az LMP is megszavazta, igaz Schiffer And- megállapodás miatt módosítani kell a 2013-as azért kezdte meg a költségvetés vitáját a nyáritartózkodás mellett – leszavazta a Simicska La- rás liberális képviselő utólag bocsánatot kért büdzsét, erre meglegyen a lehetőség. rendkívüli időszakban, hogy demonstrálja azjos és Nyerges Zsolt cégbirodalmának állami „tévedéséért”. A Jobbik álláspontja szerint a A Jobbik szerint az eset jól mutatja, hogy az IMF irányába: a sarokszámok lezárásával a kabi-megrendeléseit vizsgáló bizottság felállítását. nagykoalíció azért állt össze az igazság elken- elmúlt években Magyarország gazdaságpoli- net kész az IMF megszorításainak végrehajtásá-Érdekesség, hogy az igennel voksolók között dőzésére, mert az MSZP a 2002-2010 közötti, tikája teljes mértékben alárendelődött az IMF ra. A jobbikos képviselő leszögezte, egy szuverénhárom fideszes honatya is volt, köztük az álla- a Fidesz pedig a 2010 utáni korrupciógyanús diktátumainak, és a magyar Országgyűlés már kormánytól számára elfogadhatatlan, hogy egy nem önállóan gyakorolja költségvetési jogkö- külföldi pénzügyi szervezettől tegye függővémi földügyeletekkel kapcsolatos visszaélésékre ügyeit féltette a nyilvánosságtól. reit. Gyöngyösi úgy véli, a magyar kormány költségvetését.rávilágító Ángyán József.A jobbikos képviselő emlékeztetett, hogy míg Olimpia után: rongyrázás a MOB-nála korábbi alkotmány szinte bármilyen kérdés-ben lehetővé tette vizsgálóbizottság felállítását,az Országgyűlésről szóló törvény 2012. áprilisimódosítása már gyakorlatilag ellehetetleníti a Noha a Jobbik egyetért azzal a jutalmazá- biztosítva. Minden érv amellett szól tehát, hogy si rendszerrel, mellyel a kormány a londoni a MOB maradjon a Magyar Sport Házában. olimpián sikeresen szerepelt olimpikonokat, Szilágyi György mindenképp választ szeretneAz MSZP már tényleg soha nem lesz valamint edzőiket, segítőiket jutalmazza, nem ért egyet azzal az eljárással, amellyel a Magyar kapni arra a kérdésre is, hogy kik azok a MOB- alkalmazottak (nem sportolók, edzők, valaminta fiatalok pártja Olimpiai Bizottsághoz (MOB) utalják azokat segítői), akiket közpénzen kiutaztattak az olim- a jogköröket, melyek eddig a sportért felelős piára, noha semmilyen feladatuk nem volt a já- államtitkárságot illették meg – jelentette ki tékok idején? Arra is kíváncsi a képviselő, hogy aAz MSZP kiszivárgott kampánystratégiájából a Fidesz által akkoriban képmutató módon Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési kép- MOB alkalmazottainak és tisztségviselőinek ad-kiderül, hogy a pártnak nincsen semmilyen el- megakadályozott, most bevezetett tandíj eről- viselője. Ugyanis az utóbbi időben a MOB tak-e, illetve kívánnak-e adni jutalmat? A nem-képzelése a fiatalokat érintő legfontosabb kér- tetése, az otthonhoz jutás megnehezítése stb. működését szinte kizárólag botrányok jelle- zeti radikális képviselő az adóforintokat érintődésekről, őket csupán egy manipulálható vá- mind-mind hozzájárultak a mélyrepüléshez. mezték. kérdések megválaszolása érdekében írásbeli kér-lasztói rétegnek tartja, amelyet az urnához kell A képviselő kijelentette, a Jobbik a nemzet Mint ismert, a MOB el kíván költözni a Ma- dést intézett Balog Zoltán nemzeti erőforrásokcsalogatni – szögezte le közleményében Farkas jövője érdekében kiemelten foglalkozik a fi- gyar Sport Házából és egy budai luxus iro- miniszteréhez.Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője. Ki atalok helyzetével. Határozott és világos el- daházban folytatná tevékenységét. Szilágyikell ábrándítanunk a lánglelkű Ságvári eszmei képzeléseik vannak az oktatást érintő súlyos György kiemelte: a MOB köztestület, főlegörököseit: a magyar fiatalok egyre kevésbé dől- kérdések megoldásáról, a pályakezdő fiatalok közpénzből gazdálkodik. A Magyar Sportnek be ócska propagandatrükköknek – tette elhelyezkedési esélyeinek növeléséről, az ott- Házát 2,5 milliárd forintból építettek föl, éshozzá a politikus. honteremtésben nyújtandó hathatós állami jelenleg is 6-700 millió forint van hátra a lí-Az ifjú honatya emlékeztet, a posztkommu- segítségről. Céljuk az, hogy a magyar fiatalok zingkonstrukcióból. A MOB és az egyes sport-nisták szavazótáborában mindig is a legala- a saját hazájukban legyenek képesek megte- ági szakszövetségek így egy helyen, a Magyarcsonyabb volt a fiatalok aránya, a gyermekes remteni boldogulásuk anyagi és szellemi fel- Sport Házában helyezkedhettek el hatéko-családok szociális juttatásainak megnyirbálása, tételeit – zárul Farkas Gergely közleménye. nyabb együttműködést és kommunikációt2 3

×