Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Webinar BB Collaborate

81 views

Published on

Webinar on BB Collaborate at the University of Barcelona

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Webinar BB Collaborate

 1. 1. Com treure partit al BB Collaborate seminari en línia Joan-Tomàs Pujolà 09/07/2020 Eva González Lourdes Marzo
 2. 2. sumari  Introducció  Dins del BBC  Eines i Botons  Seccions  Xat  Gestió de la sessió  Compartir  Treballar en grups  Configuració (plugin/eina externa)
 3. 3. introducció: treure-lipartit alBBC per un aprenentatge actiu docència síncrona virtual no és igual que la docència presencial ni millor, ni pitjor
 4. 4. introducció: planificació s’ha de planificar la docència síncrona de manera diferent  descansos més curts (5 minuts), i més freqüents  càpsules de contingut o de tasca  per exemple: 1:30/2:00 – 3 càpsules i 2 descansos  promoure la interacció amb els estudiants  aula invertida (flipped classroom)  enregistrament presentant contingut abans de la sessió  sessió: treball en grups / debats /...
 5. 5. introducció: qüestions tècniques Per a la millor operativitat:  fer servir ordinador (portàtil o de taula)  navegador: Chrome  Per resoldre possibles problemes tècnics:  tenir telèfon d’algun estudiant o grup a Telegram (sense telèfons visibles)  PLA B: tenir preparada una altra eina de videoconferències (Skype Empresarial / Zoom / Jitsi Meet /...)
 6. 6. Dins la sessió del BBC
 7. 7. iniciar enregistrament IMPORTANT: tancar-lo abans de sortir de la sessió tancar sessió tauler esquerra l’ajuda de BBC
 8. 8. vista orador o vista graella NOTA: només permet veure els vídeos de 4 persones alhora
 9. 9. botons inferiors del BBC compartir àudio compartir vídeo aixecar la màel meu estat feedback ràpid
 10. 10. tauler dret xat assistents compartir contingut configuració
 11. 11. gestió de la sessió
 12. 12. xat: canals canal genèric: tothom moderadors personals canals supervisats pel moderador
 13. 13. xat: enelsgrups el moderador té els missatges destacats en un color de fons diferent (gris en aquest cas)
 14. 14. xat: sessionsgrans  RECORDAR: la netiqueta a l’hora de fer comentaris  Evitar comentaris grollers (o insults)  Dos moderadors en grups grans  sessions compartides (peer-teaching) o seminaris en línia (webinars)  un pendent del xat i l’altre fent la sessió/classe  intercalar els rols: moderador/professor i moderador del xat
 15. 15. assistents mantenir obert en tot moment el tauler Assistents permet veure la interactivitat que van fent els estudiants en tot moment es pot veure les mans aixecades, comentaris immediats, canviar rols, silenciar micros, votacions dels sondeigs, nivell connectivitat dels participants, etc.
 16. 16. assistents gestionar els rols dels participants fer presentador a un estudiant que presenta el TFG / TFM o la tesi doctoral
 17. 17. un cop abaixada la mà els participants tornen al llista per ordre alfabètic assistents: abaixarlamà abaixar la mà els participants s’ordenen per qui ha aixecat la mà primer
 18. 18. assistents: micròfons al donar veu: l’activació del micròfon és de cada assistent, no el pot activar el moderador silenciar el micròfon a tothom silenciar micròfon individual
 19. 19. configuració Configuració d’àudio i vídeo Configuració de notificació Configuració de la sessió
 20. 20. permisos dels participants
 21. 21. compartir contingut
 22. 22. Compartircontingut
 23. 23. compartir pissarra deixar de compartirbotons pissarra
 24. 24. compartir pissarra botons pissarra marcador seleccionar llapis formes text goma controls de visualització individual colors
 25. 25. compartir pissarra: esborrar la goma: ho esborra tot
 26. 26. compartir pissarra: esborrarieditar seleccionar  esborrar o editar individualment  engrandir el text
 27. 27. compartir aplicació/ pantalla PANTALLA COMPLETA FINESTRA D’APLICACIÓ  Presentacions de PowerPoint PESTANYA DE CHROME  Qualsevol aplicació en línia  Vídeos de YouTube, Vimeo...  Kahoot!, Mentimeter, Padlet...  Àudios i vídeos del vostre ordinador
 28. 28. compartir pantalla completa
 29. 29. PrepararunPPT per compartircom aplicació
 30. 30. presentació amb diapositives opció 2: finestra configurar presentació
 31. 31. iniciar la presentació
 32. 32. compartir pantalla: finestradel’aplicació
 33. 33. compartir pantalla: finestradel’aplicació Qualsevol aplicació que es vulgui compartir ha d’estar activa i NO minimitzada. Si minimitzeu l’aplicació no us la reconeix en el menú de compartir Finestra d’aplicació. Els vídeos incrustats en el ppt els estudiants els podran veure però no escoltar.
 34. 34. Compartir vídeo i àudio
