Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
RAPORT Z BADANIA
Organizator:
2015
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
2
PODSUMOWANIE
RANKING „PRACODAWCA ROKU 2015”
PRZYGOTOWANIE ZA...
PODSUMOWANIE
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
4
PODSUMOWANIE
– RYNEK PRACY
• Podobnie jak w poprzednich edyc...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
5
Podobnie jak w poprzednim roku, studenci jako swoje mocne st...
RANKING
2015
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
7
• Google zostało uznane za Pracodawcę Roku 2015®.
• W pierws...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
8
NAJBARDZIEJ POŻĄDANI
PRACODAWCY ROKU ® 2015 – TOP 10
awans w...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
9
„-”w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10
2015 201...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
10
miejsca 11 – 50
NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2015...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
11
71%
71%
64%
60%
53%
49%
47%
46%
40%
32%
27%
20%
21%
Aktywno...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
12
82%
61%
54%
37%
35%
34%
30%
24%
17%
24%
Z Internetu
Z rozmó...
RYNEK PRACY
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
14
8%
6%
5%
5%
4%
4%
4%
3%
3%
2%
8%
6%
Nowe technologie
Produk...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
15
28%
10%
11%
7%
10%
8%
7%
6%
6%
6%
5%
4%
3%
4%
7%
11%
12%
11...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
16
56%
31%
36%
34%
25%
37%
27%
22%
21%
22%
17%
16%
11%
11%
13%...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
17
2%
2%
2%
2%
3%
3%
3%
4%
5%
4%
6%
6%
9%
9%
14%
15%
15%
14%
1...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
18
CZYNNIKI WYBORU PRACY
W obszarze czynników finansowych nada...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
19
Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdob...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
20
CZYNNIKI WYBORU PRACY
Bezpieczeństwo zatrudnienia jest nada...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
21
W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest d...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
22
7%
8%
5%
4%
11%
10%
22%
19%
10%
3%
6%
8%
12%
9%
9%
12%
10%
...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
23
4%
4%
6%
17%
11%
6%
8%
8%
8%
17%
13%
25%
24%
19%
38%
33%
47...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
24
42%
29%
10%
9%
8%
3%
Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam tak...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
25
9%
49%
29%
7%
4%
0% 1% 2%
1%
20%
40%
21%
9%
3% 3% 3%
1% 5%
...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
26
N=430 N=2000 N=656
3166 3009
4401 4078
6907
6411
A: Studia ...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
27
2813 2618 2974 2820
3875 3452
4126 4187
6416
5709
6727 6455...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
28
2769 2659
2348
2539 2650
4519
2666
2888
3037 3271
31783756
...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
29
2970 2740 2488 2778 2794 2805 3120 2979 3123 2958 3261 3117...
PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
31
Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 w...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
32
25%
34%
26%
15%
brak
doświadczeń
zawodowych
poniżej 3
miesi...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
33
54%
46%
Nie Tak
31%
42%
17%
10%
Brak doświadczeń
zawodowych...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
34
15%
28%
39%
18%
Brak
doświadczeń
zawodowych
Poniżej 3
miesi...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
35
27% 73% Tak
Nie
Niezależnie od rodzaju studiów – magistersk...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
36
42% 58%
Tak
Nie
Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali ...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
37
7%
8%
8%
14%
11%
9%
15%
6%
6%
10%
10%
12%
11%
11%
14%
14%
1...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
38
24%
17%
20%
27%
28%
34%
28%
37%
12%
21%
20%
16%
20%
16%
20%...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
39
MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY
41%
19%
14%
11%
8%...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
40
32%
22%
16%
11%
7%
6%
3%
3%
45%
11%
20%
10%
8%
2%
2%
1%
Pra...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
41
UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE
47%
7%
7%
3%
2%
2%
47%
32%
10%
7%
8%
...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
42
8% 22% 38% 19% 13%
Bardzo duży Duży Średni Mały Żadny
DZIAŁ...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
43
9% 21% 36% 18% 16%
Bardzo duży Duży Średni Mały Żadny
DZIAŁ...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
44
41%
18%
15%
11%
9%
2%
1%
1%
41%
19%
14%
10%
8%
3%
2%
2%
Pra...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
45
50% 50%
Nie Tak
19%
33% 34%
14%
Brak doświadczeń
zawodowych...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
46
41%
8%
21%
17%
14%
Do 3 miesięcy (okres
wakacyjny)
Do 3 mie...
DEMOGRAFIA
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
48
30%
70%
Mężczyzna
Kobieta
M1: Płeć.
M7: Wielkość miejscowoś...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
49
8%
34%
34%
17%
7%
Wielokrotnie powyżej średniej
krajowej
Wy...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
50
M2. Rok studiów.
M3. Typ uczelni.
ROK STUDIÓW
TYP UCZELNI
W...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
51
30%
25%
17%
5%
4%
2%
0%0%
16%
Finanse i bankowość Zarządzan...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
52
Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielse...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
53
PODZIĘKOWANIA
Pragniemy serdecznie podziękować osobom, któr...
ANEKS
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
55
Pracujący we
własnej firmie [A]
N=72
Pracujący na
pełny eta...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
56
Brak znajomości
języka obcego [A]
N=34
Znajomość jednego
ję...
Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary.
57
Duże ośrodki akademickie
(bez Warszawy) [A]
N=2119
Mniejsze...
Pracodawca roku 2015 - raport z badania_Nielsen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Pracodawca roku 2015 - raport z badania_Nielsen

698 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pracodawca roku 2015 - raport z badania_Nielsen

 1. 1. RAPORT Z BADANIA Organizator: 2015
 2. 2. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 2 PODSUMOWANIE RANKING „PRACODAWCA ROKU 2015” PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW SPIS TREŚCI RYNEK PRACY DEMOGRAFIA ANEKS s. 3 s. 7 s. 13 s. 30 s. 47 s. 53
 3. 3. PODSUMOWANIE
 4. 4. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 4 PODSUMOWANIE – RYNEK PRACY • Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, ankietowani studenci deklarują wysokie zainteresowanie szeroko rozumianą branżą finansową – bankowością, audytem i księgowością oraz innymi obszarami związanymi z finansami. Wśród badanych widoczna jest również chęć podjęcia pracy w dziedzinie reklamy i public relations, konsultingu oraz w administracji publicznej. • W porównaniu do poprzedniej edycji badania obserwowany jest wzrost zainteresowania takimi branżami jak finansowa, audyt, księgowość, oraz branżą informatyczną lub komputerową. Jednocześnie studenci wykazywali obecnie mniejsze niż w roku ubiegłym zainteresowanie podjęciem pracy w działach reklamy, public relations, administracji publicznej oraz handlu. • Studenci są zgodni jeśli chodzi o aspekty, którymi w pierwszej kolejności kierują się przy wyborze pracy. Największe znaczenie mają dla nich dobra atmosfera pracy, warunki finansowe oraz satysfakcja z pracy. Podobnie jak w poprzednich edycjach badania, utrzymuje się prawidłowość świadcząca o tym, że czynniki społeczne i finansowe mają największy wpływ na wybór przyszłej pracy. • Badani dostrzegają jednak pewne trudności związane z wejściem na rynek pracy. Podobnie jak w poprzedniej edycji, brak odpowiedniego przygotowania do wykonywania pracy po ukończeniu studiów oraz perspektywa niskich zarobków stanowią główne obawy studentów rozpoczynających karierę zawodową. Ankietowani odczuwają również niepokój związany ze zbyt wygórowanymi w ich odczuciu wymaganiami pracodawców względem absolwentów, zarówno jeśli chodzi o kwalifikacje jak i dyspozycyjność, oraz spodziewają się trudności ze znalezieniem pracy zgodnej z ich zainteresowaniami. • W porównaniu do poprzedniego roku, studenci deklarują mniejszą chęć do prowadzenia własnej firmy - 10% respondentów zdecydowanie odrzuca taką możliwość.
