Daru Toll 2012. 1. szám

559 views

Published on

Daru Toll 2012. év 1. száma

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
559
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Daru Toll 2012. 1. szám

  1. 1. DARU A lap TOLL ítva ány 201 öklad Ingyenes közéleti lap 1. Püsp II. évfolyam 1. szám 2012. január EZ A VALÓ VILÁG országban. Mi több, cseréljék le nyugal- Morvai Krisztina nem légből kapott, mukat egy olyan család házára, akik a mondvacsinált lehetőségeket javasol rendbontók között élnek. Jó lenne, ha útja során: a jobbikos vezetésű leszállnának a rózsaszín felhőkről az településeken kipróbált eszközöket egyenlőséget odafentről fröcsögve kínálja a probléma megoldásául. Az hirdető alkalmi vakok, és szembe- pedig nem más, mint hogy a néznének az elkeserítő valósággal. JOGSZABÁLYOKAT KOMOLYAN Hogy milyen társadalma lesz, most már KELL VENNI! A törvények adottak, csak belátható időn belül Magyarországnak. be kell őket tartatni. Kellő indok-e egy Morvai Krisztina 2012. január 7-én járt keresztény értékeket valló országban a Biharnagybajomban. A település bűnözésre az, hogy szegény vagyok és országjárásának egyik állomása volt, a nem magyar? A törvények gyakorlása fórumon pedig a cigány-magyar együtt- nem rasszista modell, a politikus hölgy élésről beszélgetett a megjelentekkel. A szavaival élve. A liberalizmus a politikus hölgy célja nem a gyaláz- legnagyobb ellensége a cigányság kodás, hanem megoldás keresése az felemelkedésének. Egy gyermek is együttélési problémákra. Amint tudjuk, csak úgy válhat egészséges az Európai Unió kidolgozott egy értékítélettel rendelkező felnőtté, ha a stratégiát, amely ugyanezt szolgálja. A jogai tudatosítása mellett a szocializá- mi oldalunkról nézve ez inkább káros, cióját is fejlesztik. mint átgondolt, euró milliók folynak el a Jó példa a fentiekre Érpatak. A város semmibe, illetéktelen kezek által. első embere, Orosz Mihály Zoltán két A helyszínre meg voltak hívva Bihar- kategóriába sorolja a helyieket: van, aki nagybajom cigány képviselői is, épít, és van olyan ember is, aki rombol. azonban nem éltek a lehetőséggel. Az utóbbiak esetében mindent elkövet- Pedig el kellene valahol kezdeni a nek a községben, hogy elvegyék a párbeszédet. Ez létkérdés, nincs kedvüket a további károkozásoktól.„Szántóföldi modell” – ez a meghatá- vesztegetni való időnk. Nemcsak ennek Még egy biciklilopást is komolyanrozás jól példázza azt a helyzetet, a kistelepülésnek, de országunk jövője vesznek, a gyermeket eszközkéntamely Magyarországon kialakult. is - ahogy Morvai Krisztina elmondta - használó, nem emberhez méltó módonAmikor mindent ellopnak tőlünk, hát az azon múlik, mennyire vagyunk képesek nevelő szülőktől pedig megvonnaka legjobb, ha sztrájkolunk, és nem is ÖSSZEFOGNI. Polgármester Úr mindenféle juttatást, végső esetbenfogunk bele semmibe. Nem tartunk elfogadta a meghívást, jelen volt a kiveszik a családból az utódot, hogyjószágot, nem használunk vas- és rendezvényen. A probléma Biharnagy- esélye legyen egy szebb, jobb életre.alumínium eszközöket az udvarunk- bajomban, és általában a többi Ezzel szemben például Biharnagy-ban, nem vetünk semmit tavasszal településen is a betelepültekkel bajomban, ahogy Polgármester Úr is(marad az üres szántó), és … et cetera, kezdődik. A leggyakoribb okok a elmondta, már a mezőőrséget sem ériet cetera. Sorolhatnám, miről „szoktak megjelenésükre: a segélyturizmus; a meg fenntartani, mivel ha rajta is kapjákle” a tisztességesen dolgozó lakosok kihaló félben lévő kisebb falvak a tolvajt az elkövetés közben, sokazokon a településeken, ahová olyan házainak olcsó felvásárlási lehetősége; esetben elmarad a büntetés. A „félünk,egyének tették be a lábukat, akik és a szocpolos lakások állandó gazda- és nem csinálunk semmit”, vagyis