Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JOBAT Salaris Kompas•   Voor: Jobat/Corelio•   Door: Synovate Belgium•   Datum: Augustus 2011•   Project nummer: 1...
Achtergrond &doelstellingen
Achtergrond en doelstellingen• Jobat, het job medium van Corelio, publiceert naast jobadvertenties ook redactionele artik...
Achtergrond en doelstellingen• In deze context wou Jobat een grootschalige loonenquête opzetten, waarbij vele duizenden w...
Beschrijvingsteekproef
Gender - Leeftijd           Gender          Leeftijd                     18-24  ...
Woonplaats               West-             Vlaanderen                     ...
Werkplaats               West-             Vlaanderen                     ...
Opleiding – Werkervaring                              Ervaring            Opleidin...
Functiegroep                      administratieve functie           15%          ...
Sector van tewerkstelling                   overheid (lokaal, regionaal en federaal)          ...
Type contract - Arbeidsregime              Type contract          Arbeidsregime          ...
Arbeidssituatie                         Arbeidssituatie                     ...
Functieniveau                        Huidig functieniveau                     ...
Aantal medewerkers in de organisatie  1-49 werknemers: 28%        50-199 werknemers: 20%       200+ werkneme...
Resultaten
Loon & extralegalevoordelen
Door de ondervertegenwoordiging van de lagereprofielen, ligt het gemiddeld bruto loon relatief hoogGemiddeld loon - Vakant...
Bruto loon is duidelijk afhankelijk van opleidingsniveauGemiddeld bruto maandloon – Split naar geslacht & opleiding    ...
Het kleiner aandeel arbeiders in de steekproef zorgtervoor dat het gemiddelde loon relatief hoog ligtGemiddeld bruto maand...
Algemeen management en directiefuncties verdienenduidelijk het meeste, waar functies in de horeca enverkoop (intern) het m...
De best betalende sectoren worden bevestigd doordeze resultatenGemiddeld bruto maandloon – Split naar sector      int...
Naast de hoog scorende sectorende krijgen starters inhet onderwijs en bij de overheid een hoog bruto loonGemiddeld bruto m...
Het gemiddelde bruto loon van de 50+ ligt op 3.915  Euro  Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op 50+i...
Werknemers bij grotere bedrijven hebben gemiddeldeen hoger loon dan werknemers in KMO’s.Gemiddeld bruto maandloon – Split ...
Dankzij de oververtegenwoordiging van beterbetalende sectoren en grotere organisaties, behaaltBrussel een hoger gemiddeld ...
Gedurende de loopbaan stijgt een loon gemiddeldgezien met 69%. Na 10 jaar ervaring stijgt loon hetsterkstGemiddeld bruto m...
Het loon in internationale instellingen en energiesectorstijgt het meest met jaren ervaringEvolutie loon over jaren ervari...
Ambtenaren kunnen rekening op het meestevakantiedagenGemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar arbeidssituatie     ...
Grotere bedrijven bieden meer vakantiedagenGemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar aantal WN in bedrijf        ...
Gemiddeld gezien ontvangen werknemers bijna 4extra legale voordelen. 60% ontvangt maaltijdchequesExtralegale voordelen bov...
Consulting en ICT/internet functies beschikken over demeeste extra legale voordelen, onderwijs het minste         ...
Houding tenopzichte van loon,job en werkgever
48% is ontevreden over de verhouding tussen loon enprestatiesTevredenheid verschillende jobaspecten            ...
Werknemers in sectoren die gemiddeld gezien minder goedbetalen scoren ook slechter op gebied van tevredenheid overde verho...
Bijna 60% van de arbeiders is ontevreden over deverhouding loon- prestaties% ontevreden over verhouding loon en prestaties...
Lager opgeleiden zijn meer ontevreden over deverhouding loon-prestaties dan hoger opgeleiden% ontevreden over verhouding l...
