Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Методология на изследването 
Обвързва в единна система: 
• Ангажираност на служителите - 45%; 
• Интеграция на HR политики...
Етапи на изследването 
• Събиране на данни: 
– Въпросник за ангажираност; 
– HRM въпросник; 
– CEO (KRI) въпросник; 
• Про...
Обработка на данните 
• SPSS; 
• Факторен, корелационен и контент анализ.
• Abilitics 
• Accedia 
• Adastra Bulgaria 
• Advantisoft 
• Avus Capital 
• Bulpros Consulting 
• Crytek Black Sea 
• Dre...
Резултати в цифри 
• Попълнени въпросници от служители – 2273 
(2013 г. - 2151, 2012 г. - 1771) 
• Компании, завършили про...
Разпределение по сектори 
6.5% 
26% 
61% 
6.5% Системна интеграция 
ИТ услуги 
Развой на софтуер 
Продажба на софтуер, 
ха...
Съотношение мъже - жени 
64% 
36% 
Мъже 
Жени
Възрастови групи 
2% 
24% 
54% 
16% 
3% 1% 
До 21 години 
21 - 25 
26 - 35 
36 - 45 
46 - 55 
56 - 65 
Над 65 години
Образователно ниво 
2% 
44% 
3% 
39% 
11% 
1% 
Висше (PhD) 
Висше (магистър, MBA) 
Висше (бакалавър) 
Полувисше, колеж, 
с...
33% 
38% 
13% 
14% 
Работа в компанията 
2% 
Над 10 години 
От 5 до 10 години 
От 3 до 5 години 
От 1 до 3 години 
По-малк...
Общ трудов стаж на служителите 
7% 
9% 
24% 
33% 
27% 
Над 10 години 
От 5 до 10 години 
От 2 до 5 години 
От 1 до 2 годин...
Обобщено 
• Увеличаване на нивата на ангажираност с възрастта от 25 
до 55 годишна възраст. 
• Между 21-25 г., 26-35 г. и ...
Въпросник за ангажираност на 
служителите - надеждност 
Обща извадкова адекватност – 0,97 
Признак Адекватност на включван...
Въпросник за ангажираност на 
служителите - надеждност 
Обща извадкова адекватност – 0,97 
Признак Адекватност на включван...
Въпросник за ангажираност – 
водещи фактори 
Водещи фактори за ангажираността Коефициент на приобщаване 
Признание 0,83 
К...
Въпросник за резултатите на 
компанията 
87% 
3% 
10% 
Растеж на оборота 
Спад на оборота 
Без промяна 
Промяна в годишния...
Въпросник за HR политики и 
практики 
• За 2011 г. 
– 489 нови отворени позиции 
– 444 назначени на новите позиции 
– 2% с...
Най-търсените специалисти 
84% 
61% 
61% 
13% 
29% 
23% 
39% 
7% 
23% 
13% 
Друго 
Администратори бази … 
Комуникационни …...
Най-често използваните практики 
за задържане на служителите 
100% 
84% 
97% 
68% 
74% 
Програма за стимулиране и отличава...
Инвестиции в персонала 
Разходи за 
назначаване 
(cost per hire) 
Разходи за 
допълнителни 
придобивки 
Разходи, 
отделени...
Годишно HR планиране 
• За 2012 
– 41% от компаниите-участници имат документиран годишен HR 
план 
– 8 от 10-те най-добре ...
Ср. годишно 
обучение на 
служител 
Дял на 
вътрешен 
обучителен 
ресурс 
Дял на 
външен 
обучителен 
ресурс 
Реализирани ...
Системи за оценка на представянето 
Въведена система 
за оценка на 
представянето 
Периодичност на оценка на представяне н...
Според служителите: 
3.84 
3.77 
3.7 
Компанията ми стимулира доброто 
представяне на служителите 
Възнаграждението е бази...
Трудностите пред ЧР 
77% 
14% 
18% 
84% 
19% 
7% 
Ограничаване на нови назначения 
Недостатъчни бюджети 
Недостатъчно квал...
Време за въпроси
Благодаря за 
вниманието!
Top ICT Employer 2014 Round Table Presentation
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Top ICT Employer 2014 Round Table Presentation

570 views

Published on

The presentation of the results from the survey TOP ICT Employer 2014.

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Top ICT Employer 2014 Round Table Presentation

