HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYAZ. KÁRPÁT DÁNIELA legfontosabb a hitelek felvételkori ár...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusBELFÖLD2Az alsót...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június BELFÖLD 3Januá...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusBELFÖLD4A Magyar...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december BELFÖLD 5HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusVeszé...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberemelné. A Jobbik képviselője elmondta, VolnerJános képviselőtársával...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június 7BELFÖLDHáború...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusINTERJÚ8– Hány m...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június 9Illetékmentes...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-június10Őrületes kultú...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december 11HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusGerendás Pét...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberLeblanc GyőzőTóth ÉvaHAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-jú...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június PUBLICISZTIKA ...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusMOZAIK14Kiadó: J...
HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december SPORT 15HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusÖtkari...
HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-június16Az ár- és belv...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hazai Pálya

2,077 views

Published on

Hazai Pálya 2013. 2. szám

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hazai Pálya

 1. 1. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYAZ. KÁRPÁT DÁNIELA legfontosabb a hitelek felvételkori árfolyamontörténő forintosítása, de szükség van magyar tulajdonúbankokra, erős takarékszövetkezetekre.Ingyenes nyelvvizsgát!Magyarország legdinamikusabban fejlődő ifjúságiszervezete, a Jobbik Ifjúsági Tagozat azt kezdemé-nyezi, hogy az állam vállalja át az emberektől azelső középfokú nyelvvizsga anyagi költségeit.Teljes illetékmentességet és soronkívüliséget,kilakoltatási moratóriumot és kártérítést iskövetelünk a pénzintézetek által félreveze-tett devizahiteles adósoknak – mondta aHazai Pályának adott interjújában Z. KárpátDániel, a Jobbik parlamenti frakcióvezető-helyettese.Ingyenes közéleti lapKlasszikus operettet!Leblanc Győző és Tóth Évaoperetténekesek szerint úgy kellszínpadra vinni az operettet, ahogyazt Lehár és Kacsóh annak idejénmegírták. A művészek elutasítjákJános vitéz Alföldi-féle, miniszok-nyás Iluskáját.Kik pénzelik Bajnaiékat?Egy amerikai szervezet mellettmegdöbbentő módon az OTP ésa részben állami tulajdonú MOL istámogatta a média által erőteljesenreflektorfényben tartott, a Hajdu-Bét-botrány óta libatolvajnak isgúnyolt, megszorításairól elhíresültBajnai Gordon Haza és Haladás Ala-pítványát.Van jövője a birkózásnak?Lekerülhet az olimpia programjáróla birkózás. A nagy vihart kavart dön-tésről és a sportág jövőjéről LőrinczTamás olimpiai ezüstérmes, kétszeresEurópa-bajnok birkózóval beszélget-tünk, aki 2016-ban Rióban az arany-éremért szeretne küzdeni.8.14.Mogács DánielSzínművészet ésstand-up humorCélkeresztbena Kárpátia11.15.12.6.SZÍVÁSAZ ORSZÁGNAKDohánya FidesznekIII. évfolyam 2. szám 2013. május-június12.3.A dohányzás haláltokozhat és súlyosangazdagítja a Fideszholdudvarát
 2. 2. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusBELFÖLD2Az alsótestén meztelen Király Tamásnyakára egy selyemsál volt tekerve.Pár nappal később az Ózd melletti Far-kaslyukon elfogtak egy cigány hajlék-talant, aki beismerte, ő fojtotta meg adivattervezőt. A büntetett előéletű férfivallomásában kábítószer-függőségéreés szellemi fogyatékosságára is hivat-kozott. A Blikk szerint skizofrénnekvallotta magát a nyomozók előtt, vala-mint beismerte, mindennap drogozott.A térfigyelő kamerák felvételei alapjánKirályésacigányférfiegyüttmentekfelAz Egyesült Államokban Punxsutawney Phil, a világ leghíresebbidőjósmormotájaatélhosszmegjóslója.Idénkoraitavasztjósolt,azonban az északnyugati térségbe, köztük Ohioba is hideg, sze-lesidőérkezett.Azamerikaiakamormotáthibáztatták,egyohióiügyész pedig hivatalosan is vádat emelt Phil ellen, és azzal vá-dolta a mormotát, hogy szándékosan vezette félre az embereket.A Punxsutawney klub elnöke azonban közölte, az állatnak vanügyvédje,ésnemfogjákengedniPhilkiadatását.Amerika az őrült perek hazája. Egy nő például 150 ezer dollárraperelte be annak a vakvezető kutyának az iskoláját, amelynekgazdája az utcán az ő lábára lépett. Két szörfös azért ment bí-róság elé, mert az egyik azt állította, a másik ellopta a hullámát.A bíróság azonban nem tudta meghatározni a hullám pénzbeliértékét.Egyamerikaipolitikus pedig – azamerikai jogrendabszurditására rá-világítandó – Istentperelte be, aki sze-rinte felelős a terror-veszélyért, a termé-szetikatasztrófákért,félelmet gerjeszt ésmár emberek millió-inakhalálátokozta.MormotabűnözésHajléktalancigánybűnöző öltemeg a divattervezőtKirály Tamás divattervezőt április elején holtantalálták otthonában, később pedig kiderült,egy cigány hajléktalan ölte meg feltételezésekszerint különös szexuális játék közben.A Megasztáregykoriversenyzőjedrogügybekeveredett,amibengyanúsítottkéntis kihallgattaa rendőrség.a divattervező VIII. kerületi lakásá-ba, ahol a gyilkosság történt. A férfiprostituáltként dolgozó hajléktalanazt vallotta, nem ölési szándékkalment fel Királyhoz. A Blikk szerint tet-ténekindítékárólannyitmondott,hogyamikor az intim együttlét elkezdődöttközöttük, a divatguru olyat kért tőle,amireőnemvolthajlandó.Király Tamás, aki egy „harmadik nemképviselőjének” tartotta magát, színészek-kel, írókkal, énekesekkel és politikusokkal isbarátkozottaBorsszerint.KözösségioldalánA rendőrség egy lebuktatott drogban-da ügyeit vizsgálva jutott el a cigányszármazású Gáspár Lacihoz, akit elő-ször tanúként hallgattak ki, azonbana drogtesztje pozitív lett, így ezt köve-tően már gyanúsítottként szerepelt azügyben.A Blikk úgy értesült, hogy a rendőrökEgyetemi előadást tartott az immáronbörtönviselt színész, amikor a hall-gatók a balesetéről kezdték faggatni.Stohl elmondta, nem az első eset volt,hogy ittasan ült autóba. „Két év múl-va visszakapom a jogosítványomat,de nincs arra biztosíték, hogy sohatöbbet nem követem el ezt a hibát.Hiszen azon az estén is önző voltam, éscsak arra gondoltam, hogy jól akarommagam érezni” – vallott őszintén a di-ákoknakBuci.Stohlbeismerésealapjánvalószínűleg nem az ittas vezetéstőlvaló elrettentés volt az előadás célja.DrogügybengyanúsítottGáspár LaciStohl dönt:iszik és vezet?Bepereltek egy mormotát az USA-ban, amiért azállat tévesen jósolta meg az időjárást. De nem ezaz első és egyetlen furcsa per Amerikában.február elején vonultak ki egy gödöllőiházhoz, ahol rendszeresen megfor-dultak kábítószer-fogyasztók, ugyanisitt éltek a dílerek. A lap információiszerint a drogterjesztők nem csak aHajógyári-sziget szórakozóhelyein ad-tak el kábítószert, hanem iskolák előtt,gyerekeknek is árulták a partidrogokat.A terjesztőket elfogták, Gáspár nevepedig az elfogott gyanúsítottak te-lefonos híváslistájának elemzésekapcsán merült fel, ugyanis a Blikkforrása szerint heti több alkalommalis beszéltek egymással. A megasztá-ros tagadta, hogy a banda kuncsaftjalett volna, a Blikk szerint csak annyitismert el, hogy korábban fogyasztotttudatmódosítókat. A lap megkérdez-te a cigány énekest, mit szólna ahhoz,haazőgyermekeinekkínálnánakdro-got, Gáspár azonban ennyivel intézteel a választ: „Ebben az ügyben nemszeretnék többet nyilatkozni. Renge-tegen keverednek ilyesmibe, de őkmégsem kerülnek be az újságba.”olyan balliberális isme-rősei voltak, mint Demsz-ky Gábor, Lévai Katalin ésFodor Gábor. Utóbbi a Borsnakazt mondta, barátság nem voltköztük, csak kölcsönös szimpátia.Fodor szerint rendkívüli ember volt adivattervező.Isten nem jogalanyNem Amerika az egyetlen ország,ahol beperelték Istent. Pár hónap-pal az amerikai politikus előtt egygyilkosságért elítélt temesvári rabperelte be a Mindenhatót többekközött „szédelgés, bizalommalvaló visszaélés, korrupció és be-folyással való visszaélés” miatt. Abíróság ezzel az indoklással utasí-tottaelakérelmet:„Istennemjog-alany, és nem ismeretes a címe.”
