Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

XXIV HR Weekend - Средния мениджмънт – ключът за организацията

387 views

Published on

Стоян Ганев от Телепол бе модератор по темата „Средния мениджмънт – ключът за организацията“ по време на XXIV-ят HR Weekend.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

XXIV HR Weekend - Средния мениджмънт – ключът за организацията

 1. 1. Защо средният мениджмънт е ключ?
 2. 2. 6MT 7DGS 6DGS 6MT Passat 8 HighLine 2,0 TDI /h.p/ 190 190 190 Среден разход на гориво л/100км 5,30 4,55 4,10 СО2 емисии гр/км 138 119 107 Макс.скорост 230 235 237 Ускорение 0-100 км /с/ 7,5 7,7 7,9 6DSG7DSG
 3. 3. Скоростна кутияСкоростна кутия Предавателна функция - предава въртящия момент от двигателя към колелата, при спазване на закона за запазване на енергията; Редуцираща функция – промяна на скоростта на движение; Промяна на посоката (напред/назад) - не двигателят и ходовата част, а скоростната кутия определя посоката на движение; Среден мениджмънтСреден мениджмънт Връзка между топ мениджмънта и изпълнителски състав, при запазване на енергията на взетите решения Променя скоростта на изпълнение на решения, скоростта на предаване/приемане на информацията, скоростта на прилагане на промените Понякога средният мениджмънт може да промени драстично посоката на изпълнение на управленските решения
 4. 4. Comprises of managers who head specific departments (such s accounting, marketing, production) or business units, or who serve as project managers in flat organizations.  Middle managers are responsible for implementing the top management's policies and plans and typically have two management levels below them. Usually among the first to be slashed in the 'resizing' of a firm, middle management constitutes the thickest layer of managers in a traditional (tall pyramid shaped) organization. www.businessdictionary.com/definition/middle-management.html Управленски цели, измерители, бюджети, проекти, организира Изпълнителски (задължения, задачи, разпореждания, процедури, стандарти за изпълнение, норми) ОП О НО РТЕ
 5. 5.  Най-добрите професионалисти;  Решаватели/Рефери/Консултанти на проблеми или казуси от специфична предметна област;  „Играещи треньори“ – заместват изпълнители  Продукт на кариерно развитие • Анализ и оценка на риска – ценности, заплахи, вероятности; • Предложение на мерки за превенция, присъствие, реакция на аларми и намаляване/преадресация на остатъчния риск; • Права на охранителите и на гражданите при претърсване, обиск, преследване и задържане; • Правила за подход, оглед и запазване на местопроизшествие.
 6. 6.  Рядко планира и прогнозира, но изпълнява, контролира и отчита;  Управление чрез задачи;  Измерване на представянето;  Организация на изпълнението, контрол и отчет на планове, графици, норми и лимити Измерване на представянето Ключови показатели за автопатрулни: • Коефициент за време - ИРИС • Коефициент за разстояние - ИРИС • Коефициент за уплътнение - ИРИС • Коефициент на представянето – 360º оценка • Коефициент на оперативен статус - тест
 7. 7.  Декомпозиция на работни потоци – функция, дейност, операция;  Оптимизация на работни потоци;  Управление на ресурсите – необходим обем, ефективност, натоварване, производителност;  Пресечна точка на „технология-организация“ и „умения-отговорности“; Дейност :Обход и оглед на периметър АБВ Операция: планиране на маршрута Операция: планиране на времето Операция: планиране на контролни точки КТ1: Посетителска врата АБВ211 КТ2: Табло „Газоразпределение“ АБВ212 КТ3: Склад „ГСМ“ АБВ213 Операция: отчетност и обективизация КТ1: Бутон бодрост АБВ211 КТ2: Бутон бодрост АБВ212 КТ3: Видеозапис АБВ213 Операция: контрол на обхода
 8. 8.  Наемане и освобождаване на персонал, управление на текучеството;  Обучение на персонал – въвеждащо, последващо, коригиращо, надграждащо;  Оценка на персонала;  Заплащане на труда и компенсации; Производствен график Смени, продължителност, почивки Нормативни изисквания за График за дежурства – КТ, ЗБУТ Сумарно отчитане на работното време. Работната заплата Начисления -основна заплата, платен годишен отпуск, нощен, празничен, извънреден труд, награди; Удръжки от работната заплата.
 9. 9.  Проводниците на фирмените ценности, фирмената визия и мисия в ежедневните задачи ;  Катализатори на различни процеси на фирмената култура и динамика;  Справяне с конфликти, с негативни прояви на недобросъвестност, неангажираност, нехайство, бойкот, „тъпота и мързел“;  Тренинг, меторинг, коучинг Етичен кодекс Законност; Защита и опазване на човешкия живот и зачитане на правата на гражданите; Решителност, отговорност, достойнство; Конфеденциалност Управление на поведението Агресивност, пасивност, асертивност Вербална комуникация - език Невербална комуникация - поведение
 10. 10.  „Пазачи на знания“  Събиране и обработка на знания за/от предметната област на бизнеса,;  Съхраняване и предаване на знания, умения и компетенции, специфични за дадената организационна култура, за лидерския стил и етап жизнения цикъл на организацията. ИРИС Ако справянето с един проблем на сигурността, би предизвикал по-голяма несигурност, тогава преминете към стратегия за минимизиране на загубите. Ако охраната на периметъра се осъществява с инфрачервена бариера в обекти, намиращи се в долини, падини, валози или над хиляда метра надморска височина, датчиците се сдвояват, за избягване на фалшиви аларми.
 11. 11.  Лидери срещу мениджъри  Йерархиите са убийство – плоските организации са вечни  Технологии – ERP , CCTV, e-Learning  Системи за управление на знания KMS

×