asegélyből, „gyerekből” és mások cseréje. Ahová beteszik a lábukat, „szántóföldi modell” hatalmas mérete-tulajdonából élnek. Hamarosan talán az onnan a magyar lakosok és a tisztes- ket öltött itthon, pedig gyakran elég az isországunkról is lemondunk az ő javuk- séges cigányemberek menekülnek, a rendbontókkal szemben, ha nemra… Akkor meglenne a ráadás is a nem azért, mert a mélyszegénység, sütjük le a szemünket és kemény„három a magyar igazság” sorából. hanem a mélyigénytelenség mellett hangot használunk. Mert ettől igencsak„Vissza kell venni a hazánkat!” – a kellene azután élniük. elszoktak. Habár ismerjük a mondást,mondat Morvai Krisztina szájából Nem beszélve a bűnözés különböző hogy a hal a fejétől szaglik, a ház alulrólhangzott el, csakúgy, mint a fenti, kezdő formáiról, amelyek a betelepültekkel épül fel, tehát az, hogy egy-egysor is. Mielőtt a neoliberális honfi- együtt ütik fel a fejüket: a termény- településen milyen a közállapot,társaink felhördülnének – ha olvasnak lopások szaporodása, fém tolvajok, nagyban függ a helyiek hozzáállásátólminket -, hogy a Jobbik véres, legújabb orgazdák előkerülése, az uzsorázás és és a vezetőktől kezdve a cigány-kori honfoglaló tisztogatásra készül, a csicskáztatás mindennapivá válása, családokkal bezárólag az összefogásrakérem szépen – a politikus hölgy tettét stb. A jelenség felér a terrorral: amikor a való képességtől, hajlamtól.követve - jöjjenek le a vörös szőnyegről, dolgozó fáradtan hazamegy és Morvai Krisztina feltette a kérdést Bihar-menjenek a nép közé - akár álruhában, nyugalomra vágyik, nem elég, hogy nagybajomban: mi mikor mondjuk azt,mint Mátyás király -, és szerezzenek munkája során, felülről a pénz és a hogy elég?tapasztalatot arról, mitől szenvednek az multik diktálnak, alulról, otthon jön azallergiásoknál is többen ebben az efem újabb lökés: az állandósult „utcai terror”.
  2. 2. Doni megemlékezésA Jobbik Hajdú-Bihar megyei szervezetei együtt kellő számú páncélos-egység és páncélos-elhárító fegyveremlékeztek a Don-kanyarban hősi halált halt magyar hiányában - de egyéb hadieszközökben és ellátmányban ishonvédekre 2012. január 15-én, Kabán a II. világháborús problémákkal küszködve - fokozatosan teret vesztett,emlékműnél. Az eseményen, többek között felszólalt darabokra szakadt, megsemmisült.Rigán István, a Megyei Közgyűlés tagja is. Beszédéből Január 17-én elrendelték a magyar csapatok kivonulását.idézünk néhány gondolatot: Sikerült egy 8 kilométeres folyosót nyitva tartani. Január 24- én a 2. hadsereg maradványai kiváltak az arcvonalból. „Tisztelt megemlékezők! A kemény hidegben megfelelő téli ruházat nélkül harcoló, majd visszavonuló/menekülő katonákat az ellenségesEmlékezni jöttünk! Emlékezni azokra a katonákra, akik 69 golyókon kívül a fagy is tizedelte: több tízezren maradtakévvel ezelőtt életüket áldozták idegen földön, idegen holtan a hófödte csatamezőn.érdekekért. Azokra a katonákra, akiket hiába várt haza a Ezeknek a napoknak a története a magyar hadtörténelemszerető szülő, feleség, gyerek. legszomorúbb fejezetei közé tartozik.A szovjet támadást 1943. január 12-én, az urivi hídfőből A történetírás mai állása szerint hozzávetőlegesen 125-128indított harcfelderítés vezette be a IV. hadtest 7. ezer főre tehető a 2. hadsereg közel egyéves keletihadosztályának védőszakaszán. hadszíntéri tevékenysége során elesett, megsebesült ésA következő napon támadásra indult a szovjet 40. hadsereg, fogságba esett honvédek és munkaszolgálatosok száma.majd 14-én a scsucsjei hídfőből a 3. harckocsi hadsereg is. Közülük 49-50 ezren haltak meg, s közel ugyanennyienA túlerejű offenzíva már az első napokban több helyen áttörte sebesültek meg.a hiányosan fölszerelt magyar csapatok védővonalát. Január 27-28 ezerre tehető azok száma, akikre hosszú és