 3. 3. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június BELFÖLD 3Január óta Lázár János, Rogán Antal és a Fi-desz jó pár prominense road show-zta végig amédiát azzal, hogy a kormány intézkedéseinekköszönhetően egységesen tíz százalékkal csök-kent a földgáz, az elektromos áram és a távfűtéshatósági ára. Az erről szóló jogszabály tavaly évLassan mondjuk:lesz még gázárcsökkentés!Az év eleji rezsicsökkentést a Fidesz hatalmas sikerként kívánja beállítani,ám tény: a privatizációs szerződések felülvizsgálatával és tételes elszámol-tatással ennél jóval több pénz maradhatna a magyar családoknál. Errőlelsőként a Jobbik mert beszélni, a többi politikai erő pedig nehezen tartja alépést velük.Egy hazai bank és egy részben állami tulajdonú multicég is támogatta amédia által erőteljesen reflektorfényben tartott, a Hajdu-Bét-botrány ótalibatolvajnak is gúnyolt, megszorításairól elhíresült Bajnai Gordon Hazaés Haladás Alapítványát. Fülkeforradalom ide vagy oda, az Orbán-kormányregnálása alatt 2011-ben és 2012-ben tízmilliókkal pumpálta a MOL és az OTP aválasztásokon az MSZP-vel közös jelölteket állító exkormányfő alapítványát.Bajnai Gordon volt miniszterelnök azzala céllal lépett vissza a politikai porond-ra, hogy leváltsa az „Orbán-rezsimet”,és összefogja a – megfogalmazása sze-rint–„szélesközepet”,valójábanaz(ál)baloldaliakat, liberálisokat. Új erőkéntpróbáltak feltűnni, de mára lehullott alepel. Sorra a korábban hatalmon lévő,hazánkat tönkretevő „rendszerváltó eli-tet” keresi meg összefogási szándékávalaz általa vezetett Együtt 2014 választóimozgalom, amelynek háttérszerve aHazaésHaladásAlapítvány.Az Együtt 2014 az első nagy pofontaz LMP-től kapta. Az együttműködésikísérlet vége pártszakadás lett, és csu-pán fél évvel később foghatott össze avele szimpatizáló korábbi LMP-sek egyrészével.Az MSZP-vel már megállapodtak azEgyütt2014mozgalomképviselői,közösegyéni jelölteket indítanak a jövőre ese-dékes parlamenti választáson. Bár ko-rábbanaszegfűsvezetőknemsürgettékaz összefogásról szóló tárgyalásokat,mertarraszámítottak,hogyazidőelőrehaladtával a közvélemény-kutatások-ban az MSZP pozíciója javulni fog, ezvégül nem így történt. A szocialistákleszerepeltek az időközi önkormányzativégén jelent meg a Magyar Közlönyben, melyután számos panasz érkezett: a megígért mínusztíz százalék nem is annyi. A Fidesz munkacsopor-tot is létrehozott, akik ellenőrzik, a szolgáltatókvalóban érvényesítik-e a csökkentést – mindeztnem a fogyasztóvédelmen, hanem a FideszenLehullt a lepel:állami cégek és külföldiszervezetek is pénzelik Bajnaiékatbelül! Ilyen árkommandóval utoljára GyurcsányFerenc fenyegetett, amikor a szocialisták a 2006-os kampány során ideiglenesen csökkentették azÁFA-t,hogykésőbbújramegemelhessék.A rezsicsökkentés sikerét immár óriásplakátokraírva is olvashatjuk, ám az már nincs feltüntetve,hogy az elmúlt években ennek többszörösévelemelkedtekaháztartásienergiadíjai.A Jobbik szerint a tízszázalékos csökkentés jóirány, ugyanakkor nem szabad ennyinél meg-állni. Z. Kárpát Dániel frakcióvezető-helyettesszerint a rezsiszámla jelentős részét kitevő rend-szerhasználati és egyéb díjakat is csökkentenilehetne. A kilencvenes években megkötött pri-vatizációs szerződések felülvizsgálata és tételeselszámoltatásrévénpedigegyharmincszázalékosárcsökkentésiselérhetőanemzetipártszerint.A radikálisok szakmailag megalapozott kiállásavalóságoslavinátindítottel.AzMSZPdifferenciál-tan csökkentene, Rogán Antal fideszes frakcióve-MegbundázottprivatizációFőleg a Horn-kormány alatt kerültekkülföldi kézbe a hazai közműszolgál-tatók, akik azóta busás hasznot köny-velhettek el. A privatizációs szerződé-sekben ugyanis előre rögzítették: az újtulajdonos 8 százalékos eszközarányosnyereségre jogosult. Magyarul akárveszteséges működés esetén is úgy kel-lett meghatározni a fogyasztókra kiróttárat,hogyakülfölditulajdonosaluxus-profitotbezsebelhesse.Rezsicsökkentés kirúgások árán?Akormányrezsicsökkentésiakciójáraválaszulegyesközműszolgáltatócégeklétszámleépítésthelyeztekkilátásba,ígykívánjákmegspórolniakiesőluxusprofitjukat–hívjafelafigyel-metBerthaSzilvia,aJobbikmunkaügyiszakpolitikusa.Azországgyűlésiképviselőfokozottmunkaügyi,munkavédelmi,valamintfogyasztóvédelmiellenőrzésekkelgarantálná,hogyarezsicsökkentéstaszolgáltatókneamunkavállalókon,hanemextraprofitjukonspóroljákmeg.választásokon,jelöltjeikudarcotvallot-tak, egyes településeken még az Együtt2014 jelöltje is megelőzte a szocialistaaspiránst, a Jobbik pedig többszörtönkreverte az MSZP-t. Bajnai Gordonsem kímélte az Mesterházyékat, hi-szen korábban úgy vélekedett, hogy aszocialista pártnak nincs elég hitele ésszakértelme.A magyar népet súlyos megszorítások-kal sanyargató, a külföldi multicégekés bankok emberének tartott Bajnaialapítványa, a Haza és Haladás nem-rég hozta nyilvánosságra gazdaságiadatait: ebből nem meglepő módonkiderült, hogy az amerikai DemokrataPárthoz közel álló Center for AmericanProgress 2011-ben 209 ezer, míg 2012-ben majd 229 ezer dollárral támogattaa leendő Bajnai-párt viperafészkét. Ameglepetést azonban az okozta, hogya Csányi Sándor MLSZ-elnök – OrbánViktor kormányfő közeli ismerőse – ál-tal igazgatott OTP Bank és a részbenállami tulajdonú MOL vállalat is bőke-zűen támogatta az előző két évben azalapítványt, az előbbi 40, az utóbbi 25millióforinttal.EzekszerintaFideszérá-jában állami és az államhoz közel állócégek az ellenséget is pénzelik. Mégiszető pedig közölte, hogy a nyártól más közüzemiszolgáltatásokért is kevesebbet kell fizetni. Nemsokkal később Lázár János, a Miniszterelnökségetvezető fideszes államtitkár gondolta úgy, hogy aJobbik nyomdokain haladva a közüzemi díjak 30százalékoscsökkenésétszorgalmazza.igaz lehet az az elmélet, amely szerintahazai„rendszerváltó”elitnek–legyenazáljobboldalivagyálbaloldali–aleg-kisebbmértékbensemérdekearadikálisváltozás, a valóságban egymással szö-vetkeznek a színfalak mögött, egymástakarják váltogatni a hatalomban közösbűneikleplezésevégettis.A Jobbik 30 százalékot szorgalmaz
 4. 4. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusBELFÖLD4A Magyarországról történt tulajdonosijövedelem kiáramlása az EU-hoz valócsatlakozási folyamatunk kezdete óta37 019 milliárd forintot tett ki, amelyösszegigencsakmeghaladjaahazánk-nak folyósított és az unió elképesztőerényeként hirdetett támogatásokmértékét. Magyarország az EU nélkülnem lenne ugyanaz – ezzel a szlo-gennel és Az én Európám címszó alattindított kampányt az unió a magyarRáfizetésaz UnióEU-tagságunk számokbanA „mi lenne velünk az EU nélkül?” mesét konkrét számokkal tudjuk megkérdőjelezni,majd pedig kimondani, hogy az unió nem más, mint ráfizetés. A kiáramló jövedelmeknagysága ugyanis jócskán meghaladja a hazánknak folyósított támogatások mértékét.kormánnyal karöltve az integrációsjócselekedetek népszerűsítésére. A 36millió forintból kivitelezett tájékoztatóhadjárat nem véletlenül most kerül amagyar társadalom horizontja elé, hi-szen sorra dőlnek be az európai orszá-gok, így Olaszország, Spanyolországés Görögország után most Ciprus ésPortugália is az unió vágódeszkájárakerült.Ugyancsak nem a mindenek felett állóEurópai Egyesült Államok szelleméterősíti, hogy a britek után a hollandokis népszavazást tartanának az unióstagság kérdésében. Az állampolgárokegyrenagyobbmértékűelégedetlensé-génkívülalegújabbstatisztikaiadatoksem egy virágzó unióról mutatnak ró-zsás képet, miután kiderült, tragikusmunkanélküliségispirálbanszenvedazEU. Az Eurostat becslése szerint az EU-ban 23 millióra tehető az állástalanok„2006-ban,GyurcsányFerencregnálá-saidejénegyizraelirepülőgéplandoltBudapestrepterén120katonával,akikrutin-terrorelhárítótevékenységetvé-geztek.Amagyarmédianemszámoltbeazeseményről.Fontosmegjegyezni,hogyéppenebbenazidőben,az1956-osforradalom50.évfordulójánbékésmegemlékezészajlott,amitazonosítónélküli,feketemaszkosrendőrökbrutálisanszétvertek.”EztaStratfor,azamerikaihírszerzésegyikalvállalkozójánakmunkatársa,KlaraE.Kiss-KingstonírtakollégájánakaWikiLeaksáltalkiszivárogtatottlevél-ben.Számosakkoriszem-ésfültanúszámoltbearrólmár2006-ban,hogyarendőriállományegyrészeidegennyelvenbeszélt.Többenszlávnyelvetemlítettek,devoltakolyanokis,akikivritülbeszélő,szolgálatiazonosítójelvényüknélküliegyenruhásokrólszámoltakbe.ParlamentiesetibizottságfelállításátkezdeményezteaJobbik,hogya2006.ősziizraelifegyvereserőkjelenlétérevo-natkozóállításokvalóságtartalmárólaközvéleménymegbizonyosodhasson.Apártszerintkikellvizsgálniaztis,hogyazizraelijelenlétremelyállamiszerv,illetveszemélyadottfelhatalmazást,illetvehogyazesetlegesengedélyezéstajogszabályoklehetővétették-e.AJobbikszerinthakétségetkizáróanbeigazolódik,hogyazidegenfegyvereserők2006őszénkormányzatienge-déllyeltartózkodtakhazánkterületén,esetlegabrutálisrendőrségicselekmé-Május5-7.közöttBudapestenülésezettaZsidóVilágkong-resszus.AszervezetcéljaIzraeltámogatása,aholokauszttúlélőinekkárpótlása,küzdelemazantiszemitizmusellen.RonaldS.Lauder,aszervezetelnöke,avilágegyikleggazdagabbembereálmodtamegSukoróraakaszinóvárost.Akongresszusbiz-tosításábanrésztvettazizraelititkosszolgálat,aMoszadis.nyekbenisrésztvettek,úgyazapártszerintmegalapozzaaGyurcsány-kormányegyestagjainakbüntetőjogifelelősségét,illetveahazaárulásbűntetténekgyanújátis.száma.Összességébenatavalyfebruá-riadatokhozképest1,8millióvalnőttamunkanélküliekaránya.PavicsLázárközgazdász,nyugalmazottpénzügyminisztériumi szakfőtanácsospontosmakro-ésmikrogazdaságiada-tokkal, tényszerűen támasztotta alá amár oly sokszor emlegetett problémát,miszerint az itthon létrehozott jöve-delmek külföldre áramlanak. A köz-gazdász a Központi Statisztikai Hivatal(KSH) adatai alapján arra hívta fel afigyelmet,hogy2010-benakülföldnekfizetett tulajdonosi jövedelem elérteaz 5023 milliárd forintot, a kiáramlójövedelem legnagyobb hasznát pedigaz EU-15 országok aratták le. PavicsLázár pofátlannak és csalónak neveziaz EU apparátusát akkor, amikor azcsak az általa nyújtott támogatásokrólbeszél, miközben annak többszörösétteszi ki a magyar ráfizetés teljes ös�-szege. A KSH adatai szerint 2004 és2010 között összesen 1547,5 milliárdforint támogatást kaptunk, miközbena befizetések és a kötelező hozzájáru-lás címén összesen 6609 milliárd forintösszeget vontak be az EU-pályázatok-ba. A hazai gazdaságnak ugyanakkorjelentős többletköltséget okoznak azadócsalók, éves szinten nagyjából200-250 milliárd eurót. A közgazdászáltal összesített számítások alapján aMagyarországról történt tulajdonosijövedelem kiáramlása 1995 és 2011között37019milliárdforintottettki.A WikiLeaks-kiszivárogtatás megerősítette: 2006 őszén izraeli fegyveres erőkhazánkban gyakorlatoztak. A neves hírszerző cég egykori munkatársának levelenyomán az sem kizárt, hogy a véres tömegoszlatást végrehajtó rendőri erőkkötelékében ezen izraeli kommandósok is oszlattak.Terror Izraelből?A Jobbik vezetője elmondta, miköz-ben a horogkereszt tiltása az egésztársadalom számára egyértelmű, avörös csillag tilalmának feloldásátújra és újra felveti valaki. A diákokrecski látogatása azt szolgálná, hogya felnövő nemzedékek számára isegyértelművé váljon a kommunistadiktatúra kegyetlensége. Kezdemé-nyezi továbbá az emlékhely rekonst-rukcióját annak érdekében, hogy egya XXI. század igényeinek megfelelőinteraktívkiállításjöjjönlétreaNem-zeti Emlékparkban, amely a helyi tu-rizmusnak nagy fellendülést adhat.Vona Gábor és Dudás Róbert, a Job-A Jobbik azt javasolja az Országgyűlésnek, hogy tegyeaz oktatás részévé az általános iskolák felső tagozata-iban a recski kényszermunkatábor helyén kialakítottNemzeti Emlékpark meglátogatását – jelentette beVona Gábor Recsken.Legyen az oktatás részea recski emlékpark!bik Heves megyei elnöke úgyvélekedett, Recsk olyan üggyéválhat, amely felülemelkedik apolitikai megosztottságon, éspéldamutatóvá lehet az egészország számára. A kirándulá-sok az indítvány szerint államitámogatással valósulhatnánakmeg 2014 szeptemberétől – máramennyiben az Országgyűlés iselfogadja a javaslatot. Az indít-ványt támogatásáról biztosítottaa Recski Szövetség, valamint hétkörnyező település polgármes-tere és a kormányhivatalt vezetőkormánymegbízott is.