 5. 5. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 5 Podobnie jak w poprzednim roku, studenci jako swoje mocne strony w kontekście podjęcia pracy wskazują najczęściej pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Mniej niż połowa badanych postrzega brak doświadczenia zawodowego jako swoją największą słabość i jest to spadek w porównaniu do poprzedniej edycji. Większość ankietowanych studentów ma pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej tylko niewielkie – poniżej trzech miesięcy. Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego – zwykle angielskiego, jednak wciąż dla wielu brak dobrej znajomości języków obcych stanowi istotną barierę utrudniającą zdobycie pracy. Około 75% studentów jest aktywna zawodowo. Wśród pracujących studentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Jedynie co trzeci pracujący student wiąże swoje plany zawodowe po ukończeniu studiów z aktualnym zatrudnieniem. Wśród badanych 20% ankietowanych deklaruje aktywność w organizacjach studenckich. Większość studentów przyznaje, że działalność w tego typu organizacjach może w pewnym stopniu zwiększyć ich szanse na rynku pracy. Ponadto wyniki badania ponownie wskazują, iż wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego, chociaż odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony w obu grupach. PODSUMOWANIE – PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW
 6. 6. RANKING 2015
 7. 7. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 7 • Google zostało uznane za Pracodawcę Roku 2015®. • W pierwszej trójce najbardziej pożądanych pracodawców znaleźli się ci sami pracodawcy co w roku 2014 - Google, EY, PwC, natomiast Google utrzymał prowadzenie z poprzedniego roku. • Ogólnie w pierwszej dziesiątce najbardziej pożądanych pracodawców licznie reprezentowane są firmy związane z branżą konsultingową oraz finansową. W porównaniu do wcześniejszych rankingów widać spadek atrakcyjności w oczach studentów pracodawców związanych z obszarem informatyki i technologii. • Wskazując najbardziej pożądanych pracodawców, studenci kierowali się przede wszystkim aktywnością firmy na rynku, image’em i popularnością firmy oraz dopasowaniem branży do preferencji. Wysokie wynagrodzenie to także ważne kryterium oceny. • Podobnie jak w poprzednim roku, swoją wiedzę o pracodawcach studenci opierali przede wszystkim na informacjach znalezionych w Internecie, a także takich źródłach jak rozmowy ze znajomymi pracownikami firm oraz środki masowego przekazu (radio, telewizja). PODSUMOWANIE – RANKING PRACODAWCA ROKU 2015 ®
 8. 8. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 8 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2015 – TOP 10 awans w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014 spadek w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014 ta sama pozycja w rankingu w stosunku do miejsca zajmowanego w 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 P7. Jaka firma, według Ciebie jest najlepszym pracodawcą i zasługuje na miano Pracodawca Roku® 2015? Wpisz drukowanym literami w ramkę nazwy trzech firm, przyporządkowując im kolejne miejsca. Liczba obok strzałki wskazuje miejsce zajęte w roku 2014 6 4 5 18 22 (*dawniej Ernst & Young) 11 7
 9. 9. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 9 „-”w danym roku firma znalazła się poza pierwszą 10 2015 2014 2013 2012 Google 1 1 3 3 EY (*dawniej Ernst & Young) 2 2 1 1 PwC 3 3 2 2 Deloitte 4 11 5 5 ING Bank Śląski 5 6 7 8 PZU 6 5 7 8 PKO BP 7 4 4 6 KPMG 8 7 9 7 Jeronimo Martins 9 - - - Capegemini 10 - - - TOP 10 – NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY lata 2012 - 2015
 10. 10. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 10 miejsca 11 – 50 NAJBARDZIEJ POŻĄDANI PRACODAWCY ROKU ® 2015 11 Volkswagen 31 PKN Orlen 12 Intel 32 Pekao SA 13 McDonald's 33 Comarch 14 LIDL Polska 34 Lotos 15 MARS 35 Samsung 16 Infosys 36 Nivea 17 Nestle 37 Energa 18 BZ WBK 38 Fiat 19 IBM 39 Atos 20 State Street 40 KFC 21 Procter & Gamble 41 Dell 22 KGHM 42 Tauron 23 NEUCA 43 Allegro 24 Microsoft 44 Kolpolter 25 Apple 45 Coca Cola 26 mBank 46 Accenture 27 IKEA 47 UBS 28 HP 48 Skanska 29 Credit Suisse 49 BCG 30 Unilever 50 Żywiec
 11. 11. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 11 71% 71% 64% 60% 53% 49% 47% 46% 40% 32% 27% 20% 21% Aktywność firmy na rynku Image i popularność firmy Odpowiadająca mi branża Wysoka płaca Opinia znajomych Odpowiadający mi styl pracy i atmosfera w pracy Prestiż pracownika firmy Wysokie szanse na zatrudnienie Jakość oferowanych produktów Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki Jakość doświadczeń pozafinansowych Polityka firmy oparta na odpowiedzialnooeci biznesu (CSR) Inne Wśród najistotniejszych czynników decydujących o wyborze Pracodawcy Roku 2015 znalazły się takie aspekty jak aktywność firmy na rynku, wizerunek i popularność firmy, odpowiednia branża oraz wysoka płaca. Odnotowano wzrost znaczenia płacowych oraz pozafinansowych świadczeń , opinii znajomych a także prestiżu pracy i wysokich szans na zatrudnienie. N=2292 CZYNNIKI DECYDUJĄCE O WYBORZE PRACODAWCY ROKU ® 2015 P8. Zaznacz czynniki, które zadecydowały o Twoim wyborze (dla każdej z firm wybierz nie więcej niż trzy czynniki). CZYNNIKI WSKAZYWANE PRZY WYBORZE PIERWSZEGO, DRUGIEGO I TRZECIEGO MIEJSCA Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 12. 12. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 12 82% 61% 54% 37% 35% 34% 30% 24% 17% 24% Z Internetu Z rozmów ze znajomymi pracownikami tej firmy Z mass mediów (radio, telewizja) Z targów pracy (”Dni Kariery”) Z rozmów ze znajomymi, ale nie zatrudnionymi w tej firmie Z prasy (ogłoszenia, artykuły) Z prezentacji na uczelni Z akcji informacyjnych firmy (np. prezentacje, szkolenia) Z przewodników informacyjnych o firmach Z innych Źródeł Internet podobnie do poprzednich edycji badania okazał się być najważniejszym źródłem informacji o pracodawcach w dalszym ciągu zwiększając swoją przewagę nad pozostałymi źródłami informacji. Targi pracy, rozmowy ze znajomymi jak również akcje informacyjne zyskują na znaczeniu jako wiarygodne źródło informacji o pracodawcach. ŹRÓDŁA INFORMACJI O PRACODAWCACH P9: Z jakich źródeł czerpiesz informacje o wybranych firmach? Zaznacz nie więcej niż trzy źródła informacji dla każdej z firm. N=2432 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 13. 13. RYNEK PRACY