kegyetlen14-én az esti órákban már egy 50 kilométer széles és 17 hadifogolyévek vártak, s akik közül csak kevesen térhettekkilométer mély rés tátongott a magyar védelemben. haza. A pontos elszámolást azonban az eltűntek nagy számaAz első napokban a magyar csapatok szívósan ellenálltak. A (80 549 fő) megnehezíti.”katonák mindaddig kitartottak, amíg működött a vezetés, ésvolt mivel harcolni. Zárásként Baranyai Imre bácsi szavait idézném, akiJanuár 15-én azonban a szovjet támadó egységek elvágták a Püspökladány szülötte és maga is megjárta ezt a poklot.hadsereg többi erőitől a III. hadtestet. A nap estéjére az Tavaly, 97 éves korában még együtt emlékeztünk a hősökre.áttörés szélessége 100 kilométerre növekedett. A vezetés Idén már nem lehetett köztünk, de a Csillagösvényről figyelcselekvésképtelen volt, a páncélelhárítás gyenge, és a minket. Az öreg hazafi életfilozófiája a következő volt:tüzérség kiesett. „Ha mi nem harcolunk, akkor senki se fog, mert sajnos ebbőlAz eredetileg több mint kétszázezres magyar hadsereg, a nemzetből kiveszett a küzdeni akarás. Ha el is érünkamely már az előző hónapok hídfőcsatáiban is jelentős valamit, azt lehet, hogy senki se fogja nekünk megköszönni,veszteségeket szenvedett, hatékony légierő és légvédelem, de attól még csinálni kell a dolgunkat.” JPA DARUTOLL ingyenes közéleti lap 2. 2012, január
  3. 3. VITRIOL Európai Egyesült Államok- avagy a nemzeti önrendelkezés teljes feladása!Történt mindez valahol, az Óperenciás tengeren is túl, a A leminősítések hazánkon kívül érintik a luzitánokat,viktoriánus korban, a világkormány megalakulása előtt, egy ősi hispanolokat, a labancokat, a tótokat, sőt a gallokat is. Szolgákkultúrával rendelkező nemzet végnapjainak idején. vagyunk saját hazánkban, folyamatosan beavatkoznakI. Viktor uralkodásának második évében az Öreg Föld belügyeinkbe a globalista pénzügyi páholyok helytartói.Szövetsége brutális támadást indított a szkíták országa ellen. Megszorítás megszorítást követ, a hazaáruló rendszerváltó elitA maoista José Manuel Barroso az Öreg Föld Bizottsága elnöke közreműködésével megszállták az országot, s ezek aírta I. Viktornak: „….minden hatalmunkkal élni fogunk Szkítaföld hazaárulók jelentős része jelenleg is ott ül a törvényhozásban.ellen.” A fülkeforradalmárok feladták a gazdasági szabadságharcot, ígyMi váltotta ki ezt az arrogáns viselkedést a háttérhatalom ez a szabadságharc már annak megkezdése előtt elbukott. I.helytartójánál? Viktor kapitulált. Kormánya kész feltétel nélkül tárgyalni aMinden bizonnyal az, hogy Kr. u. 2011. év álom havának 9. készenléti hitelről.napján az Öreg Föld tagállamai megszavazták a Stabilitási Közben a szájkarate tovább működik, hiszen folyamatosan aztEgyezményt, amely gyakorlatilag létrehozta az Öreg Föld kommunikálják, hogy megvédik az országot a spekulánsValutaalapját, amelyhez mi nem csatlakoztunk. pénzszivattyútól. Viktor azt hangoztatja, hogy meg kell védeni aA tervezet szerint az eurózóna tagállamai saját földünket és vizünket, előtte pedig csapatával elárulta aköltségvetésükből fizetnének be ebbe a közös alapba nemzetet, amikor a nemzeti párt javaslatát elvetve nem kapottforrásokat. Az IMF- hez hasonló szervezet saját elhatározásból alkotmányos védelmet a termőföld és a vízkincs.döntene arról, hogy szükség esetén mely országokat és milyen A gyakorlat az bizonyítja, hogy egy ágyba került az ellenséggel.módon segítsen meg. A kaméleonpolitika folytatódik.Eltökélt szándékunk, hogy nem fizetünk azért védelmi pénzt, A kormánynak nincs gazdaságpolitikája. Nincs válasza a vidékhogy a saját pénzünkből befizetett tagdíjakból majd hiteleket problémáira, a közbiztonságra, a munkahelyteremtésre. Nincskapjunk vissza, feltételekért cserébe. Hazánkat a nemzetközi válasz az államadósság rendezésére.cionista