 5. 5. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december BELFÖLD 5HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusVeszélybena nyugdíjakMagyarság a kiveszés útjánAz állam által átvett, korábban a magánnyugdíjpénztárakbanfelhalmozott vagyon elfogyott, az egyéni számláknak viszontnyugdíjszakértők, valamint a Jobbik szerint semmi értelme nincs.VészjóslónépszámlálásTragikus mértékű a ma-gyarság fogyása – derültki a 2011-es népszámlálásadataiból. A Jobbik sze-rint a folyamat megállí-tása érdekében minde-nekelőtt az országot kellkivezetni a gyarmati,félgyarmati sorból.Amunkahelyteremtésentúlszükségesegypontrendszerbevezetése,melyegyüttesenjutalmazzaagyermeknevelést(tehátnempusztánagyermekvállalást!),amunkábantöltöttidőtésazadó-ésjárulékfizetésmértékétis.Ezarraösztönziacsaládokat,hogyminéltöbbgyermeketneveljenekfeltisztességben,ésezzelegyüttminélhosszabbidőttöltsenekmunkában.Apontrendszerkereteinbelül(is)szigorúanszankcionál-nánkmindenféletársadalomellenesviselkedést,illetvearendszerbebeépítenénkagenerációsgondoskodástis–vázoltaanemzetipártnyugdíjrendszerénekalapjaitaBar!kádnakFürBalázs,aJobbikGazdaságiKabineténekelnöke.Jutalom a gyermeknevelésértA magán-nyugdíjpénztári (mnyp)rendszer létrehozása a kilencvenesévek közepén alapjaiban kívánta meg-változtatni a nyug-díjszámítási rend-szert, ám végül csak a költségvetéstterhelte meg éves szinten 360 milliárdforinttal, illetve statisztikai trükkökszázainakadotttáptalajt.2010 őszén a Jobbik vetette fel, hogya magánkasszákba fizetett összeget– kizárólag kezelésre – vegye át azállam. Így az előbb említett 360 milli-árdos összeget már nem kell kipótolni,viszont a tagok befizetései megmarad-takvolna.Az Országgyűlés 2010 végén döntöttarról, hogy megszünteti a kötelezőmnyp-tagságot, a pénztárakban fel-halmozódott mintegy 3000 milliárdforintnyi vagyon az államhoz került.Ám a fideszes többség a volt pénztár-tagok vagyonát – a Jobbik javaslataellenére – nem írta jóvá egyéni szám-lákon. Ez a hatalmas pénztömeg aközös kalapba került. Hogy az eredetivagyonból ez év elejére mégis mind-össze 312 milliárd maradt, annak azoka, hogy az 1376 milliárd forintnyiállampapír „megsemmisült” (az államönmagának értelemszerűen nem lehetadósa, így ennyivel csökkent az állam-adósság is), a többit pedig főleg azállamháztartási hiány betömködésérefordították. Azaz a Fidesz-kormányzata hosszútávú megtakarítást rövidtávúgazdaságicélrahasználtafel.A nemrég létrehozott egyéni számlána járulékot fizető személynek csupánaz idén (!) bevallott nyugdíjjárulé-kait tartják nyilván: a törvény jóvá-írás helyett már csak nyilvántartásikötelezettséget ír elő. Ami – valljukbe – semmi garanciát nem jelent ajövőbeni időskori ellátásra vonatko-zóan. E szómágia oka az, hogy méga Fidesz sem tudja, mit akar. VargaMihály nemzetgazdasági miniszteregy tévéinterjúban még azt mondta, a„nyugdíjrendszerben olyan változásoktörténtek, amik nem teszik indokolttáa korábbi magánnyugdíj-pénztárimegtakarítások jóváírását”. MásnapRogán Antal Fidesz-frakcióvezető vi-szont már azt nyilatkozta, hogy „mégaz idén jóváírják” a korábbi pénztáribefizetéseket.Sneider Tamás, a Jobbik alelnöke, azOrszággyűlés szociális bizottságánakelnöke szerint csak szemfényvesztésrőlvan szó. A sajtónak nyilatkozó elemzőkegyöntetű véleménye alapján pedigmivel a befizetett járulék nem az illetőjövőbeni nyugdíjának az alapja, így abefizetésekből még áttételesen semlehet következtetni a több év, évtizedmúlvajáróellátásösszegére.Egymillió-négyszázezer – a 2011.évi népszámlálás adatai szerintennyi azoknak a magyar állampol-gároknak a száma, akik semelyiknemzetiséghez tartozónak nem val-lották magukat. Ezt a számot annakfényében érdemes értékelni, hogy atíz évvel korábbi népszámlálás sze-rint még „csak” félmillió semmilyennemzetiségű élt Magyarországon.„2001-ben az elemzők arra jutottak,hogy ennek az ötszázezer embernekanagyrészeacigányságbólkerültki,illetve egy számottevő hányadáta zsidóság adja, az a nem-zetiség, amelyik hiva-talosan nincs,m é g i svan”– mondta el a Hazai Pályának SneiderTamás. Az Országgyűlés Ifjúsági,Szociális, Családügyi és Lakhatási Bi-zottságának jobbikos elnöke rámu-tatott: 2011-ben háromszázezrenvallották magukat cigánynak,ennek ellenére nem valószínű,hogy ma – hozzáadva az egy-millió-négyszázezerhez – ös�-szesen 1,7 millió cigány, illetvezsidó származású ember élMagyarországon. A politikusszerint a magukat egyik nem-zetiséghez sem tartó állampol-gárok nagy száma elsődlegesena szocialista-szélsőliberális kormá-nyok áldatlan tevékenységének azeredménye. „Ha marad ez a tenden-cia, egyre többen nem érzik majdmagukat a magyar közösség részé-nek. Gondoljunk bele, hogy őkmind 18 évnél idősebbek,és vélhetően a gyerme-keiket is erre a nem-zetietlenségre fogjáknevelni, akikből majd azelső európai nemzetiségűpolgárok lesznek, az Euró-pai Egyesült Államok büszkepolgárai, akik kozmopolita-ként besimulnak az európaibirodalomba” – húzta aláSneider Tamás hozzátéve,hogy ebbe a helyzetbenem szabad beletörődni,és a 2021-es népszámlá-lás idején is rá kell majdébreszteni az embereket,hogy vallják magukat an-nak, amik: magyarnak.„Mindennek az alapja, hogyki tudjunk törni a gyarmati,félgyarmati sorból. Az így felsza-baduló százmilliárdokat munka-helyteremtésre kellene fordítani, amielősegítené a cigányság felzárkózta-tását, hiszen nem az a megoldás,hogy sokadjára házat építünkingyen azoknak, akik húsz évenem dolgoznak” – tette hoz-zá végül a Jobbik országgyű-lési képviselője.Sneider Tamás
 6. 6. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberemelné. A Jobbik képviselője elmondta, VolnerJános képviselőtársával javasolták, hogy azOrszággyűlés állítson fel eseti bizottságot azüggyel kapcsolatos nyilvánvaló visszaélések ki-vizsgálására.SzilágyiGyörgyleszögezte,aJobbiknem fogja engedni, hogy következmények nélkülmaradjonezabotrányosügy.HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusBELFÖLD6Kecskérea káposztátMutyifilterProvokációnak minősül, hacigányokra bízzák az idősemberek gondozását Hajdú-hadházon, a cigánybűnözésrőlelhíresült településen – közölteKulcsár Gergely, a Jobbik or-szággyűlésiképviselőjesajtótá-jékoztatóján. Hajdú-Bihar me-gye fideszes roma képviselője,Aba-Horváth István ugyanis öt-ven cigány származású fiatal ésközépkorú közmunkás foglal-koztatását segítené „idősgon-dozás” címén Hajdúhadházon.AtelepülésencsakazelmúltkétA dohány-kiskereskedelmi piac állami újraosz-tásakor az Orbán-kormány azt kommunikálta,családi vállalkozásoknak, munkanélkülieknek,gyedről visszatérő édesanyáknak és nagycsalá-dosoknak akar hosszútávú megélhetést biztosí-tani. Azonban úgy tűnik, az ígéret csak szép szómaradt,hiszenkiderült,számoshelyenfideszesekcsaládtagjai, rokonai, barátai vagy komoly Fi-desz-kapcsolatokkal rendelkezők nyertek a do-hányértékesítésipályázatokon.Törvényesítették az „öre-gezést”: cigányokat uszí-tanának a hajdúhadháziidős emberekre. A város-ban közmunkaprogramkeretében romák fogjákellátni az idősgondozást.A Fidesz újraosztotta a dohányboltok üzemeltetésének jogát, a pályáztatáskörül azonban óriási botrány alakult ki. A jelek szerint ugyanis narancsosismerősöket, rokonokat, családtagokat juttattak jó üzlethez.Aláírásgyűjtésbe kezdtek Ópályiban,hogy elkerüljék a tragédiát: a települé-sen ugyanis burjánzik a cigánybűnözés.évben több súlyos, életellenesbűncselekményt követtek elcigányok idős magyar emberekrovására.A politikailag korrekt pártok-tól és a sajtóból is azt halljuk,hogy a mélyszegénységbenélő cigányság és magyarságközött nem lehet különbségettenni, hiszen származástólfüggetlenül segíteni kell a tár-sadalom ezen rétegét. Akkorközmunkaprogram keretébenmiért csak a cigányoknak kí-vánják fölajánlani az idősgon-dozást? – tette föl a kérdést anemzeti ellenzék képviselője,majd hozzátette: a Jobbik pro-vokációnak tartja, hogy a tár-sadalom azon rétegére bízzákezt a felelősségteljes feladatot,amely köztudottan hajlamosaz erőszakos bűncselekményekelkövetésére.A politikus szerint az idős-gondozás valószínűleg nema legmegfelelőbb feladat acigányság számára az ismertrendőrségi statisztikai adatokalapján. Cigányokra bízni azRengeteg a probléma a cigányokkal Ópályiban. Lopják atyúkot, kacsát, a termést, teljes erdőket vágnak ki, megdo-bálják a polgárőrök szolgálati kocsiját, mindennek tetejébepedig a meglopott, kifosztott embereket megöléssel fenye-getik, és az iskolában is terrorizálják társaikat. Három évalatthathektárkőriserdőtvágtakkiacigányokcsakÓpályi-ban.Volt,hogyötbiciklist15mázsalopottfávalfogtakmeg.Apáti István, a Jobbik országgyűlési képviselője a Parla-mentbenismertetteatelepülésenéskörnyékéntapasztalha-tó közbiztonsági helyzetet. A politikus közölte: az elkövetőktöbbsége a cigány kisebbség soraiból kerül ki, a büntetéseknevetségesek, sem a törvénytől, sem a rendőrségtől nemtartanak, az elkövetők néhány nappal később szabadlábrakerülnek,majdottfolytatják,aholabbahagyták.A tragédiák elkerülése végett a helyiek aláírásgyűjtésbekezdtek,amitaminiszterelnöknek,illetveabelügy-ésigaz-ságügyi miniszternek címeztek. Ebben követelik a fokozottrendőri jelenlét állandóvá tételét, Ópályiban rendőrőrs ésfegyveres mezőőri szolgálat felállítását, illetve súlyosabbbüntetési tételek kiszabását, a kár teljes megtérítését és azerdőfelügyeletirendszerújraszabályozását.Aláírásgyűjtéssela tragédia ellenMár a fideszeseknek is kínos!HadházyÁkosszekszárdifideszeskép-viselőahvg.hu-nakadottinterjújábanelismerte,akormánypártképviselőilistárólválasztottákkiismerőseiketatrafikpályázatokmegnyerésére.Afideszesképviselőelárulta,azülésenafrakciótagokvoltakjelen,apolgár-mesterpedigmegmutattaajelölteklistáját,majdígyszólt:nézzékmeg,kikazismerősökalistán,kiklehetnekmeg-felelőjelöltek.AJobbikszerinthivatalivisszaéléstörtént,ezértfeljelentésttettek,valamintlemondásraszólí-tottákfelGyulayZsoltot,aDohány-kereskedelmiZrt.vezérigazgatóját,LázárJánosMiniszterelnökségetvezetőállamtitkárt,akiszerintüka„háttérbenmozgatjaaszálakat”,valamintHorváthIstvánszekszárdipolgármestert.idősek ellátását ahhoz ha-sonlít, mintha a pedofilokraóvodás gyermekeket bíznának– jegyezte meg Kulcsár Ger-gely. A képviselő egyébiránt aprogram részleteire is kíván-csi: milyen szakmai végzett-séghez kötik a feladatra valójelentkezés feltételeit, milyeniskolai végzettség szükségesaz állások betöltéséhez, illetveaközmunkaprogramkeretébenvégzett szociális jellegű foglal-koztatásnak feltétele lesz-e abüntetlen előélet?Akadt olyan eset, hogy egyetlen pályázó négy-ötértékesítési jogot is megszerzett egy településen,ahol egyébként óriási volt a túljelentkezés. De ötkoncessziós jogot nyert el többek között a pályá-zatot kiíró szervezet felügyelő bizottsági tagjá-val, Lengyel Antallal egy lakcímen élő LengyelnéHörömpöliErika,aMagyarDohányKiskereskedőkEgyesületének alelnöke is. Ugyancsak jól jártLázár János régi ismerősének, Sánta Jánosnak acége, a Continental. A dohánycég ugyanis amel-lett,hogyatrafikokegy részét ellen-őrzése alatt tart-hatja, Sánta Jánosfia által részbentulajdonolt TabánTrafik alkalma-zottai és azokrokonai is számosjogot nyertek el.Budapesten akormánypártok-kal jó kapcsola-tokat ápoló CBA igazgatósági tagjaivagy azok rokonai taroltak. Számos vidéki tele-pülésen fideszes polgármesterek, önkormányzatiképviselők és rokonaik nevét láthatjuk sűrűn apályázatok nyerteseinek listáján. A Fidesz tagad,és mindent megtesz, hogy elkerülje a botránykörüli vizsgálatokat. Két nap alatt olyan törvénytfogadtak el, aminek értelmében trafikügyben ismegtagadhatjákaközérdekűadatokkiadását.Szilágyi György, a Jobbik országgyűlési képvise-lője lapunknak elmondta, a visszaélés lehetőségeelevekódolvavanegyolyanrendszerben,aholazelérhető 120-ból 60 pont sorsa szubjektív mérle-gelés alapján alakulhatott ki. A képviselő kifogá-solta továbbá, hogy miután a Fidesz szétosztottegy 500 milliárdos piacot a baráti körének, LázárJános azt javasolta, a dohányértékesítés leg-alább 10 százalék garantált haszonnal legyenfolytatható a jövőben. Orbán ezt 12 százalékraA dohányzás haláltokozhat és súlyosangazdagítja a Fideszholdudvarát