 14. 14. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 14 8% 6% 5% 5% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 8% 6% Nowe technologie Produkcja/przemysł Organizacje pozarządowe Szkolnictwo lub praca naukowa Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny Usługi prawnicze Budownictwo lub nieruchomości Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Energetyka Rolnictwo Inne Nie ma to dla mnie znaczenia 33% 33% 28% 20% 17% 17% 16% 12% 11% 11% 10% 9% Bankowość Finasowa - pozostala Audyt lub księgowość Reklama lub public relations Konsulting lub Doradztwo Administracja publiczna Handel (firma handlowa) Mass media Transport/spedycja/logistyka Hotelarstwo lub turystyka Ubezpieczenia Informatyczna lub Komputerowa PREFEROWANE BRANŻE P18: Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. Zaznacz nie więcej niż 3 odpowiedzi. N=2965 Podobnie jak w poprzednich edycjach badania Pracodawca Roku, szeroko pojęta branża finansowa cieszy się niezmiennie największą popularnością wśród studentów i w dalszym ciągu umacnia się w rankingu. Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 15. 15. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 15 28% 10% 11% 7% 10% 8% 7% 6% 6% 6% 5% 4% 3% 4% 7% 11% 12% 11% 14% 9% 9% 11% 9% 9% 9% 7% 6% 4% 3% 3% 12% 12% 11% 10% 10% 8% 8% 9% 8% 8% 6% 6% 5% 7% 5% Finanse i księgowość Marketing Naczelne kierownictwo firmy Administracja Dział personalny lub rekrutacja Logistyka Promocja i Public Relations Badania i rozwój Badania rynku Sprzedaż i dystrybucja Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Inne Nie ma to dla mnie znaczenia Najbardziej atrakcyjny Atrakcyjny w drugiej kolejności Atrakcyjny w trzeciej kolejności Największym zainteresowaniem cieszy się bezsprzecznie dział finansów i księgowości wskazywany przez ponad połowę badanych studentów. Kolejne miejsca na liście preferowanych działów zajmują marketing oraz naczelne kierownictwo firmy, w którym chciałaby pracować prawie 1/3 studentów. ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. SUMA WSKAZAŃ Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 51% 34% 32% 31% 29% 25% 26% 24% 23% 23% 18% 15% 12% 12% 14%
 16. 16. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 16 56% 31% 36% 34% 25% 37% 27% 22% 21% 22% 17% 16% 11% 11% 13% 43% 38% 31% 19% 27% 21% 23% 30% 29% 25% 21% 16% 14% 17% 18% Finanse i księgowość Naczelne kierownictwo firmy Marketing Dział personalny lub rekrutacja Logistyka Administracja Promocja i Public Relations Badania i rozwój Badania rynku Sprzedaż i dystrybucja Planowanie produkcji Obsługa i dystrybucja Wydziały produkcyjne Nie ma to dla mnie znaczenia Inne Preferencje dotyczące działów w ramach firmy znacząco różnią się ze względu na płeć. Wśród kobiet zdecydowanie większą popularnością cieszą się działy finansowe, marketingu, dział personalny jak również administracja oraz PR. Preferencje mężczyzn są w większym stopniu niż dla kobiet skierowane na działy kierownicze, badawcze oraz te związane z produkcją. ATRAKCYJNOŚĆ DZIAŁÓW W RAMACH FIRMY P19: Wśród poniższych propozycji - działów w firmie wybierz trzy, w których chciałbyś pracować. Przy tym, w których chciałbyś najchętniej pracować zaznacz zaznacz “1” . “2” oraz “3” dla tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. Dla każdego działu suma wskazań „1” , „2” i „3”. A: MĘŻCZYŹNI B: KOBIETY AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B A A B B B A B A B B
 17. 17. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 17 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 4% 5% 4% 6% 6% 9% 9% 14% 15% 15% 14% 16% 17% 28% 39% 36% 36% 48% 45% 46% 36% 39% 39% 63% 52% 52% 51% 34% 36% 35% 44% 38% 38% Żadne Małe Średnie Duże Bardzo duże Dobra atmosfera w pracy Płaca Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia Premie Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia System ubezpieczeń zdrowotnych Opieka medyczna CZYNNIKI WYBORU PRACY – TOP 10 W wyborze miejsca pracy studenci głównie kierują dwoma najważniejszymi czynnikami: dobrą atmosferą w pracy oraz płacą. Kolejne miejsca w hierarchii ważności zajmują czynniki społeczne o mówiące o stopniu satysfakcji z pracy oraz o szacunku dla życia prywatnego pracowników. Pierwszą dziesiątkę zamykają czynniki socjalne odnoszące się do bezpieczeństwa zatrudnienia i podstawowych świadczeń pracowniczych. P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? SUMA: DUŻE/BARDZO DUŻE Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne N=3028 N=3003 N=3003 N=2988 N=2970 N=2994 N=2984 N=3001 N=2984 N=2979 91% 91% 88% 87% 82% 81% 81% 80% 77% 76%
 18. 18. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 18 CZYNNIKI WYBORU PRACY W obszarze czynników finansowych nadal najistotniejszym czynnikiem jest sama płaca, chociaż jej znaczenie zmalało w stosunku do ubiegłorocznej edycji raportu. Również pozostałe czynniki finansowe, poza bezpłatnym dostępem do obiektów sportowych i kulturalnych oraz udziałem w zyskach, straciły na znaczeniu w statystycznie istotnym stopniu. P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? W ogóle nie ważne Bardzo ważne 3% 4% 17% 18% 34% 91% 81% 51% 53% 42% 39% 29% 26% 42% 42% 39% 30% 26% 26% 23% Duże/ bardzo duże Małe/ żadne Płaca Premie Bezpłatny dostęp do obiektów sportowych i imprez kulturalnych Nagrody okolicznościowe Pomoc w uzyskaniu mieszkania (kredyt, itp.) Dofinansowanie wyjazdów na wczasy Transport zakładowy lub zwrot kosztów dojazdu Stypendia dla dzieci pracowników Samochód służbowy Udział w zyskach (procent, różne formy akcjonariatu) Czynniki finansowe – ocena ważności N=3028 N=3003 N=2992 N=2993 N=2986 N=2995 N=2975 N=2969 N=2990 N=2963 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 4,38 4,10 3,51 3,45 3,09 3,21 2,93 2,74 2,73 2,83 1 2 3 4 5
 19. 19. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 19 Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu oraz możliwość zdobywania dodatkowej wiedzy i szkoleń to najważniejsze czynniki wpływające na wybór miejsca zatrudnienia przez studentów. Rola większości czynników zawodowych wyraźnie zmalała w stosunku do poprzedniej edycji badania. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki zawodowe – ocena ważności Jasna ścieżka kariery i kryteria awansu Możliwość zdobywania wiedzy lub szkolenia Autorytet stanowiska Praca wśród specjalistów Szybki awans Odpowiedzialność stanowiska Zdobycie wiedzy niezbędnej do założenia własnej firmy Możliwość wpływania na działalność firmy Wysokie wymagania wobec pracowników Możliwość odbycia zagranicznego stażu lub praktyki 4% 4% 6% 6% 23% 82% 81% 73% 72% 61% 15% 9% 7% 12% 22% 57% 52% 47% 42% 46% 4,11 4,11 3,90 3,91 3,72 3,61 3,45 3,43 3,36 3,36 1 2 3 4 5 W ogóle nie ważne Bardzo ważne Duże/ bardzo duże Małe/ żadne P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? N=3003 N=2988 N=3004 N=2998 N=2999 N=2994 N=2996 N=2996 N=2995 N=2989 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 20. 20. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 20 CZYNNIKI WYBORU PRACY Bezpieczeństwo zatrudnienia jest nadal uważane za najważniejszy czynnik skłaniający do wyboru danej pracy. Ubezpieczenia zdrowotne i opieka medyczna są również bardzo ważne dla studentów. Wzrasta znaczenie możliwości samodzielnego ustalania godzin pracy, które jest dla studentów ważniejsze, niż posiadanie własnego pokoju czy opieka nad dziećmi ze strony pracodawcy. Czynniki socjalne – ocena ważności Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia System ubezpieczeń zdrowotnych Opieka medyczna Niestresujące tempo pracy Program emerytalny oferowany przez firmę Dofinansowanie dalszej nauki Możliwość samodzielnego ustalania godzin pracy Własny pokój do pracy Opieka nad dziećmi (przedszkola, itp.) Bezpłatny dostęp do Internetu po godzinach pracy 6% 7% 7% 11% 10% 80% 77% 76% 64% 61% 22% 13% 15% 32% 43% 57% 58% 41% 39% 30% 4,16 4,05 4,05 3,78 3,69 3,59 3,67 3,24 3,05 2,78 1 2 3 4 5 W ogóle nie ważne Bardzo ważne Duże/ bardzo duże Małe/ żadne P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? N=2970 N=2994 N=2984 N=3000 N=2994 N=2986 N=2990 N=3005 N=2989 N=2983 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 21. 21. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 21 W ramach czynników społecznych dobra atmosfera pracy jest dla studentów najważniejsza. Duże znaczenie mają również stopień satysfakcji z pracy oraz szacunek dla życia prywatnego pracowników. CZYNNIKI WYBORU PRACY Czynniki społeczne – ocena ważności Dobra atmosfera w pracy Stopień satysfakcji z pracy Szacunek dla życia prywatnego pracowników Twórcza atmosfera pracy Miejsce pracy (bliskość od miejsca zamieszkania) Praca dla znanej firmy Podróże służbowe za granicę Podróże służbowe po kraju Wykonywanie pracy ważnej dla społeczeństwa / kraju Dostęp do stołówki 3% 3% 4% 8% 22% 91% 88% 87% 66% 69% 21% 17% 9% 24% 37% 50% 42% 40% 40% 29% 4,50 4,36 4,33 3,82 3,86 3,44 3,29 3,27 3,23 2,88 1 2 3 4 5 W ogóle nie ważne Bardzo ważne Duże/ bardzo duże Małe/ żadne P10. Jakie znaczenie przy wyborze przyszłej pracy (lub przy zmianie obecnej) mają dla Ciebie poniższe czynniki? N=3001 N=2984 N=2979 N=2982 N=2975 N=2986 N=2977 N=2984 N=2977 N=2975 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014, różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 22. 22. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 22 7% 8% 5% 4% 11% 10% 22% 19% 10% 3% 6% 8% 12% 9% 9% 12% 10% 25% 16% 23% 22% 25% 30% 27% 23% 43% 36% 45% 39% 45% 40% 32% 38% 30% 20% 20% 28% 23% 20% 18% 17% 16% 14% 8% 9% nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (1/2) W kontekście czynników zależnych od pracodawców najbardziej niepokojące dla badanych studentów są niskie zarobki oraz zbyt wysokie wymagania w stosunku do kwalifikacji absolwentów. Studenci obawiają się również wygórowanych oczekiwań pracodawców co do dyspozycyjności, a także wpływu nieformalnych układów na skuteczność poszukiwania pracy. P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy Czynniki zależne od pracodawcy N=2968 N=2955 N=2973 N=2973 N=2962 N=2963 N=2962 N=2958 N=2958 3,06 2,87 2,81 2,67 2,65 2,66 2,59 2,33 2,13
 23. 23. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 23 4% 4% 6% 17% 11% 6% 8% 8% 8% 17% 13% 25% 24% 19% 38% 33% 47% 44% 38% 25% 44% 16% 17% 18% 9% nie wiem nie (1) raczej nie(2) raczej tak (3) tak (4) OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY (2/2) Wśród badanych studentów powszechna jest obawa związana z poczuciem braku właściwego przygotowania do podjęcia pracy. Respondenci w dużym stopniu przyznają również, że bardzo trudno jest o pracę zgodną z zainteresowaniami. Relatywnie mało niepokojąca z perspektywy badanych studentów jest konkurencja ze strony pracowników z zagranicy. P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. ŚREDNIA OCENA (SKALA 1-4): Czynniki rynkowe, niezależne od pracodawcy Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 3,20 2,74 2,75 2,79 2,29 N=2966 N=2989 N=2963 N=2961 N=2964
 24. 24. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 24 42% 29% 10% 9% 8% 3% Jeszcze nie wiem, ale nie odrzucam takiej możliwości Chciałbym (chciałabym), ale dopiero po kilku latach pracy na etacie w innej firmie Nie, na pewno nie chcę założyć własnej firmy; to nie dla mnie Tak, już zdecydowałem (zdecydowałam), że po zakończeniu studiów otwieram własną firmę W ogóle się nad tym nie zastanawiałem/zastanawiałam Już posiadam własną firmę P5. Czy zamierzasz założyć własną firmę? PLANY ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY W stosunku do zeszłorocznego badania, wzrosła liczba studentów zdecydowanie odrzucających możliwość założenia własnej firmy. Spadł również udział respondentów, którzy zadeklarowali, że nie odrzucają możliwości założenia własnego biznesu. N=3030 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 25. 25. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 25 9% 49% 29% 7% 4% 0% 1% 2% 1% 20% 40% 21% 9% 3% 3% 3% 1% 5% 16% 19% 20% 11% 13% 15% Do 2000 PLN 2 000 – 2 999 PLN 3 000 - 3 999 PLN 4 000 - 4 999 PLN 5 000 - 5 999 PLN 6 000 - 6 999 PLN 7 000 - 9 999 PLN 10 000 PLN i więcej Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie OCZEKIWANIA PŁACOWE Połowa respondentów deklaruje oczekiwania finansowe wobec pierwszego wynagrodzenia w granicach 2000 – 2999 zł brutto. Po roku pracy oczekiwania płacowe studentów plasują się najczęściej w granicach 3000 – 3999 zł brutto. Średnia wysokość wynagrodzenia, które zdaniem respondentów gwarantuje życie na odpowiednim poziomie, to 6207 zł brutto. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. Średnia = 2757 PLN Mediana = 2500 PLN Średnia = 3797 PLN Mediana = 3500 PLN Średnia = 6207 PLN Mediana = 5000 PLN N= 2732 N= 2712 N= 2694
 26. 26. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 26 N=430 N=2000 N=656 3166 3009 4401 4078 6907 6411 A: Studia licencjackie B: Studiia magisterskie ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Mężczyźni deklarują istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż kobiety. Widoczne są również istotne różnice w oczekiwaniach płacowych w zależności od wielkości ośrodka akademickiego – studenci w Warszawie oczekują najwyższych płac. Natomiast studenci studiów licencjackich i magisterskich mają zbliżone oczekiwania finansowe. P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. 3119 2660 4309 3713 7585 5874 A: Mężczyźni B: Kobiety Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie 3033 2793 2739 4221 3973 3713 7496 6778 5916 A: Warszawa B: Inne duże miasta C: Mniejsze miasta PŁEĆ STOPIEŃ STUDIÓW WIELKOŚĆ OŚRODKA AKADEMICKIEGO Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN N=886 N=2048 N=899 ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą B B B BC BC BC B N=2031 B B
 27. 27. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 27 2813 2618 2974 2820 3875 3452 4126 4187 6416 5709 6727 6455 A: Brak doświadczeń zawodowych B: Poniżej 3 miesięcy C: Od 3 do 12 miesięcy D: Powyżej 12 miesięcy Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagordzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie 4192 2903 2981 2747 2677 4351 3962 3946 3779 3758 7864 5522 6359 6089 6304 A: Praca we własnej firmie B: Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) C: Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) D: Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło E: Nie pracuje ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE Osoby posiadające co najmniej 3 miesięczne doświadczenie zawodowe mają istotnie wyższe oczekiwania finansowe niż ci, którzy pracują krócej niż 3 miesiące lub nie mają żadnego doświadczenia. Ponadto, osoby prowadzące własną działalność gospodarczą lub pracują w pełnym wymiarze godzin mają najwyższe oczekiwania finansowe, szczególnie w odniesieniu do wynagrodzenia pozwalającego żyć na odpowiednim poziomie. P20. Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE N=750 N=1033 N=792 N=457 ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą N=78 N=178 N=325 N=910 N=1537 RODZAJ ZATRUDNIENIA B B AB B B BCDE BCDE B BCDE B B B
 28. 28. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 28 2769 2659 2348 2539 2650 4519 2666 2888 3037 3271 31783756 3711 3392 4047 3824 4970 3480 4210 4419 4412 4219 7669 5060 5020 7548 7682 7207 5809 6229 8331 7456 7530 Usługiprawnicze Administracjapubliczna Budownictwolubnieruchomooeci Audytlubksięgowooeć Produkcja/przemysł Nowetechnologie 2669 3021 2692 2739 3537 2706 2936 2753 2897 3251 2710 3746 4011 3850 3680 4522 3727 4307 3753 4138 4631 3583 5728 6699 5550 6335 7510 6529 6700 6377 7691 7191 6019 Bankowość Konsulting lub Doradztwo Ubezpieczenia Finasowa - pozostala Konfekcjonowane dobra konsumpcyjne (FMCG) Handel (firma handlowa) Hotelarstwo lub turystyka Informatyczna lub Komputerowa Mass media Przemysł telekomunikacyjny i elektroniczny Reklama lub public relations Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE WG BRANŻ Studenci, którzy chcieliby pracować w branży informatycznej oraz telekomunikacyjnej/ elektronicznej mają oczekiwania wobec wysokości pierwszego wynagrodzenia na poziomie powyżej średniej. Najniższe oczekiwania placowe mają osoby, które chciałyby podjąć pracę w administracji publicznej. P18. Wybierz branże spośród niżej wymienionych, w których najchętniej podjąłbyś (podjęłabyś) pracę. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN 2922 PLN 4004 PLN 6389 PLN ŚREDNIE OGÓŁEM: Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem 2922 PLN 4004 PLN 6389 PLN N=992 N=517 N=293 N=964 N=98 N=460 N=314 N=259 N=370 N=126 N=601 N=125 N=153 N=507 N=143 N=123 N=54 N=816 N=331 N=165 N=78 N=240
