Jobbik Hírlevél

1,426 views

Published on

Jobbik Hírlevél 33. hét

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,426
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1,126
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Jobbik Hírlevél

  1. 1. A Jobbik elszámoltatná az olajügyespolitikusbűnözőket JOBBIK hírlevélVolner János kifejtette, a ’90-es évek olajmaf- fel fogja oldani az olajügyek több évtizedes tit- AZ IGAZSÁG SZABADDÁ TESZfia-botrányai által érintett szervezett bűnözői kosítását, és végre fogja hajtani az elszámolta- A Jobbik Magyarországért Mozgalom parlamenti beszámolójacsoportok olyan személyi és üzleti összefonódá- tást. „A visszamenőleges hatályú jogalkotást ki 2012. 33. hétsokkal dolgoztak, amelyek az MSZP legfelsőbb fogjuk terjeszteni a kiemelt gazdasági bűncse-köreihez vezetnek. A jobbikos képviselő hozzá- lekményekre” – jelentette ki.tette, azok a szocialista politikusok, akik ezekkela bűnözői csoportokkal tartottak kapcsolatot,ma is a parlamentben ülnek.„A rendelkezésre álló információk alapján azolajügyekhez köthető bűncselekményeket a A keleti nyitás a magyarság számáraHorn-kormány tudatosan, saját kormányzatiszerepét felhasználva, titkosszolgálati háttérrel nemzeti érdeksegítette, ebből kifolyólag a magyar nemzetettöbb ezermilliárd forintos kár érte” – emlékez-tetett Volner. Véleménye szerint a hatóságoknaklátható módon akkor kezdett meggyűlni a bajaezekkel a „vállalkozásokkal”, amikor azok meg-próbálták tisztára mosni olajbizniszben össze-harácsolt vagyonukat. Mivel ez főleg az éjszakaiélet kulcspozícióit érintette, a konkurenciaharcelkerülhetetlen volt.A barikad.hu kérdésére, hogy Portik Tamás le-kapcsolása összefüggésben állhat-e VizoviczkiLászló levadászásával, Volner János igennel vá-laszolt. „A magyar drogpiac egy jelentős átren- A keleti nyitás nemzeti érdek a magyarság szá- Gyöngyösi Márton szerint a Kurultáj egyik leg-dezésen megy keresztül: az olajszőkítésből szár- mára – mondta Gyöngyösi Márton, a Jobbik fontosabb üzenete, hogy nem vagyunk elszigeteltmazó milliárdok újrafelosztása jelenleg zajlik, a frakcióvezető-helyettese, az Országgyűlés Kül- nép. Észre kell vennünk azokat a turáni-szkíta»lefejezések« csupán előfutárai ennek az átrende- ügyi bizottságának alelnöke a Kurultáj helyszí- nemzetközösséghez tartozó társainkat, akik test-ződésnek” – fogalmazott a politikus. nén. vérként tekintenek ránk – mondta a Jobbik frak- HETENTEA jobbikos képviselő szerint hiába volt kormány- Gyöngyösi Márton szerint az idén is tömegeket cióvezető-helyettese.váltás, e téren sem történt semmilyen változás, vonzó rendezvény bizonyítja, hogy „a magya- A politikus utalt arra is: üdvözlik, hogy a kor-csak a kis halak kerültek rács mögé. Volner azt rokat jobban érdeklik valós ősi gyökereik, mint mány „legalább a retorika szintjén” hangsúlyozzaígéri, hogy a Jobbik kormányra kerülése esetén az újságárusoknál a ködös finnugrizmus”. A Kurultáj olyan ese- mény, amely a magyarságnak segít visszatalálni a keleti nyitás fontosságát, amely a magyarság szá- mára nemzeti érdek. A Jobbik azonban elkötele- eredetéhez – fogalmazott, hozzátéve, hogy a zett, hogy minél több konkrét lépést is megtegyen Már digitálisan is: politikusok dolga az itt tapasztalható közösség- Magyarország ezen az úton. tudatot a diplomáciában is érvényre juttatni. Novák Előd, a párt alelnöke