 7. 7. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június 7BELFÖLDHáborúa parkolásimaffia ellenEgy jobbikos képviselő harcot hirdetett a parkolási cégek tisztességtelen eljárásaiés maffiaszerű módszerei ellen. A mozgalomhoz a Facebookon lehet csatlakozni.Április 5-én hajnalban Ny. Zoltán ci-gány származású férfi megtámadta apécsi polgármester lányát. Páva Zsoltgyermeke egy egyetemi rendezvényrőltartott hazafelé hajnalban, amikorszexuáliszaklatásszándékávaltámad-ta meg egy férfi. A pécsi polgármester20 éves lánya védekezett, így megaka-Elegevanabból,hogyegylejártparkolójegyből(kb.200forint)80ezerforintostartozáslesz?Elegevanabból,hogyeztazuzsorabűncselekménytapolitikalegálissátette?Elegevanabból,hogyazelmúlt20évbenalkotmány-ellenesen,bármifélemunkavégzésvagyszolgáltatásnélkülvándoroltsokszázmillióforintmagánzsebek-beparkoláscímén?Elegevanabból,hogyaparkolásimaffiátapolitikafedezi,sőttöbbpolitikusisérdekeltvoltésmégmaisérdekeltezekbenacégekben?Elegevanabból,hogybárkibármitcsinál,gyakorlatilagsenkisemtudjaelkerülni,hogyvalamiértvalaholmegbüntessék?Elegevanabból,hogyélhetetlennétettékazországot?AmennyibenaválaszaIGEN,akkorcsatlakozzonehhezazoldalhozéscselekedjen!dályozta „a legrosszabbat, ami nőveltörténhet”, azonban súlyosan meg-sérült. A fiatal lány arc- és orrcsontjaeltört, teste több pontján is zúzódástszenvedett, ruháit szétszaggatták.Az eset után hajtóvadászat indult afeltételezett elkövető ellen, még aTerrorelhárítási Központ embereit isA Jobbik Csongrád megyei kép-viselője, Toroczkai László – aki aHatvannégy Vármegye IfjúságiMozgalom elnöke is egyben –megelégelte a parkolási cégekbüntetési módszereit, valamintmaffiaszerű tevékenységét, ésharcot hirdetett ellenük. A saj-tóban eddig számtalan esetbenfoglalkoztak a fővárosi és vidékiparkolási társaságok jogtalanmagatartásával, visszaéléseivel.2011-ben derült ki, a Ferencvá-bevetették, az akcióazonban sikertelenvolt.Ny. Zoltán egyhetes buj-kálás után feladta ma-gátarendőrségen.Aférfiegyébként ült már börtönben nemierőszakért. Első támadása Sikondántörtént, de az ügyészség elengedte,mertmégfiatalkorúvolt.KésőbbMán-fán ismételte meg tettét, ami után 5évre börtönbe került. Szabadulásaután követte el harmadik támadá-sát a pécsi polgármester lánya ellen.Információk szerint a férfi nem is tit-kolta korábbi tetteit, „baráti körébenfelvágott, sőt hencegett is, hogy ígyviselkedik a lányokkal”. Egyik ismerőseszerint már kiskorában is voltak veleproblémák, de akkor nem tudtak velemitkezdeni.Az eset egyébként azon a napon tör-tént, amikor a Pécsi Ítélőtábla kihir-dette Bándy Kata gyilkosa, P. Lászlótényleges életfogytig tartó bünteté-sét. „Péntek László, ennyi volt, nincstovább” – így zárta beszédét a bíró.Az ítélet elsőfokú, a férfi fellebbezetta döntés ellen. A 26 éves férfi tavalyjúlius 8-án hajnali két óra után pécsi,Dugonics utcai lakása előtt szólítottameg a születésnapi összejövetelrőlhazafelétartóBándyKatát,egyjátszó-térre kényszerítette, megerőszakolta,s közben, hogy ellenállását megtörje,megfojtotta. P. László beismerte agyilkosságot, de tagadta, hogy a nőtbrutálisan bántalmazta és megerősza-koltavolna.BándyKatameggyilkolásaután Páva Zsolt közleményében ígynyilatkozott: „Minden eszközzel meg-védjük a pécsieket, és a legszigorúb-ban fogunk fellépni azokkal szemben,akik veszélyeztetik a pécsi polgárokbiztonságát, értékeit, akik képteleneka normális, kulturált együttélésre ésközösségimagatartásra.”A két eset után Pécs lakossága meg-rendült. A Nők Pécs KözbiztonságáértEgyesület tiltakozó felvonulást tartott,melyen több százan vettek részt, a he-lyiek úgy gondolják, a városban nincsközbiztonság.AJobbikszerintPécsettarendőrség hatékonysága és működéseértékelhetetlen.rosi Önkormányzat jogászokkalvizsgáltatja az akkori parkolásitendert. A pályázatot elnyerőkonzorcium egyik tulajdonosautólag vitt be egy, a Seychelles-szigeteken alapított offshorecéget a rendszerbe.Egy tavaly év végi híradás szerintszázmilliós vagyonra is szerttehettek egyes, saját zsebre dol-gozó korrupt parkolóőrök. Mintírták, a Budapesti ÖnkormányzatiParkolási Társulás parkolóőreizsebre szedték a pénzt évekenkeresztül. Naponta egy ezresértlehetett parkolni jegy nélkül,cserébe nem bírságoltak. A hírszerint 45 vádlottja volt a par-kolási maffiapernek, akik közöttnagyrészt az őrök szerepeltek, deakadt néhány fejes is. Egy idénfebruári beszámoló szerint azEmberibb Parkolásért Mozgalom(Empamo) az alapvető jogokbiztosához fordult a budapestiparkolás miatt. A szervezet arraCigányok erőszakoljáka nőket PécsettA parkolómaffiaelleni Facebook-csoportkérte Szabó Mátét, hogy azAlkotmánybírósághoz fordulvatöröltesse el a rendszert szabá-lyozó törvényt és rendeletet,valamint a kerékbilincselést.A nagy érdeklődés miatt meg-alakult a „Háború a népnyúzóbüntetések ellen!” Facebook-csoport is, amelyen az elképesztőállapotokon felháborodók és azokellen küzdők naponta értesülhet-nek a parkolási társaságok ellenilépések újabb fejleményeiről.Bándy Kata meggyilkolása után Páva Zsolt pécsi polgármester megígérte,hogy megvédi a helyieket. Ez azonban nem sikerült, saját lányát érte brutálisszexuális támadás.Bándy Kata gyilkosaNy. Zoltán
 8. 8. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusINTERJÚ8– Hány magyar családot érint adevizacsapda, s hányan kaptaksegítő kezet?– A végtörlesztés elsősorban aszerencsésebb, tehetősebb em-bereknek nyújtott segítséget. Azárfolyamgát homályos dolog, nemvéletlen, hogy a jogosultak har-mada se vette igénybe. Az ócsailakópark teljes kudarc, a NemzetiEszközkezelő az ígért 25 ezer he-lyett alig több mint ezer család-nak nyújtott valamiféle átmenetimegoldást. Ha ezeket a számokatkivonjuk az összes devizahitel-szer-ződésből, akkor arra jutunk, hogy619 ezer adós (és családja) semmi-féle segítséget nem kapott az ál-lamtól. Aki pedig azt hiszi, hogy ezcsak a hitelkárosultak problémája,az nagyon téved! Több kutatóinté-Acivilcsoportosulásmárcius1-jénautósdemonstrációvalhívtafelmagáraafigyelmet,amikoraParlament,illetveaMagyarBankszö-vetségelőtttüntettek.Amostanra15szervezetettömörítőOtthonvédelmiTanácsvallja,hogymin-denkinekalkotmányosjogavanalakhatáshoz,éssenkitnemlehetcsakúgyutcáratenni.TatárJózsefszóvivőaHazaiPályánakelmondta,azOVTpártoktólfüggetlen,debüszkénvállaljaszimbólumaiköztazÁrpád-sávospajzsot.Atanácsönkénteseitársadalmimunkában,ingyenvégzikmunkájukat,ésországszertetöbbtízezeremberheztudnakeljutni.Azőketmegkeresődevizahiteleseknekolyanügyvédeketésjogvédőcsoportokatajánlanak,akikkorábbanbizonyítot-tákmegbízhatóságukat,becsületességüket.Vannakolyan„végsőstádiumban”lévőadósok,akiketakilakoltatásközvetlenülfenyeget,őketmárcsakpolgáriengedetlenséggellehetmeg-zet megállapította, hogy a magyargazdaság emiatt képtelen növe-kedési pályára állni azon egyszerűoknál fogva, hogy a sarki fűszereshelyett külföldi hátterű pénzinté-zeteknek törlesztünk, akik legtöbb-ször adózatlanul szivattyúzzák ki apénzt az országból.– Akik hitelfelvétel helyett szorí-tottak a nadrágszíjon, azok mostazon háborognak, miért a fele-lőtlen költekezőket segítik a kö-zösen befizetett adóforintokból.Jogosan?– Sokan élcelődnek azzal, hogyezek az emberek plazmatévére ésnyaralásra vettek fel hiteleket, ez-zel szemben az igazság az, hogy akárosultak döntő, 90 százalék felet-ti többsége pusztán élni szeretettvolna: végre lakáshoz jutni, hogymegszülethessen a gyermek, fel-újíthassák az élhetetlenné vált in-gatlant vagy egyszerűen csak jövőtbiztosíthassanak a családnak.– Mi vezetett odáig, hogy Ma-gyarországon ennyi devizahite-les van, és ennyire megugrottak akamatok? Kik a felelősök?– A devizaalapú hitelek felfutásátszámos káros tényező segítette: azalacsonynak hazudott költségek, atámogatott forinthitelek kivezeté-se, valamint az, hogy gyakran vég-zettség nélküli közvetítők jutalékfejében csalták lépre a polgárokat.Az ősbűnt az első Fidesz-kormánykövette el 2001-ben, amikor le-hetővé tették az egyoldalú bankiszerződésmódosítást, ezzel pá-ratlan visszaélés-sorozat vetteAz emberek helyettfizessenek a bankok!Z. Kárpát Dániel jobbikos országgyűlési képviselőt a devizaválság előzményeiről,felelőseiről és a nemzeti radikális párt megoldási javaslatairól kérdeztük.Tavaly novemberben kilenc elszánt civil szervezet összefogott,hogy megakadályozzák az igazságtalan kilakoltatásokat. AzOtthonvédelmi Tanács (OVT) elsősorban jogi eszközökkel próbálsegíteni, de ha kell, a rohamrendőrökkel is összecsapnak.Elkerülhetőa kilakoltatás?védeni.TavalyjúniusbanpéldáulabudapestiBúzautcábanazOVTegyikmeghatározószervezetének,aKoppányCsoportnakegyházatszabályosanelkellettbarikádozni,hogyavégrehajtóknejussanakbe.Acivilaktivistákvasrudakkal,hegesztőkkelésgázálarcok-kal„felfegyverkezve”védtékalakókatakönnygázzaltámadórohamrendőröktől.Bárazakcióbanrésztvevőketelőállítottákéspénz-büntetésselsújtották,ezsemrettentettevisszaőketarászorultaktovábbimentésétől.TatárJózsefelmondta,tisztábanvannakvele,hogykeskenymezsgyénjárnak,dehazafiaskötelességüknekérzik,hogyfellép-jenek.„Magyarországonhárommillióembertakarnaktörvényesítettúton,maffiamódszerekkelkirabolni”–fogalmazottaszóvivő.Akeményhelytállásnakmegisvanazeredménye:eddigtízkilakoltatásbólötöt,tízárverésbőlhatotakadályoztakmeg,ennekköszönhetőenmenekültmegtöbbekközöttegyhatgyermekescsalád.Acivilösszefogásnakisköszönhető,hogyatavalyiötvenezertervezettkilakoltatásból„csak”párezrettudtakmegvalósítani.Avégrehajtókkegyetlenségétjelzi,hogylakol-tattakmárki90évesvaknénit(aztmondtákneki,kezdjenújéletet),70évesnagymamát,akinekmindakétlábátamputáltákésegydaganatosbetegségbenszenvedőházaspártis.UtóbbiesetbenakilakoltatástkérőszemélyAusztriábanvoltletartóztatvadrogcsempé-szetért,avégrehajtópedigarokonavolt.TatárJózsefelmondta,ebbenazévben110ezerlakáskiürítésevárható,tiltakozásulazOtthonvédelmiTanácséhségsztrájkbaésaláírásgyűjtésbekezdett.