 29. 29. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 29 2970 2740 2488 2778 2794 2805 3120 2979 3123 2958 3261 3117 2869 5025 4676 3996 3585 3688 3889 4301 4002 4045 4024 4507 4350 3564 6904 6222 5742 5856 5364 6740 8435 6884 7373 7072 5962 8099 5722 Badaniai rozwój Badaniarynku Dział personalnylub rekrutacja Finansei księgowooeć Logistyka Marketing Planowanie produkcji Promocjai Public Relations Sprzedażi dystrybucja Obsługai dystrybucja Wydziały produkcyjne Naczelne kierownictwo firmy Administracja Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie Średnia - Oczekiwana wysokość pierwszego wynagrodzenia brutto Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto po roku pracy Średnia - Oczekiwana wysokość wynagrodzenia brutto gwarantująca życie na odpowiednim poziomie ŚREDNIE OCZEKIWANIA PŁACOWE A DZIAŁ W FIRMIE Jeśli chodzi o wysokość pierwszego wynagrodzenia to osoby, które chciałyby podjąć pracę w produkcji oraz sprzedaży i dystrybucji mają oczekiwania zdecydowanie przewyższające średnią. Po roku pracy stosunkowo najwyższe oczekiwania finansowe mają osoby, które wiążą swoją przyszłość zawodową z działami jak: badania i rozwój, badania rynku, wydziały produkcyjne i w naczelnym kierownictwie. Średnie wartości w PLN oczekiwanego wynagrodzenia wśród osób, które wskazały dany dział jako najbardziej atrakcyjny P19. Z poniższych działów w firmie wybierz trzy, w których chciał(a)byś pracować. Przy tym, w którym chciał(abyś najchętniej pracować zaznacz „1”, „2” oraz „3” – przy tych, które wydają Ci się atrakcyjne w dalszej kolejności. P20: Chcielibyśmy teraz poznać Twoje oczekiwania płacowe związane z przyszłą pracą. ŚREDNIE OGÓŁEM: Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do średniej ogółem Różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 90% w stosunku do średniej ogółem ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN 2922 PLN 4004 PLN 6389 PLN N=201 N=190 N=301 N=854 N=259 N=309 N=155 N=207 N=180 N=111 N=93 N=333 N=224
 30. 30. PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE STUDENTÓW
 31. 31. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 31 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% 62% 48% 34% 32% 38% 52% 66% 68% Praca we własnej firmie Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Praca na umowę- zlecenie lub umowę o dzieło Tak Nie CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH 6% 12% 22% 59% Praca we własnej firmie Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA P2. Czy obecnie pracujesz? N=3028 Tak; 49% Nie; 51% 36% 64% Tak Nie Połowa badanych studentów nie jest aktywna zawodowo. Pośród pracujących respondentów najbardziej powszechną formą zatrudnienia jest praca na umowę zlecenie lub o dzieło – tę formę zatrudnienia deklarowali pracujący studenci częściej niż w roku ubiegłym. Jedynie co trzeci pracujący student wyraża chęć kontynuowania wykonywanej pracy po ukończeniu studiów. W głównej mierze tylko studenci prowadzący własną firmę w większości planują kontynuować swoją działalność po studiach. N=3028 P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA FORMA ZATRUDNIENIA CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH N=1459N=69 N=172 N=309 N=872 Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013
 32. 32. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 32 25% 34% 26% 15% brak doświadczeń zawodowych poniżej 3 miesięcy od 3 do 12 miesięcy powyżej 12 miesięcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? N=3032 Zdecydowana większość studentów posiada pewne doświadczenie zawodowe, jednak najczęściej jest ono dość niewielkie- poniżej 3 miesięcy. Dokładnie ¼ badanych nie ma żadnego doświadczenia zawodowego. Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 33. 33. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 33 54% 46% Nie Tak 31% 42% 17% 10% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 22% 30% 30% 17% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH Studenci studiów magisterskich częściej są aktywni zawodowo oraz mają dłuższe doświadczenie zawodowe. Aktywność zawodowa studentów studiów licencjackich i magisterskich wzrosła w stosunku do wyników badania z 2013 roku. P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? P2. Czy obecnie pracujesz? 49% 51% Nie Tak N=886 N=1991 N=1138 N=2470 AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICH AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% A B B B A B A
 34. 34. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 34 15% 28% 39% 18% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 24% 38% 21% 16% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE 58% 42% Nie Tak 50% 50% Nie Tak MNIEJSZE OŚRODKI AKADEMICKIE WARSZAWA Wielkość ośrodka akademickiego wyraźnie różnicuje aktywność zawodową oraz posiadanie doświadczenia w pracy wśród studentów. Osoby studiujące w większych ośrodkach, zwłaszcza w Warszawie częściej pracują podczas studiów oraz mają większe doświadczenie zawodowe. P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? P2. Czy obecnie pracujesz? 54% 46% Nie Tak AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Wielkość miasta DUŻE OŚRODKI AKADEMICKIE 27% 34% 24% 14% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 52% 48% Nie Tak Duże ośrodki akademickie (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze ośrodki akademickie: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń N=2230N=380 N=422 ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% A B C N=2231 N=416N=381 C C C B AB C C A
 35. 35. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 35 27% 73% Tak Nie Niezależnie od rodzaju studiów – magisterskich czy licencjackich, studenci najczęściej są zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie lub o dzieło. Studenci studiów magisterskich istotnie częściej niż studenci studiów licencjackich deklarują chęć kontynuowania aktualnej pracy po ukończeniu studiów. 4% 10% 19% 66% Praca we własnej firmie Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło 5% 12% 23% 60% N=407 N=1014 P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? 39% 61% DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Poziom studiów STUDENCI STUDIÓW LICENCJACKICH STUDENCI STUDIÓW MAGISTERSKICHFORMA ZATRUDNIENIA CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B AB A A
 36. 36. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 36 42% 58% Tak Nie Mężczyźni częściej niż kobiety deklarowali pracę na pełen etat oraz prowadzenie własnej działalności. Ponadto mężczyźni istotnie częściej deklarowali chęć kontunuowania aktualnie wykonywanej pracy także po ukończeniu studiów. 9% 13% 22% 55% Praca we własnej firmie Stała praca w pełnym wymiarze godzin (cały etat) Stała praca w niepełnym wymiarze godzin (np. 1/2 etatu) Praca na umowę-zlecenie lub umowę o dzieło 3% 11% 21% 65% N=426 N=1012 P3. Czy praca, którą obecnie wykonujesz jest tą, którą chciał(a)byś wykonywać po ukończeniu studiów? 33% 67% MĘŻCZYŹNI KOBIETY DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Płeć FORMA ZATRUDNIENIA CHĘĆ KONTYNUOWANIA BIEŻĄCEJ PRACY PO STUDIACH AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B B A B A