elmondta: mindezek www.dimag.hu A frakcióvezető-helyettes elmondta: a magyar szellemében szeretnék elérni, hogy a kormány ál- emberek Magyarország államisága és a nemzet lami támogatást biztosítson egy a magyarság va- eredete miatti kötődéseik következtében sajátos lós gyökereit kutató őstörténeti intézet létrehozá-Impresszum: módon európai és keleti identitástudattal egy- sához, illetve működéséhez, valamint a finnugorKiadja: Jobbik Magyarországért Mozgalom, 1113 Budapest, Villányi út 20/A aránt rendelkeznek. Újra meg kell teremteni helyett egy turáni világtalálkozó szervezéséhez.Kapcsolat: 06 70 379 9701, jobbik@jobbik.hu, www.jobbik.hu azonban e kettő egészséges arányát, miután az Ugyancsak szeretnék elérni, hogy költségvetésiFelelős szerkesztő: Pál Gábor, szerkesztő: Dobos Zoltán, művészeti vezető: Laboncz Edina elmúlt 150 évben hangsúlyozottan eltolódott forrásból történelmi akciófilmek is készüljenek.Ingyenes kiadvány, kereskedelmi forgalomba nem hozható! az identitáskeresés a nyugati irányba. 1
  2. 2. Hamis vád miatt feljelentette Efraim A Jobbik ellenzi az állam kivonulásátZuroffot a Jobbik a felsőoktatásbólA jeruzsálemi Simon Wiesenthal Központ igaz- dott Kassán, ráadásul akkori beosztása miatt Dúró Dóra szerint álságos Orbán Viktornak azok a munkaerőpiac igényeinek is megfelelje-gatójának öt évig terjedő szabadságvesztéssel nem is tudta volna befolyásolni a háromszáz az a kijelentése, hogy a tandíjat ellenzi, miköz- nek, de ne zárják el a felemelkedés lehetőségét azbüntethető hamis vádja miatt a Jobbik felje- hontalan zsidó deportálását. ben kormányra kerülve egyik legjelentősebb alsó középosztály tehetségei elől.lentést tett, miután az ügyészség Efraim Zuroff Bár hamis vád bűntette miatt az ügyészség intézkedésük volt az ellenzékiként még eluta- A Jobbik Magyarországért Mozgalom szerint azfeljelentésével szemben kimondta: kizárt, hogy hivatalból is eljárást indíthatott volna, en- sított térítés bevezetése, amivel a tehetségesek államnak biztosítania kell azt, hogy a pályakez-Csatáry László 1941-ben részt vett volna a de- nek hiányában Novák Előd, a Jobbik alelnö- helyett a tehetősek jártak jól. A Jobbik szerint dők ne tartozással, hitellel a nyakukban kezd-portálásokban. A 97 évesen őrizetbe vett, majd ke Hegedűs Lorántné és Gaudi-Nagy Tamás az állami finanszírozás elengedhetetlen ahhoz, jék meg életüket, és húszas éveikben keresettházi őrizetbe helyezett egykori rendőr százados képviselőtársával, valamint Porubszky István hogy a szegényebb rétegek gyerekeinek esélye fizetésüket otthonteremtésre és családalapításrameghurcolása mögött ugyanaz a Zuroff áll, aki ’56-os hőssel és ifj. Hegedűs Loránt református legyen a felemelkedésre, és ehhez ne kelljen el- fordíthassák hiteltörlesztések helyett – zárul akorábban nyíltan hirdette: büszke rá, hogy a ha- lelkésszel tett feljelentést. A Jobbiknak nincs adósítaniuk magukat. nemzeti párt közleménye.lálba kergette Képíró Sándor csendőr századost, kétsége, hogy Efraim Zuroff a holokausztipar A kormány nem hajlandó szembenézni azzalakit 2011-ben fel is mentett a Fővárosi Bíróság a fenntartása, saját intézménye szükségességének a ténnyel, hogy a kivándorlási kedv az elmúltkoncepciós vád alól. bizonyítása érdekében koncepciós vádakat fo- húsz évben sosem volt ilyen magas, és csak át-Csatáry Lászlót a hírek szerint kétszer jelentette galmaz