 9. 9. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június 9Illetékmentességet éssoronkívüliséget adevizahiteleseknek!AJobbikfelszólítjaakormányt,hogybiztosítsonsoronkívüliségetésteljesilletékmentességetazok-nakabajbajutottdevizahitele-seknek,akikbíróságontámadjákmegszerződéseiket.Anemzetiellenzékemellettingyenesügy-védisegítségetnyújtanaahitelekátütemezésében,ellenőrzésében,hogyazérintettcsaládokneveszítsékelotthonaikat.Fideszes és MSZP-stámogatottakkezdetét. A Gyurcsány–Bajnai-ka-binetek leépítették a forinttámo-gatott lakáshiteleket és hagytáktöbbszörösére duzzadni a deviza-hitel-állományt. A törvényesítettrablást a mindenkori kormányokcsendben tűrték, sőt a bankokkonszolidálásával támogatták is.– Sokan azzal érvelnek, hogy nemszabad megadóztatni a bankokatés a multikat, mert akkor kivonul-nak az országból, és nem lesz, akimunkát adjon és tőkét fektessenbe.– Ilyen tömeges, összehangolt ki-vonulás elképzelhetetlen. Melyikvadász hagyja el magától a vaddalteli erdőt? Pénzügyi gyarmatosítá-sunk tényszámai ismertek, ez ellenhazai tulajdonú pénzügyi rendszerkiépítésével, feltőkésítésével lehetvédekezni. Egyes számítások sze-rint évente 600 milliárd forintotfizetünk törlesztésre, vagyis min-den magyar állampolgár 60 ezerforinttal támogatja a jobbára kül-földi bankokat, akik ránk hozták azévszázad csalását. És akkor a többezer milliárdos államadósságotmég nem is számoltuk! PongrátzGergely bácsi szavait idézve „ki-mentek a tankok, bejöttek a ban-kok”.– Mi az akadálya a válságon nye-részkedő bankok elszámoltatá-sának?– Akadály csak egy van, de az igenerőteljes: mindkét „nagyként” el-könyvelt párt kiszolgáltatottja en-nek a globális hálózatnak. A keres-kedelmi bankrendszer a hitelezésvisszafogásával zsarolja az egymástváltó kormányokat, és több politi-kus is elismerte, hogy a törvényeketa bankárok írják.– A Jobbik hogyan segítene a baj-ba jutott devizahiteleseken?– A legfontosabb a hitelek felvétel-kori árfolyamon történő forintosí-tása, úgy gondolom, a „szennyezőfizet” elve alapján ez az egyetlenhelyes, járható út. Szükség van ban-kokra és tőkére, hiszen ezek nélkülnincs egészséges gazdaság. Áméppen azért kell megtisztítani ezta piacot, hogy egyszer végre miirányíthassuk gazdasági ügyeinket.Ehhez magyar tulajdonú bankok,erős takarékszövetkezetek és egy„Vidék Bankja” kell. Emellett teljesilletékmentességet és soronkívüli-séget, valamint átfogó kilakoltatásimoratóriumot követelünk. Szociálisbankszámlára kidolgozott konst-rukciónk szinte ingyenes bankolásttenne lehetővé a szegényebb pol-gárok és a középosztály számára,míg a magyar kisvállalkozókat ismentesítené az indokolatlan bankidíjak és uzsora alól. A visszaélésekelkerülése miatt állami monopó-liummá tennénk a végrehajtást,hiszen semmi sem indokolja, hogya károsultakon magáncégek gazda-godjanak meg.„Le fogjuk győzni az offshore lovagokpraktikáit és az érdemtelen állami ki-fizetéseket” – mondta Orbán Viktor2010-ben. A valóság azonban egész mástmutat. Az Új Széchenyi Terv keretébentámogatást nyert cégek tizede ugyaniskülönböző offshore-paradicsomokban– például Seychelles-szigetek, Ciprus,Gibraltár, Marshall-szigetek, Panama– bejegyzett tulajdonosi körrel rendel-kezik. Az elmúlt két évben több milliárdforintnyi fejlesztési pénz vándorolt ígyoffshore cégekbe.Ezekre a visszaélésekre a Jobbik szakér-tőinek vizsgálata során derült fény. Azeredmények alapján a párt két ország-gyűlési képviselője, Szilágyi György ésVolner János több alkalommal fordultadatkérésselanemzetifejlesztésiminisz-terhez, Németh Lászlóné azonban egyet-len esetben sem jelölte meg a jobbikosképviselők által felsorolt cégek tényle-ges tulajdonosi körét. Szilágyi Györgylapunknak úgy nyilatkozott, ennek vagyaz az oka, hogy maga a tárcavezető semtudja, kiknek ítélik oda az adófizetőkpénzét, vagy tudja, de ezeknek az embe-reknek a kilétét nem akarja felfedni.Az Alaptörvény tiltja, hogy olyan cé-gekhez kerüljön támogatás, melyeknekátláthatatlan a tulajdonosi háttere. VolnerJános, a Jobbik alelnöke elmondta, a for-rások elosztását felügyelő minisztériumáltal követett gyakorlat törvénytelen,hiszen a támogatások odaítélése és kifize-tése előtt törvényi kötelességük a pályázócégek tulajdonosi hátterének vizsgálata.Ez akadályozhatná meg, hogy a Magyar-országra szánt fejlesztési pénzek a hazaikis- és középvállalkozások helyett külföldioffshore cégekhez kerüljenek. A tagállamihatáskörben feltárt és orvosolt szabályta-lanságok esetén ráadásul lehetőség nyílnaa visszakövetelt források újbóli felhaszná-lására.A Jobbik feljelentést tett ismeretlen tet-tesek ellen hivatali visszaélés, különösennagy vagyoni hátrányt okozó hűtlen ke-zelés, valamint közérdekű adattal valóvisszaélés gyanúja miatt. Javaslatot nyúj-tottak be továbbá, hogy az Állami Szám-vevőszék folytasson vizsgálatot az off-shore-ügyben, azonban a fideszes ésMSZP-s képviselők nem támogatták azt.Offshore cégekettömnek közpénzzelA vállalkozások fejlesztésére szánt támogatások mintegytíz százaléka kerül átláthatatlan tulajdonosi szerkezetűoffshore cégekhez. A forráshiányos hazai vállalkozások ígyszázmilliós forrásoktól esnek el. A Fidesz és MSZP össze-kapaszkodva próbálja megakadályozni a vizsgálódást. AJobbik feljelentést tett és vizsgálatot követel.HelyreigazításLapunk 2013. március - április haviszámában megjelent, "Haverok, buli,maffia" című cikkben valótlanul állí-tottuk, hogy a gyanúsítottak védelmétRákosfalvy Zoltán vállalta el, aki Győrbena maffiózók és drogdílerek ügyvédjekéntismert, és aki több gyanúsított korábbiügyében is eljárt. A valóság ezzel szem-ben az, hogy Rákosfalvy Zoltán ügyvédaz ügyben csak egy gyanúsított védelmétlátja el, és korábban nem járt el egyikterhelt védőjeként sem.Valótlanul állítottuk továbbá, hogyRákosfalvy 2011-ben offshore cégénkeresztül olyan szántóföldeket vett, ame-lyet egy évvel később az önkormányzattöbbszörös áron vásárolt vissza. A való-ság ezzel szemben az, hogy RákosfalvyZoltánnak nincsen tulajdonrésze offshorecégben, és sem ilyen cégen keresztül,sem máshogy, nem adott el termőföldetGyőr város önkormányzatának és nem isvásárolt termőföldet attól.Akirobbantoffshore-botránybanIszakLászlóbalmazújvárosifideszesképviselőcégeislátókörbekerült.Akormánypártipolitikusvállalataszázmillióforintvisszanemtérítendőtámogatástnyertel,majdakomplettcégetegySeychelles-szigetekiszer-vezetnekpasszoltatovább.AJobbikfeljelentéseutánIszakkijelentette,avádakatokiratokkalfogjamegcá-folni,ezazonbannemtörténtmeg.AnemzetiradikálispártszakértőicsoportjaáltalfeltártügyekközöttegyMSZP-sországgyűlésiképviselő,NeményAndrásegykoricégeisszere-pel,melypárhónappalezelőttjutott200millióstámogatáshoz.