 35. 35. compartir vídeoo àudio Dues opcions: Vídeo en línia: Buscar el vídeo (YouTube o Vimeo) en una pestanya de Chrome Vídeo o àudio en l’ordinador: Arrossegar-lo a una pestanya de Chrome  àudio: mp3  vídeo: mp4, mov
 36. 36. compartir aplicació: vídeoenlínia vídeo en línia
 37. 37. compartir aplicació: vídeoenlínia Si hi ha problemes tècnics o de connexió per veure el vídeo: Copiar l’URL del vídeo i compartir-la pel xat. Donar el temps necessari als estudiants per visionar-lo individualment i després tornar a la sala per comentar-lo o fer una activitat.
 38. 38. compartir aplicació: àudioovídeo també àudio o vídeo de l’ordinador arrossegant arxiu a una pestanya de Chrome
 39. 39. Compartir fitxers
 40. 40. compartir fitxers: PPT/PDF/imatges  es poden pujar els arxius a BBC abans de començar la classe un cop oberta la sessió  PPT / PDF / Imatges: GIF, JPEG i PNG.  capacitat dels arxius per sessió:  arxius amb un màxim de 60 MB  es poden pujar diversos arxius però la mida total permesa és de 125 MB
 41. 41. compartir fitxers: PPT/PDF/imatges arrossegar fitxers seleccionar fitxers compartir opcions fitxers
 42. 42. compartir arxius: PPT botons = pissarra passar les diapositives seleccionar primera diapositiva
 43. 43. compartir arxius: PDF/imatges passar la pàgina destacar alguna part del text
 44. 44. compartir càmera  per fer una classe en streaming  mostrar quelcom a càmera
 45. 45. Sondeig
 46. 46. sondeig OBJECTIU: Interactuar amb els estudiants per  recapitular contingut  comprovar comprensió  previ a la introducció de contingut  coneixements previs  No és per fer un test/examen  S’ha de construir en el moment CONSELL: preparar abans les preguntes en un document Word i poder fer un copy & paste
 47. 47. sondeig: elecciómúltiple escriure la pregunta escriure les opcions es poden afegir un màxim de 5 opcions respostes amb un límit de 90 caràcters preguntes – 110 caràcters
 48. 48. sondeig: elecciómúltiple contestar marcant el ocultar i mostrar els resultats
 49. 49. sondeig: eleccióSí/No deixar de compartir
 50. 50. Treball en grups
 51. 51. grups de treball activitat aleatòria
 52. 52. grups de treball activitat personalitzada tothom es queda a la sala principal els assistents es poden moure als grups es poden afegir grups
 53. 53. grups de treball els grups de treball fets iniciar activitat personalitzada
 54. 54. gestionar grups de treball
 55. 55. unir-seaun grupde treball
 56. 56. compartir arxiusalsgrups
 57. 57. sortirdels grups de treball
 58. 58. Deliberació TFG/ TFM/ tesidoctoral
 59. 59. grups de treball fer un sol grup amb els moderadors per poder deliberar iniciar deixar els participants a la sala principal
 60. 60. sortirdel grup tornar a la sala principal
 61. 61. configurar el BBC activitat - plugin
 62. 62. activar el BB Collaborate
 63. 63. configuracióde l’activitat del BBC nom data i hora
 64. 64. configuració selecció de durada visitant selecció rols desar
 65. 65. accedir al BB Collaborate botó per accedir a la sessió dins del Campus enllaç per enviar al convidat extern al Campus
 66. 66. enregistraments enllaç per accedir-hi baixar-lo esborrar-lo
 67. 67. configurar el BBC activitat eina externa
 68. 68. configuració eina externa
 69. 69. configuració seleccionar posar nom desar
 70. 70. sala de sessions crear sessions sessions
 71. 71. crear sessions a l’eina externa
 72. 72. crear sessions seleccionar posar nom desar
 73. 73. posar nom seleccionar accés a convidat calendarització temps d’entrada anticipada
 74. 74. rol assistent baixar enregistrament permisos dels participants sessions grans desar configuració de la sessió configuració del xat
 75. 75. configuració dinslasessió Amb l’eina externa la configuració de àudio i vídeo i la configuració de notificacions s’ha de fer a dins de la sessió, i no ens dóna l’oportunitat de fer-ho quan configurem la sessió.
 76. 76. sessió creada menú sessió
 77. 77. menú de la sessió
 78. 78. menú sala principal del curs sessió oberta
 79. 79. sessió en curs sessions per iniciar sala principal bloquejada sessió 1 finalitzada (no es mostra) sessions activesi inactives
 80. 80. menú sessions selecció sessions
 81. 81. enregistraments
 82. 82. enregistraments menú de cada enregistrament
 83. 83. informe informació d’assistència a la sessió
 84. 84. einaexterna: fotodeperfil configuració seleccionar el llapis per editar
 85. 85. einaexterna: fotodeperfil arrossegar la foto foto des de la càmera
 86. 86. endata9dejuliolde2020 esteuatentsa actualitzacionsi nodeixeudeconsultar laguiadel BBCollaborate https://help.blackboard.com/ca-es/Collaborate/Ultra
 87. 87. activar l’aprenentatge en docència síncrona en línia és possible
 88. 88. Gràcies Joan-Tomàs Pujolà, 2020

×