Executive summary
© 2011. Synovate  40
© 2011. Synovate  41
Thank You For Your Attention.Our Curiosity Is All Yours.Antoon Van der SteichelAstrid De WaelSynovate NVRooigemlaan 2 bus ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Jobat Salary Survey 2011

26,617 views

Published on

Jobat, het job medium van Corelio, publiceert naast jobadvertenties ook redactionele artikels rond alles wat met werk te maken heeft. Zo geeft Jobat sollicitatietips, advies bij ontslag / opzeg, informatie rond rechten en plichten van de werknemer, ontwikkelingsmogelijkheden enzovoort ...

Daarnaast geeft Jobat informatie die nuttig is voor werkgevers.

In deze context wou Jobat een grootschalige loonenquête opzetten, waarbij vele duizenden werknemers aangaven wat hun brutoloon is en een korte enquête afwerkten die een referentiekader zou scheppen rond dit loon.

Doelstelling is dat er een online loonwijzer werd opgesteld met de verkregen gegevens als input, waarbij bezoekers van deze applicatie, aan de hand van een aantal parameters kunnen berekenen wat het gemiddelde brutoloon is voor een bepaalde functie.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Jobat Salary Survey 2011

 1. 1. JOBAT Salaris Kompas• Voor: Jobat/Corelio• Door: Synovate Belgium• Datum: Augustus 2011• Project nummer: 11COR110 © 2011. Synovate Ltd. All rights reserved. The concepts and ideas submitted to you herein are the intellectual property of Synovate. They are strictly of confidential nature and are submitted to you under the understanding that they are to be considered by you in the strictest confidence and that no use shall be made of the said concepts and ideas. Synovate does not, in providing this report, accept or assume responsibility for any other purpose or to any other person to whom this report is shown or in to whose hands it may come save where expressly agreed by our prior consent in writing.
 2. 2. Achtergrond &doelstellingen
 3. 3. Achtergrond en doelstellingen• Jobat, het job medium van Corelio, publiceert naast jobadvertenties ook redactionele artikels rond alles wat met werk te maken heeft. Zo geeft Jobat: • Sollicitatietips • Advies bij ontslag/ opzeg • Informatie rond rechten en plichten van de werknemer • Ontwikkelingsmogelijkheden• Daarnaast geeft Jobat informatie die nuttig is voor werkgevers. © 2011. Synovate Ltd. 3
 4. 4. Achtergrond en doelstellingen• In deze context wou Jobat een grootschalige loonenquête opzetten, waarbij vele duizenden werknemers aangaven wat hun brutoloon is en een korte enquête afwerkten die een referentiekader zou scheppen rond dit loon.• Doelstelling is dat er een online loonwijzer werd opgesteld met de verkregen gegevens als input, waarbij bezoekers van deze applicatie, aan de hand van een aantal parameters kunnen berekenen wat het gemiddelde brutoloon is voor een bepaalde functie. © 2011. Synovate Ltd. 4
 5. 5. Beschrijvingsteekproef
 6. 6. Gender - Leeftijd Gender Leeftijd 18-24 6% 25-34 31% 59% 41% 35-44 27% 45-54 25% 55 of meer 10% Gemiddeld: 39.6 jaarBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate 6
 7. 7. Woonplaats West- Vlaanderen Antwerpen 14% Oost- 21% Vlaanderen 24% Limburg 17% 7% Vlaams-Brabant Vlaanderen: 83% 4% Brussel: 4% Henegouwen Waals-Brabant 2% 3% Wallonië: 13% Luik 3% Namen 3% Luxemburg 1%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 7
 8. 8. Werkplaats West- Vlaanderen Antwerpen 13% Oost- 21% Vlaanderen 18% Limburg 13% 5% Vlaams-Brabant Vlaanderen: 70% 18% Brussel: 18% Henegouwen Waals-Brabant 2% 3% Wallonië: 10% Luik 3% Namen 2% Luxemburg 1%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 8
 9. 9. Opleiding – Werkervaring Ervaring Opleidingsniveau arbeidsmarkt hoger secundair of Gemiddeld aantal jaar: lager 37% 17.1 bachelordiploma (kandidatuurdiploma) 32% masterdiploma 23% Ervaring huidige (licentiaatdiploma) werkgever post masterdiploma 7% doctoraat 2% Gemiddeld aantal jaar: 10.3Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate 9