 10. 10. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-június10Őrületes kultúrkampfba kezdtek a magyarországi ultraliberális politi-kai erők és nemzetközi holdudvaruk Szaniszló Ferenc, Petrás János ésBakay Kornél hazai elismerése miatt. A baloldalon nem bírják elviselni,hogy nem ők fújják a passzátszelet.Mészáros István, az új gárdafő-kapitány nagyobb figyelmet fogfordítani a fegyelemre és a kép-zettségre, s vallja, legyenek csakkétezren, de egyszerre dobbanjon aszívük. Mészáros a halál kapujábóltért vissza, bajtársai vére mentettemeg az életét.SzélsőliberáliskultúrhisztiMárcius 15. alkalmábólaz emberi erőforrásokminisztere Táncsics-díjjaltüntettekiazEchoTVVilág-Panoráma című adásánakműsorvezetőjét, SzaniszlóFerencet. A Gyurcsány–Bajnai–Mesterházy-trió éspolitikai háttércsapataiksoha nem látott össztüzetzúdítottak a népszerű té-vés személyiségre, aki arrólvált híressé, hogy Izraeltleplezetlen őszinteséggel, a valóságnak megfe-lelőenapartheidállamkéntmutattabe.Ahazaiszélsőbaloldal nemzetközi kapcsolatrendszerétisaktivizálta,ígyBrüsszeltőlNewYorkonátTel-Avivigaztkifogásoltákaliberálisújságok,hogya„náci”műsorvezetőkitüntetésbenrészesült.A magyarországiballiberális mé-dia is szívszélhűdést kapott, több közismertenbaloldali elkötelezettségű újságíró közölte:visszaadják korábban megkapott Táncsics-díjukat. Így tett a még az első Orbán-kormányKossuth-díjasrasszistaNemvontákvisszaésnemisadtavisszaKossuth-díjátKertészÁkos,akitavalyaugusztusinyíltlevelébenrasszistahangnembenírtamagyaremberekről:„Amagyargenetikusanalattvaló(…)boldogandago-nyázikadiktatúrapocsolyájában,röfögészabáljaamoslékot(…)setanulni,sedolgozninemtudésnemakar.”Kertész2008-banGyurcsányFerenctőlvetteátaművészeknekjáróelismerést.idején is a közrádióban műsortvezető, most klubrádiós és ATV-sBolgár György, a szintén az elsőOrbán-kormány alatt a közrá-diónál vezető szerkesztő, jelenlegugyancsak klubrádiós Rangos Ka-talin vagy az MSZP-közeli Népsza-va főszerkesztője, Németh Péter.Hogy a díjjal járó nem csekély ös�-szeget is visszafizetik-e, arra kitérőválasztadtak.Szaniszló végül nagylelkű gesztust gyakorolt,lemondott Táncsics-díjáról. Ám a szélsőbalol-dal ettől vérszemet kapott, és a Magyar AranyÉrdemkereszttel kitüntetett zenészt, a népsze-rű Kárpátia együttes vezetőjét, Petrás Jánostvették célkeresztbe. Zenekarát a Jobbik „házizenekarának” nevezték és olyan bődületes ha-zugságokat terjesztettek róluk, mint példáulazt,hogyazegyüttesahatárokerőszakosmeg-változtatásárabuzdít.Szintén támadások érték Bakay Kornél régészt,mertaMagyarÉrdemrendTisztikeresztjekitün-tetésbenrészesült.Azelismertprofesszor,LászlóGyula tanítványát a balliberális média áltudós-nakbélyegezte.A támadások elvakultságát jelzi, hogy a bal-oldali politikusok és sajtóorgánumok számosesetben még azt sem tudták, az általuk táma-dottszemélymilyenkitüntetésbenrészesült.HosszúidejenemvoltfőkapitányaazÚjMagyarGárdaMozgalomnak,demárcius2-ánSol-ton a szervezet megyei vezetői megvá-lasztották a Gárda első emberét, Mé-száros Istvánt – írta korábban VonaGáborFacebook-bejegyzésében.Kinevezésekor a főkapitány kijelentette,nagyobbfigyelmetfogfordítaniafegyelemre,aképzett-ségreésafelkészültségre.„Afegyelmezettségésazös�-szetartozáseddigismegvolt,denekemmáselvárásaimvannak.Énegybizonyosnívótszeretnékmeghatározni,a fegyelem arra vonatkozik, hogy akármilyen megmoz-dulásunk van, ott a megjelenésünk csakis a legnagyobbrend mentén valósulhat meg. Mindenhol meg fogom kö-vetelni,hogygárdistáhozméltóanviselkedjenekatagok”–jegyeztemeg.Mészáros István azt várja el a gárda egy-egy tagjától, hogyszívében-lelkébenmagyarlegyen,ésalehetőségeihezmér-ten tegyen a nemzetért. „Legyünk csak kétezren, de annaka kétezer embernek együtt dobbanjon a szíve!” – közölte afőkapitány.Mészáros István céljai között szerepel, hogy azegység minél előbb létrejöjjön. „Egy olyan moz-galom élén szeretnék tevékenykedni, amelyegyre jobban kiterjed, amit egyre jobbanmagáénak érez minden magyar ember.Szeretném, hogy ráébredjenek a hon-fitársaim, hogy tulajdonképpen kik isvagyunk és mit is akarunk tenni. Tehátsem többet, sem kevesebbet nem akarok,mint azt, hogy tisztességben hagyjanakminket végezni a munkánkat,mert biztosítok mindenkit ar-ról, hogy jogkövető magyarállampolgárok vagyunk”– közölte végül a főkapi-tány.KarácsonykoréletmentőműtétetkellettvégrehajtaniMészárosIstvánon.Ezutánsürgősenvérrevoltszüksége.Néhánynaponbelülmegközelítőleg4000személyadottvért,főlegbajtársak.„Akórházbanazorvosokalegnagyobbelismerésselszóltakapéldásösszefogás-ról”–mesélteMészárosIstván.–„Énabajtársakkalvértestvérségiszerződésbenvagyok,hiszenrengetegvértkaptamtőlük”–közölteafőkapitány.VérszövetségBakay KornélPetrás JánosMészáros IstvánSzaniszló Ferenc
 11. 11. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december 11HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusGerendás Péter elhagyná a „fasizálódó” Magyaror-szágot – ezzel a „megrendítő” hírrel kellett szem-besülnünk. A zenész mindezt internetes búcsúle-velében jelentette be húsvét vasárnapjára időzítve.Azt még persze nem tudja, hogy mikor, hová indulanagyvilágba,demárállítólagmindenételadta.„A mocskos zsidózás, a nácik szerecsenmosdatása,a politika kufárkodása az emberek létező előítéle-teivel, a már szinte természetes hétköznapi termi-nológiává lett bizonyos »zsidó háttéruralomról,zsidó bankárokról« szóló hazugságok, összees-küvés-elméletek és ezzel egyidejűleg a jól beváltbűnbakképzés általánossá válása, a folyamatos ci-gányozás, buzizás miatt régóta fontolgattam a tá-vozást” – írja levelében Gerendás. Minderre pedigcsupán egy több évvel ezelőtti verbális személyesinzultust tudott példaképpen említeni. Keserűségeszámlájára írható az is, hogy szerinte a rádiók na-gyonkevesetjátszottákadalait.Természetesen nem maradt el a balosok reakciója,a sajnálkozás, antiszemitázás, miközben a lényeg-ről nem igazán esett szó. Míg Gerendás próbáljamásra kenni gondjait, addig éppen az a legfőbbproblémája,hogynemkellettapiacnak–ezutób-bi érvelést pedig a liberálisok hajtogatják szívesen.Arról ugyanis, hogy – ahogy Gerendás fogalmaz –„felment az ára a selejtnek”, éppen nem a nemzetiérzelműemberektehetnek.Pörzse Sándor, a Jobbik politikusa a zenészhezírt nyílt levelében reagált: „Ezt az országot mindgazdasági, mind morális és kulturális válságbaegy olyan liberális réteg segítségével sodorták,amelyetteakülönbözőaláírásokkaléskiállásokkalmindig is támogattál.” Majd harcra buzdítva ígyüzent neki: „Legyél te az első zsidó értelmiségi, akiőszintén és tisztán tud énekelni a hazaszeretetrőlis!Éshamindezeketmegtetted,ésmégisaggasztójeleket látsz, akkor hiteles, hogy felemeled szavadafélelemhangján.”Nem Gerendás az első rettegő, aki távozással hi-teget. A pirosfestékes, gyurcsányista Dániel Pétermár hónapokkal ezelőtt bejelentette, hogy az őtért durva, antiszemita támadások és fenyegetésekmiatt elhagyja az országot, ám hosszú hónapok-ra volt szükség, míg végül elutazott. Hasonlóanveszélyben érezte magát Mohácsi Viktória cigányszármazású korábbi SZDSZ-es politikus is, aki Ka-nadában kért politikai menedékjogot. Ott, aholriportot készítettek a beilleszkedni képtelen cigá-nyokról mondván, hogy azok csak bűnözésből éscsalásbólélnek.Becsomagolva:jó utat, rettegők!Ébresztő,emberek!Gerendás Péter a sokadik balliberális, aki azzal hitegeti a magyarokat, itt hagyja az országot. A hivatásosrettegők antiszemitizmusra hivatkoznak, de általában kiderül: mégsem hajlandók elmenni. A dolgozni éstisztességes fizetést akaró magyar fiatalok viszont tömegesen kényszerülnek külföldre.Aközelmúltbannemegyszerolvas-hattukastatisztikákatésbecsléseket,amelyekszerinta2010-esválasztásokótamintegyfélmilliómagyarhagytaelhazájátkülföldönmunkátkeresve.Bárfolyamatosariogatás,azadatokaztmutatják,hogyazsidókközöttaténylegesenemigráltakszámaviszonylagkicsi,tavalycsupánezrenmentekel,legalábbisaMazsihiszadataiszerint.Hamegnézzük,hogyazelmúltidőszakbanhányanhagytákittazországot,akkorelmondhatjuk,hogyegyátlagosmagyarországizsidófeleannyirahajlandókülföldretávoz-ni,mintnemzsidóhonfitársa.Mogács Dánielszínész, rendező, humoristaAShowderKlubfellépője.Rendezője,szereplőjeaSusogósMackóknak.ÁllandószereplőjeaMunkaügyekIrRealityShowcíműkomédia-sorozatnak,láthatjukaComedyCentralhumorcsatornán,ésönállószínháziestjeivelisszórakoztataTháliaSzínházban.2010-benaKétfarkúKutyaPártszíneibenaHírcsárdajelöltjekéntindult,mostmagányosanDr.Mogácskéntvanjelenazinterneten.– A stand-up után visszatértél aszínészethez.Miért?– Igen, színészként indultam, és azis vagyok, de abból nem lehetettmegélni. Szeretem a stand-upotis, de az egy más műfaj, ott a ver-bális poénok működnek, én pediginkább eljátszani szeretem a viccesszituációkat. A színészetben jobbankiteljesedhet a magamfajta.– A stand-upban viszont lehetimprovizálni.–Azönállóestembeniselégsokszorteszem. Nagyon szeretek rögtönöz-ni, nekem ez inkább egy lehetőségA szórakoztatás mellett komoly gondolatokatad át a közönségnek, hogy felébressze őket„alvó” állapotukból. Mogács Dániel színész-rendező-humoristával beszélgettünk.arra, hogy egy átlag előadásnáljobbat csináljak. A betanult dolgokmindig jól működnek, de engemaz éltet, ha egy-egy improvizációkülönlegesen jól sikerül és ez általmegemeli az előadás színvonalát.A nézők is jobban szeretik, ha ott,a helyszínen születik meg valami.– Az előadásaidban komoly dol-gokról van szó a humor mögébújtatva.Megértikeztanézők?– Remélem, hogy az önfeledtnevetés mellett leesik a mondani-való is. A végcélom az lenne, hogyúgy tudjak nevetve szórakoztatni,hogy egyre mélyebb gondolato-kat közvetítsek, és felébresszemaz embereket „alvó” állapotukból.–Mittakarezaz„alvó”állapot?– Én hiszek az összeesküvés-el-méletekben, abban, hogy össze-folynak odafent a dolgok, és aza pár milliárdos simán eljátszik abolygóval úgy, ahogy ők fütyülnek.Az emberek többségével pedigsajnos mindent meg lehet csinálni,nem veszik észre, hogy átverik őket,mert fárasztó len-ne erre ráébredni.Könnyebb átvervelenni, mint újjáépí-teni az egész életet.Mindent gyökere-sen másképp kel-lene csinálni. Akikpedig ezt az egészetkitalálták, pont errealapoztak.– A humorral job-ban eljutnak ezeka gondolatok azemberekhez?– Szerintem igen,mert itt egyébkéntis elég rosszul mennek a dolgok –bár korántsem annyira, mint ahogyérezzük –, de a szomorúság szomo-rú bemutatása nem szórakoztató ésnem építi a lelket. Unják az emberek!Inkább röhögjük ki a „betegségein-ket”, és ha legközelebb előjönnek,talán már nem sírunk rajta, hanemnevetünk. A nevetés pedig energiátad, ezzel az energiával talán nekilehet fogni a szomorú dolgok jobbátételéhez. Tehát inkább föl a fejjel,mint lefelé!Gerendás PéterDániel Péterpéldaképével
