Pisa poziomy

Joanna Waszkowska
Joanna Waszkowskanauczycielka

Theory

Kompetencje językowe PISA
Poziom Najniższy
wynik na tym
poziomie
Odsetek
uczniów
osiągających
ten poziom i
wyższe (w
nawiasie % -
wynik na
danym
poziomie)
Opis zadań
6 698 1,1%
(1%)
Zadania na tym poziomie zazwyczaj wymagają od
czytającego, aby potrafił dokonać wielokrotnych
wnioskowań, porównań i wskazywał kontrasty, które
są zarówno szczegółowe, jak i precyzyjne. Wymagają
one zademonstrowania pełnego zrozumienia jednego
lub więcej tekstów oraz mogą wiązać się z włączeniem
informacji z jednego lub więcej źródeł zewnętrznych.
Zadania te mogą wiązać się z radzeniem sobie z
nieznanymi pojęciami w obecności wyraźnie
konkurujących ze sobą informacji, oraz z
generowaniem abstrakcyjnych kategorii do
interpretacji. Zadania do refleksji i ewaluacji mogą
wymagać od czytającego stworzenia hipotezy lub
krytycznego analizowania złożonego tekstu na
nieznany temat, biorący pod uwagę wielość kryteriów i
perspektyw oraz zastosowania wyrafinowanego
zrozumienia wykraczającego poza tekst. Istotnym
warunkiem dla zadań związanych z dotarciem i
wyszukaniem informacji jest precyzja analizy, wyborna
dbałość o szczegóły, która w samym tekście nie rzuca
się w oczy.
5 626 8,4%
(9,5%)
Zadania na tym poziomie, które związane są z
wyszukaniem informacji , wymagają od czytającego
zlokalizowania i uporządkowania kilku głęboko
ukrytych informacji, przy jednoczesnym
wnioskowaniu, która informacja jest odpowiednia,
właściwa. Refleksyjne zadania wymagają krytycznej
oceny lub stworzeniu hipotezy w oparciu o
wyspecjalizowaną wiedzę. Zadania związane z
interpretacją i refleksją wymagają pełnego i
szczegółowego zrozumienia tekstu, którego zawartość
i forma jest nieznana. Dla wszystkich aspektów
czytania – zadania na tym poziomie zazwyczaj wiążą
się z radzeniem sobie z pomysłami i wyobrażeniami
niezgodnymi z oczekiwaniami.
4 553 29.5%
(26%)
Zadania na tym poziomie związane są z wyszukaniem
informacji i wymagają od czytającego zlokalizowania i
uporządkowania kilku głęboko ukrytych informacji.
Niektóre zadania na tym poziomie wymagają
interpretowania znaczenia niuansów językowych w
części tekstu, przy jednoczesnym braniu pod uwagę
całości tekstu. Inne zadania związane z interpretacją
wymagają rozumienia i zastosowania kategorii w
nieznanym kontekście. Zadania związane z refleksją na
tym poziomie wymagają od czytających użycia
formalnej i publicznej wiedzy, aby stworzyć hipotezę
lub krytycznie ocenić tekst. Czytelnicy muszą
zademonstrować dokładne zrozumienie długich i
złożonych tekstów, których zawartość lub forma może
być nieznana.
3 480 58,6%
(32%)
Zadania na tym poziomie wymagają, aby czytający
zlokalizował, a w niektórych przypadkach rozpoznał
związek między kilkoma informacjami, do wyszukania