 10. 10. Functiegroep administratieve functie 15% ict en internet functie 7% productie 6% techniek 6% verkoop extern 5% financiële functie 5% medische of paramedische functie 5% openbare functie 5% logistieke functie 5% algemeen managementdirectie 5% onderwijs 5% engineering 4% consulting 4% verkoop intern 3% human resources functie 3% marketing 2% communicatie 2% onderzoek 2% juridische functie 1% horeca 1% kunst 1% andere: 8%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 10
 11. 11. Sector van tewerkstelling overheid (lokaal, regionaal en federaal) 7%10% bank, verzekeringen en financiële dienstverlening gezondheidszorg 7% onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 7% metaalverwerkende nijverheid 6% informatica 6% distributie, retail, wholesale en kleinhandel 5% transport en logistiek 4% consulting (juridisch, IT, HR, ...) 4% bouw 4% chemie en petrochemie 4% welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, belangenverenigingen 3% productie voeding, drank- en rookwaren 2% telecommunicatie 2% farmaceutica 2% reclame en communicatie 2% professionele diensten 2% sociaal-culturele sector 2% media en entertainment 2% energie- en watervoorziening 2% textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid 1% horeca, catering 1% toerisme en vrijetijdsbesteding 1% hout- en grondstofverwerkende nijverheid 1% internationale instellingen en gouvernementele organisaties 1% selectie, werving en rekrutering 1% land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, 1% andere 9%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 11
 12. 12. Type contract - Arbeidsregime Type contract Arbeidsregime % contract voor 79% voltijds 84% onbepaalde statutair % (‘vaste 10% deeltijds 80% (45) 10% benoeming’) contract voor 6% deeltijds 60% (35) 2% bepaalde proefperiode 2% deeltijds 50% (2,55) 4% interim- deeltijds, minder dan 50% 2% 1% contract (25 of minder)Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 12
 13. 13. Arbeidssituatie Arbeidssituatie % Bediende 61% % Ambtenaar 14% Kaderlid 13% Arbeider 12%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 13
 14. 14. Functieniveau Huidig functieniveau % uitvoerend 36% personeel % professional 33% senior 13% professional management 15% senior 3% managementBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 14
 15. 15. Aantal medewerkers in de organisatie 1-49 werknemers: 28% 50-199 werknemers: 20% 200+ werknemers: 52% 30% 17% 11% 10% 10% 12% 9% 1-9 WN 10-49 WN 50-99 WN 100-199 WN 200-499 WN 500-999 WN 1000 WN of meerBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 15
 16. 16. Resultaten
 17. 17. Loon & extralegalevoordelen
 18. 18. Door de ondervertegenwoordiging van de lagereprofielen, ligt het gemiddeld bruto loon relatief hoogGemiddeld loon - Vakantiedagen Gemiddeld bruto- maandloon Extra loon €3.254 13e 85% maand Aantal vakantiedagen 14e 8% maand Gemiddeld aantal dagen: 28Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 18
 19. 19. Bruto loon is duidelijk afhankelijk van opleidingsniveauGemiddeld bruto maandloon – Split naar geslacht & opleiding 4.972 € 4.408 € 3.840 € 3.518 € 3.172 € 2.880 € 2.687 € a an a a t w r aa m ge m om ou m lo lo or la pl vr ip ip ct of di rd rd do or ir te te da el as as ch un m m ba ec st rs po ge hoBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 19
 20. 20. Het kleiner aandeel arbeiders in de steekproef zorgtervoor dat het gemiddelde loon relatief hoog ligtGemiddeld bruto maandloon – Split naar arbeidsituatie 5.157 € 3.435 € 2.982 € 2.363 € r r l id e aa de nd er en ei ie ad rb bt ed K A m B ABasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 20