 1. 1. Методология на изследването Обвързва в единна система: • Ангажираност на служителите - 45%; • Интеграция на HR политики и практики в компанията– 20%; • Резултати на компанията (KRI) - 10%; • План за последващи действия – 25%.
 2. 2. Етапи на изследването • Събиране на данни: – Въпросник за ангажираност; – HRM въпросник; – CEO (KRI) въпросник; • Проверка и валидизация; • Обработка на данните и анализ; • Създаване на планове; • Финално класиране.
 3. 3. Обработка на данните • SPSS; • Факторен, корелационен и контент анализ.
 4. 4. • Abilitics • Accedia • Adastra Bulgaria • Advantisoft • Avus Capital • Bulpros Consulting • Crytek Black Sea • Dreamix • Ericsson Telecommunications Bulgaria • Infragistics Bulgaria • Intelligent Systems Bulgaria • ISDC • Melon • MentorMate Bulgaria • Obecto • Ontotext • OrderDynamics • Propeople • Questers Bulgaria • Rila Solutions • SafeCharge Bulgaria • ScaleFocus • SEEBURGER Informatik • Sirma Business Consulting • 60К • Software AG • Software Group • TBI Info • TechHuddle • Teletek Electronics • Virtual Affairs Bulgaria • Voodootech • ZMD Eastern Europe Фирми - участници
 5. 5. Резултати в цифри • Попълнени въпросници от служители – 2273 (2013 г. - 2151, 2012 г. - 1771) • Компании, завършили процеса - 31
 6. 6. Разпределение по сектори 6.5% 26% 61% 6.5% Системна интеграция ИТ услуги Развой на софтуер Продажба на софтуер, хардуер и комуникационна техника
 7. 7. Съотношение мъже - жени 64% 36% Мъже Жени
 8. 8. Възрастови групи 2% 24% 54% 16% 3% 1% До 21 години 21 - 25 26 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 Над 65 години
 9. 9. Образователно ниво 2% 44% 3% 39% 11% 1% Висше (PhD) Висше (магистър, MBA) Висше (бакалавър) Полувисше, колеж, специалист Средно Друго
 10. 10. 33% 38% 13% 14% Работа в компанията 2% Над 10 години От 5 до 10 години От 3 до 5 години От 1 до 3 години По-малко от една година
 11. 11. Общ трудов стаж на служителите 7% 9% 24% 33% 27% Над 10 години От 5 до 10 години От 2 до 5 години От 1 до 2 години По-малко от една година
 12. 12. Обобщено • Увеличаване на нивата на ангажираност с възрастта от 25 до 55 годишна възраст. • Между 21-25 г., 26-35 г. и 36-45 г. - най-ниска удовлетвореност по отношение на възнагражденията и придобивките. • От 46 до 55 г. възраст - в най-малка степен удовлетвореност от възможностите за обучение и развитие. • Най-ниски средни нива на ангажираност имат служителите на експертни нива без ръководни функции. • Ангажираността е по-висока сред мениджърите на средно управленско ниво и топ мениджмънта.
 13. 13. Въпросник за ангажираност на служителите - надеждност Обща извадкова адекватност – 0,97 Признак Адекватност на включването Ангажираност 0,98 Лидерство 0,97 Разбиране на мисията и визията 0,98 Супервизия 0,96 Кариера 0,95 Обучение и развитие 0,96 Работа в екип 0,98 Управление на знанието 0,98 Признание 0,97
 14. 14. Въпросник за ангажираност на служителите - надеждност Обща извадкова адекватност – 0,97 Признак Адекватност на включването Оценка на представянето 0,97 Възнаграждения и придобивки 0,97 Даване на възможности 0,98 Корпоративна култура 0,97 Баланс работа - личен живот 0,99 Работна среда 0,98 Корпоративна отговорност 0,96 Комуникация 0,98 Качество и фокус върху клиента 0,98
 15. 15. Въпросник за ангажираност – водещи фактори Водещи фактори за ангажираността Коефициент на приобщаване Признание 0,83 Комуникация 0,80 Лидерство 0,82 Даване на възможности 0,84
 16. 16. Въпросник за резултатите на компанията 87% 3% 10% Растеж на оборота Спад на оборота Без промяна Промяна в годишния оборот за 2013 г.
 17. 17. Въпросник за HR политики и практики • За 2011 г. – 489 нови отворени позиции – 444 назначени на новите позиции – 2% съкратени служители • За 2012 г. – 381 нови отворени позиции – 356 назначени на новите позиции – 9% съкратени служители • За 2013 г. – 750 нови отворени позиции – 698 назначени на новите позиции – 1% съкратени служители
 18. 18. Най-търсените специалисти 84% 61% 61% 13% 29% 23% 39% 7% 23% 13% Друго Администратори бази … Комуникационни … Уеб разработчици Системни администратори Специалисти поддръжка Хардуерни специалисти Софтуерни инженери QA Програмисти
 19. 19. Най-често използваните практики за задържане на служителите 100% 84% 97% 68% 74% Програма за стимулиране и отличаване на постиженията Бонусна система Конкурентна система на възнаграждения Система за изграждане на кариерен път Годишна програма за обучения
 20. 20. Инвестиции в персонала Разходи за назначаване (cost per hire) Разходи за допълнителни придобивки Разходи, отделени за дейности – соц. отговорност 2011 649 лв. 5 % 1 % 2012 815 лв. 5.58 % 3.09% 2013 2030 лв. 7 % 2 %
 21. 21. Годишно HR планиране • За 2012 – 41% от компаниите-участници имат документиран годишен HR план – 8 от 10-те най-добре класирали се компании в проучването за ТОП ИКТ Работодател 2012 са в този процент • За 2013 – 77% от компаниите-участници имат документиран годишен HR план – 9 от 10-те най-добре класирали се компании в проучването за ТОП ИКТ Работодател 2013 са в този процент • За 2014 – 58% от компаниите-участници имат документиран годишен HR план – 8 от 10-те най-добре класирали се компании в проучването за ТОП ИКТ Работодател 2014 са в този процент
 22. 22. Ср. годишно обучение на служител Дял на вътрешен обучителен ресурс Дял на външен обучителен ресурс Реализирани обучения Обучение 2011 90 часа 61 % 39 % 62 % 2012 150 часа 73 % 27 % 71 % 2013 127 часа 57 % 43 % 68 %
 23. 23. Системи за оценка на представянето Въведена система за оценка на представянето Периодичност на оценка на представяне на служителите Веднъж годишно Два пъти годишно По-често от два пъти годишно 2011 88 % 67 % 24 % 2 % 2012 95 % 41 % 27 % 23 % 2013 93 % 36 % 32 % 26 %
 24. 24. Според служителите: 3.84 3.77 3.7 Компанията ми стимулира доброто представяне на служителите Възнаграждението е базирано на оценката на представяне В компанията ми съществува справедлива система за оценка на представянето
 25. 25. Трудностите пред ЧР 77% 14% 18% 84% 19% 7% Ограничаване на нови назначения Недостатъчни бюджети Недостатъчно квалифицирана работна ръка Axis Title 2014 2013
 26. 26. Време за въпроси
 27. 27. Благодаря за вниманието!

×