Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Ull viu!       UNITAT 6. S’acabava       Sopa de faves amb embotit           Busca en aquesta sopa d...
Dictats  Unitat                         preparats  6           La malària     ...
Unitat        6        Parlem de…       La be alta i la ve baixa                   ...
Unitat                                                        Parle...
Unitat        6        Més dictats            Avorriment de divendres             ...
Unitat                                                  Tot a punt!   ...
Unitat        6       Paraules en joc       Creem una sopa de lletres            Per crear...
Unitat                                               Balanç       6  ...
Unitat       Textos        6       per als dictats            La malària         ...
Dictat       Unitat                                                 ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
 • Be the first to comment

Unitat 2n

 1. 1. Ull viu! UNITAT 6. S’acabava Sopa de faves amb embotit Busca en aquesta sopa de lletres, en tots els sentits possibles, 18 paraules que tinguin una be alta o una ve baixa. Tingues en compte que els monosíl·labs no compten. F G I M M I S T E L L E R I G P E K E A R U R R A T N B K E L T R O B A R C R P E R N C E I M O L T E O R T N R A I E R N R C C N B I L V O S E S E M P A R J O S E O A I S A V I E S A L I B O M E F V V S R G M O S S Q R T P C R A A N M L A U T O R E R E S U B L A V E S I L I R T R R A U O T R F A L A Ç T H C N E L I S I E A M Z E B U G I P A R U N G O A P E T L U I A M O R T O G R A F I A N S O L M I Q U E O P O S I R M C E O L I S L L I Q C O L O I I R A M M A N R O F E I E T U D I N D N H N I O H B A U R M Q G A S E Z A L P O S E M B L A R D R N I L Ç S N A N U V O L M E L I V R E A U U O I A N T R A C U T U O S C A V A L L Q T S S B W E G E E V C A U Z T R S M B I A U S X A V I L U X O C O L A T U N T E G T A O S O V R Q U G A M V A M I L A U A N P R E G R A V A R E N R E G I S R A M E 56BT00198001_ORTO_2_6.indd 56 04/02/11 12:32
 2. 2. Dictats Unitat preparats 6 La malària Nombre de faltes Correcció Aiguabarreig Nombre de faltes Correcció 57BT00198001_ORTO_2_6.indd 57 04/02/11 12:32
 3. 3. Unitat 6 Parlem de… La be alta i la ve baixa QUI ÉS ARA LA Omple els espais buits d’aquestes paraules amb b o v. MÉS ALTA, EH? Després, completa la informació del requadre. po le so re lanc romista nou: no etat reno ar no es sap: sa er sa íem sa ràs escriu: escri im escri à escri íem beu: be ent be íeu be ia rep: re re re íem re ran blau: bla a bla or bla es cap: ca ut ca eça ca uda Escrivim davant d’una l i una r. Escrivim quan aquesta lletra alterna amb una p en paraules de la mateixa família. Escrivim quan aquesta lletra alterna amb una u en paraules de la mateixa família. Un verboku és com un sudoku però amb verbs, no pas amb xifres. Fixa’t en les formes verbals que hi ha escrites en aquesta taula i completa-la. Para atenció a les bes altes, les ves baixes i els accents. Hi ha un temps verbal, dels verbs de la primera conjugació, que té aquestes terminacions: -ava, -aves, -ava, -àvem, -àveu, -aven. Quin és? 58BT00198001_ORTO_2_6.indd 58 04/02/11 12:32
 4. 4. Unitat Parlem de… 6 Omple els espais buits d’aquestes paraules amb b o v. En cas de dubte, consulta un diccionari. arri ar eina co ardia a et oina ad ocada endre aixell apro at lla i a a re entar De vegades una sola lletra pot fer que el significat d’una paraula canviï totalment. Explica oral- ment la diferència entre el significat d’aquestes parelles de paraules. bell / vell bena / vena ball / vall beure / veure bol / vol bull / vull bot / vot baca / vaca buit / vuit bel / vel Per parelles, escriviu oracions amb alguns dels parells de mots de l’activitat anterior en què se n’apreciï la diferència de significat. Fixa’t en l’exemple. És bell i bonic arribar a vell sentint-se jove d’esperit. En cadascuna d’aquestes oracions hi ha una paraula amb un error. Identifica-la i escriu-la cor- rectament al costat. Han vingut a beure el partit. Li han regalat un mòvil molt bo. Quan acavava els deures van trucar a la porta. Sempre em regalaba el que jo volia. Hola, Andreu! No t’habia vist! Van arrivar cap a les dues i ja era tancat. Compara les teves correccions amb les d’un company o companya. Justifiqueu-les oralment. 59BT00198001_ORTO_2_6.indd 59 04/02/11 12:32