 12. 12. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberLeblanc GyőzőTóth ÉvaHAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusKULTÚRA12A művészpáros szerint az operett egy kurió-zum, de úgy vélik, Magyarországon az utóbbitíz évben rossz kezekbe került ez a zenei műfaj.„A magyar operett egy múlt század eleji vilá-got varázsol a színpadra, és ha ezt moderni-záljuk,nemaztazérzelmiészeneihatástérjükel, amit Kálmán Imre, Lehár Ferenc és a többikiváló szerző megírt.Ez egy elegáns műfaj,nem lehet a Csárdás-királynő fenekéreütni, és nem lehet,hogy Edwin hercegaz asztal alatt fet-rengjen részegen” –fogalmazott LeblancGyőző. Hozzátette, amai világot tökéletesen tükrözi a musical, me-lyet külföldön nagy sikerrel visznek színpadra,amagyarokazonbanazoperettbenvilágnagy-ságok, épp ezért meg kellene becsülni. „Nincsa világon olyan primadonna, aki úgy tud sze-retni,széttárniakarjait,ésazegészközönséget– A Kárpátia legutóbbi, Rendületlenül címet vi-selőalbumaelőkelőhelyenszerepeltahazaile-mezeladásilistánis.MikorravárhatóazújCD?– Idén is augusztus 20-án fog megjelenni az újKárpátia-album. Amit fontos tudni, hogy tíz év el-teltével idén videoklippel is jelentkezik a zenekar.Továbbá megjelenik egy válogatáslemez Len-gyelországban azokból a dalokból, amiket alengyel hazafiak válogattak össze.–AMagyarGárdaindulójapedigegyversszakkal kibővülve meg fog je-lennialemezen,ugye?– A Magyar Gárda indulóját hatévvel ezelőtt írtuk meg PörzseSándor felkérésére. Most kapottegy lendületes Kárpátia-köntöstés egy plusz versszakot.– Szaniszló Ferenc és BakayKornél mellett téged is ki-Lejáratott értékünk:az operettTóth Éva és Leblanc Győző operettművészek közel tíz éve járják együtt azországot, de felléptek már a világ számos pontján is. Velük beszélgettünk arról,milyen helyzetben van ma, és milyen jövője van az operettnek.Petrás János, a Kárpátia frontembere büszke a zenekarés rajongói által kiérdemelt kitüntetésre, az ezt kritizá-lók hangja nem éri el az ingerküszöbét. Nyáron pedig újCD-jük jelenik meg.magáhozölelni,mintamagyar.Nincsazatán-cos a világon, aki olyan tűzzel tudná odatennia lábát, mint a magyar táncos, és erre vevők avilágban”–mutatottráaművészpáros.Arra a kérdésre, mit kellene tenni azért, hogyújra népszerű legyen az operett hazánkban,határozottan válaszoltak: „Abban a rendezés-ben kellene játszania darabokat, amilyenannak a klasszikus for-májavolt.Nemvéletle-nül lett olyan sikeres aHonthy Hanna–FelekiKamill-féle Csárdás-királynő, hiszen őkazt játszották, amitleírtak. Ma megmásít-ják a darabokat, átírják a szövegeket!” Példa-ként említették a Nemzeti Színház János vitézelőadását is: „Nem lehet színpadra vinni egyJános vitézt úgy, hogy az első jelenetben a to-borzó huszárok a kazalban meztelen fenékkelszeretkeznek a lányokkal. Erről nem írt se Pe-Tóth Éva operett- és nótaénekesnőSzülei is zenerajongók voltak, őpedig már az iskolában énekkari tagvolt, szólót énekelt. Kereskedelmifőiskolát végzett, 10 éves – magánta-nároknál végzett – klasszikushangképzés után OSZK-vizsgát tett,és szinkronszínész-oklevele van.Leblanc Győző operaénekesÉnektanulmányait 1969-1975 közötta Zeneakadémián végezte. Az operettutazó nagykövetének is nevezik,mely címet 2004-ben kapták TóthÉvával Sidney-ben.A díj a rajongóinké istüntettek március15-én. A MagyarArany Érdemke-reszt polgári tago-zata kitüntetést ér-demeltedki,denemmindenkiszerint.– Úgy gondolom,hogy ez mindenkiszámára egy nagy megtiszteltetés, termé-szetesen én is nagyon boldog voltam, ami-kor megtudtam. Amellett viszont, hogy énszemélyesen vehettem át a díjat, úgy gon-dolom,nemcsaknekemszól.Ezadíjmin-denkinek az elismerése, aki az elmúlttíz évben mellettünk volt, legyen azrajongó, zenész vagy munkatárs.– Talán sokatmondó, hogy IlanMorizraeliésEleniTsakopoulosKounalakis amerikai nagykö-vetisúgyérezte,jogavanbe-leszólni egy magyar államikitüntetéshelytállóságába.– Egyszerűen ez az egészdolog nem érte el az inger-Külföldön imádják,itthon nem becsüliktőfi, se Kacsóh!Alföldi Róbertrendezésébena metróalul-járóban aprostituáltakminiszoknyábanstrichelnek az elő-adásban. Ha erre nemmondjuk azt, hogy kul-túrbotrány, akkor ebben azországban mindent el lehet követ-ni!” – fogalmazott Leblanc Győző, majdhozzátette: „Ha ezt úgy tennék fel a színpadra,ahogy azt Petőfi és Kacsóh megírta, akkor nem kéne agyerekeket hazaszeretetre, tisztességre, becsületre, sze-relemre nevelni, mert ráéreznének egy pillanat alatt adarabbólésazenéből,hogymirőlisvanszó.”A két művész szerint az operettet más irányba viszikel, mint amiről eredetileg szólt. Úgy fogalmaztak: „Ezegy emelkedett műfaj, oda kéne fölvinni az embereket,akkor lenne hatása, de ha felületesen énekeljük, akkorközépszerűvé tesszük. Mi abban hiszünk, hogy ezt ko-molyan kell felvállalni, és akkor bármerre járunkaz országban, a világban, az mindenhol nagy si-kerthoz!”küszöbömet, főleg úgy, hogy ezt azok mondják,akik a XIX. század végén még rabszolgatartókvoltak, azon nemzet fiának, akik már 1568-bankimondtákTordánatürelmirendeletetésvallás-szabadságot hirdettek.– Érezhető, hogy keményebb zenét kezdte-tek el játszani. Mennyire nehéz a népies ele-meketösszeegyeztetnia„zúzdával”?– Úgy készítjük a dalokat, hogy azokra mi is jólérezzük magunkat, nekünk is tetsszen. Nemkívánunk magas filozófiákba belemenni, ennekellenére érdemes tudni, hogy milyen széles kö-zeget fed le a zenénk. Nemrég volt egy nagyonjókoncertünkKaposvárott.Voltottháromnagy-darab, félmeztelen kopasz srác, akik végig tom-boltak. Kiderült, hogy mindhárom orvoskéntpraktizál. Büszkék vagyunk arra, hogy a minketszerető emberek között szerepel a kétkezi mun-kástól az ügyvédig bezárólag mindenki.Petrás János
 13. 13. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-decemberHAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-június PUBLICISZTIKA 13Orbán Viktor modernkori Don Quijotekéntharcot hirdetett az offshore-lovagok ellen,Budai Gyula pedig mint hűséges SanchoPanza elszámoltatást kezdett fennenhangoztatni. Budai már nem elszámol-tatási biztos, a hivatalos indoklás szerintelvégezte munkáját. Ezt gyönyörű statisz-tikákkal alá is támasztotta: sok száz megsok ezer feljelentés. Hűha! – pislog az utcaembere, de egy másik statisztika mindentüberel: az „elmúltnyócév” miatt börtön-ben ülők száma nulla.Az offshore-lovagok pedig arctalanulés arcátlanul továbbra is elsíbolják pén-zünket. Mint a Jobbik feltárta, több minttízmilliárd forint uniós pénzt ítélt meg aNemzeti Fejlesztési Ügynökség több tucatrészben vagy egészben offshore cégek ke-zében levő vállalkozásnak. E fogalom ko-rábban az adóelkerüléssel fonódott össze,jelen esetben azonban azért alkalmazzáktrükkök százainak e fajtáját, mert a leg-több ilyen helyen szigorú titokként kezelika cégek valós tulajdonosainak személyét.És itt van a házőrző jó mélyen elhantol-va. Ugyanis a pályázati lapon elég aláírni,hogy az adott cégnek ellenőrizhetők aDutyi és mutyiSegítő szándékukat az alábbi elérhetőségeken jelezhetik:Személyesen: 1113 Budapest, Villányi út 20/B (hétköznap 8-16 óráig)Vonalas telefonon: 365-1488 (hétköznap 8-16 óráig)Mobiltelefonon: 70/372-3975 (minden nap 8-20 óráig)E-mailen: hazaipalya@jobbik.huHazai Pálya című közéleti lapunkat aJobbik tagjai és szimpatizánsai önkéntes,térítésmentes munkájukkal juttatják elminden alkalommal a postaládákba. Ámaz újság erőforrásaink szűkössége miattmég így sem jut el az összes háztartásba.Arra kérjük a Hazai Pályát kedvelő tisztelthonfitársainkat, hogy aki önkénteskénttud segíteni nekünk, akár úgy, hogylapunkat saját településének egészénvagy egy részén terjeszti, akár úgy,Terjesztőket keresa Hazai Pálya!tulajdonosai, a tulaj tulajdonosai, a tulajtulajának tulajdonosai stb. (Brian életerulez!) Egy raklap pénzünkről döntő intéz-mény illetékes vezetője és az ő miniszterepedig ezt puszta bemondásra elhiszi. Vanilyen, Csupi?! Az egyszeri magyar adófi-zető sem tud meggyőződni arról, hogy anyertes cég közvetve vajon nem Orbánkeresztfiáé, Bajnai unokatestvéréé, netána pályázatot elbíráló főosztályvezetőé-e!Tízmillió magyar fizet az uniónak, mint akatonatiszt, majd hallja a tévé narancs-vörös sikerpropagandáját, hogy milyensokat kapunk vissza. Azt viszont nem en-gediktudni,kihúzebbőlhasznot.Vajonazagyonistenített uniótól visszacsorgatottadóforintjai valóban magyar vállalkozástfejlesztenek? Itthon teremtenek munka-helyet, megélhetést? Vagy a Seychelles-szigeteki Noname Ltd. titkos tulajdonosazsebébe vándorol?Az Orbán–Budai-féle elszámoltatás nul-la börtönben ülő bűnözővel megbukott.Ideje azt olyanok kezébe adni, akiket azelmúlt 23 év váltópolitikája nem szennye-zett meg.DobZihogy az általa üzemeltett boltban,üzlethelyiségben engedélyezi, hogyaktivistáink rendszeresen letegyenekaz újság legfrissebb számából, azokatkérjük, hogy a lenti elérhetőségekenjelezzék segítő szándékukat. Önzetlensegítségüket akkor is hálásan fogadjuk,ha nem rendszeres, hanem egyszerifelajánlásról van szó.Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója
 14. 14. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusMOZAIK14Kiadó: Jobbik Magyarországért MozgalomOrszággyűlési KépviselőcsoportCím: 1358 Budapest, Széchenyi rkp. 19.Elérhetőség, levelezési cím: 1113 Budapest, Villányi út 20/ATelefon: 365-1488, 06-70-3799701Felelős kiadó: Vona Gábor frakcióvezetőFőszerkesztő: Pál GáborMűvészeti vezető: Laboncz EdinaE-mail: jobbik@jobbik.huISSN 2063-028Xhttp://www.facebook.com/hazaipalyaujsagHAZAI PÁLYAIngyenes közéleti lap, a Jobbik aktivistái által terjesztve.Újvári Zsolt - DebrecenBoros Hajnalka - BékéscsabaTóth Csilla Mária - SiófokDanis László - BácsalmásBaán Jenő - SopronElőző számunkkeresztrejtvényéneknyertesei:Nyereményüketpostán küldjük.Fűben, fábanorvosságIsteni eledel:cseresznyeKevesentudnakellenállniegytálro-pogóscseresznyének,amivelmájusésjúniuskényeztetbennünket.Agörögökegyenesenazistenekeledelénektartottákeztazamatosgyümölcsöt.Acseresznyeazonbannemcsakfinom,denagyonsokbenneazA-,aB-ésaC-vitamin,folsavtartalmánakköszönhetőenpedigerősítiazimmunrendszertéssegítmegőrizniaszellemifrissességet.Tartalmazmégkáliumot,melyasejtanyagcserébenjeleskedik,kalciumot,amiacsontokfejlődését,egészségétszolgálja,ésnagymértékbenvasatis,aminagyonhatásosvérszegénységesetén.Mivelnagyjából80százalékavíz,ígykitűnőszomjoltó.Képessemlegesíteniabélbenlévőzsírokat,ezáltalkarcsúsítóhatásaisismert.A megfejtéseket 2013. június 30-ig várjuk a 1113 Budapest, Villányi u. 20/A címre vagy a hazaipalya@jobbik.hue-mail címre. A beküldők között értékes nemzeti ajándékokat sorsolunk ki.A borítékon vagy az e-mail tárgyában tüntessék fel: Hazai Pálya, rejtvény.Afiatalokkivándorlásánakcsökkentése,azok-tatásminőségénekjavításaazelsődlegescéljaaJobbikIfjúságiTagozatnak,amelyáprilisbantartottaelnökségválasztókongresszusát.Magyarországlegdinamikusabbanfejlődőifjúságiszervezetébőlközösmunkávalakáralegnagyobbválhat–hangsúlyoztaFarkasGergelyországgyűlésiképviselő,aJobbikITmegválasztottelnöke.Afiataljobbikosokaparlamentifrakciónkeresztülmárbeisnyúj-tottákazOrszággyűléseléelsőjavaslatukat,amelynekazacélja,hogyazállamvállaljaátazemberektőlazelsőközépfokúnyelvvizsgaanyagiköltségeit.Azifjúságiszervezetkongresszusanyolctagúelnökségetisválasztottstagtoborzásbakez-dett,mert–mintvallják–ezegyolyanbüszkemagyarfiatalközösség,amelyennemveszerőtazországothatalmábakerítőkilátástalanság.Acsatlakozniszándékozókawww.jobbikit.hu/jelentkezésvagyawww.facebook.com/jobbikitweboldalokonjelentkezhetnektagnak.ImpresszumTagtoborzásba kezda Jobbik Ifjúsági Tagozat