 37. 37. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 37 7% 8% 8% 14% 11% 9% 15% 6% 6% 10% 10% 12% 11% 11% 14% 14% 17% 17% 23% 28% 23% 28% 29% 30% 25% 30% 31% 29% 45% 43% 35% 34% 25% 21% 22% Zdecydowanie nieistotny (1.0) Nieistotny (2) Ani ważny, ani nieważny (3) Ważny (4) Zdecydowanie ważny (5.0) 3,98 ŚREDNIA OCENA: CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW(1/2) P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki? 3,95 3,74 3,55 3,47 3,46 3,32 N=1417 N=1403 N=1423 N=1404 N=1399 N=1411 N=1406 Dobra atmosfera w miejscu pracy Szacunek dla pracownika Satysfakcjonująca płaca Możliwość rozwoju osobistego i zawodowego (np. kursy, staże, awans) Gwarancja bezpieczeństwa zatrudnienia Duża samodzielność na zajmowanym stanowisku Zgodność z zainteresowaniami Najistotniejsze czynniki wpływające na wybór pracy wykonywanej podczas studiów to aspekty społeczne – dobra atmosfera w miejscu pracy oraz szacunek dla pracownika. Ważna jest także satysfakcjonująca płaca. Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne Pozostałe czynniki
 38. 38. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 38 24% 17% 20% 27% 28% 34% 28% 37% 12% 21% 20% 16% 20% 16% 20% 11% 19% 27% 28% 23% 23% 19% 27% 28% 22% 23% 20% 21% 16% 14% 17% 10% 23% 11% 12% 13% 14% 17% 8% 14% Zdecydowanie nieistotny (1.0) Nieistotny (2) Ani ważny, ani nieważny (3) Ważny (4) Zdecydowanie ważny (5.0) 2,99 ŚREDNIA OCENA: CZYNNIKI WAŻNE PRZY WYBORZE PRACY WYKONYWANEJ PODCZAS STUDIÓW (2/2) P4. Jak ważne w podjęciu pracy, która obecnie wykonujesz, były poniższe czynniki? 2,98 3,08 2,78 2,68 2,63 2,56 N=1408 N=1397 N=1396 N=1388 N=1388 N=1398 N=1394 N=951 Zgodność z kierunkiem studiów (wykształceniem) Prestiż stanowiska Image, prestiż firmy Dodatkowe świadczenia (np. samochód służbowy, ubezpieczenia, premie) Możliwość podróżowania w interesach, poznawanie nowych ludzi i miejsc Konieczność (nie miałem żadnego wyboru, szukałem jakiejkolwiek pracy) Opinia znajomych Inne Najmniej znaczący wpływ przy wyborze pracy wykonywanej podczas studiów ma opina znajomych. Relatywnie mało znaczącym czynnikiem okazuje się być konieczność podjęcia jakiejkolwiek pracy. Czynniki finansowe Czynniki socjalne Czynniki zawodowe Czynniki społeczne Pozostałe czynniki 2,51
 39. 39. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 39 MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY 41% 19% 14% 11% 8% 3% 2% 2% Pracowitość Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi Kreatywność, ciekawe pomysły Doświadczenie związane z pracą zawodową Znajomość języków obcych Urok osobisty Atrakcyjny wygląd, aparycja Inne MOCNE STRONY Studenci jako swoje największe atuty w kontekście podjęcia pracy wskazują pracowitość, łatwość nawiązywania kontaktów oraz kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego to według prawie połowy ankietowanych największa słabość. Znajomość języków obcych jest cechą, którą studenci postrzegają jako swoją mocną stronę częściej niż w zeszłym roku, jednak jednocześnie dla wielu brak znajomości języków obcych pozostaje barierą. Studenci częściej niż w roku ubiegłym przyznawali, że brakuje im solidnej wiedzy teoretycznej. P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. 41% 16% 12% 10% 9% 6% 4% 3% Brak doświadczenia zawodowego Brak znajomości języków obcych Brak solidnej wiedzy teoretycznej Lenistwo Inne Trudności w nawiązywaniu kontaktów Brak znajomości kultury pracy innego kraju Brak znajomości innych kultur SŁABE STRONY N=2784 N=2849 Odsetek wskazań brak znajomości języków obcych jako słaba strona wśród osób, które: Nie znają żadnego języka 62% Znają jeden język 22% Znają dwa języki 11% Znają więcej niż dwa języki 6% Odsetek wskazań brak doświadczenia zawodowego jako słaba strona wśród osób, które: Nie posiadają doświadczenia zawodowego 55% Poniżej 3 miesięcy doświadczenia 49% Od 3 do 12 miesięcy doświadczenia 34% Powyżej 12 miesięcy doświadczenia 14% Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2014 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95%
 40. 40. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 40 32% 22% 16% 11% 7% 6% 3% 3% 45% 11% 20% 10% 8% 2% 2% 1% Pracowitość Kreatywność, ciekawe pomysły Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi Doświadczenie związane z pracą zawodową Znajomość języków obcych Urok osobisty Atrakcyjny wygląd, aparycja Inne MOCNE STRONY A: Mężczyźni B: Kobiety 34% 15% 12% 12% 12% 8% 4% 2% 45% 7% 8% 12% 17% 5% 3% 2% Brak doświadczenia zawodowego Lenistwo Inne Brak solidnej wiedzy teoretycznej Brak znajomości języków obcych Trudności w nawiązywaniu kontaktów Brak znajomości kultury pracy innego kraju Brak znajomości innych kultur SŁABE STRONY Mężczyźni Kobiety MOCNE I SŁABE STRONY KANDYDATÓW DO PRACY Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywali pracowitość jako swoją mocną stronę. Mężczyźni natomiast jako swoje atuty uznają częściej kreatywność i ciekawe pomysły. Brak doświadczenia zawodowego oraz brak znajomości języków obcych uznawane są za słabsze strony częściej przez kobiety niż przez mężczyzn. Mężczyźni wśród swoich słabszych stron częściej niż kobiety wymieniają lenistwo i trudności w nawiązywaniu kontaktów. P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. N=824 N=1925 N=806 N=1880 Płeć AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą B A B B A A B B A B B
 41. 41. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 41 UMIEJĘTNOŚCI JĘZYKOWE 47% 7% 7% 3% 2% 2% 47% 32% 10% 7% 8% 3% 5% 61% 84% 91% 90% 95% Angielski Niemiecki Rosyjski Francuski Hiszpański Włoski znajomość bardzo dobra, biegła znajomość średnia lub dobra brak znajomości lub słaba znajomość Prawie wszyscy studenci deklarują znajomość przynajmniej jednego języka obcego. 95% studentów deklaruje znajomość języka angielskiego na poziomie przynajmniej średnim. Drugim co do popularności językiem jest niemiecki – 35% ankietowanych studentów przyznało, że zna ten język. P13: W jakim stopniu znasz wymienione poniżej języki obce? 1% 42% 44% 14% nie zna żadnego języka obcego zna 1 język obcy zna 2 języki obce zna więcej niż dwa języki obce N=3690 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% N=3011 N=2831 N=2661 N=2600 N=2624 N=2587
 42. 42. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 42 8% 22% 38% 19% 13% Bardzo duży Duży Średni Mały Żadny DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Większość studentów przyznaje, że działalność w organizacji studenckiej może w pewnym stopniu zwiększyć szanse na rynku pracy. Działalność w tego typu organizacjach deklaruje 20% ankietowanych, przy czym jest to grupa, która istotnie częściej w porównaniu do grupy nieangażującej się w działalność w organizacjach studenckich, uważa, że ta aktywność może pomóc im na rynku pracy. P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej? 68% TAK; 20% NIE; 80% N=2738 DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH N=2973 STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY 28% 34% 27% 7% 4% N=553 4% 19% 40% 22% 15% N=2163 DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH STUDENCKICH 90% 63% Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013Brak istotnej zmiany w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 B A A AB B AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B