pénzügyi körök be akarják terelni ebbe a körbe, s Ezen nem lehet csodálkozni, hiszen olyan vezető tisztviselőkminden eszközt bevetnek, hogy elérjék céljukat. ülnek soraikban, akik tevékenyen kivették részüket aNyolc éve folyik egy kész átverés-show, nyolc éve folyamatosan rablóprivatizációban, a magyar ipar és mezőgazdaságazt hajtogatják a judeo-bolsevista-liberális megmondóemberek, leépítésében, ezzel hozzájárultak teljes kifosztásunkhoz.hogy az Öreg Föld Szövetsége előbb-utóbb elhozza a Ezt az államadósságot, nem lehet visszafizetni! A kormányparadicsomi állapotokat az alattvalóknak, s már nemcsak minden intézkedése arra irányul, hogy az adósságot feltételBécsben nyithatunk cukrászdát, hanem Kánaánban is. Aztán nélkül szolgai módon törleszteni kell a társadalom kivéreztetésejönnek Kánaánból, jönnek és letelepednek. Jönnek, és készítik árán is. Részleges adósság elengedés és átütemezés nélkül azelő a tömeges betelepítést. Aztán I. Viktor legfontosabb célul országnak nincs esélye kilábalni a válságból! Aztán Barrosokitűzi a romastratégiát, melyet liberálisaink ujjongva fogadnak. ultimátumot ad át I. Viktornak, melyben az áll, hogy 3 törvénytMegtehetik, hiszen az egész ország a teljes szellemi, anyagi vonjon vissza, valamint a költségvetést változtassa meg,kifosztottság állapotában van. Jöhet a végzetes döfés, amely különben a támogatások folyósítását befagyasztja!után már nincs visszaút, ha hagyjuk. Hagyjuk? Kedves maoista Barroso Úr! Otthon azt csinálsz, amit akarsz! EzAz egyik oldalon öltönyös politikusok, pénzemberek, a mi hazánk! Engedd meg, hogy a kedvedért ne mondjunk le amegmondóemberek pökhendi vigyorral az arcukon, jóllakottan. függetlenségünkről! Foggal-körömmel harcolni fogunk az ilyenAkik nem ismerik a nélkülözés, kiszolgáltatottság érzését, akik parazita rablók ellen, mint amilyen te vagy és hasonszőrűpofátlanul, gátlástalanul próbálják lenyomni a torkunkon a elvtársaidnak is azt üzenjük, hogy ne feszítsétek túl a húrt! Ilyenlenyomhatatlant, úgy, hogy kinyílik a bicska a zsebünkben. áron nem kívánunk az Öreg Föld Szövetségéhez tartozni!A másik oldalon a kilátástalan, mélyszegénységben élő pária, A nemzeti oldal felismerte, hogy a nyugat szolgái lettünk sajátaki nem hiszi el, hogy ez megtörténhetett vele, hiszen neki a több hazánkban, a globalista háttérhatalom minden eszközzel felmint húsz évvel ezelőtti eufórikus hangulatban mást ígértek. akarja számolni a nemzeti önrendelkezést. Épül a birodalom,Most azon gondolkodik, hogy milyen módon vessen véget amiben nem lesz helyük a nemzetállamoknak.életének, mert nincs szabadulás az adósrabszolgaság Első lépésként létre akarnak hozni az öreg földrészen egybéklyójából. egyesült államszövetséget, majd a távlati cél a világkormányNincs szabadulás, hiszen már kutyakonzerv sem kerülhet az felállítása lesz, amelyben az egyén engedelmes rabszolgakéntasztalra vacsora gyanánt, nemhogy csirkenyak. Elviszik a teljes alárendeltségben, páriaként tengődhet orwelli módon.fedelet a fejünk felől? Nem probléma! Segítsük ki a Postabankot Meg kell indítani a harcot a bankárterrorizmus ellen!200 milliárddal (Kr. u. 1998-ban), hogy aztán eladhassuk a Vissza kell venni az utcát az új szabad karvalyoktól, a hiteltelenlabanc Erste Banknak 101 milliárdért! hibbant Nérótól és híveitől, a senkiháziktól! Azoktól, akiknekMegkéselnek a saját házadban? Nem baj! Egyszer úgyis meg semmi sem drága, akik egymást túllicitálva tennék a nemzetközikell halni! pénzügyi körök zálogházába a még megmaradt nemzetiBónuszként bevezetik az ebadót, hogy a hűséges társat elküldje szuverenitást.a háztól az idős ember, s ezáltal teljesen védtelenné válva ne Ne hagyjuk, hogy ez az ország rablók martalékává váljon! Ez azakadályozza semmi a rablót nemes ténykedésében. ország a