 21. 21. Algemeen management en directiefuncties verdienenduidelijk het meeste, waar functies in de horeca enverkoop (intern) het minste verdienenGemiddeld bruto maandloon – Split naar type functie algemeen managementdirectie 5.241 € juridische functie 3.985 € onderzoek 3.662 € engineering 3.644 € financiële functie 3.629 € ict en internet functie 3.576 € marketing 3.559 € consulting 3.537 € human resources functie 3.482 € verkoop extern 3.479 € onderwijs 3.234 € medische of paramedische functie 3.201 € openbare functie 3.104 € communicatie 3.018 € techniek 2.933 € productie 2.913 € logistieke functie 2.880 € administratieve functie 2.756 € kunst 2.729 € verkoop intern 2.594 € horeca 2.237 € andere 2.862 €Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 21
 22. 22. De best betalende sectoren worden bevestigd doordeze resultatenGemiddeld bruto maandloon – Split naar sector internationale instellingen en gouvernementele organisaties 4.601 € farmaceutica 4.053 € chemie en petrochemie 3.998 € energie- en watervoorziening 3.830 € bank, verzekeringen en financiële dienstverlening 3.749 € telecommunicatie 3.551 € informatica 3.533 € consulting (juridisch, IT, HR, ...) 3.343 € onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 3.340 € metaalverwerkende nijverheid 3.277 € overheid (lokaal, regionaal en federaal) 3.269 € productie voeding, drank- en rookwaren 3.250 € media en entertainment 3.208 € transport en logistiek 3.173 € gezondheidszorg 3.159 € bouw 3.099 € hout- en grondstofverwerkende nijverheid 3.087 € welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening… 2.984 € distributie, retail, wholesale en kleinhandel 2.901 € professionele diensten 2.878 € selectie, werving en rekrutering 2.874 € reclame en communicatie 2.866 € textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid 2.796 € sociaal-culturele sector 2.747 € land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, 2.746 € toerisme en vrijetijdsbesteding 2.647 € horeca, catering 2.424 € andere 2.885 €Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 22
 23. 23. Naast de hoog scorende sectorende krijgen starters inhet onderwijs en bij de overheid een hoog bruto loonGemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op <1 jaar ervaring farmaceutica 2.696 € onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 2.614 € chemie en petrochemie 2.598 € overheid (lokaal, regionaal en federaal) 2.433 € metaalverwerkende nijverheid 2.388 € internationale instellingen en gouvernementele 2.309 € gezondheidszorg 2.298 € transport en logistiek 2.278 € bank, verzekeringen en financiële dienstverlening 2.272 € energie- en watervoorziening 2.247 € land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, 2.240 € productie voeding, drank- en rookwaren 2.240 € sociaal-culturele sector 2.191 € bouw 2.183 € informatica 2.154 € consulting (juridisch, IT, HR, ...) 2.151 € welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening… 2.084 € media en entertainment 2.057 € hout- en grondstofverwerkende nijverheid 2.043 € professionele diensten telecommunicatie 1.991 € 1.976 € Gemiddeld loon distributie, retail, wholesale en kleinhandel textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid 1.941 € 1.938 € €2.177 selectie, werving en rekrutering 1.937 € reclame en communicatie 1.935 € toerisme en vrijetijdsbesteding 1.879 € horeca, catering 1.776 € andere 2.120 €Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 23