których muszą spełnić wiele warunków. Zadania
związane z interpretacją na tym poziomie wymagają
od czytelnika, aby powiązał kilka części tekstu w celu
identyfikacji głównej myśli całości, zrozumienia relacji
lub odtworzenia znaczenia słowa lub wyrażenia. Musi
on brać pod uwagę wiele cech przy porównywaniu,
kontrastowaniu i kategoryzowaniu. Często wymagana
informacja nie jest wyróżniająca się lub jest wiele
rywalizujących informacji, lub też istnieją inne
trudności/przeszkody w tekście, takie jak myśli/pojęcia
niezgodne z oczekiwaniami lub przedstawione w
sposób sprzeczny. Zadania refleksyjne na tym
poziomie wymagają połączeń, porównań, wyjaśnień
lub mogą wymagać, aby czytający ocenił pewną cechę
tekstu. Niektóre zadania refleksyjne wymagają od
czytającego zademonstrowania dobrego zrozumienia
tekstu w odniesieniu do znajomej, codziennej wiedzy.
Inne zadania nie wymagają szczegółowego
zrozumienia tekstu, ale wymagają, by czytający czerpał
z mniej powszechnej wiedzy.
2 407 82,0%
(21%)
Niektóre zadania na tym poziomie wymagają od
czytającego zlokalizowania jednej lub więcej
informacji, które należy wywnioskować lub które mogą
spełniać kilka warunków. Inne wymagają rozpoznania
głównej myśli tekstu, rozumienia związków lub
konstruowania znaczenia w ograniczonej części tekstu,
kiedy informacja nie jest wyraźna oraz kiedy czytający
musi stworzyć powiązania na niskim poziomie
spójności logicznej. Zadania na tym poziomie mogą
wiązać się z dokonywaniem porównań i
kontrastowaniem w oparciu o pojedynczą cechę w
tekście. Typowe zadania wymagają, aby czytający
dokonał porównania oraz kilku połączeń między
tekstem a wiedzą zewnętrzną, bazując na własnych
doświadczeniach oraz poglądach.
1a 335 94,3%
(10%)
Zadania na tym poziomie wymagają od czytającego:
zlokalizowania jednej lub więcej niezależnych,
podanych wprost informacji; rozpoznania głównego
motywu lub zamysłu autora w tekście o znajomej
tematyce; dokonania prostego powiązania informacji
w tekście z wiedzą ogólną. Zazwyczaj wymagana
informacja wyróżnia się w tekście i jest niewiele (lub
ich brak) rywalizujących ze sobą informacji. Czytający
jest nakierowywany na rozważenie istotnych
elementów w zadaniu i w tekście.
1b 262 98,7%
(0,5%)
Zadania na tym poziomie wymagają od czytającego
zlokalizowania pojedynczej, wyraźnie zaznaczonej
informacji w krótkim, składniowo uproszczonym
tekście o znajomym kontekście i formie, takim jak np.
opowiadanie lub prosty list. Taki tekst zazwyczaj
wspiera czytającego poprzez: powtarzanie informacji,
obrazki lub znane [znajome] symbole. Jest w nim mało
trudnych do pogodzenia [konkurujących,
rywalizujących] informacji. W tym zadaniu
interpretacja wymaga od czytającego prostego
połączenia sąsiadujących informacji.
Tłumaczenie: Anna Szczepaniak
Na podstawie: Raport PISA 2012 OECD (Figure I.4.8), s. 193.