 43. 43. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 43 9% 21% 36% 18% 16% Bardzo duży Duży Średni Mały Żadny DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Działalność w organizacjach studenckich nieco częściej deklarowali mężczyźni niż kobiety. Jednak kobiety w większym stopniu przyznawały, że zaangażowanie w działalność w organizacji studenckiej zwiększa szanse na rynku pracy. KOBIETYMĘŻCZYŹNI N=2003 8% 22% 40% 19% 11% STOPIEŃ, W JAKIM DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH ZWIĘKSZA SZANSĘ NA RYNKU PRACY TAK; 25% NIE; 75% TAK; 18% NIE; 82% DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICHMĘŻCZYŹNI KOBIETY N=856 N=779 N=1865 P14.1. W jakim stopniu działalność w organizacjach studenckich zwiększa szanse na rynku pracy? P14.2. Czy działasz w organizacji studenckiej? Płeć AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą B A A B A B B A
 44. 44. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 44 41% 18% 15% 11% 9% 2% 1% 1% 41% 19% 14% 10% 8% 3% 2% 2% Pracowitość Latwość nawiązywania kontaktów z ludźmi Kreatywnoość, ciekawe pomysły Doświadczenie związane z pracą zawodową Znajomoość języków obcych Urok osobisty Atrakcyjny wygląd, aparycja Inne MOCNE STRONY A: Działający w organizacjach studenckich B: Niedziałający w organizacjach studenckich 37% 15% 14% 12% 4% 3% 3% 11% 43% 11% 16% 9% 6% 3% 3% 8% Brak doświadczenia zawodowego Brak solidnej wiedzy teoretycznej Brak znajomości języków obcych Lenistwo Trudności w nawiązywaniu kontaktów Brak znajomości kultury pracy innego kraju Brak znajomości innych kultur Inne SŁABE STRONY A: Działający w organizacjach studenckich B: Niedziałający w organizacjach studenckich DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH Niedziałający w organizacjach studenckich wśród swoich słabych stron wymieniają częściej brak doświadczenia zawodowego, podczas gdy działający brak solidnej wiedzy teoretycznej. Natomiast, brak jest znaczących różnic we wskazywanych atutach pomiędzy obydwoma grupami. P12. Zaznacz jedną z poniższych cech, która jest Twoim największym atutem, przy podejmowaniu pracy oraz jedną, która jest Twoją największą słabością i obawiasz się jej w związku z podjęciem pracy. N=527 N=2028 Mocne i słabe strony kandydatów do pracy N=2079 N=516 AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B B
 45. 45. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 45 50% 50% Nie Tak 19% 33% 34% 14% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy 26% 35% 24% 15% Brak doświadczeń zawodowych Poniżej 3 miesięcy Od 3 do 12 miesięcy Powyżej 12 miesięcy DZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH NIEDZIAŁAJĄCY W ORGANIZACJACH Wśród studentów niedziałających w organizacjach studenckich wyższy jest odsetek także tych, którzy nie mają żadnego doświadczenia zawodowego. W obu grupach odsetek aktualnie pracujących studentów jest zbliżony. P1. Czy masz już jakiekolwiek doświadczenie związane z pracą, którą chciał(a)byś wykonywać w przyszłości (np. staże, praktyki, umowy o pracę)? P2. Czy obecnie pracujesz? 51% 49% Nie Tak N=546 N=2167 N=546 N=2167 DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE Doświadczenie i aktywność zawodowa DZIAŁALNOŚĆ W ORGANIZACJACH STUDENCKICH AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA A B AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą A B
 46. 46. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 46 41% 8% 21% 17% 14% Do 3 miesięcy (okres wakacyjny) Do 3 miesięcy (inne mies. niż wakacje) Od 3 miesięcy do 6 miesięcy Powyżej 6 miesięcy Jeszcze nie wiem P16. Na jak długo chciałbyś wyjechać? GOTOWOŚĆ ZDOBYCIA DOŚWIADCZENIA ZA GRANICĄ Ponad połowa studentów deklaruje chęć wyjazdu zagranicznego w celu odbycia praktyki bądź wolontariatu. Wśród studentów studiów licencjackich chęć wyjazdu jest istotnie wyższa niż wśród studentów studiów magisterskich. Gotowość do wyjazdu motywowana jest głównie możliwością doskonalenia języka oraz zdobycia doświadczenia zawodowego. Tak; 53% Nie; 47% N=1575 P15. Czy chciał(a)byś odbyć praktykę lub wolontariat zagraniczny? N=2975 CHĘĆ WYJAZDU ZAGRANICZNEGO NA PRAKTYKĘ / WOLONTARIAT OCZEKIWANA DŁUGOŚĆ POBYTU ZA GRANICĄ Tak; 59% Tak; 51% Nie; 41% Nie; 49% Studia licencjackie Studia magisterskie N=884 N=1959 Zmiana w stosunku do wyników badania Pracodawca Roku 2013 wyrażona w punktach procentowych (p.p.), różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% AB - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii ośrodków oznaczonych daną literą A B B A 40% 35% 11% 10% 4% Chcę podszlifować język Doświadczenie zawodowe w obszarze wykształcenia Zarobkowy (niezależnie w jakiej firmie) Doświadczenie kulturowe Kulturowe N=1673P17. Jaki byłby główny cel Twojego wyjazdu? GŁÓWNY CEL WYJAZDU
 47. 47. DEMOGRAFIA
 48. 48. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 48 30% 70% Mężczyzna Kobieta M1: Płeć. M7: Wielkość miejscowości, z której pochodzisz. PŁEĆ BADANYCH WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA W badanej próbie przeważają kobiety (70%). PŁEĆ BADANYCH 33% 23% 20% 24% Wieś Miasto do 50 tys. mieszkańców Miasto od 50 tys. do 200 tys. mieszkańców Miasto powyżej 200 tys. mieszkańców WIELKOŚĆ MIEJSCOWOŚCI ZAMIESZKANIA N=2878N=2934
 49. 49. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 49 8% 34% 34% 17% 7% Wielokrotnie powyżej średniej krajowej Wyższy od średniej krajowej Zbliżony do średniej krajowej Poniżej średniej krajowej Trudno powiedzieć 44% 28% 19% 6% 3% Nikt Oboje Tylko Mama Tylko Tata Nie wiem M9. Jak w porównaniu do średniej krajowej oceniasz poziom zamożności swoich rodziców. M8: Kto z Twoich rodziców ma wyższe wykształcenie? WYKSZTAŁCENIE I POZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW Większość ankietowanych ocenia poziom zamożności swoich rodziców jako zbliżony do średniej krajowej lub wyższy. Rodzice prawie połowy badanych studentów nie posiadają wyższego wykształcenia, w przypadku około jednej czwartej badanych studentów – wyższe wykształcenie posiada oboje rodziców. N=2875N=2869 WYŻSZE WYKSZTAŁCENIE RODZICÓWPOZIOM ZAMOŻNOŚCI RODZICÓW
 50. 50. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 50 M2. Rok studiów. M3. Typ uczelni. ROK STUDIÓW TYP UCZELNI Większość ankietowanych to studenci studiów magisterskich. Wszyscy to studenci uczelni państwowych. 100% Państwowa Prywatna ROK STUDIÓW TYP UCZELNI N=2878 N=2930 31% 32% 37% Licencjackie III Magisterskie I Magisterskie II
 51. 51. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 51 30% 25% 17% 5% 4% 2% 0%0% 16% Finanse i bankowość Zarządzanie Ekonomia Międzynarodowe Stosunki Gosp. i Polit. Informatyka / Metody ilościowe Marketing Prawo Turystyka M5. Specjalizacja /kierunek studiów. M6. Plany kontynuowania nauki po zakończeniu studiów. KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI 30% badanych stanowili studenci finansów i bankowości, dalsze w kolejności najliczniej reprezentowane kierunki to zarządzanie oraz ekonomia. Prawie połowa ankietowanych studentów planuje kontynuować naukę po ukończeniu studiów. 31% 5% 4% 3% 23% 35% Tak, w Polsce Tak, za granicą Tak, za kilka lat w Polsce Tak, za kilka lat za granicą Nie Nie wiem KIERUNEK STUDIÓW PLANY KONTYNUOWANIA NAUKI N=2858N=2840