 5. 5. Unitat 6 Més dictats Avorriment de divendres Nombre de faltes Correcció L’okupa de cervells A ba ns de co rr eg di ct at 4, tin gu ir el es en compte el segü ent: – Hi ha dues pa raul qu e po rt en ac es ce ob er t i ci nc qu nt e el duen tancat. – Le s pa ra ul es pa s- sadissos i prof es s’escriuen am sor b essa doble. – Le s pa ra ul es as di sp os a s’ es cr e i iu en amb una essa . – La forma de scob s’escriu amb o. reix – D es ga ve ll vo l d ir ‘embolic’. Nombre de faltes Correcció 60BT00198001_ORTO_2_6.indd 60 04/02/11 12:32
 6. 6. Unitat Tot a punt! 6 Més usos de la coma (i no) Llegeix en veu alta aquestes dues oracions. Para atenció a la pausa que indiquen les comes. Des- prés, relaciona cada frase amb l’ús corresponent. A Van intentar pujar nota, però la professora els va dir que es conformessin amb l’aprovat. B Jo vaig treure un cinc i mig i en Toni, un tres. FIXA’T QUE… Es fa servir la coma: – per no repetir un verb sobreentès, com en l’oració . La coma no s’ha d’escriu- re mai entre el subjecte i – davant de les conjuncions adversatives, és a dir, les el predicat d’una oració. que indiquen oposició, com en l’oració . Escriu aquestes oracions correctament tenint en compte la informació del requadre. El nen, va entrar sense fer soroll. La porta de la casa de l’àvia Margalida, era oberta. Els meus amics, van aconseguir finalment el permís dels pares. Desxifra aquests missatges amb l’ajut de les pistes que et donem en els requadres. No et des- cuidis d’afegir-hi els signes de puntuació i els accents que t’indiquem entre parèntesis. %: m #: o la%&vac#@inavadirp&rqu&n#&n@ac#%pany&@%iqui (una coma, uns dos punts, un interrogant i un accent obert) va%jugara%bunbu%&rangqu&&@untipu@d&ba@t#tipicau@tralia (una coma, un punt i quatre accents, un d’obert i tres de tancats) 61BT00198001_ORTO_2_6.indd 61 04/02/11 12:32
 7. 7. Unitat 6 Paraules en joc Creem una sopa de lletres Per crear una sopa de lletres, cal seguir els passos següents: 1 Elabora amb un processador de textos una taula de 15 x 15. 2 Escriu-hi, en tots els sentits possibles, 15 paraules que s’hauran de buscar. Poden ser pa- raules d’una mateixa temàtica, com ara esports, fruites, professions, nacionalitats, mitjans de transports, o bé paraules que comencin per una lletra determinada o que la continguin. 3 Copia la llista de paraules que cal trobar a sota de la graella. Així ajudaràs el company o companya que hagi de buscar-les. 4 Completa les caselles que queden per omplir amb diverses lletres. Procura que no formin cap paraula amb sentit per poder amagar les que cal trobar. 5 Intercanvia la teva sopa de lletres amb la d’un company o companya i demostra que tens bona vista! FIXA’T QUE… Si vols fer una sopa de lletres més gran, cal que facis una taula de 20 x 20. Aleshores el nombre de paraules que cal buscar ha de ser més gran. Per exemple, 20 paraules seria un bon nombre. Hi ha generadors automàtics de sopes de lletres a Internet. Pots estalviar-te feina si escrius word search en un cercador. Això sí, les instruccions per fer-ho són en anglès. 62BT00198001_ORTO_2_6.indd 62 04/02/11 12:32
 8. 8. Unitat Balanç 6 Ara que has acabat la unitat, és el moment que reflexionis una mica sobre la feina que has fet. Valora aquests aspectes del teu aprenentatge de 0 (molt malament) a 5 (molt bé). Escriu el nombre de faltes que has fet en cada dictat. Completa: Una cosa que he après: Una activitat que m’ha agradat: Fes una llista amb 10 paraules que ja no tornaràs a escriure malament. Separa-les amb comes. 63BT00198001_ORTO_2_6.indd 63 04/02/11 12:32