Recommended

Poziomy II i III - cele formy kształcenia by
Poziomy II i III - cele formy kształceniaPoziomy II i III - cele formy kształcenia
Poziomy II i III - cele formy kształceniaJoanna Waszkowska
716 views7 slides
Momo i dzieci świata by
Momo i dzieci świataMomo i dzieci świata
Momo i dzieci świataJoanna Waszkowska
1.2K views6 slides
Wyniki ankiety Jacy jesteśmy by
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyWyniki ankiety Jacy jesteśmy
Wyniki ankiety Jacy jesteśmyJoanna Waszkowska
319 views25 slides
Bączki Projekt by
Bączki ProjektBączki Projekt
Bączki ProjektJoanna Waszkowska
537 views16 slides
Narnijczycy ewaluacja projektu by
Narnijczycy ewaluacja projektuNarnijczycy ewaluacja projektu
Narnijczycy ewaluacja projektuJoanna Waszkowska
1.8K views26 slides
Błędy językowe by
Błędy językoweBłędy językowe
Błędy językoweJoanna Waszkowska
838 views32 slides

More Related Content

More from Joanna Waszkowska

On i ona - motyw miłości by
On i ona - motyw miłościOn i ona - motyw miłości
On i ona - motyw miłościJoanna Waszkowska
539 views22 slides
Nauczyciel i uczen by
Nauczyciel i uczenNauczyciel i uczen
Nauczyciel i uczenJoanna Waszkowska
884 views27 slides
Sekrety internetu by
Sekrety internetuSekrety internetu
Sekrety internetuJoanna Waszkowska
1.9K views7 slides
Wpływ młodych na przestrzeń lokalną by
Wpływ młodych na przestrzeń lokalnąWpływ młodych na przestrzeń lokalną
Wpływ młodych na przestrzeń lokalnąJoanna Waszkowska
609 views40 slides
Szkoła demokracji by
Szkoła demokracjiSzkoła demokracji
Szkoła demokracjiJoanna Waszkowska
978 views32 slides
Poradnik netograficzny by
Poradnik netograficznyPoradnik netograficzny
Poradnik netograficznyJoanna Waszkowska
408 views19 slides