 52. 52. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 52 Partnerem merytorycznym projektu jest firma badawcza Nielsen. Nielsen przeprowadził analizę zbioru danych i przygotował raport. Nielsen jest globalną firmą o dominującej pozycji w obszarze monitorowania trendów i zwyczajów zakupowych na całym świecie. Nielsen dostarcza kompleksowej wiedzy o rynku i konsumencie. Klienci wykorzystują nasze usługi do określenia swojej pozycji rynkowej, analizy dynamiki rynku, rozwiązywania problemów marketingowych i sprzedażowych, oraz do identyfikacji możliwości wzrostu. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.nielsen.com. PARTNER MERYTORYCZNY BADANIA PRACODAWCA ROKU® 2015
 53. 53. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 53 PODZIĘKOWANIA Pragniemy serdecznie podziękować osobom, które przyczyniły się do realizacji całego projektu Pracodawca Roku ® 2015, w szczególności członkom Oddziału Narodowego AIESEC Polska 2015/2016 za okazanie wsparcia i zaangażowanie w pracę przy badaniu: Przewodniczący AIESEC Polska – Piotr Herstowski Account Manager – Tomasz Wosiński Wiceprzewodniczący ds. Kontaktów Zewnętrznych - Sara Hassan Dyrektor Finansowy – Michał Nawrocki Key Account Manager – Arkadiusz Kowalski Account Manager – Paula Wasil Wiceprzewodniczący ds. Marketingu B2B – Aleksandra Łabus Koordynator przy Oddziale Narodowym – Joanna Dobrodziej Specjalne podziękowania kierujemy także Koordynatorom Lokalnym oraz ich Oddziałom Lokalnym za zaangażowanie i pracę włożoną w tworzenie badania Pracodawca Roku®2015 Białystok – Katarzyna Kalejta Bielsko Biała - Michał Jagiełka Gdańsk - Magdalena Majewska Katowice – Michał Jagiełka Kielce – Karol Cichosz Kraków – Joanna Kęska Lublin – Basia Szwiec Łódź – Justyna Sawicka Poznań – Marta Wojtysiak Rzeszów – Ewa Garlak Toruń – Anna Stępień Warszawa UW - Patryk Nowak Warszawa SGH - Mikołaj Rymarczuk Wrocław UE- Adrian Galak Wrocław UT - Przemek Lewandowski
 54. 54. ANEKS
 55. 55. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 55 Pracujący we własnej firmie [A] N=72 Pracujący na pełny etat [B] N=174 Pracujący na część etatu [C] N=316 Pracujący na umowę zlecenie [D] N=896 Niepracujący [E] N=1501 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 2,44 2,75 A 2,64 A 2,69 A 2,80 ACD Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej prac 2,41 2,60 2,45 2,62 AC 2,76 ABCD Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności 2,65 2,65 2,75 2,81 2,85 ABC Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 2,20 B 1,99 2,23 B 2,26 B 2,37 BCD Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie 2,70 2,57 2,68 2,66 2,67 Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy 1,97 1,97 1,94 2,14 BC 2,19 ABC Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi 2,61 2,65 2,66 2,76 C 2,79 ABC Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3,00 3,02 3,27 AB 3,23 AB 3,20 AB Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki 2,76 3,01 A 3,04 A 3,10 A 3,06 A Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi 2,59 2,62 2,64 2,63 2,66 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników 2,39 B 2,11 2,23 2,32 BC 2,38 BC Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów 2,73 2,61 2,83 B 2,84 B 2,93 ABCD Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy 2,60 2,51 2,63 2,57 2,60 Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki 2,95 B 2,66 2,77 2,80 B 2,79 Najwięcej obaw związanych z rynkiem pracy mają osoby niepracujące, co można łączyć z brakiem doświadczenia. Najmniej obaw deklarują osoby prowadzące własną działalność oraz pracujące na pełen etat. OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY ABCDE - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. Status zawodowy
 56. 56. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 56 Brak znajomości języka obcego [A] N=34 Znajomość jednego języka obcego [B] N=1243 Znajomość dwóch języków obcych [C] N=1291 Znajomość trzech lub więcej języków obcych [D] N=394 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 2,87 2,81 CD 2,69 2,61 Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy 3,03 BCD 2,75 CD 2,60 2,55 Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności 2,97 2,79 D 2,85 D 2,69 Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 2,77 BCD 2,28 2,28 2,32 Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie 2,85 2,67 2,68 D 2,58 Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy 2,21 2,12 2,14 2,13 Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi 2,84 2,77 D 2,76 D 2,67 Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3,42 3,26 CD 3,19 D 2,99 Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki 3,17 3,12 CD 3,04 D 2,92 Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi 2,46 2,67 2,64 2,63 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników 2,88 BCD 2,33 2,29 2,39 C Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów 3,03 2,88 D 2,89 D 2,74 Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy 2,46 2,59 2,61 2,56 Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki 2,52 2,81 2,79 2,75 OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY ABCD - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą Znajomość języka = posługiwanie się przynajmniej na średnim poziomie P13. W jakim stopniu znacz wymienione poniżej języki obce? P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. Wśród osób deklarujących znajomość dwóch lub więcej języków obcych widoczny jest niższy poziom niepokoju związanego z rynkiem pracy. Znajomość języka obcego
 57. 57. Copyright©2016TheNielsenCompany.Confidentialandproprietary. 57 Duże ośrodki akademickie (bez Warszawy) [A] N=2119 Mniejsze ośrodki akademickie [B] N=462 Warszawa[C] N-=408 Bardzo trudno o pracę zgodną z zainteresowaniami 2,73 C 2,95 AC 2,53 Bez nieformalnych układów małe są szanse na zdobycie dobrej pracy 2,66 C 2,98 AC 2,32 Interesująca praca wymaga bardzo dużej dyspozycyjności 2,82 2,78 2,81 Istnieje duża konkurencja ze strony pracowników z zagranicy 2,34 BC 2,24 C 2,10 Jest wiele interesujących miejsc pracy, ale zarobki są tam niskie 2,68 C 2,73 2,50 Kobiety są dyskryminowane na rynku pracy 2,13 2,18 2,10 Panuje wolny rynek, na którym szansę mają tylko najlepsi 2,75 2,77 2,74 Po ukończeniu uczelni absolwenci nie są należycie przygotowani do pracy 3,20 C 3,27 C 3,10 Pracodawcy oferują zbyt niskie zarobki 3,04 3,22 AC 3,00 Pracodawcy nie inwestują w młodych ludzi 2,63 C 2,93 AC 2,46 Pracodawcy są nieuczciwi w stosunku do pracowników 2,34 C 2,41 C 2,19 Wymagania pracodawców są zbyt wygórowane w stosunku do kwalifikacji absolwentów 2,86 C 3,00 AC 2,77 Osoby niepełnosprawne mają mniejsze szanse na rynku pracy 2,55 2,54 2,88 AB Obecna sytuacja gospodarcza w Polsce ma wpływ na możliwość zdobycia praktyki 2,78 2,76 2,85 OBAWY ZWIĄZANE Z RYNKIEM PRACY ABC - różnica istotna statystycznie na poziomie ufności 95% w stosunku do kategorii oznaczonych daną literą P11. Wejście na rynek pracy może wiązać się z różnymi obawami, których przykłady zamieszczono poniżej. Prosimy o ustosunkowanie się do każdego stwierdzenia. W większych ośrodkach akademickich studenci rzadziej deklarowali obawy związane z rynkiem pracy. Wielkość ośrodka akademickiego Inne duże miasta (6 największych miast Polski z wyłączeniem Warszawy: Aglomeracja Śląska, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk) Mniejsze miasta: Białystok, . Kielce,, Lublin, Nowy Sącz, Olsztyn, Szczecin, Toruń ŚREDNIE WARTOŚCI W PLN

×