 15. 15. HAZAI PÁLYA I. évfolyam 2. szám 2011. november-december SPORT 15HAZAI PÁLYA III. évfolyam 2. szám 2013. május-júniusÖtkarikás kérdés:mi lesz veled, birkózás?–Alátványossághiányátszoktákem-legetniabirkózássalösszefüggésben.Vanebbenvalami?– Erre azt tudom mondani, hogy fél évvelalondoniolimpiaelőttnemlehetettjegyetkapni a birkózásra, pedig Nagy-Britanniá-ban alig birkóznak, a közönség fele mégishelyivolt.Gyerekkorom óta kísér az olimpiai eszme,hogy az olimpia összefogja a világ nem-zeteit, és akkor most egy olyan sportágatakarnak eltüntetni a játékokról, amit180 országban űznek versenyszerűen. Haa Nemzetközi Olimpiai Bizottság végültényleg száműzi a birkózást, nem tudom,milyen olimpiai eszméről beszélünk. Azsem lehet érv, hogy csak néhány nemzetházi versenye lenne a birkózás, ugyanis2012-ben például 27 ország nyert érmet.Hangsúlyozom, sem a falmászással, sema wakeboarddal nincsen bajom, de egytechnikai sportra lecserélni a sportágun-Lőrincz Tamáskat szerintem a birkózás szemen köpése.–Mibenlehetreménykedni?–Abban,hogytöbbekközöttazUSA-ban,Oroszországban, Törökországban vagyIránban, sőt az utóbbi időben már Japán-ban is rengetegen birkóznak, ők kiállnaka sportág mellett. Ráadásul a 2020-asolimpia megrendezésére még esélyes há-rom helyszín között ott van Isztambul ésTokióis,ígyjoggalreménykedhetünk.–Nekedmitjelentazolimpia?– Az egészséges életen túl azért sporto-lunk, azért sportolok, hogy tiszta küzde-lemben dicsőséget szerezzek a hazámnakésmagamnak.Abirkózástestatestelleniharc, ha nyersz, tudod, hogy ez az akaratésazerődiadala.– Szüleid miért éppen birkózóedzés-revittekletéged?– Hiperaktív gyerek voltam, a háztartás-ban sok kárt tettem, és valahogy ezeketaz energiákat le kellett vezetni. Eleinte,Lekerülhet az olimpia programjáról abirkózás. A nagy vihart kavart döntésről ésa sportág jövőjéről Lőrincz Tamás olimpiaiezüstérmes, kétszeres Európa-bajnok birkó-zóval beszélgettünk.mint gyerekkoromban minden ellen, ígya birkózás ellen is tiltakoztam, de néhányedzésutánmagávalragadottahangulat,atársaság.–Miabirkózáslegnagyobbelőnye?–Mindenekelőttnagyonjónevelőhatásavan a gyerekekre. Ez egy közösségfejlesz-tő, közösségépítő sport. Ha valaki csaknéhány évet birkózik, már az is olyanküzdeni akarást, fegyelmet hoz magával,hogy az életben is jobban meg tudja állnia helyét. Nagy előnye még az alacsonyköltség. A gyerekemet nem vihetem lepéldául vívni egy tornacipőben meg egyrövidgatyában, míg a birkózáshoz máseleintenemszükséges.– Terveid szerint az aktív pályafutá-sodatérintia2020-asolimpia?– Nem valószínű. A 2016-os olimpiára,Rio de Janeiróba szeretnék kijutni ésmegvalósítani azt, ami Londonban nemsikerült:aranyérmetnyerni.A március 22-i, botrányos FIFA-döntést követően zárt kapukmögött lejátszott magyar-románmérkőzést (2-2) követően keletiszomszédaink újabb kanna ben-zint öntöttek a tűzre. Következőkedden játszották a Hollandia–Románia válogatott találkozót,melyen a románok több kihágásmellett egy valóban rasszista, amagyarságot és az erdélyi magyarkisebbséget gyalázó transzparenstfüggesztettek ki, visszautalva a Ra-pid Bukarest mérkőzésén történteseményekre: „Acum, pentru ocîrpă aprinsă îl vreţi arestat, după ceatîţia ani de zile, zîmbind aţi toleratterorismul etnic al UDMR ca politicădestat.”Vagyis:„Mostegymeggyúj-tott rongy miatt letartóztatjátok,azok után, hogy évekig mosolyogvatoleráltátok az RMDSZ etnikai terro-rizmusát mint állampolitikát.”A Jobbik szakpolitikusa, SzilágyiGyörgy emiatt feljelentést tett aFIFA-nál. A nemzetközi szervezetfőtitkára, Jerome Valcke levélbenreagált a Jobbik politikusának meg-keresésére.AfőtitkármegköszönteaMagyar mez taposása, tépése a román sportlapban,rongynak nevezett magyar zászló égetése Kolozsvárott– a románok továbbra is gyaláznak minket a sportese-mények kapcsán.Magyargyűlölet– a románok nemzeti sportjatájékoztatást Szilágyinak, és közölte:az ügyet azonnal továbbították aFIFA fegyelmi bizottságához, akikmegvizsgáljákmajdarománszurko-lók gyalázkodását.A románok ezután sem álltak le:többek között Görbicz Anita győrikézilabdázónő mezét tépve, taposvafényképezett le román élsportoló-kat a ProSport című román napilapáprilis eleji számában, az OltchimValcea–Győri Audi ETO női kézilabdaBajnokok Ligája-mérkőzés előtt.
 16. 16. HAZAI PÁLYAI. évfolyam 2. szám 2011. november-december HAZAI PÁLYAIII. évfolyam 2. szám 2013. május-június16Az ár- és belvíz miatt kialakult súlyoshelyzet okán egyes élelmiszerek áraaz év végére akár száz százalékkal ismegemelkedhet. Ismét kevesebb pénzmaradhat a zsebünkben.Még drágábbaz ételünkA klímaváltozás miatt tapasztalható hosszantartó tél, a szokatlanul hideg és csapadékos ta-vasz s az így kialakult ár- és belvíz komoly káro-kat okozott a mezőgazdaságban. 1901 óta nemesett ilyen mértékű csapadék az országban, és akutatók arra figyelmeztetnek, hogy a szélsőségesidőjárásiviszonyokegyregyakoribbáválnakmajdaKárpát-medencében.Az idén több mint kétszázezer hektárnyi területkerült víz alá az országban, melynek közel felemezőgazdasági terület. A csapadékos időjárásmiatt a gazdák nagyjából csak háromhetes ké-Vona Gábor, a Jobbik elnökeBELFÖLDséssel tudták megkezdeni a tavaszi munkákat,ami többletköltségeket eredményezett, s ezzelegyütt a terményárak emelkedésére is számítanilehet, amit majd az alapvető élelmiszerek áránaknövekedésekor érez meg a lakosság. A tavaszitalajmunkák csúszása a kora tavaszi vetésű nö-vényeknél szintén gondot okozott, a felhős égboltleginkább a palántanevelésben jelentett problé-mát, míg a március közepi fagy a csonthéjasokat,elsősorbanakajszitésazőszibarackotkárosította.A lapunk által megkérdezett gazdák szinte biz-tosra veszik a primőr termékek árrobbanását is.Sőt, Magyar Zoltán jobbikos szakpolitikus szerintaz idei szélsőségesen csapadékos időjárás miattaz egyes élelmiszerek ára az év végére akár százszázalékkalismegemelkedhet.Emlékezetes,hogytavaly az aszály miatt alakult ki ársokk az élelmi-szeriparban, ami akkor az inflációt is az egekbelökte. Ugyanakkor az idei kilátások sem túl ró-zsásak, főleg a KSH áprilisi adatainak tükrében.A kimutatások szerint a mezőgazdasági termelőiárak17százalékkalemelkedtekazelőzőévazonosidőszakához képest. Az élő állatok és állati termé-kek árának növekedése kisebb mértékű volt, mígÚjabb élelmiszerársokkra számíthatunkÁfacsökkentéstsürget a JobbikMagyar Zoltán, a Jobbik országgyű-lési képviselője lapunknak felidéz-te, hogy a nemzeti radikális pártmár tavaly fölvetette az alapvetőélelmiszerek áfájának öt százalékratörténő csökkentését. Mint ismert,az ősszel még a kormány is elzárkó-zott a jobbikos felvetéstől, FazekasSándor vidékfejlesztési miniszterazonban nemrég bejelentette, újálláspont várható az élelmiszerekáfájának ügyében. Magyar Zoltánszakpolitikus ugyanakkor felidézte,álszentnek tartja a szocialisták ha-sonló javaslatát, hiszen nyolcéveskormányzásuk alatt bőven bevezet-hették volna az ilyen jellegű intéz-kedéseket.a növényi termékek áremelkedése meghaladta a20 százalékot, és továbbra is a burgonya drágul alegjobban,konkrétanakétszereséredecemberhezképest.Az elmúlt időszak időközi önkormányzati választásai azt mutatják,a Jobbik lehet a Fidesz első számú kihívója.A Jobbik a második erő Monoron,ahol a szavazatok 29 százalékávalsikerült tönkreverni az MSZP–DKközös jelöltjét. A település 1-esszámú egyéni választókerületébenlemondás miatt választottak új ön-kormányzati képviselőt. A megüre-sedett posztért hárman versengtek:Balogh Imre Ferenc (Fidesz), Bok-ros Tibor (Jobbik) és Mikla László(MSZP–DK). A Bokros Tibor által el-ért 29 százalék a párt 2010-es ered-ményénél 11 százalékkal magasabb.A Jobbik Sárosdon is erősödött, aholáprilis elején időközi polgármes-ter-választást tartottak. A nemzetiradikális párt jelöltje, Szabóné KaiserEdina a szavazatok 23 százalékát sze-rezte meg, és ezzel harmadik helyenvégzett a mezőnyben. A választásonhárom független és egy jobbikosjelölt indult. Az eredmény nagyonszoros küzdelmet mutat, hiszen azelső és a második helyezett között 6százalék volt a különbség, a másodikés a harmadik hely mindössze háromszázalékra volt egymástól, tehát ajobbikos jelölt összességében aligmaradt le az első helyről.Barcson a Jobbik jelöltje volt a kor-Belehúzott a Jobbikmánypárti aspiráns egyetlen kihívó-ja, mivel a szocialista képviselőjelöltel sem indult az időközi választáson.ASomogymegyeitelepülésentartottidőközi önkormányzati választásonAnder Balázs, a nemzeti radikálispárt képviselőjelöltje a leadott 244szavazatból 76-ot kapott, amely 31százalékos támogatottságot jelent.HáromévvelezelőttBarcsugyanezenkörzetében a Jobbik jelöltjére aligtöbb mint 10 százaléknyi választóvoksolt, ezt a szavazatarányt sikerültmost a nemzeti ellenzéknek meghá-romszoroznia.Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgató-ja közleményben reagált a hírre: azidőközi önkormányzati választásoksikerei is bizonyítják, a Jobbik Kelet-Magyarország után immár az országmás térségeiben is második erővévált, így a Fidesz első számú kihívójá-vá léphet elő a közeljövőben.Szabószerinta2014-esévsorsfordítólesz Magyarország életében. Közle-ményében úgy fogalmazott: „A vá-lasztók jövőre egy kormányzásra valófelkészültségétbizonyítóésamagyaremberek bizalmát egyre inkább élve-ző Jobbik nemzetmentő programjátválaszthatják.”

×