mienk és az is marad örökké!A háttérhatalom offenzív támadásba lendült. Arroganciája, Ezért honfitársaink emeljük fel fejünket és ne hagyjuk magunkat,diktátumai, a különböző hitelminősítők döntései nyomán az mert:árfolyammozgáson keresztül meg akarnak fojtani bennünket. „A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenekEzek a hitelminősítők az Új Világ cionista profitorientált maradjanak.”magánvállalkozásai. A fenti írás kizárólag a képzelet szüleménye, a valósággal valóAz Új Világ és az Öreg Föld között napjainkban egy gazdasági bármilyen egyezése teljességgel a véletlen műve!?világháború zajlik. A dollár és az euró párharcában nem lehet Tanár úrkétséges, hogy a hitelminősítők melyik oldalon állnak. DARUTOLL ingyenes közéleti lap 3. 201 2, január
  4. 4. Alapjog lett az önévédelem és a magántulajdon védelme isJanuár 1-jével lépett hatályba támadást alkalmazott valaki, akkor akár a közérdekre támadóval szembenMagyarország új alkotmánya, olyan arányban kellett védekeznie, fel lehet lépni akár még nem is arányosMagyarország Alaptörvénye. Az amilyen a támadás maga volt. Tehát ha eszközzel. Tehát egy ököllel támadóvalAlaptörvény V. cikkének értelmében valakit ököllel kezdtek el verni, akkor szemben kést lehet ragadni, husángotmindenkinek joga van a törvényben nem lehetett ellene késsel fellépni, mert lehet ragadni, vasvillát lehet ragadni.”meghatározottak szerint a személye, a támadással nem állt arányban a Gyakorlatilag a támadóval szembenilletve a tulajdona ellen intézett vagy az védekezés. Az Alaptörvény bármivel fel lehet lépni, erre aezeket közvetlenül fenyegető jogtalan hatálybalépésével ennek vége, ugyanis bűnözőknek fel kell készülniük, mégtámadás elhárításához. a bíróságoknak nem kell vizsgálniuk, arra is, hogy egy betörés alkalmávalEddig a bíróságoknak egyedileg, hogy a sértett védekezése arányban akár az életüket is veszthetik. Az isesetenként kellet vizsgálnia azt, hogy állt-e a támadással. fontos változás, hogy ezentúl nem aaz önvédelem jogos volt-e, vagy sem. Kabódi Csaba, az ELTE Állam- és megtámadottnak kell bizonyítania aNagyon leegyszerűsítve eddig a Jogtudományi Karának tanszékvezető jogos védelmet.szabály az volt, hogy ha valakivel egyetemi docensének elmondása JPAszemben például a személye ellen szerint “akár a személyi, a javak elleni, IT HÍREK Adománygyűjtéssel segítettünk néhány rászoruló családon, és ezzel tettük szebbé az ünnepeket számukra. Elsősorban száraz élelmiszerrel (só, cukor, száraztészta, édesség), illetve játékokkal leptük meg őket. Ezekre az eseményekre a csoport minden követ megmozgatva készült és gyűjtötte az adományokat, cserébe örömtől könnyes szempárokat, ragyogó arcú kisgyermekeket és meghatódott felnőtteket kapott. Első alkalommal szeretné a tagozat megrendezni saját táborát, melyre 2012. július 13-15-e között kerül sor. A szórakoztató sportvetélkedők, jó hangulatú bulik és próbára tevő ügyességi feladatok mellett lehetőség nyílik EP képviselők, valamint más radikális politikusokkal történő kötetlen beszélgetésre is. Elérhetőségeink: www.jobbikit.hu Tel.:30/415-3867 Várjuk jelentkezésed! Szebb jövőt! 30 DARUTOLL ingyenes közéleti lap 4. 2012, január
  5. 5. nem vesszük észre az apró örömöket, lehajtott fejjel járnak azFénylánc Magyarországért emberek, nem mosolyognak a másikra. A hivatalokbanMottó: „Este, ha kigyulladnak a csillagok az Égen és mogorva hivatalnokok látják el munkájukat. Ritkán lehetFöldön gondolj arra: nem vagy egyedül!” hallani, „KÖSZÖNÖM!” Ez egy nagyon sötét és hideg világ, és ezért szükség van a fényre, szükség van a melegségre.2011. december 21-én, immár 5. alkalommal került Most már az utolsó értékeinktől fosztanak meg minket. Ezekmegrendezésre a Fénylánc Magyarországért. nem anyagi értékek, ezek belső értékek: az emberség, aAz