 24. 24. Het gemiddelde bruto loon van de 50+ ligt op 3.915 Euro Gemiddeld bruto maandloon – Split naar sector – Filter op 50+internationale instellingen en gouvernementele organisaties 5.776 € farmaceutica 5.199 € energie- en watervoorziening 5.023 € chemie en petrochemie 4.928 € informatica 4.755 € bank, verzekeringen en financiële dienstverlening 4.702 € consulting (juridisch, IT, HR, ...) 4.372 € media en entertainment 4.132 € telecommunicatie 4.007 € onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 3.969 € reclame en communicatie 3.953 € selectie, werving en rekrutering 3.882 € overheid (lokaal, regionaal en federaal) 3.826 € bouw 3.719 € land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, 3.708 € metaalverwerkende nijverheid 3.688 € welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening… 3.678 € gezondheidszorg 3.669 € productie voeding, drank- en rookwaren 3.667 € transport en logistiek hout- en grondstofverwerkende nijverheid 3.573 € 3.458 € Gemiddeld loon distributie, retail, wholesale en kleinhandel professionele diensten 3.411 € 3.336 € €3.224 sociaal-culturele sector 3.177 € toerisme en vrijetijdsbesteding 3.126 € textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid 3.004 € horeca, catering 2.771 € andere 3.203 € Basis: Totale steekproef (n= 49711) © 2011. Synovate Ltd. 24
 25. 25. Werknemers bij grotere bedrijven hebben gemiddeldeen hoger loon dan werknemers in KMO’s.Gemiddeld bruto maandloon – Split naar aantal WN in bedrijf 3.398 € 3.430 € 3.577 € 3.089 € 3.267 € 2.945 € 2.654 € r N N N N N N ee W W W W W W m 9 9 9 9 49 99 19 49 99 1- of - - 10 50 0- 0- 0- N 10 20 50 W 00 10Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 25
 26. 26. Dankzij de oververtegenwoordiging van beterbetalende sectoren en grotere organisaties, behaaltBrussel een hoger gemiddeld bruto loonGemiddeld bruto maandloon – Split naar plaats van tewerkstelling West- Vlaanderen Antwerpen €2941 Oost- Vlaanderen €3281 €3072 Limburg €3042 Vlaams-Brabant €3690 €3352 Henegouwen Waals-Brabant €3259 €2817 Luik Namen €2715 €2844 Luxemburg €2737Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 26
 27. 27. Gedurende de loopbaan stijgt een loon gemiddeldgezien met 69%. Na 10 jaar ervaring stijgt loon hetsterkstGemiddeld bruto maandloon – Evolutie loon over jaren ervaring +69% +15% 3.686 € 3.706 € 3.747 € 3.563 € 3.303 € 2.884 € 2.583 € 2.215 € 2.370 € j j j j j j 0j j 1j 15 20 25 30 3 5 30 2- 4- 1 <= - - - - 6- 11 16 20 25 >Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 27
 28. 28. Het loon in internationale instellingen en energiesectorstijgt het meest met jaren ervaringEvolutie loon over jaren ervaring – Split per sector <=1j 2-3j 4-5j 6-10j 11-15j 16-20j 20-25j 25-30j > 30j internationale instellingen en gouvernementele organisaties energie- en watervoorziening metaalverwerkende nijverheid productie voeding, drank- en rookwaren Gemiddeld brutoloonBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 28
 29. 29. Ambtenaren kunnen rekening op het meestevakantiedagenGemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar arbeidssituatie 33,5 31,4 26,9 24,3 r r l id e aa de nd er en ei ie ad rb bt ed K A m B ABasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 29
 30. 30. Grotere bedrijven bieden meer vakantiedagenGemiddeld aantal vakantiedagen – Split naar aantal WN in bedrijf 29,1 30,0 31,0 26,9 28,2 22,3 24,9 r N N N N N N ee W W W W W W m 9 9 9 9 49 99 19 49 99 1- of - - 10 50 0- 0- 0- N 10 20 50 W 00 10Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 31
 31. 31. Gemiddeld gezien ontvangen werknemers bijna 4extra legale voordelen. 60% ontvangt maaltijdchequesExtralegale voordelen bovenop brutoloon maaltijdcheques, maaltijdvergoeding… 60% hospitalisatieverzekering 54% groepsverzekering 45% terugbetaling woon-werkverkeer 36% gsm + abonnement 32% Gemiddeld aantal extralegale voordelen: ecocheques en andere waardebonnen 32% laptop 27% 3.9 bedrijfswagen met tankkaart 24% onkostenvergoeding 20% abonnement openbaar vervoer 17% mogelijkheid tot thuiswerken 16% internetabonnement 13% facilitaire diensten 3% bedrijfswagen zonder tankkaart 1% andere 10%Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 32