 9. 9. Unitat Textos 6 per als dictats La malària La malària és una malaltia prou devastadora i estesa mundialment per dedicar-hi tots els esforços possibles. Ella hi contribuïa, facilitant informació sobre les seves investi- gacions. S’aconsegueixen resultats amb l’ajut de molts voluntaris que treballen perquè aquesta malaltia no faci tants estralls, sobretot als països subdesenvolupats. PILAR GARRIGA: Un estiu a Tacugama. Barcanova. Aiguabarreig La desembocadura del riu era molt ampla i les aigües del mar es barrejaven amb les del riu al llarg d’uns quants quilòmetres terra endins. Aquí i allà, edificis vells en ruïnes. Carrers i monuments estaven parcialment inundats. Aquella havia estat la part més baixa de la ciutat. La més propera al mar. LAURA BAIX: La clau Apsu. Barcanova. Avorriment de divendres Finalment va decidir anar a veure la pel·lícula de la sala vuit. No semblava res d’espe- cial, però. «Si no m’agrada, faré una becaina», es va dir. Sense adonar-se’n, s’havia anat bevent tota la cola i ara notava una sensació gens agradable a l’estómac. Quan es van obrir els llums de la sala va decidir que aniria a voltar pel poble. Potser, fins i tot, s’arribaria a la platja per trobar-se amb els veïns de la urbanització. Va pensar que eren una colla d’avorrits, però, bé, alguna cosa havia de fer per passar l’estona fins que la Valèria no li truqués al mòbil. L’okupa de cervells Que un professor de matemàtiques fred i dur com el marbre i totalment mancat de sentit de l’humor comenci un bon dia a saltar, cantar, ballar i fer l’ase pels passadissos de l’institut no és un fet gaire normal. Encara ho és menys que camini pel carrer amb les mans i acabi pintant-se el cul de color vermell amb un esprai en un establiment públic… El culpable d’aquest desgavell es diu Òscar, estudia segon d’ESO i un bon dia descobreix, ben bé per casualitat, que disposa d’una capacitat molt especial, d’un poder realment únic. Ressenya del llibre a www.barcanova.cat. 64BT00198001_ORTO_2_6.indd 64 04/02/11 12:32
 10. 10. Dictat Unitat complementari 6 Canvis en el meu cos Les noies, des dels nou anys als dotze, i fins als setze o disset, entreu en un període del cicle vital que s’anomena pubertat. Els nois també experimenteu aquest període un o dos anys més tard. Tots aquests canvis externs responen també a uns canvis interns, ja que es produeixen més hormones sexuals, anomenades estrògens i progesterona, que són les típicament femenines, i la testosterona, que és més típicament masculina. Les hormones activen els òrgans sexuals que es preparen per a la reproducció. Tot l’organisme madura i aquest desenvolupament pot comportar-vos canvis emocionals i de relació amb els altres. Coneixement del teu cos. Generalitat de Catalunya. Departament de Salut. Els correctors ortogràfics PEL TEU COMPTE Les eines informàtiques ens faciliten sovint la feina, per exemple a l’hora de re- visar l’ortografia d’un text. Els processadors de textos tenen aquesta opció dins de la pestanya «Eines» del menú. També hi ha correctors en línia, com per exemple http://www.elcorrector.cat o bé http://www.softcatala.cat/corrector. Tanmateix, aquests correctors, ara per ara, només són una ajuda en la millora de la qualitat de textos en català. Els seus resultats són orientatius i en cap cas no es poden usar per reemplaçar una correcció feta per una persona entesa, tal com es diu en el segon dels llocs webs anteriors. Sigueu entesos i corregiu, primer «a màquina» i després «a mà», aquest text breu. Com valoreu el procés? –¿anem ha barcelona josep? –es que no tinc tems 65BT00198001_ORTO_2_6.indd 65 04/02/11 12:32

  Be the first to comment

  Login to see the comments

 • vizzabona

  Sep. 30, 2011
 • MeritxellUrbanobeda

  Apr. 19, 2013
 • MaryRanchalBols

  Nov. 18, 2013
 • MONTSERRATMANSOALTES1

  May. 2, 2016

Views

Total views

1,316

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

4

×