országban több száz helyen lobbantak fel a lángok, de szeretet, a remény, a hit. Nem szabad engedni, hogykülhonban is kigyúltak a máglyák: a szomszéd országokon elvegyék őket, mert az már a vég.kívül Dél Koreától Kanadáig, Djiboutitól Norvégián át December 21-én karácsony előtt ne az üzleteket járd, ne évFinnországig. végi hajrázz, hanem tisztítsd meg a lelked, elméd és így várd a karácsonyt a fény újjászületését. A máglya tüzénélEbben az évben is a fő mottó: NEM VAGY EGYEDÜL. lehetőség nyílt egy kis beszélgetésre, lelki ráhangolódásra,Az év legsötétebb napján, leghosszabb éjszakáján került múltunk átgondolására, ami az egyik célja is volt amegrendezésre, várva a fény újjászületését: ez a Karácsony rendezvénynek. Azok az emberek, akik eljöttek, ha csakünnepének a lényege. Ma a világ arról szól, hogy vásárolj, néhány pillanatra is, de talán átmelegedtek, nem csakjárd az üzleteket, költsd a pénzt. Elmegyünk egymás mellett, testben, de lélekben is. Zolta Farkassziget József Attila: TÉL Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hogy melegednének az emberek. Ráhányni mindent, ami antik, ócska, Csorbát, töröttet s ami új, meg ép, Gyermekjátékot, - ó, boldog fogócska! - S rászórni szórva mindent, ami szép. Dalolna forró láng az égig róla S kezén fogná mindenki földiét. Valami nagy-nagy tüzet kéne rakni, Hisz zúzmarás a város, a berek... Fagyos kamrák kilincsét fölszaggatni És rakni, adjon sok-sok meleget. Azt a tüzet, ó jaj, meg kéne rakni, Hogy fölengednének az emberek! Folytatódnak a munkálatok Bizonyára sokan figyelemmel követik a Püspökladányban, 1919-ben kivégzett csendőrök körül zajló eseményeket. Lapunkban korábban már tájékoztatást adtunk arról, hogy tavaly, késő ősszel a csendőrök sírköveit beszállítottuk a Katolikus Templom kertjébe. A jó időt kihasználva, ez év január 12-én elvégeztük a kivégzettek földi maradványainak exhumálását. Másnap a hamvasztás is megtörtént. Tavasszal Isten áldásával a munkálatok tovább folytatódnak. Terveink közzé tartozik a síremlék templom kertben való felállítása, majd az elhunytak hamvainak végső nyughelyre történő elhelyezése. Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik anyagilag és erkölcsileg is segítették munkánkat. Tóth László TB. Csendőr Őrsparancsnok DARUTOLL ingyenes közéleti lap 5. 201 2, január
  6. 6. mi egymásét, jelezzünk egymásnak. Mutassuk meg, a jó A tücsök és a hangya ... többség mindenben jobb, mint az ártani akaró kisebbség. Életükből adódóan az itthon maradottak láthatják el a drága újratöltve. biztonsági őr szerepeket. Csak úgy kell élni, mintha minden ( fabula ) az enyém lenne, és figyeljek rá a jó gazda szemével. Ha mindenki ezt teszi, teljes védőernyő fog őrködni javaink felett.- Ami sok, az már tényleg sok! - berzenkedett a la fontaine-i Ezen aztán felbuzdulva, a többi hangyával létrehozták a LÉTszorgos kis hangya. Igaz, egész életük során szinte csak (láss és tájékoztass) mozgalmat. Igazán mi is kell ehhez?lótottak-futottak a családnak szánt mindennapi betevő Szinte semmi! Csak nyitott érdeklő szemmel járni és figyelni aelőteremtéséért. Igen ám, míg ők munkában voltak, környezetemre. No meg, ha netalán megdöglik a tehenem,akaratlanul magukra kellett hagyni a kis hangyafészkeket. ne hagyjam, hogy a szomszédom is így járjon. És látjátokBennük, kinek-kinek az értékeivel, télire való emberek, a kis hangyafőben is születhetnek nagy dolgok.felhalmozásaival. Tehát ezek a „pazar kincsek” naphosszat Igaz, naggyá csak akkor lesznek, ha mi azzá tesszük.egyedül árválkodtak. Csak a gyerek, beteg, öreg és pihenő Rajtunk múlik még most is (ketyeg az óra nagyon), hogy mitrovarok tartózkodtak odahaza. No meg a sok-sok tücsök, akarunk tenni magunkkal! És itt a cselekvésen van aakik (tudjuk) csak a 3H bűvöletében élnek (hegedű, hangsúly…. –teszünk vagy belenyugszunk? Akarunk jövőt?hazugság, henyélés). Ezen fekete ciripelők és elfajzott Akarjuk, hogy az szebb is legyen? Igaz, a válaszaitokhangyák sokasága alig várta, hogy reggel munkába menjen a egyértelműek!dolgos had. A hátrahagyott fészkeket kifosztani, kirámolni, a SZKtéli eleséget más tulajdonába áttenni, no, ehhez aztánértettek igazán. Ez történt az előbbi kis élőlénnyel is. Ahétvégén szarvasbogárt ejtettek. A váratlan bőségtőlmegmámorosodva, az ismerős családokat összetrombitálvanagy tort csaptak belőle. A maradék szárnyakat, csáprágót éspotroh részeket pedig felfüstölték, mondván: ami mostbőség, télen az lesz a segítség! „Hadd járja még a füst!” -gondolattal a fejében, hajnalban elment a munkába a gazdaés érintetlenül hagyta a tartósított eleséget. De bizony estemár nem kellett leszednie a füstölő rudakról, mert ezt nappalvalaki már megtette helyette…. és ekkor kiáltott fel olyanharagosan a megrövidített tulaj. Gondolatok kavarogtak kicsikobakjában. Hogy, s miként kéne elkerülni a hasonlóeseteket, ki vigyázzon az ő értékeire, míg távol van tőlük?Hopp! Valami felsejlett a gondolatai szürke tengerében, smint a felhőágyból kipattant kelő nap beragyogja az ébredővidéket, a gondolatai is így csillantak át a homályon. Őrizzük Múltunk egy újabb szelete Katasztrófa megelőzési napot tartottak városunkban az országos mintát követve, 2011. november 21-én. Délután hat órakor, hogy a lakosság megismerje a veszélyre felhívó jeleket, a légvédelmi szirénák is megszólaltak. Ezzel kapcsolatban jutott eszembe, hogy Püspökladányban található még egy-két olyan katonai jellegű objektum, amelyekről már nem tartanak számon, rég elfeledték őket, pedig abból a célból építették azokat, hogy védelmünket szolgálják. Ezek közé tartozik a vasútállomás területén felállított és a településen egyedülálló létesítmény: a valamikori „géppuska fészek”. A köznyelv így emlegeti. Tavasszal ezt is rendbe szeretnénk tenni, hogy a múltunknak ez a szelete is megmaradjon az utókornak. Dúró DARUTOLL ingyenes közéleti lap 6. 2012, január
  7. 7. Pusztai Szabadok a határba. Jól esett a friss levegő, a kissé giccses, de mindenképp kellemes tücsökciripelés, és valahogy még a A nagy fekete kutya lekoptathatatlan pécsi légy sem hozott ki a sodromból. Már erősen szürkült, amikor visszafordultam a kocsim felé, ésA nagy fekete kutya különös alak a pusztai emberek mivel kezdett beborulni az ég sietősebbre vettem a futást,világában. Afféle mindig komor, morgó csökönyös őrző, nem akartam a sötétbe botorkálni. Valami csapkodta a lábamamiről nehéz eldönteni, hogy jó vagy rosszakarat vezérli. szárát, gyorsan rájöttem, hogy a cipőmet kell újrakötni, ezértValahol a sárréten van egy halom, aminek a tetején egy nagy már sietve leguggoltam, hogy gyorsan bokrétát kanyarintsakfekete kutya ül. Csak hét évente vakkant egyet, de jaj annak, a fűzőmre. Aztán amikor elkészültem a művelettel, ésakire rámordul. A másik meg minden éjfélkor feltúr egy régi felálltam, hogy tovább induljak, nem kis meglepetésemre úgyfejfa alatti sírcsomót, azt mondják, a gazdáját keresi már tizenöt méternyire egy jókora fekete négylábú tanyázottévszázad óta, pontosan azóta, amióta agyonverték a előttem. Fura borzongás szaladt rajtam végig. Nem jutottbetyárok. Ha valaki meglesi, és az nem veszi észre, eszembe sem az, hogy talán valamelyik tanyából kóborolt el,hamarosan óriási szerencse éri, de ha meglátja a és nagyon hamis, az sem, hogy esetleg veszett, éskíváncsiskodót, az többé meg nem tud szólalni az életében… kiszámíthatatlanul rám fog támadni, csupán álltam, és néztem A Nagy Fekete kutyát. A tanítók szavai a semmibe vesztek, a racionalitás megszűnt létezni, ott voltam a pusztában egyedül, szinte már teljes sötétségben, és néhány lépésnyire feküdt