 32. 32. Consulting en ICT/internet functies beschikken over demeeste extra legale voordelen, onderwijs het minste ict en internet verkoop Totaal consulting functie extern onderwijs % % % % %Base n=49014 n=1761 n=3585 n=2661 n=2275maaltijdcheques, maaltijdvergoeding… 60 75 76 60 9ecocheques en andere waardebonnen 32 51 50 49 3gsm + abonnement 32 63 53 68 5laptop 27 63 56 56 11internetabonnement 13 26 34 33 2hospitalisatieverzekering 54 75 73 56 10groepsverzekering 45 70 68 59 7mogelijkheid tot thuiswerken 16 38 32 32 9bedrijfswagen zonder tankkaart 1 1 2 2 0bedrijfswagen met tankkaart 24 64 49 64 1onkostenvergoeding 20 50 33 46 6terugbetaling woon-werkverkeer 36 22 25 21 23abonnement openbaar vervoer 17 14 20 4 24facilitaire diensten 3 5 5 2 1andere 10 6 5 8 41Gemiddeld aantal 3,9 6,2 5,8 5,6 1,5© 2011. Synovate Ltd. 33
 33. 33. Houding tenopzichte van loon,job en werkgever
 34. 34. 48% is ontevreden over de verhouding tussen loon enprestatiesTevredenheid verschillende jobaspecten TOP 2 Jobinhoud 3 14 47 28 7 36 Werkgever 4 15 52 23 6 29 Loon in vergelijking met 7 29 45 16 4 20 vriendenfamilie Samenstelling totaal 7 29 45 15 3 18 beloningspakket Loon in vergelijking met 5 24 55 12 3 16 collega’sVerband prestaties & loon 12 36 37 12 3 15 helemaal niet tevreden niet tevreden tevreden zeer tevreden uiterst tevredenBasis: Totale steekproef (n= 49711) © 2011. Synovate Ltd. 35
 35. 35. Werknemers in sectoren die gemiddeld gezien minder goedbetalen scoren ook slechter op gebied van tevredenheid overde verhouding loon-prestaties. De gezondheidszorg is eenuitzondering met hoge ontevredenheid maar toch eengemiddeld loon% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar sector gezondheidszorg toerisme en vrijetijdsbesteding 60 61 textiel, schoen- en kledingnijverheid, ledernijverheid 57 horeca, catering 57 sociaal-culturele sector distributie, retail, wholesale en kleinhandel 55welzijnzorg, maatschappelijke dienstverlening, belangenverenigingen 55 metaalverwerkende nijverheid 53 transport en logistiek 52 land- en tuinbouw, veeteelt, visserij, mijnbouw, 51 reclame en communicatie 51 media en entertainment 50 bouw 50 hout- en grondstofverwerkende nijverheid 50 professionele diensten (beveiliging, onderhoud, real estate, facility 49 management) 49 productie voeding, drank- en rookwaren 48 consulting (juridisch, IT, HR, ...) 43 onderwijs (en wetenschappelijk onderzoek) 42 telecommunicatie 42 overheid (lokaal, regionaal en federaal) 41 selectie, werving en rekrutering 41 informatica 41 bank, verzekeringen en financiële dienstverlening 40 chemie en petrochemie 39 farmaceutica 37 energie- en watervoorziening 31 internationale instellingen en gouvernementele organisaties 28 andere 54Basis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 36
 36. 36. Bijna 60% van de arbeiders is ontevreden over deverhouding loon- prestaties% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar arbeidssituatie 59,0 49,0 40,0 36,0 r r l id e aa de nd er en ei ie ad rb bt ed K A m B ABasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 37
 37. 37. Lager opgeleiden zijn meer ontevreden over deverhouding loon-prestaties dan hoger opgeleiden% ontevreden over verhouding loon en prestaties – Split naar geslacht & opleiding 53% 54% 44% 48% 39% 39% 38% a a an a t w r aa m ge m om ou m lo lo or la pl vr ip ip ct of di rd rd do or ir te te da el as as ch un m m ba ec st rs po ge hoBasis: Totale steekproef (n= 49711)© 2011. Synovate Ltd. 38
 38. 38. Executive summary
 39. 39. © 2011. Synovate 40
 40. 40. © 2011. Synovate 41
 41. 41. Thank You For Your Attention.Our Curiosity Is All Yours.Antoon Van der SteichelAstrid De WaelSynovate NVRooigemlaan 2 bus 49000 GentBelgiumTel +32 (0) 9 216 22 22Fax +32 (0) 9 216 22 23E-mail Antoon.Vandersteichel@synovate.com © 2011. Synovate 42

×