meg, ártatlanok meghurcolásától sem meneti tapasztalatszerzésről beszélnek, miköz-fel Efraim Zuroff: először az 1944-es, majd az visszariadva. ben fiataljaink hosszú távú vagy akár végleges1941-es deportálások miatt. Elrendelték a nyo- letelepedést terveznek külföldön – áll a Jobbikmozást, majd a Budapesti Nyomozó Ügyészség szóvivőjének közleményében. A Jobbik államigyanúsítottként hallgatta ki Csatáryt, s elren- bérlakás-építési programmal segítené a fiata-delték házi őrizetbe vételét. Most azonban ki- lok hazai lakáshoz jutását. Emellett úgy állapí-mondták: a kirendelt szaktanácsadó szerint do- taná meg a felsőoktatási keretszámokat, hogykumentumok bizonyítják, hogy Csatáry Lászlóaz 1941-es deportálások idején nem tartózko- Összebútorozott a Fidesz és az MSZPKülföldi buszokkal fojtják meg bútor- és gépkocsibeszerzési stopot hirdetett, aa magyar ipart valóságban erről szó sincs: az idén csak Matolcsy minisztériumának háza táján 350 millió forintot költöttek új irodai bútorokra.A Jobbik következetes álláspontja továbbra is ilyen értelemben viszont egy műszaki előkészí- A jobbikos politikus emlékeztetett, hogy a tava-az, hogy a BKK buszkiszervezése elhibázott, tő programon átesett, felállt járműgyártó ka- lyi évben a kormány hétmilliárd forintos szerző-kockázatos és káros hatással lesz a magyar mun- pacitás esik ki. A Kravtex nevű magyar cég há- dést kötött személygépkocsi-beszerzésre, ennekkavállalókra – mondta el Bödecs Barnabás, a romszáz darabos élő kapacitással rendelkezik, keretében 97 Skoda SuperB autóval gazdagodottJobbik országgyűlési képviselője. ráadásul 135 darab legyártott autóbusza van, a kabinet gépparkja. Staudt megjegyezte, hogyA politikus szerint a szerződés kockázatos, rá- amiből már 15 Budapest-specifikációjú jármű. ebből az összegből egész Pest megyét meg lehet-adásul mindössze három pályázó indult el, eb- Ezt a gyárat a kormány és a főváros gyakor- Miközben a lakosságot egymás után sújtják az ne menteni.ből kettő vagy tőkehiányos, vagy kétes hátterű latilag csődbe viszi azzal, hogy egyrészt a Vo- újabb és újabb megszorító csomagok, a Fidesz- A Jobbik felszólítja a kormányzatot, hogy fejez-vállalkozás, így teljességgel érthetetlen, miért lán-specifikációjú buszokat már egy éve nem kormány (szocialista elődeik nyomán) több zék be a hazudozást és állítsák le az ilyen irányúlennének alkalmasabb szolgáltatók a BKV-nál. veszi át, nem tenderezteti meg, másrészt a BKK milliárd forintot költ luxusautókra és új irodai beszerzéseket. Staudt szerint nem várható el azNagy kérdés, milyen verseny az, ahol egyetlen pedig kifejezetten külföldi buszokra paramé- bútorokra – hívta fel a figyelmet Staudt Gábor emberektől, hogy elfogadják a Széll Kálmán tervtőkeerős és hiteles pályázó van – véli a politikus. terezte az új buszokról szóló tenderét. Ez már jobbikos országgyűlési képviselő. megszorításait, ha közben azt látják, hogy a gaz-Bödecs szerint a magyar buszgyártók felkészül- önmagában – csak egyetlen gyártónál – 300 A képviselő szerint a kormány szavahihetősé- dagok kormánya ugyanúgy szórja a pénzt, minttek arra, hogy magyar munkaerőt foglalkoztat- munkahely elvesztésével járhat. gét is bemutatja, hogy bár Orbán Viktor 2010. a közpénzeket szintén luxusra fecsérlő Gyur-va Budapestet és a vidéket ellássák járművel, júniusi 29 pontos akciótervében teljes telefon-, csány-kabinet.2 3

×