tőlem, az, aminek léteznie sem szabadna… Pár perc múlva unottan felállt, és pillanatnyi tétovázás után komótosan elindult egy távolabbi bokor irányába. Valameddig még figyeltem, majd óvatosan elindultam, és egyre szaporább léptekkel felvettem újra a futás ritmusát. Mire a kocsihoz értem, teljesen rám sötétedett, kivettem egy flakon vizet, és miközben nagyokat kortyoltam belőle, még mindig a gyerekkori ismerőst fürkésztem a távolba… Nem sikerült elvenniük tőlem. Sok év munkája hiába veszett. Most már tudom, hogy az én fekete kutyám igenis ott kóborol valahol most is a pusztába, dönt jó, és rossz felett, és mondjanak bármit is azok, akik ezt bolondságnak tartják,Ki tudja!? Sosem találkoztam még ilyen szerzettel, de már a amikor eljön az ideje, én is elmesélem a fiamnak a történetét,kisiskolában megtanultam, hogy a mesebeszédeket meg és biztos vagyok benne, hogy nem lesz tőle semsem kell hallani. A fekete kutya a pusztában éppen olyan szegényebb, sem butább ember. A japán gyerekek, mindkóborgó eb, mint a tarka, a vörös, vagy a fehér. Nem őriz tudják, hogy mi az a tengu. Afféle mitikus varjú fejű, embersemmit, nem morog rád, hacsak éppen nincs megveszve. testű manó, ami az erdőkben él. Tudják, és felnőtt fejjel semAztán ezt szépen el is hittem, mivel ezt tanították, és hát nem felejtik el, mégis a világelsők a tudomány számos terén. Talánis ismertem senkit, aki látott volna egyet is sírhantot annyira együgyűek mégis, hogy mindenféle erdei lényekbenkapargálni. Majd ha valamit az ember nem hisz el, azzal nem hisznek. Nem hinném, csupán bizonyos dolgokat nemis foglalkozik, és szép lassan elfelejti. Nincs többé. Talán akarnak megmagyarázni, és tisztelik azt, amit az őseik rájuknéha még eszébe jut, hogy valamikor gyermekkorába egy hagytak. Tiszteljük mi is a fekete kutyánkat. Ne bántsuk, nehabókos öreg zagyvált valamit, de tovább is lép a dolgon, tagadjuk meg, ne akarjunk róla többet tudni, egyszerűenhiszen megtanulta, hogy az csak mese. álljunk meg, ha találkozunk vele, és hagyjuk, tegye, amitAztán a nyáron úgy esett, hogy kissé tele volt a fejem a tennie kell, ő már itt volt jóval előttünk. Remélem túlél minkethétköznapok gondjaival, és alkonyat körül kimentem kocogni is. Zebura Kiadja a Jobbik Magyarországért Mozgalom DARUTOLL püspökladányi alapszervezet. Felelős kiadó a szervezet elnöke. Megjelenik Püspökladányban. ingyenes közéleti lap A lap ítva 201 1. Püsp öklad ány Terjesztés saját terjesztésben. Nyomdai munkák: Oláh István www.jobbikladany.hu FOGADÓ ÓRA! Tabló-kép A Jobbik Püspökladányi Tervezés alatt van egy olyan kiadvány, amely digitális Alapszervezete fogadóórát tart formában tartalmazná a város iskoláiban található összes osztálytablót. Ez azt jelentené, hogy iskolánként és 2012. 02. 03-án (pénteken), évfolyamonként minden egyes osztálytablóról (amelyek 17 órától a Rendezvény Központ fellelhetőek a falakon, raktárakban) készítenénk fotót így aztán DVD formában, időrendben visszakereshetővé 203-as irodájában. válnának saját, a családunk, vagy ismerőseink fotói. Mindenkit szeretettel várunk! Remélem, a város is pozitívan fogadja az elképzelésemet. Dúró JPA DARUTOLL ingyenes közéleti lap 7. 201 2, január
  8. 8. KITÖRÉS NAPJA megemlékezés PÜSPÖKLADÁNY, FEBRUÁR 11. 15 ÓRAKOR II. VILÁGHÁBORÚS EMLÉKMŰNÉL www.jobbikladany.hu A Darutoll közéleti laphozA Barikád című újság aktuálisat a következő helyekenmegelőző számaihoz juthatnak hozzá,(alkalmanként 100 db) ingyenhozzájuthatnak a kedves ingyenesen:olvasóink, ha felhívják a –Charlie söröző, Petőfi u. 62.következő telefonszámot: Észrevételeiket, javaslataikat –Élelmiszerbolt, Erőss Lajos u. 4. a következő e-mail címre várjuk:06 30/ 591 30 78. jobbikladany@gmail.com –Honi tejbolt, Bocskai u. 2. DARUTOLL ingyenes közéleti lap 8. 2012, január

×