Pisa poziomy

  • 1. Kompetencje językowe PISA Poziom Najniższy wynik na tym poziomie Odsetek uczniów osiągających ten poziom i wyższe (w nawiasie % - wynik na danym poziomie) Opis zadań 6 698 1,1% (1%) Zadania na tym poziomie zazwyczaj wymagają od czytającego, aby potrafił dokonać wielokrotnych wnioskowań, porównań i wskazywał kontrasty, które są zarówno szczegółowe, jak i precyzyjne. Wymagają one zademonstrowania pełnego zrozumienia jednego lub więcej tekstów oraz mogą wiązać się z włączeniem informacji z jednego lub więcej źródeł zewnętrznych. Zadania te mogą wiązać się z radzeniem sobie z nieznanymi pojęciami w obecności wyraźnie konkurujących ze sobą informacji, oraz z generowaniem abstrakcyjnych kategorii do interpretacji. Zadania do refleksji i ewaluacji mogą wymagać od czytającego stworzenia hipotezy lub krytycznego analizowania złożonego tekstu na nieznany temat, biorący pod uwagę wielość kryteriów i perspektyw oraz zastosowania wyrafinowanego zrozumienia wykraczającego poza tekst. Istotnym warunkiem dla zadań związanych z dotarciem i wyszukaniem informacji jest precyzja analizy, wyborna dbałość o szczegóły, która w samym tekście nie rzuca się w oczy. 5 626 8,4% (9,5%) Zadania na tym poziomie, które związane są z wyszukaniem informacji , wymagają od czytającego zlokalizowania i uporządkowania kilku głęboko ukrytych informacji, przy jednoczesnym wnioskowaniu, która informacja jest odpowiednia, właściwa. Refleksyjne zadania wymagają krytycznej oceny lub stworzeniu hipotezy w oparciu o wyspecjalizowaną wiedzę. Zadania związane z interpretacją i refleksją wymagają pełnego i szczegółowego zrozumienia tekstu, którego zawartość i forma jest nieznana. Dla wszystkich aspektów czytania – zadania na tym poziomie zazwyczaj wiążą się z radzeniem sobie z pomysłami i wyobrażeniami niezgodnymi z oczekiwaniami. 4 553 29.5% (26%) Zadania na tym poziomie związane są z wyszukaniem informacji i wymagają od czytającego zlokalizowania i uporządkowania kilku głęboko ukrytych informacji. Niektóre zadania na tym poziomie wymagają interpretowania znaczenia niuansów językowych w
  • 2. części tekstu, przy jednoczesnym braniu pod uwagę całości tekstu. Inne zadania związane z interpretacją wymagają rozumienia i zastosowania kategorii w nieznanym kontekście. Zadania związane z refleksją na tym poziomie wymagają od czytających użycia formalnej i publicznej wiedzy, aby stworzyć hipotezę lub krytycznie ocenić tekst. Czytelnicy muszą zademonstrować dokładne zrozumienie długich i złożonych tekstów, których zawartość lub forma może być nieznana. 3 480 58,6% (32%) Zadania na tym poziomie wymagają, aby czytający zlokalizował, a w niektórych przypadkach rozpoznał związek między kilkoma informacjami, do wyszukania których muszą spełnić wiele warunków. Zadania związane z interpretacją na tym poziomie wymagają od czytelnika, aby powiązał kilka części tekstu w celu identyfikacji głównej myśli całości, zrozumienia relacji lub odtworzenia znaczenia słowa lub wyrażenia. Musi on brać pod uwagę wiele cech przy porównywaniu, kontrastowaniu i kategoryzowaniu. Często wymagana informacja nie jest wyróżniająca się lub jest wiele rywalizujących informacji, lub też istnieją inne trudności/przeszkody w tekście, takie jak myśli/pojęcia niezgodne z oczekiwaniami lub przedstawione w sposób sprzeczny. Zadania refleksyjne na tym poziomie wymagają połączeń, porównań, wyjaśnień lub mogą wymagać, aby czytający ocenił pewną cechę tekstu. Niektóre zadania refleksyjne wymagają od czytającego zademonstrowania dobrego zrozumienia tekstu w odniesieniu do znajomej, codziennej wiedzy. Inne zadania nie wymagają szczegółowego zrozumienia tekstu, ale wymagają, by czytający czerpał z mniej powszechnej wiedzy. 2 407 82,0% (21%) Niektóre zadania na tym poziomie wymagają od czytającego zlokalizowania jednej lub więcej informacji, które należy wywnioskować lub które mogą spełniać kilka warunków. Inne wymagają rozpoznania głównej myśli tekstu, rozumienia związków lub konstruowania znaczenia w ograniczonej części tekstu, kiedy informacja nie jest wyraźna oraz kiedy czytający musi stworzyć powiązania na niskim poziomie spójności logicznej. Zadania na tym poziomie mogą wiązać się z dokonywaniem porównań i kontrastowaniem w oparciu o pojedynczą cechę w tekście. Typowe zadania wymagają, aby czytający dokonał porównania oraz kilku połączeń między tekstem a wiedzą zewnętrzną, bazując na własnych doświadczeniach oraz poglądach. 1a 335 94,3% (10%) Zadania na tym poziomie wymagają od czytającego: zlokalizowania jednej lub więcej niezależnych, podanych wprost informacji; rozpoznania głównego
  • 3. motywu lub zamysłu autora w tekście o znajomej tematyce; dokonania prostego powiązania informacji w tekście z wiedzą ogólną. Zazwyczaj wymagana informacja wyróżnia się w tekście i jest niewiele (lub ich brak) rywalizujących ze sobą informacji. Czytający jest nakierowywany na rozważenie istotnych elementów w zadaniu i w tekście. 1b 262 98,7% (0,5%) Zadania na tym poziomie wymagają od czytającego zlokalizowania pojedynczej, wyraźnie zaznaczonej informacji w krótkim, składniowo uproszczonym tekście o znajomym kontekście i formie, takim jak np. opowiadanie lub prosty list. Taki tekst zazwyczaj wspiera czytającego poprzez: powtarzanie informacji, obrazki lub znane [znajome] symbole. Jest w nim mało trudnych do pogodzenia [konkurujących, rywalizujących] informacji. W tym zadaniu interpretacja wymaga od czytającego prostego połączenia sąsiadujących informacji. Tłumaczenie: Anna Szczepaniak Na podstawie: Raport PISA 2012 OECD (Figure I.4.8), s. 193.