Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Organizacja.pracy.2012 2013

345 views

Published on

prezentacja dotyczaca organizacji pracy na lekcji wiedzy o kulturze

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Organizacja.pracy.2012 2013

 1. 1. Organizacja pracy w roku szkolnym 2012/2013IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w KrakowieNauczyciel: Joanna Rzońca
 2. 2.  Nowa podstawa programowa:- Tylko zakres podstawowy- Silne odwołanie do wiedzy zdobytej w gimnazjum- Nacisk na interpretację zjawisk i tekstów kultury Nowy podręcznik
 3. 3. I. Zagadnienia ogólne wiedzy o kulturze 12 (13) lekcji + sprawdzianI. Kultura i sztuki plastyczne XX wieku 10 lekcji +sprawdzianI.Widowiska sceniczne, muzyka i kultura audiowizualna 10 lekcji
 4. 4. Krzysztof Moraczewski,Stanisław Kandulski„Picasso, krzyżowcy iafrykańscy czarownicy”,wydawnictwo eMPi²
 5. 5.  Dowolny format i liniatura/brak liniatury Prowadzony systematycznie, rzetelnie, estetycznie Merytoryczność notatki oraz estetyka podlegają ocenie
 6. 6.  Zgodny z zapisami Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania Wymagana minimalna liczba ocen cząstkowych:- 1 ocena z odpowiedzi ustnej- 2 oceny ze sprawdzianów- 1 ocena z zadania domowego- 1 ocena notatki w zeszycie
 7. 7.  Dodatkowe oceny:- ćwiczenia lekcyjne – praca w grupach- dodatkowe zadania domowe- aktywny udział w lekcji (system „plusów”)- efektywny udział w konkursach wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych- indywidualne osiągnięcia ucznia związane z jego działalnością artystyczną lub popularnonaukową- kartkówki (?)
 8. 8.  Obowiązkowe jest oddanie przynajmniej jednego zadania domowego w ciągu roku
 9. 9.  Kilka tematów do wyboru Ściśle określona forma zadania (także strona edytorska tekstu) Termin oddania – koniec I semestru
 10. 10.  Grupa licząca 3-4 osoby Określony temat i forma zadania Każdy uczeń w grupie odpowiada za konkretne zadanie Realizacja i termin oddania – II semestr
 11. 11.  Praca indywidualna Zbieranie i krytyczna analiza materiałów prasowych (prasa tradycyjna i elektroniczna) Określony temat zadania (tematy do wyboru) Czas realizacji: minimum 2,5 miesiąca obserwacji Termin oddania: dowolny (pomiędzy końcem listopada a początkiem czerwca)
 12. 12.  Olimpiada Artystyczna Antypody znane – nieznane inne
 13. 13.  Indywidualne konto uczniowskie na stronie Narodowego Instytutu Audiowizualnego Dostęp do materiałów audiowizualnych:- filmów animowanych, dokumentalnych, eksperymentalnych- nagrań muzycznych- wywiadów- audycji radiowych- wykładów
 14. 14. Kółko olimpijskie (historia sztuki)Warsztaty/wyjścia
 15. 15.  Anita Włodarczyk-Kulak, Maurycy Kulak „Wiedza o kulturze” Antonina Kłoskowska (red.) „Pojęcia i problemy wiedzy o kulturze” Marta Wilińska, Bartosz Dziąłoszyński, Anna Rossa „Epoki i kierunki w kulturze Andrzej Kaliszewski „Główne nurty w kulturze XX i XXI” wieku
 16. 16.  http://wiedzaiedukacja.eu/ http://www.jezykowedylematy.pl/ http://www.culture.pl/ http://www.civilia.pl/ http://www.nina.gov.pl
 17. 17.  Dziękuję za uwagę i życzę sukcesów w nowym roku szkolnym

×